برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خواب....خفتن....خوابیدن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

2 یک بسته صابون ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

3 اسکی....اسکی رفتن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

4 جای خالی.... فاصله....خالی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

5 خوردن.... زمان گذشته خوردن�eat� ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

6 آلو.... آلو بخارا
انگلیسی:plum
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

7 آلو.... آلو بخارا
انگلیسی:prune
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

8 فکر کردن.... فکر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

9 اثر پا....رد پا.... جای پا ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

10 🌲 درخت ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

11 برف....برف باریدن....برف آمدن ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

12 سیب زمینی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

13 مبل
به انگلیسی:sofa
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

14 پابلو پیکاسو که نقاش خوب اسپانیایی است ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

15 ارسال‌....ارسال کردن....رساندن....برایش بردن
....چیزی به کسی دادن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

16 جوانه لوبیا....
Bean:لوبیا
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

17 جوانه ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

18 دفترچه.... دفترچه یادداشت ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

19 یک نوع ادویه....کچاپ ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

20 فریزر .... یخچال
انگلیسی:refrigerator
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

21 انگلیسی:fridge ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

22 فریزر.... یخچال ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

23 میز تلویزیون ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

24 نیمکت....کاناپه.... صندلی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

25 وحشی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

26 حیوانات وحشی و غیر اهلی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

27 بز ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

28 بشقاب ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

29 شما....تو.... جنابعالی....خودت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

30 سال....سن و سال
بستگی به جمله دارد
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

31 هفته�هفت روز� ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

32 ماه� ماه های سال� ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

33 روز ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

34 کتاب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

35 سریع....تند....زود
معنی انگلیسی:fast....very fast
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

36 ماکارونی آماده.... ماکارونی سریع....نودلیت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

37 کابینت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

38 نیمکت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

39 تفریحگاه....زمین بازی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

40 سبزیجات....نخود فرنگی....نخود سبز....نخود

بستگی به جمله دارد ولی معنای اصلیش نخود است
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

41 قلعه شنی.... 🏰 ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

42 شن و ماسه....ریگ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

43 جمع کیف( جمعbags) ....کیف ها ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

44 چسب زخم بندی....چسب زخم ١٣٩٨/٠٧/١١
|

45 هر ....همه.... خیلی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

46 خنده....خندیدن.😄😂😁😀....
انشاالله همه با دیدن پیام شاد باشند
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

47 شکار....گرفتن....فراری دادن.
انگلیسی:chase
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

48 تعقیب کردن....شکار کردن....دنبال کردن....فراری دادن.
انگلیسی:catch
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

49 اسب سواری مصنوعی در شهربازی ها.... حیوانات مصنوعی که کودکان بر آن در شهربازی سوار می شوند ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

50 ترن هوایی.... قطار مرتفع ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

51 چرخ و فلک ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

52 خانه شیرینی زنجفیلی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

53 انواع ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

54 اسم....نام ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

55 نیش زدن.... گاز گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

56 دعوا....جنگ....نبرد.... پیکار....کارزار ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

57 بازی ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

58 نوع ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

59 مراقب باش ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

60 ناپدید....ناپیدا.... گم شده....
برای معنی کلمات مورد نظر به پیج من سر بزنید
١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

61 ممنون....دست شما درد نکنه ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

62 دختر ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

63 مدیر .... رئیس ....کار گردان ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

64 کسانی که به پیج کریمی رای میدید...
پیج قبلیم بسته شده به پست جدیدم رای بدید
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

65 عمو ....عمه....خاله....دایی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

66 پسر عمو...‌ دختر عمو....پسر خاله.... دختر خاله
....
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

67 خزندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

68 خزنده....خزیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

69 سوسمار .... مارمولک....بزمجه.... ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

70 رقص....دست افشانی....پای کوبی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

71 مامان.... مامی....mom همان mother است ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

72 پدر ....بابا.... آقا جان....dad همان father است ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 can
• Can I come in?
• من میتونم بیام داخل.... آیا میتونم وارد شوم....میتونم بیام تو
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

2 can
• Can you swim?
• شنا بلدی.... میتوانید شنا کنید
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

3 can
• Can you swim?
• آیا تو می تونی شنا کنی....شنا بلدی
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

4 can
• She can play the piano beautifully.
• آن زن می‌تواند به زیبایی پیانو بزند
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

5 you
• It's nice to meet you.
• از دیدنت خوشحالم� از دیدن شما خوشحالم
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

6 you
• Can you help me?
• میتونی کمکم کنی
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

7 catch
• She caught the boy as he tried to run away.
• آن زن در حالی که سعی داشت فرار کند،آن پسر را گرفت
١٣٩٨/٠٦/١٨
|