انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همراه
وابسته
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

2 رخداد وضعیت غیر قابل پیش بینی.
این وضعیت و چگونگی تعهدات ذیل آن در بندهای قراردادها معمولا ذکر میشود.
قوه قهریه.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

3 هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

4 عدم اطمینانها
احتمالات
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

5 کنار گذاشتن
در نظر نگرفتن
پوشش ندادن
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

6 تحمیل شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

7 تکمیلی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

8 اسکان ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

9 سطح پیشرفت (پروژه) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

10 لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیفیت و نوع. ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

11 عمده
قطعات وابسته به تجهیزات اصلی
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

12 به دست آمده
موجود
شناخته شده
در دسترس
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

13 تعیین ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

14 تصفیه
پالایش
عمل آوری
بهسازی
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

15 کاربر ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

16 در جا ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

17 در نفت و گاز: مجزا سازی مالیاتی.
جدا کردن حسابهای مالیاتی میادین نفت و گاز برای رسیدگی جداگانه یا جلوگیری از تداخل حسابها.
Ring fence را نیز ب ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

18 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

19 Pre mature
نابهنگام
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

20 نابهنگام ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

21 احراز صلاحیت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

22 احتمالی
محتمل الوقوع
مشروط(به چیزی)
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

23 قضاوت شخصی
سلیقه ای
ذهنیت
بر مبنای استنباط شخصی
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

24 مناقصه محدود ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

25 جمع کنسرسیوم
کنسرسیوم ها
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

26 Pre qualification
احراز صلاحیت
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

27 جلسات اطلاع رسانی و پرسش و پاسخ عمومی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

28 دریافت کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

29 منطقه ویژه اقتصادی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

30 نیروی انسانی کارفرما که برای نیل به اهدافی مدتی مامور به کار در نمودار سازمانی پیمانکار می شود. ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

31 درآمد زایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

32 شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله

١٣٩٨/٠٢/١٨
|

33 Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

34 همراه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

35 چسبندگی
عدم انعطاف
انعطاف ناپذیر
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

36 مخالفان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

37 موافقان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

38 نهایی سازی
نهایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

39 مرتبط ساختن اجزاء یا افراد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

40 احداث (در مقایسه با Manufacturing یا تولیدات کارخانه ای). ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

41 واسطه
رابط
میانجی
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

42 به سرانجام رساندن
آماده تحویل ساختن
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

43 در واحدهای صنعتی: خدمات جانبی نظیر آب و برق و اکسیژن و بخار و ... . ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

44 بسیج (امکانات و پرسنل) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

45 بررسی کردن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

46 سرفصل
بخش
قسمت
در مقابل Content که به معنای محتوای سرفصل است.
لذا Content زیر مجموعه Discipline است.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

47 مناسب
خوب
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

48 صورتحساب
صورت وضعیت
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

49 معرف ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

50 شرط لازم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

51 مجوز ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

52 حدود و ثغور ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

53 زمانبر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

54 شروع
آغاز
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

55 قدم به قدم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

56 تخلیه(از طریق انتقال به سایر تاسیسات) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

57 تخلیه( از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

58 تخلیه(از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

59 کسب و کار
تجارت
داد و ستد
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

60 شکست کار
تجزیه موضوع یا امری
شکست
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

61 ساختار شکست کار
سلسله مراتب اجرای طرح
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

62 فکر بکر
نظریه پردازی
ایده پردازی
همفکری
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

63 حدسی
تقریبی
ناهموار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

64 تدوین کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

65 طراحی اولیه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

66 الزامات ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

67 بایگانی
سند
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

68 مجموعه (خاص) ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

69 بخش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

70 گام تکمیلی
پیگیری کردن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

71 مشخص کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

72 اجزاء
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

73 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

74 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

75 وابسته ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

76 راه اندازی
مرحله ای پیش از شروع به تولید نهایی.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

77 شروع به تولید پس از مرحله راه اندازی (commissioning).
در کسب و کارهای نوپا: شروع جهشی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

78 قابلیت رصد
قابلیت پایش
قابلیت ردیابی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

79 در مقام مسئول ... ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

80 نقش داشتن
سهم داشتن
دستاورد داشتن
رهاورد داشتن
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

81 بازار بزرگ ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

82 عرضه کنندگان
در مناقصات:
Vendor list
فهرست عرضه کنندگان.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

83 میزان ریسک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

84 توانمندی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

85 خارج از کنترل
برونزا
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

86 کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

87 مذاکره کردن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

88 تصور یا برداشتی که میتواند با واقعیت متفاوت باشد. مثلا تصور بحران. ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

89 تصور یا برداشت از امری(که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. مثلا تصور بحران) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

90 عدم اطمینان.
محتمل الوقوع.
احتمال.
Contingencies در بحث برآورد هزینه های پروژه:هزینه های احتمالی. منظور مبالغی که برای پوشش عدم اطمینان های ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

91 تعیین جزئیات.
پیشرفت (کار یا پروژه).
مجموعه اسناد مناقصه که توسط کارفرما تهیه شده و به شرکت کنندگان تحویل میشود.
تعریف.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

92 تحویل
گردش مالی
انتقال
برگشت
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

93 در مورد برنامه های کاربردی تلفن همراه:
کارپرداز
مثلا کارپرداز فلان بانک
١٣٩٨/٠١/١٨
|

94 نگهداری
حفاظت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

95 دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
١٣٩٨/٠١/١٦
|

96 بزنگاه
نقطه عطف
نقطه ورود به مرحله مهم بعدی (در پروژه)
١٣٩٨/٠١/١٦
|

97 منسجم
قوی
استوار
محکم
خوب
مستحکم
منطقی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

98 اجرا، انجام
Do
١٣٩٨/٠١/١٦
|

99 هماهنگ، هماهنگی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

100 ترجمه کردن
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠١/١٦
|

101 پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
١٣٩٨/٠١/١٤
|

102 مصوب ١٣٩٨/٠١/١٤
|

103 فراتر از حد
زیاده از حد
تحمیلی
بلند پروازی
فراتر از واقعیت
افراطی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

104 بخش بخش کردن
شکست کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

105 طرح نهایی
قلمرو
١٣٩٨/٠١/١٤
|

106 متوالی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

107 محقق ساختن
تحویل دادن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

108 تحویل دادن پروژه به کارفرما جهت شروع به تولید.
این مرحله معمولا پس از مرحله راه اندازی
(Commissioning)
اتفاق می افتد.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

109 انحراف
کج روی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

110 فراتر رفتن از حد مجاز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

111 نقطه شروع
نقطه آغاز
ابتدای کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

112 راهبری
هدایت
کنترل
١٣٩٨/٠١/١٤
|

113 ابر پروژه
پروژه های بزرگ، مثل پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

114 دستاورد
سهم
نقش
رهاورد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

115 طراحی مهندسی فراتر از نیاز معمول ١٣٩٨/٠١/١٤
|

116 بر حسب
از منظر
بر مبنای
١٣٩٨/٠١/١٤
|

117 در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

118 حقوق و دستمزد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

119 زمانبندی (پروژه) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

120 روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

121 تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
١٣٩٨/٠١/١٢
|

122 Cut off date
تاریخ تعطیلی
تاریخ انقطاع
١٣٩٨/٠١/١٢
|

123 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

124 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

125 Sunk cost
هزینه از دست رفته و بی بازگشت
١٣٩٨/٠١/١٢
|

126 هزینه از دست رفته و بی بازگشت ١٣٩٨/٠١/١٢
|

127 خلاصه وضعیت
خلاصه
مختصر
اختصاری
١٣٩٨/٠١/١٢
|

128 به قیمت هزینه شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

129 به بهای تمام شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

130 به محض درخواست
عندالمطالبه
١٣٩٨/٠١/١٢
|

131 تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

132 در حسابداری: (هزینه های) ضمنی
(هزینه های) فرصتی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

133 تحقق( پیدا کردن)
محقق (شدن)
واقعی (شدن).
(Material Take Off(MTO
لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیف ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

134 قیمت افزایی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

135 مواجه بودن با ...
سر و کار داشتن با ...
ارتباط داشتن با ...
مرتبط بودن با ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

136 مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
١٣٩٨/٠١/١٢
|

137 مستوفی
حسابدار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

138 مستراح
مبال
مبرز
دستشویی
توالت
(Water Closet (W.C
١٣٩٨/٠١/١٠
|

139 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

140 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

141 از زیر کار در رفتن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

142 تحقیق
جستجو
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

143 ایراد ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

144 بیان
رساندن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

145 کمی
عینی
قابل مشاهده
هدف
وسیله
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

146 ذهنیت
ذهنی
حدسی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

147 درک، الهام، بصیرت، فراست، حس، کشف و شهود(البته بر اساس زاویه دید فرد، که این مساله شاید منجر به اختلاف در برداشت افراد شود). ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

148 وضعیت
نتیجه
تراز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

149 پخش کردن
توزیع کردن
تفکیک کردن
گستراندن
Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

150 کاهش ارزش (پول).
استهلاک
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

151 تامین کردن
کفایت
کافی بودن
مطلوب
قابل قبول
بسنده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

152 فعالیت داشتن
حضور داشتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

153 تلفیقی
یکپارچه کننده
در قالب شرکت
شرکتی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

154 نسبت به
(ابتدای جمله) به منظور
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

155 Payback period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

156 Pay back period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

157 دوره انتظاری بازگشت سرمایه.
بازده انتظاری سرمایه گذاری.
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

158 خطر، ریسک، در معرض، مواجهه، میزان.
Risk exposure
میزان ریسک
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

159 توافق شده ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

160 (ساختار چیزی را) شکل دادن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

161 قیود
شرایط
(صندوق) ذخیره
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

162 هزینه های سرمایه ای یا هزینه های احداث.
(Capital Expenditure(Capex
این هزینه ها را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
مقایسه کنید با:
...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

163 هزینه های جاری یا عملیاتی.
(Operating Expense( Opex
مقایسه کنید با:
(Capital Expenditure( Capex
به معنای هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

164 هزینه (عملیاتی یا جاری).
(Operating Expense( Opex
به معنای هزینه های عملیاتی یا جاری است.
مقایسه کنید با
Expenditure
در
(Capital Ex ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

165 هزینه (سرمایه ای).
هزینه (احداث).
این هزینه را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
(Capital Expenditure (Capex
به معنای هزینه های سرمای ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

166 دستمزد
حق الزحمه
مظنه
قیمت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

167 نهاد
شرکت
موسسه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

168 واگذاری ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

169 (قاعده) اتفاق آراء
مقایسه کنید با قاعده اکثریت آراء یا
Majority Rule
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

170 منعقد شده
مورد توافق قرار گرفته
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

171 شریک
طرف قرارداد
پیمانکار
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

172 در نفت و گاز:
تعمیر چاه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

173 در نفت و گاز:
ارتقای ضریب بازیافت
افزایش ضریب بازیافت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

174 قرارداد
معامله
توافق
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

175 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

176 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

177 تکانه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

178 (ایتالیایی)حس خوب ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

179 اجرای آزمایشی یک طرح در مقیاس کوچک و آزمایشی پیش از اجرای طرح اصلی.
اجرا در مقیاس کوچک و آزمایشی.
شبیه سازی فرآیند طرح اصلی در مقیاس کوچک و آزم ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

180 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

181 در حسابداری هزینه ها، reimburse برای جبران خرج کرد هزینه های پیمانکار بکار میرود اما برای قسمت سود پیمانکار از واژه remunerate به معنای پاداش استفاده ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

182 اجاره زمین، حق الارض ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

183 سطح زمین
Surface rental
اجاره زمین، حق الارض
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

184 گنجاندن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

185 اکتساب کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

186 ارزش گذاری(به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی)
قیمت گذاری
به منصه ظهور رساندن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

187 درخواست کردن
فراخوان
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

188 درخواستهای پول نقد
درخواستهای تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

189 درخواست پول نقد
درخواست تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

190 تهیه کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

191 تهیه شده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

192 شراکت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

193 تقسیم شدن (میان چند طرف) ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

194 تایید ١٣٩٧/١٢/١٨
|

195 تلنگر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

196 در اقتصاد: تحریم.
در پروژه: تصویب کردن.
معمولا در پروژه های نفت و گاز بعد از مهندسی پایه تصمیم نهایی اخذ میشود که آیا پروژه اجرا بشود یا خیر؟ ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

197 برآورد، ارزیابی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

198 در نفت و گاز: (نمودار) تولید یکنواخت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

199 Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

200 نم زدایی
آب زدایی
آبگیری از چیزی
١٣٩٧/١٢/١٦
|

201 آماده سازی جهت فرآورش.
شایسته سازی و تغییر شرایط به منظور رسیدن به شرایط مطلوب.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

202 مخلوط شدنی
حل شدنی
امتزاج پذیر
قابل اختلاط
مایعاتی که قادرند در هم حل شوند.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

203 (سنگ) کربناتی یا آهکی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

204 مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

205 شکاف دهنده.
افزایش شکاف های سازند با تزریق مواد خاص به منظور تسهیل ورود سیال به چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

206 فرسوده شدن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

207 در حفاری: کور کن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

208 عازم شدن
انجام دادن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

209 شکست یا شکاف هیدرولیکی.
پمپاژ سیال بداخل سازندبا قابلیت نفوذ کم، به منظور افزایش میزان ترک ها و شکافها به قصد افزایش تولید هیدروکربور. این روش جر ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

210 واژه هیدرولیک معمولا بیانگر حرکت و انجام کار توسط یک سیال (معمولا آب یا روغن) است. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

211 دکل یا دستگاه حفاری
کشنده بزرگ چرخ زنجیری
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

212 لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

213 خط لوله اصلی، شاه لوله ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

214 تخلیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

215 شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

216 در نفت و گاز: درصدی از حجم مخزن که در فرآیند تولید مشارکت دارد.
قسمت مفید مخزن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

217 پایش، کنترل، نظارت، رصد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

218 مداوم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

219 به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

220 ضربتی، فشرده، حالت خاص ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

221 میعانات گازی
محصولی مایع شبیه نفت خام که به عنوان محصول همراه با گاز طبیعی از میادین گازی تولید میشود.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

222 در نفت و گاز:
ضریب بازیافت.
میزان هیدرکربور قابل استخراج از هیدرکربور در جا.
برای نفت معمولا بین 5 تا 60 درصد است.
برای گاز معمولا بین ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

223 در نفت و گاز: مقدار هیدروکربور قابل بازیافت، از ذخایر نفت و گاز درجا، که با فناوری در دسترس و تحت شرایط اقتصادی واقع بینانه، قابلیت تولید دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

224 (در نفت و گاز) میزان هیدروکربور درجا در مخزن در شرایط استاندارد سطح زمین. یعنی دمای 15.6 درجه سانتیگراد(60 درجه فارنهایت) و فشار یک اتمسفر(psi 14.5). ... ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

225 هزینه انتقال ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

226 تنظیم گری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

227 نهاد تنظیم مقررات (و داوری)
تنظیم گر
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

228 سنتی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

229 واژه پرداز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

230 پرده نگار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

231 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز:
پذیرش و جبران تمام یا قسمتی از ضرر توسط دولت میزبان.
برای مثال اگر چاه حفاری شده خشک باشد آنگاه دولت میزبان مثل ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

232 قبول تمام یا قسمتی از کار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

233 در نفت و گاز: مناطق کمتر اکتشاف شده یا مناطق در حال اکتشاف. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

234 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

235 معین
مشخص
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

236 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

237 معین کردن
مشخص کردن
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

238 لایه ای از زمین که احتمال وجود هیدروکربور در آن میرود. مثل:
Oil Window
Gas Window
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

239 نمونه
Sample
مغزه حفاری
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

240 نمونه
Sample
بستن چاه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

241 مطالعه موردی
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

242 مورد
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

243 عملیات، مثلا عملیات حفاری
جنبش
نهضت
١٣٩٧/١١/٣٠
|

244 تعیین فرآیند یا روش انجام کاری
مشخص کردن شیوه انجام کار
١٣٩٧/١١/٣٠
|

245 قرارداد پیش خرید محصولات ١٣٩٧/١١/٢٩
|

246 کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

247 تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

248 ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

249 قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

250 بارگذاری متناسب
برنامه ریزی
برنامه اجرایی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

251 واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

252 ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

253 تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

254 مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

255 پایش
رصد
١٣٩٧/١١/٢٦
|

256 مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

257 افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

258 انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

259 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

260 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

261 Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

262 نرم افزار کاری.
برنامه کاربردی.
کار پرداز.
کارپرداز در برنامه های تلفن همراه: مثلا کارپرداز فلان تاکسی اینترنتی یا کارپرداز فلان بانک ی ...
١٣٩٧/١١/١٩
|

263 پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

264 Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

265 تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با Construction یا احداث). ١٣٩٧/١١/١٢
|

266 جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

267 روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

268 تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

269 (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

270 (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
شرکت امین
١٣٩٧/١١/١٢
|

271 شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

272 تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

273 ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

274 (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

275 Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

276 معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

277 استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

278 معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

279 اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

280 دوره
مدت
شکل
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

281 اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

282 ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

283 انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

284 زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

285 قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

286 به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

287 مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

288 دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

289 Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

290 قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

291 (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

292 اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

293 (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

294 مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

295 (متغیر) جانشین
جایگزین
نیابتی
١٣٩٧/١١/٠٦
|

296 در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

297 در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

298 قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

299 عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

300 بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

301 در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

302 سازماندهی، راهبری
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی، راهبری شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساخت ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

303 ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

304 پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

305 مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

306 عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

307 (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

308 قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

309 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

310 اعطا
اعطا کردن
برنده
١٣٩٧/١١/٠٥
|

311 نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

312 صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

313 ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

314 Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

315 ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

316 فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

317 فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

318 فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

319 بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

320 مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

321 فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

322 معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

323 شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

324 نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

325 عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

326 قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

327 به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

328 نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

329 نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

330 واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

331 مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

332 میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

333 نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

334 پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

335 بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

336 گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

337 انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

338 تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

339 سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

340 حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

341 خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

342 در اقتصاد: نهایی.
آخرین.
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

343 در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
منطقه بهره برداری از نفت و گاز
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

344 در قراردادهای نفت و گاز: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
مجزا کردن حسابهای مالیاتی.
ring fenc ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

345 صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

346 Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

347 انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

348 آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

349 دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

350 دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

351 سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

352 قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

353 سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

354 مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

355 تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

356 تخفیف
تنزیل
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

357 تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

358 عدالت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

359 بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

360 تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

361 در نظر گرفتن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

362 انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

363 انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

364 متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

365 معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

366 کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

367 وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

368 شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

369 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

370 پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

371 هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

372 در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است.
راهنما
راهنمایی ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

373 گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

374 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

375 در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

376 در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

377 در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

378 زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

379 شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

380 پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

381 غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

382 احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

383 Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

384 موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

385 مشتمل بر ...
بعلاوه ...
و همچنین ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

386 مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

387 طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

388 نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

389 آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

390 ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

391 شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

392 تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

393 استهلاک.
معافیت(مالیاتی).
مجاز.
Allowances در بحث برآورد هزینه های پروژه: هزینه های فوق العاده. مراد منابعی است که در تخمین هزینه های پروژه ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

394 حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

395 حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

396 بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

397 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

398 سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

399 در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

400 اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

401 از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

402 در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

403 Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

404 منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

405 قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

406 Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

407 A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

408 A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

409 Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

410 قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

411 Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

412 به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

413 منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

414 حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

415 در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

416 سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

417 مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

418 رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

419 Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک دولتی) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

420 مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

421 Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

422 یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

423 منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

424 مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

425 در نفت و گاز:
منافع انتقالی.
پرداخت تعویقی (برای تصاحب درصدی از سهام).
سهام مشارکت حمل شده (پرداخت نشده).
سهم حمل شده(سهام تعویقی یا انتق ...
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

426 پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

427 منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

428 منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

429 منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

430 پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

431 اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

432 دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

433 منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

434 از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

435 مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

436 کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

437 آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

438 لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

439 سازند دارای نفت یا گاز.
لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

440 حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش.
نم ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

441 (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

442 متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

443 موضوع
شغل
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

444 طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

445 طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

446 متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

447 ابتکاری، اکتشافی، ذهنی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

448 وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

449 سهم از کار یا پروژه
سهم از طرح معادل Working Interest
سهم از کار خطر دار
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

450 مدیریت
اختیار (تصمیم گیری)
مرجع تصمیم گیری
اقتدار
توان سازماندهی.
در نفت و گاز:
(Authority for expenditure (AFE
برآورد هزینه های ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

451 برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت و گاز ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

452 ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
دستوری
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

453 ملاحظه
یکی کردن
تلفیق کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

454 معادل Consequence است.
به معانی نتیجه، پیامد، بازده، سود، ارزش و ... .
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

455 در حسابداری: انتقال به دوره بعد ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

456 در حسابداری: انتقال به دوره قبل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

457 انجام دادن
در بر داشتن
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

458 منافع عملیاتی، سهم از یک طرح یا پروژه ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

459 اجاره دادن زمین بابت انجام فعالیتی از قبیل کشاورزی، صنعتی، فعالیت نفتی و ...، مثلا انجام فعالیت نفتی از نوع اکتشاف نفت و گاز .
انتقال تمام یا بخ ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

460 فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار، حالت. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

461 Practice: رویه
Practise :ورزش، تمرین ورزشی
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

462 مخزن نگهداری نفت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

463 قرارداد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

464 هزینه های انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

465 انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

466 در صنعت نفت: تعمیر چاه ١٣٩٧/٠٥/٢١
|