انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مقداد سلمانپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حق مراجعه (به ضامن) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

2 تامین مالی
تدارک وجوه
تهیه پول
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

3 تامین مالی
مالیه
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

4 اداره مرکزی
دفتر ستادی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

5 مرکز
ستاد
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

6 روادید ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

7 از ناحیه ی ...
از طرف ...
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

8 مهم
بسیار مهم
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

9 هدایت ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

10 دستور تغییر در مولفه های پروژه (از سوی کارفرما که ممکن است در قرارداد نباشد). ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

11 دستور
فرمان
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

12 تصویب ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

13 مظنه
اعلان
اعلامیه
بیانیه
اطلاعیه
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

14 مشخص شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

15 پیوست (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

16 پیوست های (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

17 ترسیم کردن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

18 ترسیم شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

19 هشدار
مواظب بودن
حذر کردن
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

20 در نفت: سازه بالایی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

21 جدی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

22 تنفیذ کردن (قرارداد) ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

23 (قرارداد) تنفیذ شده ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

24 (هزینه های) قابل بازپرداخت (به پیمانکار). ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

25 وابسته ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

26 وابسته بودن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

27 عدم تحرک
ثابت بودن
غیر قابل حرکت
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

28 حل و فصل کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

29 حاصل جمع
سر جمع
خلاصه شدن
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

30 جرح و تعدیل ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

31 ذخیره سازی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

32 ساختار
چارچوب
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

33 هماهنگی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

34 (اختصاص) شماره شناسایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

35 همراه
وابسته
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

36 رخداد وضعیت غیر قابل پیش بینی.
این وضعیت و چگونگی تعهدات ذیل آن در بندهای قراردادها معمولا ذکر میشود.
قوه قهریه.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

37 هزینه های فوق العاده
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

38 عدم اطمینانها
احتمالات
Contingency را ببینید.
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

39 کنار گذاشتن
در نظر نگرفتن
پوشش ندادن
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

40 تحمیل شدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

41 تکمیلی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

42 اسکان ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

43 سطح پیشرفت (پروژه) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

44 لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیفیت و نوع. ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

45 عمده
قطعات وابسته به تجهیزات اصلی
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

46 به دست آمده
موجود
شناخته شده
در دسترس
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

47 تعیین ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

48 تصفیه
پالایش
عمل آوری
بهسازی
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

49 کاربر ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

50 در جا ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

51 در نفت و گاز: مجزا سازی مالیاتی.
جدا کردن حسابهای مالیاتی میادین نفت و گاز برای رسیدگی جداگانه یا جلوگیری از تداخل حسابها.
Ring fence را نیز ب ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

52 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

53 Pre mature
نابهنگام
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

54 نابهنگام ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

55 احراز صلاحیت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

56 احتمالی
محتمل الوقوع
مشروط(به چیزی)
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

57 قضاوت شخصی
سلیقه ای
ذهنیت
بر مبنای استنباط شخصی
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

58 مناقصه محدود ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

59 جمع کنسرسیوم
کنسرسیوم ها
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

60 Pre qualification
احراز صلاحیت
١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

61 جلسات اطلاع رسانی و پرسش و پاسخ عمومی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

62 دریافت کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

63 منطقه ویژه اقتصادی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

64 نیروی انسانی کارفرما که برای نیل به اهدافی مدتی مامور به کار در نمودار سازمانی پیمانکار می شود. ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

65 درآمد زایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

66 شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله

١٣٩٨/٠٢/١٨
|

67 Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

68 همراه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

69 چسبندگی
عدم انعطاف
انعطاف ناپذیر
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

70 مخالفان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

71 موافقان
Pros & Cons
موافقان و مخالفان
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

72 نهایی سازی
نهایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

73 مرتبط ساختن اجزاء یا افراد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

74 احداث (در مقایسه با Manufacturing یا تولیدات کارخانه ای). ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

75 واسطه
رابط
میانجی
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

76 به سرانجام رساندن
آماده تحویل ساختن
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

77 در واحدهای صنعتی: خدمات جانبی نظیر آب و برق و اکسیژن و بخار و ... . ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

78 بسیج (امکانات و پرسنل) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

79 بررسی کردن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

80 سرفصل
بخش
قسمت
در مقابل Content که به معنای محتوای سرفصل است.
لذا Content زیر مجموعه Discipline است.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

81 مناسب
خوب
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

82 صورتحساب
صورت وضعیت
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

83 معرف
بازگشت
عطف
مرجع
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

84 شرط لازم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

85 مجوز ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

86 حدود و ثغور ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

87 زمانبر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

88 شروع
آغاز
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

89 قدم به قدم ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

90 تخلیه(از طریق انتقال به سایر تاسیسات) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

91 تخلیه( از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

92 تخلیه(از طریق انتقال به تاسیسات دیگر) ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

93 کسب و کار
تجارت
داد و ستد
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

94 شکست کار
تجزیه موضوع یا امری
شکست
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

95 ساختار شکست کار
سلسله مراتب اجرای طرح
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

96 فکر بکر
نظریه پردازی
ایده پردازی
همفکری
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

97 حدسی
تقریبی
کلی
ناهموار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

98 تدوین کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

99 طراحی اولیه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

100 الزامات ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

101 بایگانی
سند
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

102 مجموعه (خاص) ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

103 بخش ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

104 گام تکمیلی
پیگیری کردن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

105 مشخص کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

106 اجزاء
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

107 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

108 کارگاه
محوطه کارگاهی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

109 وابسته
(رعایت) هماهنگی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

110 راه اندازی
مرحله ای پیش از شروع به تولید نهایی.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

111 شروع به تولید پس از مرحله راه اندازی (commissioning).
در کسب و کارهای نوپا: شروع جهشی، شتاب دهنده.
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

112 قابلیت رصد
قابلیت پایش
قابلیت ردیابی
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

113 در مقام مسئول ... ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

114 نقش داشتن
سهم داشتن
دستاورد داشتن
رهاورد داشتن
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

115 بازار بزرگ ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

116 عرضه کنندگان
در مناقصات:
Vendor list
فهرست عرضه کنندگان.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

117 میزان ریسک ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

118 توانمندی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

119 خارج از کنترل
برونزا
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

120 کنترل کردن
کنترل
تاثیر، توانایی، نفوذ
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

121 مذاکره کردن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

122 تصور یا برداشتی که میتواند با واقعیت متفاوت باشد. مثلا تصور بحران. ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

123 تصور یا برداشت از امری(که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. مثلا تصور بحران) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

124 عدم اطمینان.
محتمل الوقوع.
احتمال.
Contingencies در بحث برآورد هزینه های پروژه:هزینه های احتمالی. منظور مبالغی که برای پوشش عدم اطمینان های ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

125 تعیین جزئیات.
پیشرفت (کار یا پروژه).
مجموعه اسناد مناقصه که توسط کارفرما تهیه شده و به شرکت کنندگان تحویل میشود.
تعریف.
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

126 تحویل
گردش مالی
انتقال
برگشت
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

127 در مورد برنامه های کاربردی تلفن همراه:
کارپرداز
مثلا کارپرداز فلان بانک
١٣٩٨/٠١/١٨
|

128 نگهداری
حفاظت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

129 دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
١٣٩٨/٠١/١٦
|

130 بزنگاه
نقطه عطف
نقطه ورود به مرحله مهم بعدی (در پروژه)
١٣٩٨/٠١/١٦
|

131 منسجم
قوی
استوار
محکم
خوب
مستحکم
منطقی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

132 اجرا، انجام
Do
١٣٩٨/٠١/١٦
|

133 هماهنگ، هماهنگی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

134 ترجمه کردن
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠١/١٦
|

135 پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
١٣٩٨/٠١/١٤
|

136 مصوب
مجاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

137 فراتر از حد
زیاده از حد
تحمیلی
بلند پروازی
فراتر از واقعیت
افراطی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

138 بخش بخش کردن
شکست کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

139 طرح نهایی
قلمرو
١٣٩٨/٠١/١٤
|

140 متوالی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

141 محقق ساختن
تحویل دادن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

142 تحویل دادن پروژه به کارفرما جهت شروع به تولید.
این مرحله معمولا پس از مرحله راه اندازی
(Commissioning)
اتفاق می افتد.
١٣٩٨/٠١/١٤
|

143 انحراف
کج روی
١٣٩٨/٠١/١٤
|

144 فراتر رفتن از حد مجاز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

145 نقطه شروع
نقطه آغاز
ابتدای کار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

146 راهبری
هدایت
کنترل
١٣٩٨/٠١/١٤
|

147 ابر پروژه
پروژه های بزرگ، مثل پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز
١٣٩٨/٠١/١٤
|

148 دستاورد
سهم
نقش
رهاورد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

149 طراحی مهندسی فراتر از نیاز معمول ١٣٩٨/٠١/١٤
|

150 بر حسب
از منظر
بر مبنای
١٣٩٨/٠١/١٤
|

151 در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
١٣٩٨/٠١/١٤
|

152 حقوق و دستمزد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

153 زمانبندی (پروژه) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

154 روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
١٣٩٨/٠١/١٤
|

155 تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
١٣٩٨/٠١/١٢
|

156 Cut off date
تاریخ تعطیلی
تاریخ انقطاع
١٣٩٨/٠١/١٢
|

157 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

158 تحت اختیار.
مثلا شرکتی که تحت اختیار شرکت مادر باشد.
١٣٩٨/٠١/١٢
|

159 Sunk cost
هزینه از دست رفته و بی بازگشت
١٣٩٨/٠١/١٢
|

160 هزینه از دست رفته و بی بازگشت ١٣٩٨/٠١/١٢
|

161 خلاصه وضعیت
خلاصه
مختصر
اختصاری
١٣٩٨/٠١/١٢
|

162 به قیمت هزینه شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

163 به بهای تمام شده ١٣٩٨/٠١/١٢
|

164 به محض درخواست
عندالمطالبه
١٣٩٨/٠١/١٢
|

165 تحقق یافتن
محقق شدن
واقعی شدن
١٣٩٨/٠١/١٢
|

166 در حسابداری: (هزینه های) ضمنی
(هزینه های) فرصتی
١٣٩٨/٠١/١٢
|

167 تحقق( پیدا کردن)
محقق (شدن)
واقعی (شدن).
(Material Take Off(MTO
لیست اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه بر مبنای نقشه ساخت توام با تشریح کیف ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

168 قیمت افزایی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

169 مواجه بودن با ...
سر و کار داشتن با ...
ارتباط داشتن با ...
مرتبط بودن با ...
١٣٩٨/٠١/١٢
|

170 مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
١٣٩٨/٠١/١٢
|

171 مستوفی
حسابدار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

172 مستراح
مبال
مبرز
دستشویی
توالت
(Water Closet (W.C
١٣٩٨/٠١/١٠
|

173 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

174 مستراح
مبرز
مبال
توالت
دستشویی
١٣٩٨/٠١/١٠
|

175 از زیر کار در رفتن ١٣٩٨/٠١/١٠
|

176 تحقیق
جستجو
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

177 ایراد ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

178 بیان
رساندن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

179 کمی
عینی
قابل مشاهده
هدف
وسیله
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

180 ذهنیت
ذهنی
حدسی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

181 درک، الهام، بصیرت، فراست، حس، کشف و شهود(البته بر اساس زاویه دید فرد، که این مساله شاید منجر به اختلاف در برداشت افراد شود). ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

182 وضعیت
نتیجه
تراز
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

183 پخش کردن
توزیع کردن
تفکیک کردن
گستراندن
Crack Spread
شکاف قیمتی نفت‌خام با فرآورده‌های حاصله
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

184 کاهش ارزش (پول).
استهلاک
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

185 تامین کردن
کفایت
کافی بودن
مطلوب
قابل قبول
بسنده
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

186 فعالیت داشتن
حضور داشتن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

187 تلفیقی
یکپارچه کننده
در قالب شرکت
شرکتی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

188 نسبت به
(ابتدای جمله) به منظور
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

189 Payback period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

190 Pay back period
دوره بازگشت (سرمایه گذاری)
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

191 دوره انتظاری بازگشت سرمایه.
بازده انتظاری سرمایه گذاری.
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

192 خطر، ریسک، در معرض، مواجهه، میزان.
Risk exposure
میزان ریسک
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

193 توافق شده ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

194 (ساختار چیزی را) شکل دادن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

195 قیود
شرایط
مقررات
(صندوق) ذخیره
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

196 هزینه های سرمایه ای یا هزینه های احداث.
(Capital Expenditure(Capex
این هزینه ها را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
مقایسه کنید با:
...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

197 هزینه های جاری یا عملیاتی.
(Operating Expense( Opex
مقایسه کنید با:
(Capital Expenditure( Capex
به معنای هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

198 هزینه (عملیاتی یا جاری).
(Operating Expense( Opex
به معنای هزینه های عملیاتی یا جاری است.
مقایسه کنید با
Expenditure
در
(Capital Ex ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

199 هزینه (سرمایه ای).
هزینه (احداث).
این هزینه را طبق اصول حسابداری میتوان مستهلک نمود.
(Capital Expenditure (Capex
به معنای هزینه های سرمای ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

200 دستمزد
حق الزحمه
مظنه
قیمت
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

201 نهاد
شرکت
موسسه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

202 واگذاری ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

203 (قاعده) اتفاق آراء
مقایسه کنید با قاعده اکثریت آراء یا
Majority Rule
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

204 منعقد شده
مورد توافق قرار گرفته
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

205 شریک
طرف قرارداد
پیمانکار
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

206 در نفت و گاز:
تعمیر چاه
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

207 در نفت و گاز:
ارتقای ضریب بازیافت
افزایش ضریب بازیافت
نوسازی
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

208 قرارداد
معامله
توافق
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

209 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

210 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

211 تکانه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

212 (ایتالیایی)حس خوب ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

213 اجرای آزمایشی یک طرح در مقیاس کوچک و آزمایشی پیش از اجرای طرح اصلی.
اجرا در مقیاس کوچک و آزمایشی.
شبیه سازی فرآیند طرح اصلی در مقیاس کوچک و آزم ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

214 در حسابداری قراردادهای نفت و گاز اگر بازپرداخت هزینه های پیمانکار مد نظر باشد آنگاه از واژه reimburse به معنای جبران کردن استفاده میشود اما اگر مقصو ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

215 در حسابداری هزینه ها، reimburse برای جبران خرج کرد هزینه های پیمانکار بکار میرود اما برای قسمت سود پیمانکار از واژه remunerate به معنای پاداش استفاده ... ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

216 اجاره زمین، حق الارض ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

217 سطح زمین
Surface rental
اجاره زمین، حق الارض
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

218 گنجاندن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

219 اکتساب کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

220 ارزش گذاری(به ویژه در ارتباط با منابع طبیعی)
قیمت گذاری
به منصه ظهور رساندن
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

221 درخواست کردن
فراخوان
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

222 درخواستهای پول نقد
درخواستهای تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

223 درخواست پول نقد
درخواست تامین مالی
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

224 تهیه کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

225 تهیه شده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

226 شراکت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

227 تقسیم شدن (میان چند طرف) ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

228 تایید ١٣٩٧/١٢/١٨
|

229 تلنگر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

230 در اقتصاد: تحریم.
در پروژه: تصویب کردن.
معمولا در پروژه های نفت و گاز بعد از مهندسی پایه تصمیم نهایی اخذ میشود که آیا پروژه اجرا بشود یا خیر؟ ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

231 برآورد، ارزیابی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

232 در نفت و گاز: (نمودار) تولید یکنواخت ١٣٩٧/١٢/١٦
|

233 Patrimonial Contract
در قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز، به قرارداد مرحله توسعه اطلاق میشود که متعاقب قرارداد اکتشافی به اجرا میرسد و به نوعی ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

234 نم زدایی
آب زدایی
آبگیری از چیزی
١٣٩٧/١٢/١٦
|

235 آماده سازی جهت فرآورش.
شایسته سازی و تغییر شرایط به منظور رسیدن به شرایط مطلوب.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

236 مخلوط شدنی
حل شدنی
امتزاج پذیر
قابل اختلاط
مایعاتی که قادرند در هم حل شوند.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

237 (سنگ) کربناتی یا آهکی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

238 مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

239 شکاف دهنده.
افزایش شکاف های سازند با تزریق مواد خاص به منظور تسهیل ورود سیال به چاه نفت.
١٣٩٧/١٢/١٦
|

240 فرسوده شدن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

241 در حفاری: کور کن ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

242 عازم شدن
انجام دادن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

243 شکست یا شکاف هیدرولیکی.
پمپاژ سیال بداخل سازندبا قابلیت نفوذ کم، به منظور افزایش میزان ترک ها و شکافها به قصد افزایش تولید هیدروکربور. این روش جر ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

244 واژه هیدرولیک معمولا بیانگر حرکت و انجام کار توسط یک سیال (معمولا آب یا روغن) است. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

245 دکل یا دستگاه حفاری
کشنده بزرگ چرخ زنجیری
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

246 لوله ای که مایع یا گاز در آن از پایین به بالا جریان دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

247 خط لوله اصلی، شاه لوله ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

248 تخلیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

249 شناسایی، تعیین مشخصات و مولفه ها، تبیین ویژگی ها، تعیین احجام و مقادیر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

250 در نفت و گاز: درصدی از حجم مخزن که در فرآیند تولید مشارکت دارد.
قسمت مفید مخزن
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

251 پایش، کنترل، نظارت، رصد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

252 مداوم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

253 به احتمال زیاد( از این مقدار) بیشتر نیست. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

254 ضربتی، فشرده، حالت خاص ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

255 میعانات گازی
محصولی مایع شبیه نفت خام که به عنوان محصول همراه با گاز طبیعی از میادین گازی تولید میشود.
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

256 در نفت و گاز:
ضریب بازیافت.
میزان هیدرکربور قابل استخراج از هیدرکربور در جا.
برای نفت معمولا بین 5 تا 60 درصد است.
برای گاز معمولا بین ...
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

257 در نفت و گاز: مقدار هیدروکربور قابل بازیافت، از ذخایر نفت و گاز درجا، که با فناوری در دسترس و تحت شرایط اقتصادی واقع بینانه، قابلیت تولید دارد. ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

258 (در نفت و گاز) میزان هیدروکربور درجا در مخزن در شرایط استاندارد سطح زمین. یعنی دمای 15.6 درجه سانتیگراد(60 درجه فارنهایت) و فشار یک اتمسفر(psi 14.5). ... ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

259 هزینه انتقال ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

260 تنظیم گری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

261 نهاد تنظیم مقررات (و داوری)
تنظیم گر
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

262 سنتی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

263 واژه پرداز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

264 پرده نگار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

265 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز:
پذیرش و جبران تمام یا قسمتی از ضرر توسط دولت میزبان.
برای مثال اگر چاه حفاری شده خشک باشد آنگاه دولت میزبان مثل ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

266 قبول تمام یا قسمتی از کار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

267 در نفت و گاز: مناطق کمتر اکتشاف شده یا مناطق در حال اکتشاف. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

268 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

269 معین
مشخص
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

270 معین شده
مشخص شده
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

271 معین کردن
مشخص کردن
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

272 لایه ای از زمین که احتمال وجود هیدروکربور در آن میرود. مثل:
Oil Window
Gas Window
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

273 نمونه
Sample
مغزه حفاری
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

274 نمونه
Sample
بستن چاه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

275 مطالعه موردی
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

276 مورد
مورد کاوی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

277 عملیات، مثلا عملیات حفاری
جنبش
نهضت
١٣٩٧/١١/٣٠
|

278 تعیین فرآیند یا روش انجام کاری
مشخص کردن شیوه انجام کار
١٣٩٧/١١/٣٠
|

279 قرارداد پیش خرید محصولات ١٣٩٧/١١/٢٩
|

280 کاربر ١٣٩٧/١١/٢٧
|

281 تعیین کردن
معین کردن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

282 ورود به کار پرخطر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

283 قطعه
قسمت
بخش
١٣٩٧/١١/٢٦
|

284 بارگذاری متناسب
برنامه ریزی
برنامه اجرایی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

285 واگذاری ١٣٩٧/١١/٢٦
|

286 ادغام ١٣٩٧/١١/٢٦
|

287 تحصیل دارایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

288 مناسب
جدی
خوب
قوی
١٣٩٧/١١/٢٦
|

289 پایش
رصد
١٣٩٧/١١/٢٦
|

290 مستمر ١٣٩٧/١١/٢٦
|

291 افزایش
توسعه
پیشرفت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

292 انجام
انجام دادن
Do
١٣٩٧/١١/٢٣
|

293 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

294 Passive defense
Civil defense
١٣٩٧/١١/١٩
|

295 Active defense ١٣٩٧/١١/١٩
|

296 نرم افزار کاری.
برنامه کاربردی.
کار پرداز.
کارپرداز در برنامه های تلفن همراه: مثلا کارپرداز فلان تاکسی اینترنتی یا کارپرداز فلان بانک ی ...
١٣٩٧/١١/١٩
|

297 پیشنهادیه
پیشنهاد واره
١٣٩٧/١١/١٤
|

298 Economics
علم اقتصاد
Economic
اقتصادی
Economy
تدبیر اقتصادی امور
Engineering Economy
تدبیر اقتصادی امور مهندسی
١٣٩٧/١١/١٢
|

299 تولیدات کارخانه ای(در مقایسه با Construction یا احداث). ١٣٩٧/١١/١٢
|

300 جبرانی
Offset Account
حساب جبرانی
١٣٩٧/١١/١٢
|

301 روزنامه رسمی(دولت مرکزی) ١٣٩٧/١١/١٢
|

302 تا حد قابل فروش ١٣٩٧/١١/١٢
|

303 (از حقوقی) برخوردار ساختن
مستحق ساختن
١٣٩٧/١١/١٢
|

304 (حداقل)تلاش لازم
سنجش اعتبار و ریسک
شرکت امین
١٣٩٧/١١/١٢
|

305 شرایط
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
١٣٩٧/١١/١٢
|

306 تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

307 ظریف، ماهرانه، نامحسوس ١٣٩٧/١١/١٢
|

308 (با چیزی) همراه بودن ١٣٩٧/١١/١٢
|

309 Tax Deductible
مراد هزینه هایی است که از درآمد ناخالص کسر میشوند و لذا این هزینه ها مشمول مالیات نمی شوند.
١٣٩٧/١١/١٢
|

310 معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
١٣٩٧/١١/١٢
|

311 استقبال از عرضه چیزی ١٣٩٧/١١/١٢
|

312 معاف کردن ١٣٩٧/١١/١٢
|

313 اعتبار پژوهشی(در دانشگاه)
برخوردار گشتن از چیزی
١٣٩٧/١١/١٢
|

314 دوره
مدت
شکل
قالب
١٣٩٧/١١/١٢
|

315 اجاره بها ١٣٩٧/١١/١٢
|

316 ترویجی ١٣٩٧/١١/١٢
|

317 انحصاری ١٣٩٧/١١/١٢
|

318 زیر خط جزر دریا ١٣٩٧/١١/١٢
|

319 قالب ١٣٩٧/١١/١٢
|

320 به صلاحدید و اختیار ١٣٩٧/١١/١٢
|

321 مزایده، مناقصه، پیشنهاد
Work program bidding
پیشنهاد برنامه کاری
١٣٩٧/١١/١٢
|

322 دورهای اعطای مجوز
چرخه های صدور مجوز
١٣٩٧/١١/١٢
|

323 Qard al hasan ١٣٩٧/١١/١٠
|

324 قرض الحسنه ١٣٩٧/١١/١٠
|

325 (در آمریکا)وزیر ١٣٩٧/١١/٠٦
|

326 اداره ١٣٩٧/١١/٠٦
|

327 (در آمریکا)وزارتخانه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

328 مقام سلطنت، ملکه یا شاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

329 (متغیر) جانشین
جایگزین
نیابتی
١٣٩٧/١١/٠٦
|

330 در خشکی
در مقابل offshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

331 در دریا
در مقابل onshore
١٣٩٧/١١/٠٦
|

332 قطعه ای از زمین
١٣٩٧/١١/٠٦
|

333 عرضه کردن
آزاد سازی
رها کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

334 بجای ١٣٩٧/١١/٠٦
|

335 در نظر گرفتن
تنظیم کردن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

336 سازماندهی، راهبری
Corporate Governance
سازماندهی شرکتی، راهبری شرکتی
Good Governance
سازماندهی خوب(مطلوب)
Governance Structure
ساخت ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

337 ارسال مجدد
باز ارسال
١٣٩٧/١١/٠٦
|

338 پرداخت پول در ابتدای کار.
مثل پرداخت پاداش به دولت میزبان توسط شرکت نفتی پیمانکار در قراردادهای نفتی مشهور به Bonus
١٣٩٧/١١/٠٦
|

339 مرز عبور از اقتصادی بودن میدان یا چاه نفت و گاز.
پس از عبور از این مرز تولید، هزینه ها بیش از درآمدها میشود و لذا بایستی در شرایط معمول تولید از م ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

340 عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری چاه نفت به منظور تضمین تداوم تولید.
هر عملیاتی که پس از تکمیل یک چاه نفت و گاز روی آن انجام میگیرد.
١٣٩٧/١١/٠٦
|

341 (سیستم مالی) متغیر.
سیستم مالی که نرخهای آن بر مبنای رخدادهای آینده تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

342 قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

343 در قراردادهای اکتشاف نفت و گاز: پیشنهاد چند بلوکی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

344 اعطا
اعطا کردن
برنده
١٣٩٧/١١/٠٥
|

345 نظارت از بیرون ١٣٩٧/١١/٠٥
|

346 صوری
Common value
ارزش صوری
١٣٩٧/١١/٠٥
|

347 ارزش صوری ١٣٩٧/١١/٠٥
|

348 Product slate
ترکیب محصولات(پالایشگاه)
١٣٩٧/١١/٠٥
|

349 ترکیب محصولات پالایشگاه ١٣٩٧/١١/٠٥
|

350 فرآورده های نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

351 فرآورده
محصول
Oil product
فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل
١٣٩٧/١١/٠٥
|

352 فرآورده نفتی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

353 بی نتیجه ماندن
از دور خارج شدن
١٣٩٧/١١/٠٥
|

354 مقیاس متغیری که جهت تقسیم سود در قراردادهای نفتی با توجه به شرایط متغیر آینده بکار میرود.
در مقابل مقیاس ثابت. مثلا سهم از سود بین 30 تا 50 درصد ...
١٣٩٧/١١/٠٥
|

355 فوق العاده، عالی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

356 معرفی ١٣٩٧/١١/٠٥
|

357 شرایط محیطی
Lack of Contextualization
ضعف ارتباط با شرایط محیطی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

358 نقش مکمل ١٣٩٧/١١/٠٥
|

359 عامل
Single parameter bid
پیشنهاد(مناقصه/مزایده) تک عاملی
١٣٩٧/١١/٠٥
|

360 قرارداد اجاره که طبق آن زمین را برای عملیات نفتی اجاره میدهند.
محل، منطقه یا سایت انجام فعالیتهای نفتی.
١٣٩٧/١١/٠٥
|

361 به تفصیل شرح دادن ١٣٩٧/١١/٠٢
|

362 نفت
هیدروکربور
١٣٩٧/١١/٠١
|

363 نفت
روانکار
١٣٩٧/١١/٠١
|

364 واقعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

365 مایع مانند
نقدینگی
درجه نقد شوندگی دارائی
درجه ای که میتوان دارائی را در بازار آب کرد و به پول نقد تبدیل نمود.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

366 میان دستی
فعالیتهایی که در میانه زنجیره ارزش قرار میگیرند.
مثلا در نفت و گاز فعالیتهایی که در بین امور بالادستی و پایین دستی قرار میگیرند مثل ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

367 نزولی
ثابت(در سامانه مالی)
سیستم مالی ثابتی که متغیرهای آن از رخدادهای طی زمان مستقل هستند و در همان ابتدای کار نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

368 پایین دستی
نگرش رو به جلو
رو به جلوتر
تعیین تکلیف امر در طی زمان یا در انتها
فعالیتهایی که در انتهای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

369 بالادستی
نگرش رو به عقب
رو به قبل تر
تعیین تکلیف در ابتدای امر
فعالیتهایی که ابتدای زنجیره ارزش ذیربط قرار دارند.
در نفت و گاز: فعالیت ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

370 گروهی
مشترک
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

371 انفرادی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

372 تصاعدی
متغیر(در سامانه مالی)
سیستم مالی متغیری که در طی زمان یا در انتها، بسته به رخدادها، نرخهای آن تعیین تکلیف میشوند.
در مقابل Regressive
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

373 سلطنتی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

374 حق امتیاز
بهره مالکانه
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

375 خرج تراشی توسط پیمانکار در قراردادهای نفتی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

376 در اقتصاد: نهایی.
آخرین.
در نفت و گاز: حاشیه ای، منظور میادینی است که کشف شده اند اما به دلائل مختلف در اولویت بهره برداری قرار ندارند. از جمله ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

377 در نفت و گاز:
قطعه اکتشافی
بلوک اکتشافی
منطقه بهره برداری از نفت و گاز
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

378 در قراردادهای نفت و گاز: حصار کشی، مجزا سازی.
به معنای جدا کردن حساب و کتابهای مناطق مختلف عملیات نفتی.
مجزا کردن حسابهای مالیاتی.
ring fenc ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

379 صرف ریسک یعنی پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد یا ارزش دارد.
حداکثر میزان قابل قبول نرخ بیمه برای شخص.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

380 Risk Premium
صرف ریسک
تحمل یا پذیرش ریسک در نهایت چقدر می صرفد.
جایزه
پاداش
حق بیمه(حداکثر نرخ قابل قبول حق بیمه همان صرف ریسک است که ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

381 انتقال دهنده تمام یا بخشی از حقوق به شخص ثالث.
طرف ثالث پذیرنده انتقال را farminee نامند.
واژه مرتبط با Farm out است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

382 آموزش فنی و حرفه ای(در مقابل آموزش دانشگاهی).
تربیت آدم آچار به دست.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

383 دانش فنی یا فناوری با قابلیت توسعه
در مقابل know how که دانش فنی در حد مونتاژ یا در حد همان توان ساخت اولیه است.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

384 دانش فنی بدون تاکید چندانی بر توسعه در مقابل know why که دانش فنی مبتنی بر توسعه فناوری است.
به نوعی دانش فنی مونتاژ یا ساخت در همان حدود سطوح او ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

385 سطح تخصص ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

386 قاب ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

387 سبدی از امور ذیربط مثل سبد سهام، سبد پروژ ها، سبد پیشنهادات و... . ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

388 مسئول مستقیم عملیات میدانی
بهره بردار
پیمانکار
شرکت عامل
شرکتی که راسا یا به نمایندگی، عملیات صنعتی یا نفتی را انجام میدهد.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

389 تنزیل بیش از حد
تنزیل اضافی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

390 تخفیف
تنزیل
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

391 تعالی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

392 عدالت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

393 بین دوره ای
میان دوره ای
بی دو یا چند زمان
بین نسلی
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

394 تخصیص
اعطا
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

395 در نظر گرفتن
در میان گذاشتن
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

396 انحراف
تحریف
اعوجاج
بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

397 انحراف زا
تحریف کننده
سبب اعوجاج
مسبب بدعت
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

398 متضمن چیزی ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

399 معرفی یا پیشنهاد کردن یک منطقه مشخص جهت اکتشاف. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

400 کل مناطقی که هنوز برای آنها مجوز اکتشاف صادر نشده باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

401 وفاداری
(نظارت بر) حسن اجرای قرارداد
نظارت بر رعایت
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

402 شالوده، مبانی، طرز تشکیل ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

403 حد قیمت قابل قبول.
حداقل قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را فروخت.
حداکثر قیمتی که میتوان کالا یا خدمتی را خرید.
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

404 پدافند غیرعامل
دفاع مدنی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

405 هدف اکتشافی
چشم انداز
احتمال وجود نفت و گاز در یک حوضه رسوبی. احتمال آن از مراحل play و lead بیشتر است.
احتمال آنقدری هست که بتوان حفاری را ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

406 در اکتشاف نفت و گاز: حوضه رسوبی که دارای احتمال وجود نفت و گاز است. احتمال وجود نفت و گاز از play بیشتر و از prospect کمتر است.
راهنما
راهنمایی ...
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

407 گزارش کاربردی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

408 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میشود. ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

409 در نفت و گاز: مناطق نیمه اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

410 در نفت و گاز: مناطق کم اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

411 در نفت و گاز: مناطق اکتشاف نشده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

412 زنبیل، مجموعه ای از پیشنهادات ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

413 شایان ذکر است که ... .
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

414 پاداشی که توسط شرکت( نفتی) در همان ابتدای کار به دولت میزبان سرمایه گذاری پرداخت می شود.
خوب است که در کلیه قراردادهای کشور این مبلغ به طور متناس ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

415 غیر بهینه ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

416 احراز صلاحیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

417 Payout period
دوره بازگشت سرمایه
Buyer's payout
سود خریدار
١٣٩٧/١٠/١٨
|

418 موارد قابل پیشنهاددهی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

419 مشتمل بر ...
بعلاوه ...
و همچنین ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

420 مبادله کالا با شخص ثالث توسط خریدار و فروشنده بدون هیچ ارتباطی بین خریدار و فروشنده و کاملا مستقل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

421 طرف ثالث ١٣٩٧/١٠/١٨
|

422 نمودار، مشخصات، ویژگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

423 آخر دوره ١٣٩٧/١٠/١٨
|

424 ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

425 شرط یا شروط قراردادی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

426 تخفیف یا معافیت مالیاتی (حسب مورد) ١٣٩٧/١٠/١٨
|

427 استهلاک.
معافیت(مالیاتی).
مجاز.
Allowances در بحث برآورد هزینه های پروژه: هزینه های فوق العاده. مراد منابعی است که در تخمین هزینه های پروژه ...
١٣٩٧/١٠/١٨
|

428 حق استفاده یا حق مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

429 حق استفاده یا مالکیت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

430 بازگرداندن اوضاع محل فعالیت به وضعیت اولیه ١٣٩٧/١٠/١٨
|

431 در نفت و گاز: برای فعالیت اکتشافی permit یا همان اجازه صادر میشود و برای فعالیت تولیدی license یا همان مجوز صادر میگردد.
اعطای مجوز
١٣٩٧/١٠/١٨
|

432 سهم ١٣٩٧/١٠/١٨
|

433 در نفت و گاز: مناطق قبلا اکتشاف شده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

434 اظهار نظر، دیدگاه اصلاحی ١٣٩٧/١٠/١١
|

435 از این به بعد
بعدی
متعاقب
١٣٩٧/١٠/٠١
|

436 در این میان
در این بین
١٣٩٧/١٠/٠١
|

437 Even chance
شانس پنجاه پنجاه
شانس برابر
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

438 منافع حق امتیاز درجه اول ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

439 قضیه ای در آمار که برای بازبینی احتمالات اولیه با توجه به رخداد حوادث مرتبط بکار میرود.
احتمال جدید را احتمال بازبینی شده یا ثانویه می نامند.
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

440 Posterior probability
احتمال ثانویه، احتمال بازبینی شده، احتمال اصلاح شده.
در قضیه بیز میتوان احتمال اولیه رخداد الف را در نتیجه آگاهی از رخداد ...
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

441 A priori probability
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

442 A priori
احتمال اولیه
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

443 Prior probability
A priori probability
احتمال اولیه (در قضیه بیز)
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

444 قابل ملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

445 Seven fold
به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

446 به طور قابل توجهی افزایش پیدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

447 منظور موردی است که بعد از مورد اول می آید.
بعد از
در پی
به دنبال
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

448 حوضه رسوبی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

449 در نفت و گاز: حجم مخزن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

450 سهم استفاده از توان ساخت داخل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
سهم داخل
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

451 مورد نیاز ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

452 رعایت کردن، تامین کردن، صدق کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

453 Back in option
اختیار برگشت به قرارداد(به عنوان شریک دولتی) با لحاظ شرایطی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

454 مشارکت در سرمایه گذاری دارای خطر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

455 Severance tax
یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

456 یک نوع مالیات بر منابع تمام شدنی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

457 منافع مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

458 مالکانه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

459 در نفت و گاز:
منافع انتقالی.
پرداخت تعویقی (برای تصاحب درصدی از سهام).
سهام مشارکت حمل شده (پرداخت نشده).
سهم حمل شده(سهام تعویقی یا انتق ...
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

460 پرداخت تولیدی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

461 منافع عملیاتی یکی شده ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

462 منافع عملیاتی جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

463 منافع عملیاتی مشاع ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

464 پاداش اجاره ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

465 اجاره تاخیر ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

466 دوره پایه ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

467 منافع اجاره ای ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

468 از ابتدا تا انتها
سراسری
کل مسیر
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

469 مختصر، موجز، اجمالی، کوتاه، کوچک ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

470 کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردن، جرح و تعدیل کردن، تصحیح کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

471 آن مقداری که در انتها باقی می ماند.
مثل سود خالص پس از کسر مالیات.
حداقل، کف موضوع، آن حداقلی که نیاز است در مورد امری تامین شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

472 لایه ای از زمین که در آن پول(نفت و گاز) خوابیده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

473 سازند دارای نفت یا گاز.
لایه ای از زمین که در آن پول (نفت و گاز) خوابیده است.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

474 حوضه رسوبی نسبتا شناخته شده ای که بالقوه دارای ذخایر نفت و گاز است که البته احتمال وجود این ذخایر از مراحل lead و prospect کمتر است.
نمایش.
نم ...
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

475 (در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند. ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

476 متغیر را قابل فهم ساختن. مثلا تبدیل به متغیری بدون بعد در دامنه بین صفر و یک.
بدینگونه فهم و مقایسه متغیر آسان می شود.
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

477 موضوع
شغل
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

478 طراحی متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

479 طراحی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

480 متقاطع ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

481 ابتکاری، اکتشافی، ذهنی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

482 وضعیت های محتمل
معمولا خوشبینانه، متوسط و بدبینانه
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

483 سهم از کار یا پروژه
سهم از طرح معادل Working Interest
سهم از کار خطر دار
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

484 مدیریت
اختیار (تصمیم گیری)
مرجع تصمیم گیری
اقتدار
توان سازماندهی.
در نفت و گاز:
(Authority for expenditure (AFE
برآورد هزینه های ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

485 برآورد هزینه های حفاری در صنعت نفت و گاز ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

486 ظاهری
تحمیلی
تکلیفی
دستوری
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

487 ملاحظه
یکی کردن
تلفیق کردن
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

488 معادل Consequence است.
به معانی نتیجه، پیامد، بازده، سود، ارزش و ... .
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

489 در حسابداری: انتقال به دوره بعد ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

490 در حسابداری: انتقال به دوره قبل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

491 انجام دادن
در بر داشتن
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

492 منافع عملیاتی، سهم از یک طرح یا پروژه ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

493 اجاره دادن زمین بابت انجام فعالیتی از قبیل کشاورزی، صنعتی، فعالیت نفتی و ...، مثلا انجام فعالیت نفتی از نوع اکتشاف نفت و گاز .
انتقال تمام یا بخ ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

494 فرآیند، اسلوب عملکرد، روش، نحوه کار، راهکار، حالت. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

495 Practice: رویه
Practise :ورزش، تمرین ورزشی
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

496 مخزن نگهداری نفت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

497 قرارداد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

498 هزینه های انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

499 انتقال ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

500 در صنعت نفت: تعمیر چاه ١٣٩٧/٠٥/٢١
|