برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Siyavash

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زلم زیمبو ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 و غیره و ذلک - و موارد دیگر - و غیره ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

3 دل کسی را بدست آوردن ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

4 two seater motorcycle
موتور دو تَرکه - موتور دونفره
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

5 شیرفهم شدن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 مثال:
!The one time I get to the station on time, the train is delayed—go figure

یه بار هم که من سرِ وقت رسیدم ایستگاه، قطار تاخیر داشت- ف ...
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

7 اجمالی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

8 یکه تاز ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

9 ...ideally suited to

کاملا متناسب با ...
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 public/private sector (=business controlled by the government or by private companies)

Public sector
بخش دولتی - سهامی عام

Private s ...
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

11 پاولوفی (= پاولوف ی )

اشاره به آزمایش شرطی شدن کلاسیک که دانشمند روسی ایوان پاولف انجام داد.

در آن، رفتار یا رفتارهای مورد بررسی پس ا ...
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

12 یعنی زبانه‌ی در
ولی �به در بسته خوردن� هم معنی می‌ده، جایی که فضای بیشتری برای پیشروی نیست و دیگه کار از کار گذشته
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

13 اصطلاح عامیانه که به آ خر جملات اضافه می شود و مفهوم کل جمله گفته شده را منفی می کند.
شکل دیگر املایی این کلمه "psych" است و نوشتار درست آن را "ps ...
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

14 اصطلاح عامیانه که به آ خر جملات اضافه می شود و مفهوم کل جمله گفته شده را منفی می کند.
شکل دیگر املایی این کلمه "sike" است اما نوشتار درست آن را "p ...
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

15 رسانش القایی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

16 slang) respect for someone)
(Cambridge)
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

17 تفنگ گلنگدنی

اسلحه‌ای که با مکانیسم گلنگدن کار می‌کند
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

18 ناراضی بودن

The committee is reportedly "unhappy" about the discrepancy in numbers

طبق گزارش ها کمیته از تناقض آمار �ناراضی� است.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

19 دوباره روی روال (چیزی) افتادن

دوباره عادت کردن به یک وضعیت، پس از ایجاد مدتی وقفه در جریان وقوع آن
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

20 کمبود داشتن - دچار کمبودیت بودن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

21 سوئیچ دوپل
سوئیچ دو وضعیتی (خاموش - روشن)
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

22 - اصابت (انگشتِ) پا به مانع (مثل گوشه میز)
- پیچ خوردن پا هنگام راه رفتن
- زمین خوردن در نتیجه‌ی پیچ خوردن (مچِ) پا
- تپق زدن یا درنگ کردن ه ...
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

23 کارناوال ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

24 مسابقه دختر شایسته
مسابقه زیبایی
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

25 دِمده ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

26 مشخص کردن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

27 جایگاه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

28 و از این قبیل
و امثالهم
و مانند آن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

29 (در انگلستان) خدمات بهداشت ملی
(در ایران) وزارت بهداشت و درمان / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

30 تاسیسات گرمایشی ساختمان
سیستم گرمایشی ساختمان
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

31 Reproduction rate of the disease
نرخ بازتولیدیِ بیماری
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

32 خطرناک ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

33 این کلمه عامیانه است و بیشتر نوجوانان و جوانان از آن استفاده می‌کنند

معانی آن:

1. پرتاب (هر جسمی) با سرعت و شدت زیاد. محکم پرتاب کردن. ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

34 ثبات و شهامت - شجاعت و شهامت - شهامت و جرأت- شجاعت و جرأت ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

35 آخ جون، هورا ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

36 تشریح کردن
Italy's PM outlines lockdown easing measures
نخست وزیر ایتالیا اقدامات تسکین قرنطینه را "تشریح کرد".
source:
https://www.bbc.c ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

37 یکی از معنی های این کلمه در نقش اسمی"گلوله- فشنگ" است

GUN SHOT : a single shot from a gun, or a bullet for one shot:

I’ve only got te ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

38 Hydrophilic = loving water= اب دوست
Francophilia (=a love of French things)
necrophilia (=a sexual attraction to dead bodies)
پسوند به معنی ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 writing pad
• Then he got pen and writing pad and sat at the table.
• سپس قلم و زیردستی را برداشت و پشت میز نشست.
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

2 measure
• She made a careful measure of the distance.
• او با دقت فاصله را اندازه گیری کرد/ اندازه گرفت.
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|