انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

❤Matin❤

متین خدائی
15 ساله از تبریز
کانون زبان ایران
ترم:PRE 3

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست و دل باز، سخاوتمند ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

2 تنبل، تن پرور ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

3 خجالتی، کم رو ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

4 سخت کوش، پر کار ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

5 خوش آیند، دلپذیر ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

6 نا خوش آیند ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

7 مغرور، خود خواه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

8 گستاخ، بی ادب ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

9 آرام، ساکت ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

10 خنده دار، با مزه😂😂😂 ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

11 بی باک، شجاع
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

12 عصبانی، خشمگین
😈😈
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

13 توضیحات ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

14 خسیس ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

15 کله شق ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

16 عصبی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

17 بی دقت ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

18 ظالم ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

19 باهوش ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

20 مهربان ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

21 احوال پرسی کردن ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

22 بوته، درختچه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

23 چانه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

24 در داخل ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

25 بر خلاف ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

26 خسته کننده ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

27 تحمل کردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

28 سر چشمه، منبع ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

29 پرخاش کردن، تشر زدن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

30 فقط
only; just
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

31 جیغ زدن، فریاد کشیدن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

32 (در عموم ) بازداشت کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

33 جایگزین کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

34 پرینت کردن، چاپ کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

35 فشار دادن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

36 ماندگار، جاوید ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

37 مسیر یابی ( برای کشتی، هواپیما و...) ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

38 اختراع ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

39 آموختن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

40 فورا، بی درنگ ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

41 رفتن، ترک کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

42 کاملا، تماما ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

43 قادر ساختن، امکان دادن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

44 آموزش، تعلیم و تربیت ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

45 دارو ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

46 شک و تردید داشتن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

47 اشکال، کاستی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

48 پیشرفت، توسعه ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

49 قانع کردن، متقاعد کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

50 پیشرفت یا کشف مهم ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

51 تاثیر گذاشتن، اثر کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

52 پیشرفت ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

53 مشهور، معروف ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

54 به خصوص، به ویژه ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

55 بی خبر، نا آگاه ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

56 مناسبت ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

57 لباس مخصوص آقایان که در مهمانی های رسمی و خاص می پوشند
a type of suit that men wear on very formal occasions
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

58 مستعد بودن، گرایش داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

59 به خود پیچیدن ( از روی درد، خشم،نارحتی و ... ) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

60 کوتاه ( از نظر قد و مدت ) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

61 حساس ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

62 وسیع، جادار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

63 سود، منفعت ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

64 وسیله نقلیه تفریحی
مخفف:recreational vehicle
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

65 سیاست مدار، سیاست باز ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

66 وانت ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

67 پرداختن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

68 هزینه سفر بر حسب مایل ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

69 دروغ گو ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

70 خاریدن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

71 درک کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

72 افزایش ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

73 درست کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

74 اجاره کردن، کرایه کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

75 آشکار کردن، فاش کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

76 به دست آوردن، کسب کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

77 انجام دادن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

78 توضیح، تشریح ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

79 شرایط ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

80 جهان گرد، سیاحت گر ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

81 رفتار، کردار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

82 ساحل، کنار دریا ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

83 ظاهرا، از قرار معلوم ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

84 وسع مالی داشتن (برای خرید یا خرج کردن)
have enough money to be able to pay for sth
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

85 وحشیانه ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

86 رد کردن، عدم پزیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

87 تاب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

88 لاستیک ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

89 برداشتن، دور کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

90 قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

91 اصلاح کردن، بهبود بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

92 برتری، پیشی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

93 محبوب عموم، عامه پسند ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

94 صورت حساب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

95 گالری، نمایشگاه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

96 سر چشمه گرفتن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

97 مربوط بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

98 زبان مادری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

99 قارچ ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

100 خردل ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

101 اقیانوس ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

102 جزء سازنده ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

103 لایه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

104 گواهینامه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

105 فهمیدن به وسیله فکر کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

106 عمومی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

107 سپیده دم ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

108 پایه ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

109 آب و هوا ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

110 پدید آمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

111 ربط دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

112 به فرزندی قبول کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

113 سبک معماری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

114 لیز خوردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

115 تنظیم کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

116 پا فشاری کردن، سرسختی کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

117 کاغذ بازی، کار اداری ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

118 شبانه، در طی شب، تمام شب ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

119 نا محدود، بی انتها ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

120 تی، زمین شوی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

121 عینا، دقیقا ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

122 منجر شدن به، منتهی شدن به ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

123 قلاب
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

124 محافظ، نگهبان ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

125 وظیفه
The job that sth is designed to do
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

126 نا امیدی، ناکامی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

127 موجود
present, alive, or now visible
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

128 در نهایت، سرانجام بالأخره ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

129 دل سرد کردن، نا امید کردن، مایوس کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

130 تحویل دادن
take sth, esp goods or letters, to a place
١٣٩٨/٠٧/٢١
|

131 تکه تکه کردن، برش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

132 عالی، برجسته، ممتاز
excellent; wonderful
١٣٩٨/٠٧/٢١
|

133 گزیدن، نیش زدن (حشرات ) ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

134 میله
a long narrow piece of metal
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

135 دستگاه خود پرداز، عابر بانک ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

136 ورزشی
relating to sports or players
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

137 فضا نورد
a person who travels in a spacecraft
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

138 حتما، قطعا، یقینا ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

139 بحث، مجادله، مشاجره
argument
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

140 بهت آور، حیرت آور ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

141 سفر، مسافرت
journey
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

142 هم معنی، مترادف ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

143 گل، گل و لای
wet earth
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

144 آب شدن، ذوب شدن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

145 متداول، رایج ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

146 جنگ ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

147 کوه آتشفشان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

148 بد بخت، بد اقبال ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

149 طوفان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

150 فوق العاده، خیلی زیاد ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

151 گردباد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

152 سونامی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

153 خیلی، بسیار ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

154 زدن، اصابت کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

155 هوای آلوده (به دود و بخار ) ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

156 پناهگاه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

157 خراب کردن، نابود کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

158 میهن دوست، وطن پرست ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

159 به خاطر
because of
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

160 لبریز شدن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

161 نتیجه، عاقبت ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

162 گم شدن ، از دست دادن ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

163 مایع
substance like water or oil that flows freely
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

164 وام، قرض ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

165 محتمل، ممکن
probable
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

166 تند باد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

167 نهایت، حد اکثر
much more severe or serious than usual
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

168 فرار کردن
get away from a place where you are in danger
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

169 زمین لرزه، زلزله
sudden, violent movement of the Earth's surface
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

170 خیلی بد ، افتضاح ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

171 خسارت، زیان/آسیب رساندن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

172 قاره
one of the seven main areas of land on the Earth
١٣٩٨/٠٧/١١
|

173 فتح کردن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

174 ناگهان شروع شدن
start suddenly
١٣٩٨/٠٧/١١
|

175 نترس،بی باک ١٣٩٨/٠٧/١١
|

176 با خود بردن (سیل )
carry away
١٣٩٨/٠٧/١١
|

177 زیرزمین ساختمان
a room or rooms in a building, below ground level
١٣٩٨/٠٧/١١
|

178 به خود فشار آوردن
make oneself work very hard
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

179 به علت، برای انجام sth
arranged or expected
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

180 طبیعی رفتار کردن
be or appear to be in one's normal mental or physical state
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

181 عاقل، خردمند ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

182 تلاطم آب، باد و ...
sudden violent movements of air or water
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

183 اختصاص دادن
use time, effort, or energy for a particular purpose
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

184 بخش، قسمت ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

185 قانون، مقررات
a statement that tells what may or may not be done
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

186 قانون، آئین نامه
an official rule
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

187 خاموش کردن
make sth stop burning
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

188 سفر، مسافرت
a trip, esp one over a great distance
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

189 a set of headphones, esp one with a microphone fixed to it ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

190 مصمم،راسخ
definite and not likely to change
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

191 نسبتا
quite, not very
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

192 حتی
used for emphasizing sth that is surprising
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

193 ضروری، لازم
completely necessary
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

194 خجالت آور، شرم آور ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

195 دوباره بررسی کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

196 مقصد، هدف
the place where sb/sth is going
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

197 هزینه گمرکی
the taxes you pay on goods that you bring into a country;duty
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

198 محفظه
one of the separate parts of a container place where things are stored
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

199 ناگهان خشمگین شدن
become very angry
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

200 تحت تاثیر قرار دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

201 همکار
a person who works at the same place as you
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

202 خرید و فروش،داد و ستد ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

203 رفیق
used for talking to a man whose name you do not know
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

204 زحمت دادن ،مزاحم شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

205 عصبانی کردن
become very angry
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

206 پتو ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

207 بحث ،مجادله ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

208 بهت آور، حیرت آور
very surprising
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

209 راهرو (بین صندلی ها ) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

210 ایما و اشاره (با سر و دست ) ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

211 مربوط به صورت(مثل عصب صورت )
relating to the face
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

212 قیافه، حالت ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

213 فرق داشتن با(معمولا با from می آید )
مثال:How does this car differ from the more expensive model
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

214 ریشه یابی کردن (واژه )، تجزیه کردن واژه ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

215 معنی دادن، بیان کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

216 اعتماد به نفس ،اطمینان
the feeling that you are sure about your abilities, opinion, etc
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

217 سرنخ،کلید
a fact or an object that helps to slove a problem or mystery
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

218 خشم،عصبانیت ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

219 چالش،مبارزه طلبی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|