انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

تاشبور

مین در شهر دوشانبه در کیشور تاجیکستوان هستم . مین بی زبانه فارسی دری و فارسی ایرانی مسیلیطم. مین از طیریق ایسمی کی مادر بوزورگم برای
برادرم گوذاشت کی ایسمش آبادیس بود در آنتیرنیت جوسته و جوه کردم.
کی بی سایته آبادیس رسیدم . با خید گیفتم بزار در این سایته ثبتی نام کنم.
و ایسمی مین تاشبیر است کی تاجیکی ها بی مین تاشبور می گوییتد.
خانه ما شهر دوشانبه، بولیواری محمد علی اف، کوشه 4 ، ساختمانه شیکاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لاکچری کاهوس

١٣٩٧/٠٣/١٦
|

2 زلزله طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

3 آیس پک شعر غضنفر شاه کاشانی
آیس پک
آیس پک
آیس پک

تمبر تک
تمبر تک

١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

4 بور بار = بور= دور= شور= شعور ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

5 سن ایچ چه اسمی داری !
من - هم - دوست- دارم - از- این - اسم -های - داشته- باشم#
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

6 مانار ما انار خواهیم ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

7 ایزاک فل ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

8 اسحاق ایزاک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

9 مزایده پیش فروش که با آب مقدس تبخیر شده باشد ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

10 زیت روغن به زبان عربی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

11 ویزیت در فرانسوی یعنی دیدار پزشک ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

12 آفلاین بدون اینترنت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

13 رزبار کسی که بار ش رز است. ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

14 آقا بای - بی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

15 آفتاب خوردن در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش لنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

16 آفتاب در زبان ترکی استانبولی می شود: گونش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

17 آغوش در زبان ترکی استانبولی می شود: کوجاک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

18 آشوب در زبان ترکی استانبولی می شود: کارقاشا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

19 آشنا در زبان ترکی استانبولی می شود: تانئدئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

20 آشکار در زبان ترکی استانبولی می شود: بلیرگین ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

21 آشغال در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپ ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

22 آشغالدان در زبان ترکی استانبولی می شود: چوپلوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

23 آشپز خانه در زبان ترکی استانبولی می شود: موتباک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

24 آشتی کردن در زبان ترکی استانبولی می شود: بارئشماک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

25 آش در زبان ترکی استانبولی می شود: چوربا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

26 قاره آسیا در زبان ترکی استانبولی می شود: آسیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

27 آسایش در زبان ترکی استانبولی می شود: راحاتلئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

28 آسمان در زبان ترکی استانبولی می شود: گوک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

29 آزمایش کردن در زبان ترکی استانبولی می شود: دنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

30 آسان در زبان ترکی استانبولی می شود: کولای ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

31 آزمایش در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

32 آزاد در زبان ترکی استانبولی می شود: هور-اوزگور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

33 آرایشگاه زنانه در زبان ترکی استانبولی می شود: کوافور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

34 آرزو در زبان ترکی استانبولی می شود: دیلک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

35 قن لغف ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

36 آرایش کردن در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

37 آرایش کرده در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

38 آرایش شدن در زبان ترکی استانبولی می شود: سوسلنمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

39 آدرس در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرس ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

40 آدم ماشینی در زبان ترکی استانبولی می شود: روبوت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

41 آدامس در زبان ترکی استانبولی می شود: چیکلت ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

42 آچار فرانسه در زبان ترکی استانبولی می شود: انگلیز آناهتاری ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

43 آخر در زبان ترکی استانبولی می شود: سون- سن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

44 آچار در زبان ترکی استانبولی می شود: آناهتار ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

45 آتش سوزی در زبان ترکی استانبولی می شود: یانقئن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

46 آتش نشانی در زبان ترکی استانبولی می شود: ایتفائیه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

47 آبی در زبان ترکی استانبولی می شود: ماوی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

48 آتش در زبان ترکی استانبولی می شود: آتش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

49 آب معدنی در زبان ترکی استانبولی می شود: مادن سویو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

50 آب نبات در زبان ترکی استانبولی می شود: شکر ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

51 آبستن شدن گبه کالماک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

52 آب طلا و یا نقره دار در زبان ترکی استانبولی می شود: یالدئزلی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

53 آبستن در زبان ترکی استانبولی می شود: گبه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

54 بزاق در زبان ترکی استانبولی می شود: سالیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

55 آبشار در زبان ترکی استانبولی می شود: شلاله ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

56 آب دهان در زبان ترکی استانبولی می شود: سالیا ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

57 آبدوغ خیار در زبان ترکی استانبولی می شود: حاحئک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

58 آبجو خوری در زبان ترکی استانبولی می شود: بیر احانه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

59 آبدار در زبان ترکی استانبولی می شود: سولو ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

60 آبتنی کردن در زبان ترکی استانبولی می شود: چیمک ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

61 آب انبار در زبان ترکی استانبولی می شود :سارنئچ ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

62 آب پز به زبان ترکی استانبولی می شود :هاشلاما ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

63 شبیر شبیر از اسم های یهودی است. ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

64 آب سو در زبان ترکی استانبولی یعنی آب ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

65 گیمل نام یکی از حروف عبری و آلمانی ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

66 اهالی مردم ، ساکنان ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

67 اهتزاز جنبش، حرکت ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

68 اوضاع شرایط ، وضعیت ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

69 اهالی ساکنان ، مردم، همسایه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

70 ان شاء الله اگر ایزد خواهد ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

71 انگار مثل اینکه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

72 اندوختن جمع کردن ، پس انداز کردن ، ذخیره کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

73 اندرون درون ، داخل ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

74 امکانات ابزار ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

75 افق کناره، کرانه آسمان ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

76 امپراطور پادشاه نیرو مندی ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

77 افزون بیش، بیشتر،زیاد، بسیار ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

78 اعتماد اطمینان و تکیه بر کسی یا چیزی داشتن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

79 اطبا جمع طبیب ، پزشکان در زمان قدیم ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

80 اشارت اشاره کردن، نشان دادن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

81 ازیرا زیرا که ، برای اینکه ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

82 اختر شناس منجم ، ستاره شناس ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

83 ابرام اصرار داشتن ، پافشاری در کاری ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

84 لوازم التحریر وسایلی که دانش آموزان اول مهر ماه با خود به همراه می برند ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

85 دد جانور وحشی
پستانداران گوشت خوار
مثل:
ببر، شیر، پلنگ،کفتار
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

86 کاوید جست و جو سر سختانه
پیگیری
کاوش
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

87 کوژ 90 درجه که خطی دایره شکل دارد.
برآمده یا محدب
در اصطلاحات مثلا به کسی که گردن کوتاهی دارد می گویند: کوژگردن یا کوژ پشت
اسمی یکی حیوانات دریا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

88 کاو فرو رفته . مقعر ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

89 نسر نسر بتی در زمان حضرت نوح بود که شبیه پرنده ای شبیه هما بود. این بت یک بار اسمش در قران آمده است. ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

90 سور معنی سور : مهمانی ، جشن ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

91 باستانی قدیمی ، بسیار کهن
مربوط به دوران ما قبل تاریخ
اولین امپراطوری های دنیا مثل ایران باستان، هند باستان، چین باستان، روم باستان، یونان باستان
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

92 ایل سوره میری ایل یعنی طایوفه
سوره یعنی دیوار بلند یا حصار
میری یعنی برو خدا دانگوه خیدا نگوه دور
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

93 رامین رامی در زبان ایلامی باستان یعنی یاقوت
ن در زبان ایلامی باستان یعنی شرقی
١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

94 ترک ترکان اقوامی بزرگ هستند .نوح وقتی از کشتی پیاده شد به فرزندش یافث گفت: ای جانم . به سرزمین شرقی برو که دین هایی دروغگویان بر پا کردند. در آنجا هستند ... ١٣٩٧/٠٢/٢٠
|

95 لر امام صادق به علی بن یقطین فرمود:قال النبي: هناك أناس عظماء في بارس الذين سيكونون أول مسلم فارسي إذا جاء أخي علي بن أبيطالب إليك. اسم هذا الشعب هو لر. ... ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

96 تش ابومحمد حاکم شاریشهر (شهر کرد) : لران همچون قزیر( پرنده کوهی) تش تش گویند. برادرم که از اندلس(اسپانیا) آمد می گفت: این همانند صدای گاو هایی نر است ک ... ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

97 تاشبور تاش = آتش سرد شده
بور= در زبان بابلی پسر
تاش بور=تاشبور
سلامان بن حسین می نویسد:
تاشبور در زبان بابلی می شود پسر آتش باغ شده. چون ما م ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

98 زر زَر در زبان رامینی یعنی شیر (حیوان) چون رنگ زرد از از کلمه زر گرفته شده است. ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

99 شهرزاد شهر در زبان اوستایی یعنی آفتاب و زاد در مغولی تیز.شهرزاد نام زنی است که عمربن خطاب(لعنه الله علیه) وقتی که شوش را تصرف کرد . با آن ازدواج کرد. مارکو ... ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

100 آرمین آرمین در زبان های بسیاری معنی دارد. مثلا در زبان
ارمنی: از نژادی ارمنی
روسی: باد شرقی
گرجی: کشاورز
آذربایجانی : آرام
عربی: آرمیده
...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

101 رامینیه رامین نام اولین سلطان قرقیزی بود. رامین به زبان قرقیزی یعنی رامان .رامین یک ایرانی بود . او در شمال غربی آرمینیه به دنیا آمد . در شهر گاچاستان در است ... ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

102 دریا دریا= در و یاقوت
درونیاق در مغولی یعنی دریا
دوریاقی در مراکشی یعنی دریا
شادرایا در فرانسوی یعنی دریا
شیدریا در سویسی یعنی دریا
دویا د ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|