انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Toomaz

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (یک) تن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

2 درج کردن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

3 مونوگرافی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

4 Drunken affair حادثه ای که عموم افراد حاضر در آن مست هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

5 پیچیدگی ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

6 (در انتخابات سیاسی)وعده دادن، قول دادن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

7 به دلیل اینکه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

8 ساده،معمولی،عادی،رده پایین،دون پایه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

9 تعلیم دادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

10 تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، دکتری ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

11 همجنس گرا ستیزی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

12 با انگیزه ...به وقوع پیوستن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

13 گویی،انگار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

14 اذعان ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

15 مبارز،فعالیت کننده،پیکارگر
سرباز قدیمی،کهنه سرباز،(مجازی)کهنه کار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

16 ممنوعیت ١٣٩٨/٠١/١٩
|

17 مرتفع کردن،مقابله کردن ١٣٩٨/٠١/١٩
|

18 بازنمایی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

19 draw attention to sb/sth: توجه کسی را به سوی کسی/چیزی جلب کردن،توجهات را به سوی کسی/ چیزی جلب کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

20 succumb to:مغلوب... شدن، در برابر ... از پای درآمدن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

21 تحول ١٣٩٨/٠١/١٧
|

22 مختص ١٣٩٨/٠١/١٧
|

23 پیش زمینه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

24 تازه،نو ١٣٩٨/٠١/١٧
|

25 گنجاندن،وراد کردن،چارچوب داشتن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

26 نهادینه سازی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

27 غلنبه سلنبه،دشوار،ملال آور،پیپیده،خسته کننده
(آب)گل آلود،پر از گل و لای
١٣٩٨/٠١/١٦
|

28 specialize in sth: متخصص چیزی بودن،در چیزی تخصص گرفتن،در چیزی مشهور بودن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

29 شکل داده شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

30 در آمیخته، آغشته، درهم شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

31 رفع ١٣٩٨/٠١/١٥
|

32 ناشی شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

33 فشرده کردن،خلاصه کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

34 جامعه شناختی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

35 محکم کردن،تثبیت کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

36 پدید آمده ١٣٩٨/٠١/١٤
|

37 سوق داده،...محور ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

38 تفویض شده ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

39 پایه گذاری ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

40 تباهی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

41 استعمارزدایی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

42 منطق ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

43 از بین بردن ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

44 بدنام کننده،برچسب زننده ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

45 مخالفان ١٣٩٧/١٢/١٣
|

46 بازسازنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

47 سزاگرا،سزادهنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

48 رای زنی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

49 انتقادی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

50 تخصص زدایی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

51 طبقه بندی زدایی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

52 مخرب، ساختارشکنانه ١٣٩٧/١٢/١٣
|

53 [حقوق] کیفرزدایی،مجازات زدایی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

54 [حقوق] قضا زدایی ١٣٩٧/١٢/١٣
|