برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عماد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکدست - ثابت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

2 عادی، معمولی ١٣٩٨/١١/٠٨
|

3 (موسیقی) نُت ١٣٩٨/١٠/١٠
|

4 نوازنده ١٣٩٨/١٠/١٠
|

5 (موسیقی) نُت ها ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

6 نت‌های موسیقی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

7 جدید
نوین
مدرن
تازه
نو
امروزی
امروزین
معاصر
معاصر
١٣٩٧/١٢/١٥
|

8 [مترادف]
pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج

امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

9 [مترادف]
pulsation: ارتعاشات، لرزش، نوسان، تموج، امواج

امواج: در علوم گوناگون بکار میرود و بحرکات موجی و ارتعاشات و تموجات و اضطربات اشیاء ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

10 پوشیدن
گذاشتن
برتن کردن
مكان
قراردادن
انداختن در
نوازش کردن
فرو کردن
از پیش بردن
حریصانه خوردن
بلعیدن
نشلیدن
دست ...
١٣٩٧/١٢/١٤
|

11 درون بينی
بصيرت
بینش شهودی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

12 توضیح ناپذیری ١٣٩٧/١٢/١٤
|

13 با هم
با یکدیگر
همزمان و باهم
١٣٩٧/١٢/١٤
|

14 توامان
با هم
با یکدیگر
١٣٩٧/١٢/١٤
|

15 باهم
جنابه
دوقلو
همزاد
١٣٩٧/١٢/١٤
|

16 در ظرف
در حالت

ظرف:
قيد , ظرف , معين فعل , قيدي , عبارت قيدي , ظرفي , چگونگي , شرح , تفصيل , رويداد , امر , پيشامد , شرايط محيط , اهميت ...
١٣٩٧/١٢/١٤
|

17 الهام گرفتن
الهام گیری
١٣٩٧/١٢/١٤
|

18 بینش عمیق
شهود عمیق
١٣٩٧/١٢/١٤
|

19 جریان رو به جلو
جریان به سمت بیرون
جویبار
بیرون
١٣٩٧/١٢/١٤
|

20 چشم ذهنی
ذهن
نظر
انگاشت
تخیل
پندار
خیال
١٣٩٧/١٢/١١
|

21 به طور ناگهانی
اتفاقی
تصادفی
یهویی
١٣٩٧/١٢/١١
|

22 جوهره خلاق
جوهره خلاقیت
١٣٩٧/١٢/١١
|

23 گسترده تر
وسیع تر
خارج از محدوده
خارج از چارچوب
خلاقانه، مبتکرانه، نوآورانه

تفکر خارج از چارچوب استعاره‌ای است به معنی فکر کردن به ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

24 ولی
اما
مگر
با این حال
در عین حال
١٣٩٧/١٢/١١
|

25 جوهره ١٣٩٧/١٢/١١
|

26 رهبری بر خود ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

27 خود تنظیمی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

28 هوشیاری
ذهن آگاهی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

29 تقویت شده
تقویت
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

30 خلاقیت
ایده
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

31 هوشیار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

32 enhanced: بالا بردن، افزودن، افزایش
bettered: بهتر کردن
corrected: اصلاح شده
upgrade: ارتقاء
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

33 در نتیجه
بنابراین
حاصل، حاصل شدن، حصول
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

34 خوب
مناسب
مطلوب
شایسته
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

35 موسیقی عاشقانه
موسیقی پرهیجان
موسیقی شورانگیز
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

36 طبیعت گرا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

37 عاشقانه
مهرآمیز
محبت آمیز
پرهیجان
هیجان انگیز
شورانگیز
پر شور
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

38 بی عیب
کامل
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

39 افزودن
افزایش
بیشتر کردن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

40 بیشتر ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

41 [مترادف]
excited: برانگیخته
stimulated: تحریک شده
exhilarated: هیجان زده
energetic: پر انرژی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

42 فشار عاطفی
فشار احساسی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

43 [مترادف]
rush
فشار
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

44 افزایش سریع
افزایش صعودی
[به سرعت] افزایش
[به سرعت] بالا رفتن
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

45 [مترادف]
in the event that
در صورتی که
١٣٩٧/١٢/٠٣
|

46 تسکین = التیام [مترادف]
التیام = علاج شدن؛ بهبود یافتن
علاج شدن = درمان شدن؛ صحت یافتن؛ شفا یافتن
تسکین = درمان؛ درمان شدن
١٣٩٧/١١/٢٦
|

47 مقدار مورد نیاز ١٣٩٧/١١/٢٦
|

48 درحالی که
در صورتی که
١٣٩٧/١١/٢٥
|

49 دلهره آور
استرس زا
پراسترس
پرفشار
پردغدغه
١٣٩٧/١١/٢٥
|

50 به خاطر سپردن
حفظ کردن
یاد گرفتن
آموختن
تعلیم گرفتن
فراگرفتن
از بر کردن
١٣٩٧/١١/٢٤
|

51 شورمندی = مشتاق
مشتاق = دارای شور و اشتیاق، دارای شور و شوق

مشتاق /moštāq/
معنی:
دارای شوق و اشتیاق؛ مایل و راغب به چیزی؛ آرزومند.
١٣٩٧/١١/٢٤
|

52 محل کار ١٣٩٧/١١/٢٣
|

53 جذاب، کشیدن، اهسته دنبال کسی رفتن، بقطار سوار کردن، بدنبال کشیدن ١٣٩٧/١١/٢٣
|

54 پیروی عصبی
همگام سازی عصبی
١٣٩٧/١١/٢٣
|

55 پیروی فیزیکی
همگام سازی فیزیکی
١٣٩٧/١١/٢٣
|

56 محشر
فوق‎العاده
عالی
١٣٩٧/١١/٢٢
|

57 ژرف اندیشی ١٣٩٧/١١/٢٢
|

58 شامل
با وجود
١٣٩٧/١١/٢١
|

59 بازجوان‌سازی ١٣٩٧/١١/٢٠
|

60 توانمند ١٣٩٧/١٠/١٨
|

61 شاد بودن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

62 Third-person singular simple present indicative form of remap
نمایانگر فرم سوم شخص مفرد حال ساده reamp
١٣٩٧/١٠/١٧
|

63 بازنشاندن
تنظیم مجدد
١٣٩٧/١٠/١٧
|

64 مرفین طبیعی بدن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

65 تنظیم مجدد
مجدداً تنظیم کردن
١٣٩٧/١٠/١٧
|

66 لایه لایه
چند لایه
لایه دار
١٣٩٧/١٠/١٧
|

67 پر شتاب
پر سرعت

١٣٩٧/١٠/١٧
|

68 positivity: مثبت گرایی
positive thinking:مثبت اندیشی

مثبت گرایی: یعنی نگرش‌ها، افکار، رفتار و کرداری خوشبینانه در زندگی داشتن.
مثبت گرا ...
١٣٩٧/١٠/١٧
|

69 مثبت نگری
مثبت اندیشی
مثبت کرداری
١٣٩٧/١٠/١٧
|

70 جاذبه ی شخصی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

71 انواع مختلف ١٣٩٧/١٠/١٦
|

72 توانمندی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

73 ایجاد کردن، به وجود آوردن ١٣٩٧/١٠/١٦
|

74 (عامیانه) که ١٣٩٧/١٠/١٤
|

75 [علوم سلامت] داشتن زندگی خوب و احساس رضایت خاطر ١٣٩٧/١٠/١٤
|

76 محیط های بالینی ١٣٩٧/١٠/١٣
|

77 مراقبت های پزشکی
معالجات
وضعیت پزشکی
وضعیت سلامتی
شرایط درمانی
١٣٩٧/١٠/١٣
|

78 بیانگر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

79 مطالعات حاکی از آن است
مطالعات بیانگر آن است
١٣٩٧/١٠/١٣
|

80 کندترین
آهسته ترین
پایین ترین
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

81 تعریف دوم
a pad is an ambient synth patch usually used to give the track more atmosphere as well as assist in creating a more full sounding harmon ...
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

82 ترکیب گر ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

83 در موسیقی
A category of synthesizer patches which produce a soft, pleasing sound. The pad sound is difficult to describe as it is unlike anything ...
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

84 مترادف
pleasant, enjoyable, relaxing
دلپذیر، لذت بخش، آرامش بخش
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

85 کارآمد ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

86 انرژی زا (در حالت صفت)
چیز انرژی‌زا، چیز محرک
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

87 Sentient از واژه لاتین sentient به معنی "احساس" می آید و آن چیزهایی که زنده هستند را توصیف می کند. یک موجود با ادراک [sentient being] می تواند احساس ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

88 موجودی که می تواند درد و رنج بکشد؛ بیشتر حیوانات و انسانها.
موجودات زنده
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

89 [روان‌شناسی] احساس فشار روانی و جسمی در شرایط ناراحت‌کننده
فشار عصبی
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

90 تاریخچه پشت
تاریخ پشت
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

91 تعمق در خاموشی
تفکر آرام
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

92 describes things that are related to the act of meditating or the act of thinking very deeply about something.
چیزهایی را توصیف می‌کند که مربوط ب ...
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

93 وسایل باستانی
ابزارهای باستانی
ادوات باستانی
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

94 به این دلیل ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

95 آرامش و آسودگی
آرامش و آسایش
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

96 بر اساس ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

97 موجودات ذیشعور ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

98 هوش بر ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

99 به تدریج کم شود تا به طور کامل پایان یابد
سرازیر شدن
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

100 گوش کنید ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

101 گسترش
١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

102 علاوه بر ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

103 درگیری ذهنی
شلوغی ذهنی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

104 آشفتگی ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

105 آرام = ملایم
ملایم = موافق و مناسب طبع، خوشایند
خوشایند = دلپذیر، دلپسند، دلچسب، دلخواه
دلپذیر = دل نشین
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

106 بدون مزاحمت
بدون شلوغی
عاری از حواس پرتی
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

107 به طور سازمان یافته
به شکل هدفمند
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

108 .Underneath, the film is a subtle examination of class and gender in Iranian society
همچنین در پس زمینه این فیلم نگاه ظریفی به طبقه اجتماعی و جنسی ...
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

109 روحیه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

110 از بین می برد
از میان بر می دارد
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

111 سعادت واقعی
خوشبختی کامل
خوشبختی واقعی
خوشبختی محض
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

112 پایین شکم
زیر شکم
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

113 "Being grounded" یک مهارت ضروری برای افراد حساس و بسیار حساس است که احساسات مردم و محیط اطراف خود را درک می‌کنند. این به این معنی است که شما در بدن خ ... ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

114 احساسات و عواطف کسی را ناگهانی و عمیقا تحت تأثیر قرار دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

115 کاهنان باستانی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

116 به حق
به درستی
١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

117 تایید شده ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

118 همگام کردن، هماهنگ کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|