انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

يار دلواري

mn
family reputation AA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 scintillate درخشیدن هوش و عمل
brilliance درخشندگی
a brilliant smile لبخند درخشان
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

2 fervent The feeling of happiness with you is multiplied at the peak
احساس خوشبختی باتو در اوج چندین برابر افزایش می یابد
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

3 Two way romantic love عشق عاشقانه دوطرفه ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

4 Nice companion همراه‌ همدم‌، هم‌ نشین‌، پهلو نشین‌، معاشرت‌ کردن‌، همراهی‌ پر ظرافتی
هم نشین پرطراوتی جذاب گیرا مَعرکه
The wonderful days with love and emoti ...
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

5 eternal love محضر سخن عشق ابدي
natarize conversable word of eternal love
١٣٩٨/٠٣/١٦
|

6 galactic بی نهایت دوست دارم
I love you infinitely
بی نهایت عاشقتم♾
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

7 حبک هتفضل فی قلبی ,حیفضل حبک معایا
هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایه
تو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
تو تا آخرین ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

8 ther are dearie ther is dearie, mother first pilot captain
and be is dear second pilot captain
قربونشون برم ، مادر اول خلبانی کاپیتان است
و مهربان دومین کاپ ...
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

9 ther is dearie قربونش برم ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

10 request درخواست
Take your step around
Likeed the request I said, will be calling for a festive occasion
قدمتان جای رو چشم داره تشریف بیارید
همانن ...
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

11 request درخواست کردن i beg you من التماس میکنم من خواهش میکنم من درخواست میکنم
Thank you so much dear father , I beg you
Kindness in my right
خی ...
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

12 maternal kindness Mom Joonem, the goddess of all beauty, kindness I love with all my being
Thank you so much
I beg you
Serve and love my heart
to thanks t ...
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

13 brilliant joy My name is a brilliant star
My wish is a celebration of happiness and an opportunity to bring happiness and joy to the beautiful dance of the brig ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

14 interesting nomination I want to celebrate the incredibly beautiful and interesting nomination from my dear and dear family
من جشن نامزدي فوق العاده زيبا و جذاب از خانوا ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

15 positive faithful )My love answer is positive to you )
پاسخ عشق من به شما مثبت است
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

16 calm Your love hug is my paradise
Your beautiful eyes are the pretext for my life
I have my peace of hands
And the lips of the soul are breath s ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

17 utilization بهرمند سودمند مترادف سهیم کردن توجه نظر interest free
Do not miss us from your divine intelligence and brilliant talent
ما را از هوش خدادادی خ ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

18 الوضع الحدیث الرسالة العلمیة الجز‌ء الاول Compiled)Recent status)
The first message is part 1
كتب الجوامع الحديث
Compilation and translation hadis arabic
تالیف و ترجمه حدیث عام زب ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

19 Like father Beautiful design is a good father pattern
نشان زیبا الگوی نیکوی پدر است
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

20 Virtuous erudition فضل دانایی، Virtuous باتقوا
The Existence is you of Sufism and Knowledge and (erudition ) virtue
مترادف با Virtuous ،Gracious gr ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

21 کتاب الجوامع الحدیث Compilation and translation hadis arabic
تالیف و ترجمه حدیث عام زبان عربی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

22 be at the high در اوج خود باشید
be at the high از نظر اماری در سطح بالایی بودن
I always glorify you every day in my heart. I'm proud of you, always successfu ...
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

23 start translating A man of God friend of faith and science and knowledge
یک انسان خدا دوست باایمان و اهل علم و دانایی
mistress honey please start transla ...
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

24 thoroughfare عام ، اصل
(Arabic Hadith Translation of the Commonwealth (Original
ترجمه حدیث عربی حوزه مشترک المنافع (اصل)
Translation of the Hadith of Ara ...
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

25 spring sea of the smart island درياي بهاري جزيره هوشمند
Spring life is a heartbeat with the island intelligent sea
زندگی بهار یک ضربان قلب با جزیره دریا هوشمند است

١٣٩٨/٠٢/١٢
|

26 درياي بهاري جزيره هوشمند زندگی بهاری تپش قلب با جزیره درياي هوشمندی موسی جریان داره ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

27 از جريزه هوشمند جزيره شگفت انگيز علم دانايي انيشتين نابغه در رياضيات و فيزيك و نجوم ميباشد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

28 professor Professor of love and the Genius of Science in Mathematics and Physics and Astronomy of Einstein, the Day of Knowledge Happy for you Science and Ed ... ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

29 restless بيقرار بودن شخصي به معشوق
I'm your decision function
my heart is restless for you
من تابع تصمیم شما هستم
قلب من بی قرار توست
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

30 member I'm also a member of you group
من نیز عضو گروه شما هستم
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

31 God willing انشاءالله بخواست خداوند
گاو قرباني شدهCow is sacrificed
God willin the cattle are sacrificed and the prepared food is being broadcast to heal ...
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

32 fortunate bond پيوند خوشبختي نيك مبارك
Its right
The number is Mubarak's bond
درست است
این شماره پیوند مبارک است
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

33 Pilgrimage مقبوليت ،قبول
Your pilgrimage acceptable is right
زيارت شما مقبول باشه
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

34 glory Paradise فخر بهشتي،درخشيدن بهشتي،باليدن بهشتي در خراسان ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

35 The owner of love صاحب عشق
Fasting on the occasion of half Sha'ban and getting to the owner of love
روزه گرفتن بمناسبت نيمه شعبان و رسيدن به صاحب عشق دل وجانم
١٣٩٨/٠١/٣١
|

36 موسي موسي بمعناي درياي زلال سرچشمه پاك زيبا ،پسر فرمانرواي آرام دريا ١٣٩٨/٠١/٣١
|

37 Blessed are you Blessed are you, the deputy of pilgrimage to the eighth Imam
Pray for prayer,
pleas pry for me
خوشا به حال تو كه نايب زيارت امام هشتم شدي
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

38 most enjoyable لذت بخشترين
Eye, your beautiful perfection is full of spirituality and presence as the source of the power of life
چشم ،كمال زيبايي تو به پاكي ...
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

39 مجنون دل و جانم جانان جانم يار دلبندم اصالت زيبايي ومنش گفتار و پندار وكردار سرشت پاك دروجود همه اگه يافت ميشد خوشبختي درون ذات حقيقي را ميابيدآنها خود انتخاب كردند ... ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

40 دل آرام آرام كننده قلب ها
آرامش دهنده قلب
معشوقه زیبا دلبر
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

41 physical fitness برازندگي استيل دلخواه
I keep fitness according to former your saying
با توجه به گفته های گذشته ي شما ، تناسب اندام را حفظ می کنم
desser ...
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

42 Day of the World of Mathematics Day of the World of Mathematics ، ingenious and absorbency , April 18 (farvardin 29) opportun
روز جهانی ریاضیات، هوش مخترع (نابغه) و جذاب، آوریل١ ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

43 transcendent love عشق متعالي ،افضل برتر
I told you to more better love
من كه بتو گفتم عشق نيكوبرتر
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

44 nice جذاب
A who nice girl kiss on boy biutefull face
یک دختر زيباکه روی گونه هاي صورت پسر زیبا رو بوسه می زند
١٣٩٨/٠١/٢٨
|