برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یاسر رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ناهماهنگ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

2 منظور از معجزه ، کاری خارج از دو دوتا چهارتای عقل .
برگرفته از آموزه های استاد محمدعلی طاهری
١٣٩٩/٠١/١٥
|

3 خداوند بزرگترین است .
منظور از الله اکبر این نبوده که به ما خبر بدن که خدا بزرگ است !!! منظور این بوده بزرگترین اوست و دیگر چیز بزرگی به جز او نیس ...
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

4 در ادبیات عرفانی به معنی غیر حقیقی ، مَجازی


غیر خدا در دو جهان هیچ نیست
هیچ مگو غیر، که آن هیچ نیست

این کمر هستی موهوم را
چو ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

5 چیز نازک و شکننده ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

6 ریزبینی
توجه
اعتنا
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

7 کَبَد
میان دو چیز ، میانه
١٣٩٨/٠٣/٢١
|

8 بِستَر = زمینه ی حرکت ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

9 به جا آوردن شکر ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

10 آشکار کردن ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

11 وجود ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

12 آناتومیک یعنی ساختار کلی یک عضو و مشکلات آناتومیک در حقیقت اختلالاتی است که در ساختار طبیعی آن عضو رخ می دهد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

13 تُرک = یار ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

14 وارث دین خدا ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

15 نوسان ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

16 نوسان داشتن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

17 روح الامین ، جبرئیل ، شبکه هوشمندی الهی ، شبکه شعور کیهانی، پل ارتباطی بین جزء و کل( جزء = انسان ، کل= خدا ) ، ملک جاری کننده ی فیض الهی

فیض ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

18 در فرهنگ لغات عرفانی به معنای "اختیار " است. ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

19 اعتقاد حقیقی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

20 جهان دوقطبی
منظور از جهان دوقطبی، جهانی که بر اساس تضاد است . مثل روز و شب ، مرد و زن ، تجزیه و ترکیب ، عمل و عکس العمل ، منفی و مثبت ، خوب و بد ...
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

21 بخش باطنی کمیّت ؛ که غیر قابل اندازه گیری است .
مثلاً نماز هم کمیت دارد و هم کیفیت . کمیتش احکام است که شرایط لباس و جهت و تعداد رکعت و ... و کی ...
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

22 عرضه ی منیّت به دیگران .
ارائه ی برتری نسبت به دیگران.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

23 هر مرحله از ساخت و ساز
که در اصطلاح عرفانی ، هرمرحله از پشترفت فهم و ادراکات انسان در مسیر یا سیر و سلوک عرفانی بکار برده می شود .
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

24 خوداری و پرهیز کردن
زاهدی به نوعی ریاضت کشیدن در راه خدا است .
اما عارف بواسطه ی اینکه به ادراکات و الهاماتی رسیده است ، تمام کارهایش در راه خ ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

25 سبحان الله عما یصفون
خداوند از هر صفتی (و اسمی) مبرا است .
یعنی او نامی ندارد . و اسماء الهی در بی نامی او مستتر است .یعنی اسماء الهی وجه او ...
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

26 معنی عرفانی سماء ، آگاهی و یا اطلاعات .
معنی سماوات در قرآن ، صندقچه ی اطلاعات هفت آسمان .
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

27 سبک وزن
فارغ
آسوده
به اصطلاح عرفانی ، سبکبار به کسی گفته می شود که از قید و بندهای زمینی فارغ شده است و میتواندبرسر کوی یار پرواز کند. < ...
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

28 ۱. هرچیز خوب و گران‌مایه.
۲. ویژگی آنچه درخور و لایق شاه باشد.
۳. (قید) با حالت شاهانه

شهوار. [ ش َهَْ ] (ص مرکب ) مخفف شاهوار. هر چیز ک ...
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

29 وادی

معنی عرفانی وادی : مرحله ایی از رنج غربت ، تنهایی و سرگردانی است ؛ که میتواند از طریق رسیدن به معرفت (الهام ، وحی ، شهود و...) به آن ...
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

30 نگاهی به تناسخ

یکی از انواع تفکرات بشری دربارهی سرنوشت پس از مرگ، �تناسخ� است که به نقل مورخین، ریشه در آیین های مختلف هندی از جمله آیین های ب ...
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

31 تعبدی
از روی بندگی و اجباری
پرستش تعبدی یعنی پرستشی که بدون دانستن از چرایی پرستش، فرد بایدانجام دهد و فردبدون دانستن "حقیقت پرستش خداوند" ، ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

32 تیزروی =غضباک
سریع الحساب
الله و سریع الحساب

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزروی
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

ساقی =خدا< ...
١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

33 کلمه ایی که بتواند ایاک را معنی کند شاید به جرات گفته شود که وجود نداشته باشد !! اما نزدیکترین کلمه ایی را که میتوان گفت "مطلقا" است .
ایاک نستعی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

34 پیشنهاده یا پروپوزال ،

پیشنهادی را که به‌صورت مکتوب و مدون در قالبی مشخص به شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش ارائه می‌شود، پیشنهاده یا پروپوزال ...
١٣٩٧/٠١/٢٠
|

35 عصر برده داری مدرن چیست؟

گرچه دوره ي برده داري مدت هاست تمام شده است اما عصر برده داري مدرن بسيار پيچيده تراست و به زودي
بشر به سمتي مي رود ...
١٣٩٦/١٢/٠٣
|

36 خدا به معنی به خود آمدن
به خودآمدن یعنی رسیدن به کمال
رسیدن به کمال یعنی رسیدن به کیفیت هستی و خود
رسیدن به کیفیت هستی و خود یعنی رسیدن به ...
١٣٩٦/١١/١٨
|

37 ملک وحی ، روح القدوس، شبکه هوشمندی الهی ، شبکه شعور الهی ، روح الامین ١٣٩٦/١١/١٨
|

38 آزمون های کوتاهی هستند که در طول ترم، بدون اطلاع قبلی دانشجویان ودرفواصل زمانی نامنظم جهت ارزشیابی تکوینی دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند.
بر ...
١٣٩٦/١١/٠٤
|

39 هوشمندی حاکم بر جهان هستی،
اینترنت کیهانی ، شبکه شعور الهی ، روح القدوس ، روح الامین ، جبرئیل
١٣٩٦/١١/٠١
|

40 بودش بيروني
١٣٩٦/١١/٠١
|