انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 956 100 1

alike

تلفظ alike
تلفظ alike به آمریکایی/əˈlaɪk/ تلفظ alike به انگلیسی/əˈlaɪk/

معنی: مطابق، مساوی، یکسان، مشابه، شبیه، همانند، مانند، یکجور، مانندهم، متشابه، عینا مساوی و مرتبط با یکدیگر، بتساوی
معانی دیگر: مثل هم، شبیه به هم، همسان، شکل هم، به تساوی، به یک نحو، به طور همانند یا همسان، یکجا

بررسی کلمه alike

قید ( adverb )
• : تعریف: to the same degree or in a like manner.
مترادف: equally, equivalently, synonymously
متضاد: differently, dissimilarly
مشابه: the same

- They dress alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] آن‌ها شبیه هم هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آنها لباس یکسان دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
صفت ( adjective )
• : تعریف: having similarity; comparable.
مترادف: comparable, corresponding, identical, like, same, similar, synonymous, tantamount
متضاد: different, unalike

- He and his brother are alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون و برادرش مثل هم هستن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او و برادرش یکسان هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه alike در جمله های نمونه

1. they looked alike but their peculiarities of character were quite different
ترجمه آن دو هم قیافه بودند ولی ویژگی‌های شخصیت‌های آنان خیلی متفاوت بود.

2. share and share alike
ترجمه با سهم متساوی

3. the two brothers look alike
ترجمه دو برادر شبیه هم هستند.

4. the twin girls were exactly alike
ترجمه خواهران دوقلو درست شکل هم بودند.

5. all get sick, young and old alike
ترجمه همه بیمار می‌شوند هم پیر و هم جوان.

6. a father must treat all his children alike
ترجمه پدر باید با همه‌ی فرزندانش یکسان رفتار کند.

7. those two sisters look similar but they are not exactly alike
ترجمه آن دو خواهر شبیه هستند ولی کاملا مثل هم نیستند.

8. Though John and Andrew look exactly alike, they act quite differently.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه جان و اندرو دقیقا شبیه هم هستند، کاملا متفاوت عمل می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگرچه جان و اندرو به طور دقیق نگاه می کنند، آنها کاملا متفاوت عمل می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The twins look alike, but they differ in temperament.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوقلوها شبیه هم هستند، اما در خلق و خوی متفاوت هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوقلوها یکسان هستند، اما در خلق و خوی متفاوتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A famed person and a fattened pig are alike in danger.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آدم معروف و یک خوک فربه در خطر هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک شخص مشهور و یک خوک چاق در خطر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The two brothers look very much alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو برادر خیلی شبیه هم هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو برادر بسیار شبیه به هم هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Great minds think alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ذهن‌های بزرگ مثل هم فکر میکنن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ذهن های بزرگ به طور یکسان فکر می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The two men were far more alike than they would ever admit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دو مرد بیش از هر زمان دیگری به هم شباهت داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو مرد خیلی بیشتر از هر زمان دیگری اعتراف کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The two office buildings are somewhat alike in appearance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو ساختمان اداری در ظاهر تا حدی شبیه هم هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو ساختمان اداری در ظاهر تقریبا یکسان هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. It's quite common to see couples who dress alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خیلی عادی است که زوج‌هایی را ببینند که شبیه هم هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کاملا معمول است که زوج هایی را ببینند که لباس یکسان دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. They were dressed alike in blue jersey and knickers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لباس زیر آبی و زیر شلواری به تن داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها به طور یکسان در پیراهن آبی و لباس زیر لباس لباس پوشیدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. The sun shines all alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خورشید همه یک‌سان می‌تابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خورشید همه را یکسان می بیند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

18. My mother and I are alike in many ways.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من و مادرم از بسیاری جهات شبیه هم هستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مادرم و من از جهات مختلف یکسان هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

19. These two photographs are almost alike.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این دو عکس تقریبا شبیه هم هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دو عکس تقریبا یکسان هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف alike

مطابق (صفت)
accordant , matching , according , conforming , relevant , similar , agreeing , correspondent , alike , alike in form , alike in shape , comformable , respondent
مساوی (صفت)
adequate , identical , identic , equal , alike , even , level
یکسان (صفت)
similar , identical , identic , equal , alike , akin , same , uniform , invariant
مشابه (صفت)
similar , alike , analogous , equivalent , resembling , homogeneous , semblable
شبیه (صفت)
similar , equal , alike , rival , like , same , analogous , quasi , papilionaceous , semblable
همانند (صفت)
similar , equal , alike , like , homological
مانند (صفت)
similar , alike , like , analogous , resembling , looking like , comparable
یکجور (صفت)
alike , homogeneous
مانندهم (صفت)
alike
متشابه (صفت)
similar , alike , like , analogous , resembling , homologous , homonymous
عینا مساوی و مرتبط با یکدیگر (صفت)
alike
بتساوی (قید)
alike

معنی عبارات مرتبط با alike به فارسی

هم قیافه (به ویژه کسی که قیافه اش شبیه قیافه ی شخص مشهوری باشد)، هم چهره
با سهم متساوی

معنی alike در دیکشنری تخصصی

alike
[ریاضیات] یک جور، مساوی، یکسان، متشابه، شبیه
[کامپیوتر] برنامه مشابه

معنی کلمه alike به انگلیسی

alike
• resembling; similar
• in the same manner; in a similar way
• if two or more things are alike, they are similar.
• alike also means in a similar way.
• alike is used after mentioning two or more people, groups, or things in order to emphasize that you are referring to both or all of them.
great minds think alike
• intelligent people think in a similar way, gmta (on the internet)
look alike
• have a similar appearance, resemble one another
• a person's look-alike is someone who looks very like them.
share and share alike
• distribute everything evenly

alike را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی alike

Ghazal ٠١:٠١ - ١٣٩٦/١٠/٢٧
Like each other
|

😀مریم ١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩
مثل
The kids were dressed alike
بچه ها یکسان لباس پوشیده بودند
|

عصمت ٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢
شبیه
|

پیشنهاد شما درباره معنی alikeنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی alike
کلمه : alike
املای فارسی : لایک
اشتباه تایپی : شمهنث
عکس alike : در گوگل


آیا معنی alike مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )