برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1226 100 1

Better off


زن، زوجه، همسر، موفق تر، در وضع بهتر، پردرآمدتر، پولدارتر، اسوده تر، داراتر، غنی تر

بررسی کلمه Better off

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in improved or happier circumstances.

واژه Better off در جمله های نمونه

1. Obviously we're better off now we're both working.
[ترجمه احسان] الان که هردو کار می‌کنیم، شرایط به مراتب مساعدتری داریم.
|

[ترجمه ترگمان]واضحه که حالا بهتر شدیم هر دو کار می‌کنیم
[ترجمه گوگل]بدیهی است که ما اکنون بهتر از هر دو کار هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She'll be about £50 a week better off.
[ترجمه ترگمان]او در حدود ۵۰ پوند در هفته بهتر خواهد بود
[ترجمه گوگل]او در هفته حدود 50 پوند بهتر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Without you by my side, I will be better off than you.
[ترجمه ترگمان]بدون تو، من از تو بهتر میشم
[ترجمه گوگل]بدون تو توسط طرف من، من بهتر از شما خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you've got bags you're better off taking a taxi.
...

معنی کلمه Better off به انگلیسی

better off
• in a better condition, in a better situation
be better off
• be in a better condition, be in a better situation
to be better off
• be in an improved financial situation

Better off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to have more money than you had in the past or more money than most other people
ایمان حجتی
you are better off continuing education than .
بهتره تحصیلاتت را ادامه بدهی.
you will be $100 a month better off if you try to spend thriftily.
اگر سعی کنی که مقتصدانه خرج کنی، ماهیانه 100 دلار پول بیشتری خواهی داشت.
we were better off last year
پارسال وضعمون بهتر بود.
mari
Better off working
وضعیت کاری بهتر
کار پر درآمدتر
89-Aida
وضعیت مالی بهتر
محدثه فرومدی
وضعیت/زندگی بهتری داشتن، آسودگی/رفاه بیشتری داشتن، خوشبخت تر/پولدارتر بودن
Shirinbahari
خوشحال تر. موفق تر. شرایط بهتر
.I think she’s better off without him

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی better off
کلمه : better off
املای فارسی : بتر آاف
اشتباه تایپی : ذثففثق خبب
عکس better off : در گوگل

آیا معنی Better off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )