برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

chill out

/ʧɪl aʊt/ /ʧɪl aʊt/

بررسی کلمه chill out

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: (informal) to become calmer; stop being tense or emotional.
مشابه: relax

- Chill out! It's only a speeding ticket.
[ترجمه شهریار] آرام باش این فقط یک بلیط سریع است.
|
[ترجمه علی] نگران نباش ، این فقط جریمه ی سرعت است
|
[ترجمه ترگمان] ! آروم باش فقط جریمه سرعت داره
[ترجمه گوگل] خنک کن! این تنها یک بلیط سریع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to be relaxed or at leisure; take it easy.

- I'm chilling out at home tonight.
[ترجمه ترگمان] امشب در خانه احساس سرما می‌کنم
[ترجمه گوگل] من امشب در خانه خنک می شوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه chill out در جمله های نمونه

1. After raves, we used to chill out in each others' bedrooms.
[ترجمه ترگمان]بعد از جاه‌ای شلوغ، ما قبلا توی اتاق‌های همدیگه سرما می‌خوردیم
[ترجمه گوگل]پس از رعایت کردن، ما در اتاق خواب های دیگران خنک شدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chill out! We'll get there on time!
[ترجمه Setayesh-Arya] خونسرد باش! ما به موقع(سر وقت) آنجا خواهیم بود
|
[ترجمه ترگمان]! آروم باش به موقع به آنجا می‌رسیم!
[ترجمه گوگل]خنک کن! ما در آنجا در زمان دریافت خواهید کرد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Chill out, Dad. The train doesn't leave for another hour!
[ترجمه ترگمان] آروم باش، بابا قطار تا یک ساعت دیگر حرکت نمی‌کند!
[ترجمه گوگل]خنک کردن، پدر قطار دیگر ساعت را ترک نمی کند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه chill out به انگلیسی

chill out
• relax, remain calm, refrain from getting overly excited

chill out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi sadeghi
{محاوره}اروم باش , ریلکس باش
Aylin jafary
حال نامعلوم
ابوذر.ف
to relax completely
استراحت کردن
navid
به نظر من کوتاه اومدن یا ریلکس
Farhadkrupp
ریلکس . لش .
a.r
to become calmer
to calm down
to relax, esp. after energetic dancing or a spell of hard work
this phrase is often used as an imperative-
مهدی صباغ
informal: to relax completely instead of feeling angry, tired, or nervous
Setayesh-Arya
chill out bro
خونسرد باش داداش!!!!
سروش تهرانی
اروم باش، ریلکس باش
مطهره اسدی
ارامش خودت را حفظ کن ..........حرف ندا
سعید
شل کن
Hosein
Sometimes I like to chill out at home and do nothing.
ریلکس بودن
حسین ایمانی
لم دادن.
sahar
take it easy
Sara
Different tways to chill out
سیدمحسن پورحسینی
اروم و ریلکس بودن
بهزاد پشت دار
خونسرد بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی chill out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )