برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1292 100 1

doodle

/ˈduːdl̩/ /ˈduːdl̩/

معنی: ابله
معانی دیگر: (هنگام گوش دادن به نطق و غیره بدون هدف روی کاغذ عکس کشیدن یا نوشتن) خطخطی کردن، خطخطی (شده)، ول گشتن، کار بی معنی کردن، (موسیقی - عامیانه) به طور خودمانی و دوستانه نواختن، برای دوستان نواختن، گول زدن، فریفتن، سروصدا کردن

واژه doodle در جمله های نمونه

1. I often doodle when I'm on the phone.
[ترجمه امیر جوکار] من اغلب پای تلفن(موقع صحبت کردن با تلفن) خط خطی (با خودکار یا مداد به روی کاغذ یا ...) میکنم.
|
[ترجمه ترگمان]وقتی پشت تلفن هستم، خیلی وقت‌ها گیج می‌شوم
[ترجمه گوگل]من اغلب وقتی که من در گوشی هستم آبیاری می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most of them doodle on the pieces of paper they are given.
[ترجمه شیرین] اکثر آنها بر روی کاغذهایی که داده می شوند، خطخطی می کنند.
|
[ترجمه ترگمان]بیشترشون روی تکه‌های کاغذی که داده می کردن
[ترجمه گوگل]اکثر آنها بر روی کاغذهایی که داده می شوند، آبیاری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She started to doodle with the tape as accompaniment.
[ترجمه ترگ ...

مترادف doodle

ابله (اسم)
fool , screwball , fop , imbecile , blister , doodle , smallpox , pox , pock , dolt , variola , simpleton , half-wit

معنی عبارات مرتبط با doodle به فارسی

سرود یانکی دودل (که از دوران انقلاب تا کنون در امریکا محبوب بوده است)، سرباز شمالی امریکا در جنگ داخلی

معنی کلمه doodle به انگلیسی

doodle
• scribbled drawing or meaningless scrawl
• scribble, draw idly
• a doodle is a pattern or picture that you draw when you are bored or thinking about something else.
yankee doodle
• american song from the days of the revolutionary war

doodle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آ-ف
طرح
Wrya
طراحی اشکال کوچک بدون طرح اولیه
leila
ول گشتن، وقت گذرانی کردن، خط خطی کردن، بی هدف نقاشی کشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی doodle
کلمه : doodle
املای فارسی : دودل
اشتباه تایپی : یخخیمث
عکس doodle : در گوگل

آیا معنی doodle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )