برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

Enormous

/əˈnɔːrməs/ /ɪˈnɔːməs/

معنی: بزرگ، عظیم، عظیم الجثه، هنگفت، یکدنیا
معانی دیگر: (از حد معمول بزرگ تر یا بیشتر یا رفیع تر) کلان، فوق العاده، نهمار، (قدیمی) شنیع، قبیح، بسیار (بد)

بررسی کلمه Enormous

صفت ( adjective )
مشتقات: enormously (adv.), enormousness (n.)
• : تعریف: extremely large in size, quantity, or extent; huge; immense.
مترادف: Brobdingnagian, colossal, gargantuan, gigantic, huge, immense, mammoth, prodigious, titanic, tremendous, vast
متضاد: diminutive, tiny
مشابه: elephantine, extensive, giant, great, humongous, jumbo, massive, monstrous, mountainous, numerous, stupendous

- The blue whale is an enormous animal that can be over one hundred feet in length.
[ترجمه امین جهانگرد] نهنگ آبی حیوان عظیم اجثه ای است که طولش میتواند بالای صد فوت باشد
|
[ترجمه 🌠MM93🌠] نهنگ آبی حیوان غول‌پیکری است که طولش می‌تواند بیش از یکصد فوت باشد.|
[ترجمه ترگمان] وال آبی یک حیوان بسیار بزرگ است که می‌تواند بیش از صد پا طول بکشد
[ترجمه گوگل] نهنگ آبی یک حیوان عظیم است که می تواند بیش از یک صد فوت در طول داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Enormous در جمله های نمونه

1. The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.
خرچنگ عظیم لجثه ای در جستجوی غذا، ته اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد

2. Public hangings once drew enormous crowds.
اعدام های عمومی زمانی جمعیت بسیار زیادی را به سوی خود جلب می کرد

3. The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.
شوالیه ی دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه را کشت

4. enormous costs
هزینه های هنگفت

5. an enormous crime against humanity
جنایتی شنیع بر ضد بشریت

6. the enormous size of the pacific ocean
اندازه‌ی عظیم اقیانوس آرام

7. he has an enormous musical vocabulary
در موسیقی ید طولایی دارد.

8. he has an enormous nose
او دماغ خیلی گنده‌ای دارد.

9. the limbs of an enormous oak
شاخه‌های یک درخت بلوط بزرگ

10. He had enormous charm and a great sense of humour.
[ترجمه ترگمان]خلق و خوی بسیار خوبی داشت و حس شوخ‌طبعی فراوان داشت
[ترجمه گوگل]او جذابیت بزرگی داشت و احساس خوبی از طنز داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Enormous

بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
عظیم (صفت)
great , grand , vast , immense , arrogant , proud , massive , enormous , tremendous , magnificent , glorious , terrific , walloping , whopping
عظیم الجثه (صفت)
immense , enormous , tremendous , huge , colossal , gargantuan , of enormous size , full-bodied
هنگفت (صفت)
large , great , enormous
یکدنیا (صفت)
enormous , huge

معنی کلمه Enormous به انگلیسی

enormous
• very large, immense, huge
• enormous means extremely large in size, amount, or degree.
enormous dimensions
• huge proportions, tremendous size

Enormous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

AAB
Very very big
عاشق
خيلي بزرگ
Shiva
Extremely large
یاسمن😘
means very large or great
علی موسوی اناری
عظیم
huge
Ros
Very big
کوثر
بی نهایت
علی قناد
غول پیکر
ایلیا
Enormous means very large or great
عظیم و الجثه یا بسیار بزرگ
Anita
means very large or great
سجاد مصلحی
بزرگ-خیلی بزرگ-عظیم
زیاد-فراوان
shiva_sisi‌
Enormous means very large or great
Silver girl
قوی هیکل...درشت...عظیم الجثه...very large
ايمان اکبری معاف
Massive,Extremely large
عظیم،بیش از حد بزرگ
shahab😂
its very big large
تارا یوسفی
My friend has a enormous dog in her house
Enormous:بزرگ ٖ قوی ٖ و ...
و اینکه در بعضی جاها به معنی غول پیکر است ولی در بیشتر جمله ها به معنی بزرگ استفاده میشود
ملیکا
بزرگ تر از معمول
بهار
enormous data
(در کامپیوتر) ابرداده
D-o_r@
در کتاب کانون enormous means very large and great--چون صفته میشه بزرگ.
M
غول پیکر
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
archaic : abnormal, inordinate(ibid)
بهار
غول‌آسا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی enormous
کلمه : enormous
املای فارسی : انرموس
اشتباه تایپی : ثدخقئخعس
عکس enormous : در گوگل

آیا معنی Enormous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )