برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1357 100 1

Far from


1- دور از 2- اصلا نه، ابدا، خیلی مانده تا

واژه Far from در جمله های نمونه

1. The apple never falls far from the tree.
[ترجمه Aaaa] من فکر می کنم سیب هرگز از درخت نمی افتد
|
[ترجمه ترگمان]سیب هرگز دور از درخت نمی‌افتد
[ترجمه گوگل]سیب هرگز از درخت نمی افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Far from eye far from heart.
[ترجمه صادق جباری] از دل برود، هر آنکه از دیده برفت
|
[ترجمه ترگمان]دور از چشم خیلی دور از قلب
[ترجمه گوگل]دور از چشم دور از قلب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fruit does not fall far from the tree.
[ترجمه ترگمان]میوه دور از درخت نمی‌افتد
[ترجمه گوگل]میوه دور از درخت نمی افتد
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Far from به فارسی

نه چندان آسان، دشوار
بهیچوجه، حاشا که چنین باشد

معنی کلمه Far from به انگلیسی

far from here
• distant from here, remote from here
far from it
• not even close, not at all, on the contrary
far from well
• not well at all, not healthy, sick

Far from را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
almost the opposite of sth or of what is expected; not at all
مرجان میری لواسانی
دور
هیچ
بهیچ وجه
نَه
فاصله

اسماعیل بخشی
به جای اینکه
مثلا به این جمله دقت کنید:
far from being a clandestine activity, cheating was open and obvious
به جای اینکه تقلب کردن یک فعالیت پنهانی و مخفی باشد، باز و آشکار بود.
میثم علیزاده
معادل فارسی " عمراً"
محدثه فرومدی
نه تنها... نیست بلکه...
Far from being Eurocentric, my analysis exoticizes Europe =تحلیل من نه تنها اروپامحوری نیست، بلکه اروپا را بیگانه می سازد
zahra
Is far from you
از تو بعیده!
A.W
دور ی فاصله داشتن
English User
جدای از ، به دور از(بعدش کلمه باing می آید)

.Far from seeming glad to see him, Rose looked almost angry
.far from being easy, it would be a difficult period for all concerned


ابدا(not at all) جمله رو منفی می کنه

.We were far from disappointed when they told us they couldn't come to visit

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی far from
کلمه : far from
املای فارسی : فر فروم
اشتباه تایپی : بشق بقخئ
عکس far from : در گوگل

آیا معنی Far from مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )