برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

it depends

بررسی کلمه it depends

عبارت ( phrase )
• : تعریف: used to say that you cannot decide until you have more information.

- Do you want to go to the movies? It depends. I might have to baby-sit.
[ترجمه گلی افجه ] دوست داری بریم سینما ؟بستگی داره ممکنه مجبور باشم از بچه مراقبت کنم
|
[ترجمه ترگمان] میخوای بریم سینما؟ بستگی داره ممکنه مجبور بشم بشینم
[ترجمه گوگل] آیا می خواهید به فیلم بروید؟ بستگی دارد ممکن است مجبور باشم که بچه نشوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

it depends را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهار
بستگی دارد
hedyeh
Used to say that you are not certain about sth because other things have to be considered
گلی افجه
نیاز به اطلاع بیشتر برای تصمیم گیری
بستگی به اوضاع داشتن
فافا
just kidding, it depends on the other side

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it depends مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )