برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1294 100 1

james

/ˈdʒeɪmz/ /dʒeɪmz/

اسم خاص مذکر (مخفف آن: jim و jamie و jimmy)، (انجیل) یعقوب (برادر یوحنا و معروف به: saint james the greater)، یعقوب (پسر حلفی alphaeus و معروف به saint james the less) (هر دو جزو دوازده حواری حضرت عیسی بودند)، جیمز اول (پادشاه انگلیس: 1566-1625)، جیمز دوم (پادشاه انگلیس: 1633-1701)، هنری جیمز (نویسنده ی امریکایی: 1843-1916)، رودخانه ی جیمز (در ایالت ویرجینیا)، یعقوب :نام یکی ازدوازده حواری عیسی

بررسی کلمه james

اسم ( noun )
(1) تعریف: according to the New Testament, one of the twelve Apostles of Jesus Christ.

(2) تعریف: according to the New Testament, a brother of Jesus Christ.

(3) تعریف: a book of the New Testament bearing this name that is variously attributed to the apostle or the brother of Jesus Christ.

واژه james در جمله های نمونه

1. I sold my car to James for £800.
[ترجمه سجاد مصلحی] من ماشینم را به جیمز 800 پوند فروختم.
|
[ترجمه ترگمان]ماشینم را به قیمت ۸۰۰ پوند فروختم
[ترجمه گوگل]ماشین من به جیمز برای 800 پوند فروخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm waiting for James to arrive.
[ترجمه ترگمان]منتظر آمدن جیمز هستم
[ترجمه گوگل]منتظر جیمز هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The James Bond films are always being rerun on television.
[ترجمه ترگمان]فیلم جیمز باند همواره در تلویزیون پخش می‌شود
[ترجمه گوگل]فیلم های جیمز باند همیشه در تلویزیون پخش می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. James and I halved the apple.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی عبارات مرتبط با james به فارسی

خلیجک جیمز (در خلیج هادسن)
دربار سلطنتی انگلستان

معنی کلمه james به انگلیسی

james
• one of the 12 apostles of jesus; henry james (1811-1892) american novelist; william james (1842-1910) american psychologist; name of several scottish kings
james abbott mcneill whistler
• (1834-1903) united states writer and artist, creator of the etchings "the bridge" and "the doorway", author of "the gentle art of making enemies"
james abram garfield
• (1831-1881) 20th president of the united states (1881)
james agee
• (1909-1955) american author who wrote the novel "a death in the family"
james baker
• (born 1930) american secretary of state (1989-1992)
james baldwin
• (1924-1987) african-american writer and civil rights activist, author of "the fire next time" and "another country"
james bond
• fictional british spy, character of a secret agent based on the books of ian fleming
james bond briefcase
• hard rectangular briefcase, attache case
james boswell
• (1740-1795) scottish author and biographer of samuel johnson
james brown
• (born 1933) famous motown singer, "the godfather of soul"
james buchanan
• (1791-1868) 15th president of the united states, member of the u.s. congress
james buchanan brady
• diamond jim brady, james "diamond jim" brady (1856-1917), american businessman and entrepreneur and philanthropist
james cagney
• (1899-1986) u.s. movie actor, winner of the 1942 academy award for best actor for his role in "yankee doodle dandy"
...

james را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی james
کلمه : james
املای فارسی : جیمز
اشتباه تایپی : تشئثس
عکس james : در گوگل

آیا معنی james مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )