برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1327 100 1

lash out


1- با شدت و خشونت زدن 2- سخت مورد انتقاد قرار دادن، تاختن بر

واژه lash out در جمله های نمونه

1. She would suddenly lash out at other children.
[ترجمه داوود شفیعی] او ممکن است ناگهانی بچه‌های دیگر را بزند.
|
[ترجمه ترگمان]ناگهان به بچه‌های دیگر ضربه می‌زد
[ترجمه گوگل]او به طور ناگهانی در بچه های دیگر ضربه می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is no time to lash out on a new stereo.
[ترجمه ترگمان]این زمان برای ضربه زدن به یک دستگاه استریو نیست
[ترجمه گوگل]این زمان برای برداشتن یک استریو جدید وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let's lash out and have champagne.
[ترجمه ترگمان]بیا شلاق بزنیم و شامپاین بخوریم
[ترجمه گوگل]بیایید خرج کنیم و شامپاین داشته باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The people applaud politely when speakers lash out at Gov.
...

معنی کلمه lash out به انگلیسی

lash out
• attack verbally; suddenly attack a person or something
lash out at
• attack with angry words
lash out at others
• take out one's anger on others, verbally attack others out of anger

lash out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amin
حمله کردن
جواد
از کوره در رفتن
میثم علیزاده
1. سر کسی فریاد زدن
2. به سمت کسی حمله ور شدن

* حرف اضافه آن نیز at است
سید محمود حسینی
پول زیادی برای تجملات خرج کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lash out
کلمه : lash out
املای فارسی : لاش آوت
اشتباه تایپی : مشسا خعف
عکس lash out : در گوگل

آیا معنی lash out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )