برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی امیرجانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقای علی افراسیابی در تاریخ 1396/08/03 نوشت"در حالت صفتی ، معنی خیلی عالی رو میده وقتی از مقدار صحبت باشه، مثلا "his party won overwhelming support" ... ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

2 بنیانگذار
progentor of cubisim
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

3 این اصطلاح در دهه 30 میلادی به زبان انگلیسی راه یافته و عقبه ان اعتقاد به کشتن موجودات ماوراء طبیعه از جمله انسان گرگ نما تنها از طریق تیر نقره ایست ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

4 زودهنگام ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

5 پیشگوی اتفاق بدآتی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

6 خدا اون روز رو نیاره ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

7 In a facetious but realistic vein, the design engineer will not volunteer to crawl out on the bridge to measure the diameter of the tie bar just befo ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

8 آفریننده ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

9 من را آموختی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

10 1- مردود کردن، رد کردن،قبول نکردن،بکناری گذاشتن
2-از دست دادن چیزی با ارزش نظیر فرصت یا کسب مهارت
3-ولخرجی و هدر دادن پول
4-خلاص شدن از چیزی ...
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 right away
• He did not reply to her question right away.
• او به سوالش بلافاصله پاسخ نداد
١٣٩٩/٠٥/١١
|

2 impulsiveness
• The president's impulsiveness often worries his advisers.
• شتاب زدگی رئیس جمهور غالبا سبب نگرانی مشاورانش می شود.
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

3 as such
• The crowd didn't find the game, as such, very exciting.
• جمعیت آن طوری که باید، مسابقه را خیلی هیجان انگیز نیافت.
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

4 queer
• I would feel queer going without an invitation.
• احساس خوبی نخواهم داشت بدون دعوت برم
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|