برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1350 100 1

preferred


معنی: مقدم، مرجح
معانی دیگر: ترجیح داده شده، مرحج

واژه preferred در جمله های نمونه

1. preferred stock
سهام ممتاز

2. preferred stocks
سهام ممتاز

3. he preferred the contemplative life to the active life
او زندگی پر عبادت و تفکر را به زندگی پرفعالیت ترجیح می‌داد.

4. he preferred to remain anonymous
او ترجیح داد که گمنام باقی بماند.

5. he preferred to serve in the navy
او ترجیح داد در نیروی دریایی خدمت کند.

6. he did not desire to be pinnacled, but rather preferred to lead an ordinary life
میل نداشت که او را به عرش برسانند بلکه بیشتر می‌خواست دارای یک زندگی عادی باشد.

7. He preferred to stay at home rather than go with us.
[ترجمه سجاد مصلحی] او ترجیح داد بماند در خانه به جای اینکه باما بیاید.|
[ترجمه ترگمان]او ترجیح می‌داد در خانه بماند تا با ما بیاید
[ترجمه گوگل]او ترجیح داد تا در خانه باقی بماند تا با ما بیاید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف preferred

مقدم (صفت)
prior , previous , antecedent , first , leading , preferred , precedent , pre-eminent , headmost
مرجح (صفت)
preferred , preferable

معنی عبارات مرتبط با preferred به فارسی

سهام ممتاز، سهام مقدم
سهم ممتاز (preference stock هم می گویند)

معنی کلمه preferred به انگلیسی

preferred
• favored, held in high regard, viewed as superior
preferred debt
• debt that is guaranteed with collateral
preferred shares
• preferred stock
preferred stock
• (economics) shares that give owners first rights to payments of dividends and division of assets at the time of the collapse of a company
preferred stocks
• stock which provide the owners with more rights than the rest of the stockholders
experience preferred
• applicant should have prior work experience in this field

preferred را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maedeh maghami
سهام ممتاز(حسابداری)
rza 846
آرمانی، ایده آل
حمید پرهام
ترجیحی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی preferred
کلمه : preferred
املای فارسی : پرفررد
اشتباه تایپی : حقثبثققثی
عکس preferred : در گوگل

آیا معنی preferred مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )