برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1179 100 1

rather than


1- در عوض، به جای 2- تا اینکه، به جای آنکه

واژه rather than در جمله های نمونه

1. The party's policies were based on prejudice rather than on any coherent ideology.
[ترجمه mohammadali] سیاست‌های حزبی، به جای اینکه مبتنی بر ایدئولوژی‌های منطقی باشد، بر مبنای تعصبات بنا نهاده شده بود.
|

[ترجمه ترگمان]سیاست‌های حزب بر پایه تعصب بنا شده به جای هر ایدئولوژی منسجم
[ترجمه گوگل]سیاست های حزب براساس تعصب و نه هر ایدئولوژی منسجم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her preference is for comfortable rather than stylish clothes.
[ترجمه Sadaf] ترجیح او لباس های راحت است تا شیک.
|

[ترجمه ترگمان]ترجیح او به جای پوشیدن لباس‌های شیک، راحت است
[ترجمه گوگل]ترجیح او برای لباس راحت و نه شیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fairness, rather than efficiency, is the guiding principle.
...

معنی rather than در دیکشنری تخصصی

rather than
[ریاضیات] و نه، نه مانند، نه با، به جای
[ریاضیات] نه با q

معنی کلمه rather than به انگلیسی

rather than
• instead of
• and not (e.g.: "the legs of the table are glued to the body, rather than screwed onto it.")

rather than را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali M
تا آنکه
ali bahrami
نه فقط
احمد فریدنیا
تا به
Ghazal
به جای
Pkl
بعد از
فاطمه
بجای اینکه
فرگل
نسبت به
مجید پوشش دوست
(در رابطه با)
افشاری
ناشی از
کاربر آبادیس
به جایِ
امید حسینی
بیش از
نوید
و نه ( and not)
Hana
به جای آنکه
نبی مرادپور
به جای آنکه
عدالت مجاوری
rather than = instead of = in place of = بجای
He played football rather than doing his homework
Mahtab_rn
Instead of

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rather than
کلمه : rather than
املای فارسی : رتهر تحن
اشتباه تایپی : قشفاثق فاشد
عکس rather than : در گوگل

آیا معنی rather than مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )