برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

Sight

/ˈsaɪt/ /saɪt/

معنی: بینایی، نظر، هدف، منظر، دیدگاه، جلوه، قیافه، چشم، دید، بینش، منظره، تماشا، باصره، قدرت دید، الت نشانه روی، رویت کردن، بازرسی کردن، دیدن، دید زدن
معانی دیگر: دورنما، نما، (جمع) دیدنی ها، جاهای دیدنی، (منفی) دیدنی، تماشایی، افتضاح، ادراک، فهم، رویت، نگرش، (نجوم) رصد کردن، رصد، (دریانوردی و غیره) مکان یابی، جایابی، (پدافند هوایی) دستگاه، سایت، هدف یاب، (روی لوله ی تفنگ و غیره) نشانه یاب، شکاف درجه ی تفنگ، نظری، نگری، رویتی، (برای نخستین بار) دیدن، مشاهده کردن، (محلی) خیلی، یک عالمه، یک دنیا، (بازرگانی) دیداری، (سلاح) هدفگیری کردن (به کمک نشانه یاب)، (سلاح را) دارای نشانه یاب کردن، میدان دید، (مهجور) رجوع شود به: insight، جنبه، نشان کردن

بررسی کلمه Sight

اسم ( noun )
عبارات: out of sight
(1) تعریف: the ability to see; vision.
مترادف: eyesight, vision

- The eyes are the organ of sight.
[ترجمه کتی] جشم ها اندام بینایی هستند.
|
[ترجمه ترگمان] چشم‌ها the است
[ترجمه گوگل] چشم چشم انداز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Air traffic controllers must have excellent sight.
[ترجمه ترگمان] کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی باید دید خوبی داشته باشند
[ترجمه گوگل] کنترل ترافیک هوایی باید دید خوبی داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The accident caused her to lose her sight.
[ترجمه 😊MIRSMH] تصادف باعث شد که او بینایی خود را از دست بدهد .
...

واژه Sight در جمله های نمونه

1. sight draft
برات دیداری

2. sight unseen
بدون دیدن ملک مورد معامله یا چیز مورد بحث

3. a sight better than his brother
یک دنیا بهتر از برادرش

4. a sight draft
برات دیداری

5. a sight that will make your heart sing
منظره‌ای که دلت را شاد خواهد کرد

6. a sight translation of a text
ترجمه‌ی نظری یک متن

7. a sight which was imprinted forever on her memory
منظره‌ای که برای همیشه در خاطرش نقش بسته بود

8. another sight will give us the ship's position
یک مکان‌یابی دیگر محل کشتی را برایمان معلوم خواهد کرد.

9. the sight of a graveyard saddens me
منظره‌ی گورستان مرا غمزده می‌کند.

10. the sight of blood always distressed him
دیدن خون همیشه او را آزار می‌داد.

11. the sight of injustice outraged her
دیدن ظلم او را سخت برآشفت.

12. the sight of the building gave me the hump
دیدن آن ساختمان مرا غمزده کرد.

13. the sight of the cadaver made her wince
...

مترادف Sight

بینایی (اسم)
acumen , insight , vision , sight , eyesight , eye , perspective , discernment , spectrum
نظر (اسم)
sight , verdict , view , advice , regard , opinion , look , viewpoint , thought , slant , discretion , observation , gander , esteem , ken , waff
هدف (اسم)
object , cause , objective , point , sight , aim , purpose , target , goal , mark , prick , scope , butt , bourgeon , bourn , bourne , burgeon , victim , parrot , quintain
منظر (اسم)
countenance , face , physiognomy , sight , appearance , aspect , phantom , perspective , image , facet , visage , phase , guise , spectrum , facies , fantom
دیدگاه (اسم)
sight , viewpoint , beacon , point of view , standpoint , peephole , look-out , peep sight
جلوه (اسم)
display , sight , show , seeming , parade , flourish , luster , flaunt , bravery , flash , showing , resplendence , resplendency
قیافه (اسم)
countenance , face , gesture , sight , look , semblance , expression , mien , gest , leer , snoot
چشم (اسم)
sight , eye , shiner , winker , optic , eyelet , winkers
دید (اسم)
vision , sight , eyesight , view , viewpoint , perspective , point of view , seeing , visibility , look-out
بینش (اسم)
intelligence , intuition , insight , sight , eyesight , seeing , ken
منظره (اسم)
object , vision , sight , view , prospect , perspective , picture , scene , outlook , scenery , landscape , spectacle
تماشا (اسم)
sight , observation , spectacle , viewing , sightseeing
باصره (اسم)
sight
قدرت دید (اسم)
sight
الت نشانه روی (اسم)
sight
رویت کردن (فعل)
sight
بازرسی کردن (فعل)
sight , proctor , search , examine , inspect , espy
دیدن (فعل)
sense , vision , sight , eye , view , notice , look , witness , perceive , observe , see , behold , distinguish , descry , twig , catch sight , contemplate
دید زدن (فعل)
appraise , sight

معنی عبارات مرتبط با Sight به فارسی

مقابله چشمی، مقابله نظری
(در نمایش های کمدی و روحوضی) نره خر بازی، شوخی های بدنی
بدون مطالعه قبلی خواندن زبان خارجی، بدون امادگی قبلی اجراکردن موسیقی، فی البداهه خواندن یا اجراکردن
(قدرت ترجمه از متون خارجی یا نواختن موسیقی ناآشنا فقط از راه خواندن و بدون تمرین قبلی) اجرای فی البداهه، ترجمه فی البداهه
دیدار مناظر جالب شهر وغیره، تماشا
بدون دیدن ملک مورد معامله یا چیز مورد بحث
با اولین نگاه، در یا با نظر اول، با نخستین دیدار
1- به مجرد دیدن، فورا 2- (بازرگانی) دیداری
برات دیداری، برات رویت
نظرا، بارویت، قیافتا
وارد میدان دید (کسی) شدن، به نظر آمدن یا رسیدن
نزدیک، درمدنظر، آشکار
تیز بینی
مسیر دید، خط دید، ر ...

معنی Sight در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] دیدگاه ، دیدن ، نشان کردن
[حقوق] برات دیداری، برات عند المطالبه
[عمران و معماری] مسافت دید - فاصله دید - طول دید
[عمران و معماری] محدودیت در مسافت دید
[حسابداری] اعتبار اسنادی دیداری
[حسابداری] برات دیداری
[مهندسی گاز] شیشه اندازه گیری ، مایع نمای مدرج
[عمران و معماری] خط دید - خط رویت
[عمران و معماری] مثلث دید
[حقوق] قبولی بعد از رؤیت
[حسابداری] دیداری
[حقوق] عندالمطالبه
[نساجی] در محل
[عمران و معماری] دید عقب - دید به پشت
[زمین شناسی] دید عقب، قرایت عقب
[نساجی] تخمین چشمی
[بر ...

معنی کلمه Sight به انگلیسی

sight
• vision, ability to see; look, glimpse; spectacle; viewfinder; range of view; point of view; ridiculous appearance
• see with the eyes, view; notice, discern; observe, look at carefully; locate in a viewfinder; equip with a viewfinder; direct, aim
• sight is the ability to see.
• a sight is something that you see, or the act of seeing it.
• the sights are interesting places that are often visited by tourists.
• if someone or something is sighted somewhere, they are seen there briefly or suddenly.
• the part of a gun that helps you to aim it more accurately is called the sight or the sights.
• see also sighted, sighting.
• if someone or something appears to have certain characteristics at first sight, they appear to have them when you first meet them, although they may not actually be like that when you know them better.
• if one thing is a sight better or a sight worse than a similar thing, it is very much better or very much worse; used in informal english.
• if something is in sight, you can see it. if it is out of sight, you cannot see it.
• if a result or a decision is in sight, it is likely to happen soon.
• if you catch sight of someone, you see them suddenly or briefly.
• if you know someone by sight, you can recognize them when you see them, but you have never spoken to them.
• if someone is ordered to shoot on sight, they have to shoot someone as soon as they see them.
• if you set your sights on something, you are determined to have it.
• to lose sight of something: see lose.
sight a rifle
• aim a rifle, direct a rifle
sight for sore eyes
• something pleasurable to behold, refreshing sight
sight hound
• hound that chases and hunts its prey by sight and not by smell, gaze hound
sight jogger
...

Sight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر
within sight : در دیدرس
فرهاد سليمان‌نژاد
at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
Zohre😻
قوه بینایی
Hasti
منظره، ویو
Zohre
حس بینایی
شهاب
مشاهده
سعید ترابی
مناطق دیدنی
مقداد سلمانپور
نقدی
پول نقد
عندالمطالبه
دیداری
محمدامین
بینایی
آرش
اگه بدنبال این کلمه of بیاد، بمعنی مقدار بسیار زیاد هست. a large number or amount or extent
sight of blood
میلاد علی پور
تیررس، معرض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sight
کلمه : sight
املای فارسی : سایت
اشتباه تایپی : سهلاف
عکس sight : در گوگل

آیا معنی Sight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )