برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

snail mail

واژه snail mail در جمله های نمونه

1. Nobody can stand the snail mail when everyone has got a computer in the future.
[ترجمه ثریا] وقتی در آینده هر کسی یک کامپیوتر دارد، هیچ کس نمیتواند پست عادی نامه را تحمل کند
|
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس نمی‌تواند وقتی که همه در آینده یک کامپیوتر دارند، پست حلزونی را تحمل کند
[ترجمه گوگل]هیچ کس نمیتواند پست الکترونیکی حلزون را حفظ کند، در صورتی که هر کس کامپیوتر در آینده داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The insanity can magnify and motorize the snail mail.
[ترجمه ترگمان]این جنون می‌تواند بزرگ شود و پستی حلزون مانند را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]جنون می تواند ایمیل های حلزون را بزرگ کند و حرکت دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I will email you with my snail mail address.
[ترجمه گلی افجه ] ادرس پستی خود را برایتان ایمیل خواهم کرد
...

معنی snail mail در دیکشنری تخصصی

snail mail
[کامپیوتر] نامه رسان حلزونی - ( اصطلاح عامیانه) نامه ی پستی عادی ، بر خلاف e-mail.

معنی کلمه snail mail به انگلیسی

snail mail
• regular mail, normal postal service (not electronic mail)

snail mail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

WOO
پست حلزونی (منظور تاخیر زمانی بین ارسال و تحویل پست معمولی در مقایسه با الکترونی است )
zahraaa
پستی که سریع نباشه
گلی افجه
پست عادی _ غیر الکترونیکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی snail mail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )