برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1349 100 1

talk into

/tɔk ˈɪntu/ /tɔk ˈɪntu/

(با حرف) کسی را به کاری گماشتن، واداشتن، راضی کردن، قانع کردن

بررسی کلمه talk into

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to convince someone to do something.

- I needed to study, but Bill talked me into going to a movie.
[ترجمه مینا] نیاز به مطالعه داشتم اما بیل منو قانع کرد بریم یه فیلم ببینیم
|
[ترجمه ترگمان] باید درس میخوندم، اما بیل بهم گفت برم فیلم ببینم
[ترجمه گوگل] من نیاز به مطالعه داشتم، اما بیل من را به رفتن به یک فیلم صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه talk into در جمله های نمونه

1. Baldwin, the poor schlemiel, is talked into committing a murder, which he botches badly.
[ترجمه ترگمان]بالدوین، schlemiel بیچاره در حال ارتکاب یک قتل است که او بد خلق کرده‌است
[ترجمه گوگل]بالدوین، شاگرد فقیر، به ارتکاب قتل، که او بلافاصله بلافاصله صحبت می کند، صحبت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At his most impressionable, Nicholas allowed himself to be talked into publicity stunts that horribly backfired.
[ترجمه ترگمان]نیکلای در نهایت تاثر به خود اجازه داد که در نمایش‌های تبلیغاتی که به طور وحشتناکی سرکوب شده‌بود سخن بگوید
[ترجمه گوگل]نیکلاس توانست بیشترین توانایی خود را در تظاهرات تبلیغاتی که به طرز وحشیانه ای به عقب رانده شده بود، اجازه داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The user makes a local call to dial into the Internet, then talks into a microphone.
[ترجمه ترگمان]کاربر یک تماس محلی را برای شماره‌گیری اینترنت برقرار می‌کند و سپس با میکروفن صحبت می‌کند
[ترجمه گوگل]کاربر یک تماس محلی را برای برقراری تماس در اینترنت برقرار می کند و سپس به یک میکروفون صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Omar ...

talk into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حنانه
مجبور کردن. کسی را به کاری وادار کردن
ایمان حجتی
تشویق کردن به انجام کاری، متقاعد کردن به انجام کاری، قبولاندن به انجام کاری
how could you talk yourself into cheating on the exam?
چطور به خودت قبولاندی که در امتحان تقلب کنی؟ (یا چطور خودت را راضی کردی که در امتحان تقلب کنی؟)
I managed to talk my family into moving to another country from IRAN
من موفق شدم خانواده ام را راضی کنم که از ایران به کشور دیگر مهاجرت کنیم.
a.r
to persuade someone to do something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی talk into
کلمه : talk into
املای فارسی : تلک اینتو
اشتباه تایپی : فشمن هدفخ
عکس talk into : در گوگل

آیا معنی talk into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )