برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

typhoon

/ˌtaɪˈfuːn/ /taɪˈfuːn/

معنی: گردباد، طوفان، توفان سخت دریای چین
معانی دیگر: (به ویژه کرانه های غربی اقیانوس آرام) چرخند استوایی، تیفون

بررسی کلمه typhoon

اسم ( noun )
مشتقات: typhonic (adj.)
• : تعریف: a violent tropical hurricane or cyclone that occurs in the western Pacific area and the China Sea.

- The typhoon caused damage along China's southern coastline.
[ترجمه ترگمان] The باعث آسیب به خط ساحلی جنوب چین شد
[ترجمه گوگل] طوفان موجب آسیب در خط ساحلی جنوب چین شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه typhoon در جمله های نمونه

1. A typhoon is on its way.
[ترجمه سید هیراد صادقی] طوفان درحال امدن است
|
[ترجمه امیررضا فرهید] طوفان در حال آمدن است.
|
[ترجمه Aylar.Gh] طوفان میخواد بیاد/داره میاد،تو راهه/درحال امدن است
|
[ترجمه ............] طوفان و گردباد در راه است
|
[ترجمه آيناز] طوفان در راه است|
[ترجمه ترگم ...

مترادف typhoon

گردباد (اسم)
cyclone , whirlwind , tornado , typhoon , hurricane , twister , tourbillon , windstorm
طوفان (اسم)
gale , storm , flood , typhoon , hurricane , deluge
توفان سخت دریای چین (اسم)
typhoon

معنی typhoon در دیکشنری تخصصی

typhoon
[عمران و معماری] تیفون
[آب و خاک] طوفان چرخشی استوایی

معنی کلمه typhoon به انگلیسی

typhoon
• tropical cyclone or hurricane in the region of the western pacific ocean and the china seas, violent storm in india
• a typhoon is a very violent tropical storm.

typhoon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
توفان
AS
توفان
Er
توفان بارانی
Pi200y
نوعی توفان شدید
yekta
a violent tropical storm in the Pacific or Indian ocean
sara
طوفان دریایی
امیررضا فرهید
طوفانی که از دریا شروع می شود.
هخامنش
طوفانی با باد های شدید که در کشور ها و مناطق گرم و استوایی اتفاش می افتد.

برای مثال:THE TYPHOON KILLED 1000 TOURISTS IN HAWAII
معنی :طوفان استوایی ۱۰۰۰ توریست را در هاوایی کشت.
fierce storm
مطمیِن باشید همسینه
Yasaman
طوفان دریایی
محمد ریاحی
سونامی
Ehsan KHAN
a tropical storm with strong winds that moves in a circle
Matin
طوفان
............
طوفان،گردباد
👭
a trpical storm with strog winds that move in a circle
Ani
A violent storm that moves very quickly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی typhoon
کلمه : typhoon
املای فارسی : تایفون
اشتباه تایپی : فغحاخخد
عکس typhoon : در گوگل

آیا معنی typhoon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )