برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

volcano

/valˈkeɪnoʊ/ /vɒlˈkeɪnəʊ/

معنی: اتشفشان، کوهاتشفشان
معانی دیگر: آتشفشان

بررسی کلمه volcano

اسم ( noun )
حالات: volcanoes, volcanos
(1) تعریف: a vent in the earth's crust through which molten rock, ash, gases, and the like are expelled.

- Lava spilled out of the volcano.
[ترجمه 💜Alireza💜] مواد مذاب از دهانه اتشفشان خارج می شود
|
[ترجمه لاله] گدازه از آتشفشان خارج می شود
|
[ترجمه صغير] گدازه از آتشفشان بیرون ریخت.
|
[ترجمه shiva_sisi‌] موآد مذآب(گدآزه) از آتشفشآن خآرج شـــد�|
...

واژه volcano در جمله های نمونه

1. a volcano issuing smoke and fire
آتشفشانی در حال پخش دود و آتش

2. a volcano spewing out lava
آتشفشانی که گدازه بیرون می‌داد

3. the volcano cast a rain of ashes on the city
آتشفشان بارانی از خاکستر را بر شهر ریخت.

4. the volcano disgorges lava
آتش‌فشان گدازه بیرون می‌دهد.

5. the volcano was in repose
آتشفشان غیرفعال بود.

6. a dead volcano
آتشفشان خاموش (غیرفعال)

7. a dormant volcano
آتشفشان خاموش (غیرفعال)

8. a live volcano
آتشفشان فعال

9. an active volcano
کوه آتشفشان فعال

10. an extinct volcano
آتشفشان مرده (غیرفعال)

11. when did this volcano first erupt?
این کوه آتشفشان اولین بار کی فوران کرد؟

12. the mouth of a volcano
دهانه‌ی آتشفشان

13. the fatal eruption of the volcano
فوران ویرانگر آتشفشان

14. i sat on the lip of the volcano
...

مترادف volcano

اتشفشان (اسم)
geyser , volcano
کوهاتشفشان (اسم)
volcano

معنی عبارات مرتبط با volcano به فارسی

جزایر آتشفشانی (اقیانوس آرام ـ متعلق به ژاپن)
انفجاراتش فشان
کوه گل فشان

معنی volcano در دیکشنری تخصصی

volcano
[شیمی] آتشفشان
[عمران و معماری] آتشفشان - کوه آتشفشان
[کوه نوردی] آتشفشان ، کوه آتشفشانی
[زمین شناسی] کارست آتشفشانی - یک خاستگاه یا زمین از جنس مواد آتشفشانی تازه فوران کرده ای (خصوصاً آذر آواری هایی مانند توفها و آگلومراهایی که حاوی کانی های ناپایدار هستند) که توسط آب باران برای تولید اشکال ریز برجستگی، شبیه کارست آهکی، خورده شده است. - این اصطلاح توسط نام و همکاران (1962) به شکل "vulcanokarstul" معرفی شد.
[زمین شناسی] آتشفشان - هر بازشدگی در سطح زمین که باعث هدایت ماگما به سطح زمین شود. - مجرایی که از میان آن گدازه، مواد پیروکلاستیک و گازها فوران می کنند و ساختمان آتشفشان ها اطراف این مجرا ساخته می شود.
[زمین شناسی] آتشفشان خاموش آتشفشانی که در حال حاضر غیر فعال است ولی ممکن است دوباره فوران کند.
[زمین شناسی] آتشفشان رویانی، آتشفشان جنینی دودکش آتشفشانی پر شده از برش که بدون نمود سطحی است و اینطور تصور می شود که بوسیله انفجارهای فراتیک (آبزاد) حاصل شده باشد. مثال هایی از این نوع آتشفشان در دوره پرمین در اسکاتلند مشاهده می شود.
[زمین شناسی] آتشفشان منقرض آتشفشانی که در حال حاضر فوران نمی کند و بنظر نمی رسد در آینده خیلی دوری نیز فعال شود.
[عمران و معماری] گلفشان
[نفت] گل افشان
...

معنی کلمه volcano به انگلیسی

volcano
• vent in the earth's crust through which molten rock is ejected; mountain comprising such a vent
• a volcano is a mountain which hot melted rock, gas, steam, and ash sometimes burst out of, coming from inside the earth.
active volcano
• mountain with periodic volcanic eruptions
dead volcano
• inactive volcano, dormant volcano
extinct volcano
• volcano which is no longer active
mud volcano
• small volcano-shaped temporary mound of mud that is formed by geologically excreted liquids and gases around a geyser

volcano را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ayda
کوه آتشفشان
ارشیا
آتشفشان
کوه آتشفشان
کوه آتشفشان
.M.
a mountain with a hole at the top where fire and stones sametimes come out
Matin
کوه آتشفشان
آوینا
کوه آتشفشان
shiva_sisi‌
آتَـشفِشآن:)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی volcano
کلمه : volcano
املای فارسی : ولکینو
اشتباه تایپی : رخمزشدخ
عکس volcano : در گوگل

آیا معنی volcano مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )