انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1074 100 1

تثبیت

/tasbit/

مترادف تثبیت: اثبات، استقرار، استواری، برقراری، تحکیم، ثابت سازی، استوار داشتن، برقرار کردن، برجای داشتن

برابر پارسی: پابرجا کردن، پایدار کردن، استوار کردن

معنی تثبیت در لغت نامه دهخدا

تثبیت. [ ت َ ](ع مص ) بر جای بداشتن. (تاج المصادر بیهقی ). بر جای داشتن. (ترجمان عادل بن علی ) (مجمل اللغة). ثابت گردانیدن و برجای داشتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). برقرار داشتن و ثابت گردیدن. (آنندراج ). چیزی را ثابت قرار دادن. (از قطر المحیط) : عهدنامه نبشتم بدین تثبیت و قاعده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 132). || نیک شناختن چیزی را. (از قطر المحیط).

تثبیة. [ ت َ ب ِ ی َ ] (ع مص ) گردآوردن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || در زندگانی کسی [ را ] درود و ثنا گفتن. (تاج المصادر بیهقی ). مدح کردن کسی را و ثنا گفتن بر او در زندگی وی. (از قطر المحیط). ثنا گفتن بر مرد در زندگی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || اصلاح کردن چیزی. (از قطر المحیط) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || افزودن. || تمام کردن. || بزرگ داشتن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || شکایت از حال ونیاز خود کردن. (شرح قاموس ). شکایت حال و حاجت خود پیش کسی بردن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || بر خوی پدر رفتن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || دوام کردن بر چیزی. (تاج المصادر بیهقی ). پیوسته بودن در کاری. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || یاری خواستن. (منتهی الارب ) (شرح قاموس ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || بدی کردن. (از قطر المحیط) (از شرح قاموس ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || نیکوئی کردن. (از قطر المحیط) (از شرح قاموس ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). از لغات اضداد است. (قطر المحیط) (شرح قاموس ) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی تثبیت به فارسی

تثبیت
ثابت کردن، پابرجاساختن، برقرارگردانیدن
۱-( مصدر ) محکم کردن استوار کردن . ۲- بر جای بر داشتن پا برجا کردن . ۳- ( اسم ) استواری اثبات .یا تثبیت قیمتها. ثابت نگاهداشتن نرخ اشیا.
[fixation] [ارتاپزشکی، روان شناسی] [استخوان پزشکی] روشی در جراحی که در آن قطعات شکستۀ استخوان را با پیچ و پلاک و سایر ابزار ثابت می کنند [روان شناسی] 1. در روانکاوی، ماندگاری زیست مایه در یکی از مراحـل اولیۀ تحول روانی ـ جنسی 2. در روان شناسی ادراک و حس (psycho...
[stabilization] [مهندسی محیط زیست و انرژی] فرایند زیستی یا شیمیایی که در آن مواد آلی تخریب پذیر، اعم از محلول یا ذره ای، اکسید می شوند و به مواد غیرآلی یا دیرتخریب پذیر تبدیل می شوند
[external fixation] [ارتاپزشکی] تثبیت با استفاده از وسایل ویژه ای که خارج از پوست قرار می گیرند
[internal fixation] [ارتاپزشکی] تثبیت ازطریق جااندازی باز و استفاده از پیچ و پلاک
[gene fixation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] سیاست یا برنامه ای که هدف آن کاستن از تبعیض هایی است که در گذشته بر فرد یا گروهی وارد شده است، ازطریق اقدامات مثبت برای در اختیار نهادن فرصت های مناسب در حوزۀ تحصیل و کسب و کار متـ ....
[voyage fixture] [حمل ونقل دریایی] روند اجاره دادن کشتی برای یک سفر دریایی مشخص
[peacebuilding] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] انجام اقدامات عمدتاً دیپلماتی و اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ که زیرساخت ها و نهادهای حکومتی را برای ایجاد تفاهم و جلوگیری از بروز مجدد جنگ تقویت و بازسازی می کند
[sample stabilization] [مهندسی محیط زیست و انرژی] فرایند به حداقل رساندن تغییرات ویژگی های نمونه با افزودن مواد شیمیایی یا تغییر در شرایط فیزیکی یا هر دو، از زمان نمونه برداری تا زمان آزمایش
[nitrogen fixation, dinitrogen fixation] [شیمی] تبدیل نیتروژن جوّ به یک ترکیب مفید ازطریق فرایندهای شیمیایی یا قوس الکتریکی
( مصدر ) استوار کردن پا برجا کردن : (( مقام خود را تثبیت کرد. ))
[stabilization pond, stabilization lagoon, lagoon , oxidation pond] [مهندسی محیط زیست و انرژی] استخر مصنوعی یا طبیعی برای تصفیۀ فاضلاب، که در آن براثر تابش نور خورشید و کنش باکتری ها و اکسیژن، مواد آلی ازطریق اکسایش زیستی حذف می شود
[stabilizing structure] [حمل ونقل درون شهری ـ جاده ای، حمل ونقل ریلی] شبکه ای از رشته های پلاستیکی به هم متصل که از آن برای تثبیت و تقویت ظرفیت باربری زمین های سست استفاده می کنند

معنی تثبیت در فرهنگ معین

تثبیت
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - پابرجا کردن . ۲ - آهستگی کردن .

معنی تثبیت در فرهنگ فارسی عمید

تثبیت
۱. ثابت کردن.
۲. پابرجا ساختن، برقرار گردانیدن، پایدار کردن.

تثبیت در دانشنامه اسلامی

تثبیت
تثبیت یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای استدلال خطابی در قالب قیاس یا تمثیل است.
هرگاه ماده حجتِ خطابی (مظنونات و مشهورات) در قالب و شکل قیاس یا تمثیل ارائه شود «تثبیت» خوانده می شود؛ بدین سان، تثبیت عبارت است از: هر قولی که در خطابه به عنوان حجت و استدلال به کار می رود، به گونه ای که مفید تصدیق ظنی به مطلوب خطیب و برای شنوندگان گمان آور باشد؛ خواه در قالب و شکل قیاس عرضه شود و یا در هیئت استدلال تمثیلی، چون در خطابه، تصدیق جزمی منظور نیست و از تمثیل هم تصدیق غیرجزمی اقناعی حاصل می شود؛ به این سبب، تمثیل نیز در خطابه مورد استفاده است. به تثبیت، «حجت اقناعی» نیز گفته می شود. تثبیت بر دو قسم است: تثبیت تمثیلی یا تمثیل خطابی و تثبیت قیاسی یا قیاس خطابی.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
 ۱. ↑ مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۴۳۸.    
...
تثبیت الإمامة از جمله رسائل امام قاسم ابن ابراهیم رسی است. در این رساله نویسنده به سؤالى که دربارۀ امامت و وجوب آن از وى شده پاسخ مى گوید.نویسنده در این رساله در تثبیت اندیشۀ امامت به آیات فراوانى از قرآن مجید استناد مى کند که خود نشان از فهم عمیق وى نسبت به قرآن کریم دارد.
هدف وى از استناد به آیات قرآنى بر موضوع امامت تأکید بر این نکته است که امامت امرى وحیانى و جزء سنن لا یتغیر الهى است که در امت هاى پیشین نیز سابقه داشته است.به اعتقاد نویسنده واژۀ امام بر هیچ یک از صحابه پیامبر(ص) جز على بن ابى طالب(ع)قابل اطلاق نیست و آیات قرآنى و احادیث نبوى دال بر امامت بلافصل على بن ابى طالب مى باشند.
این رساله به همراه رسائل و کتب دیگری در مجموعه ای به نام مجموع کتب و رسائل الإمام القاسم بن إبراهیم الرسی به چاپ رسیده است.
«تثبیت دلائل النبوة»، تالیف قاضی عبدالجبار، کتابی است که در اثبات علائم نبوت پیامبر(ص) نگاشته شده است. بدون تردید اثبات نبوت هر پیامبری نیازمند دلائل قوی و مستحکمی است که بتواند مردمان را اقناع کرده و به طاعت و فرمانبرداری از پیامبر وادارد.
کتاب دارای دو جلد و شامل باب های متعددی می باشد. در قرآن کریم از مجموعه ای از معجزات مادی و معنوی انبیاء الهی که در تثبیت نبوت خود از آن بهره برده اند، یاد شده و مهم ترین معجزۀ معنوی پیامبر(ص)، قرآن کریم معرفی شده است؛ معجزه ای که ارتباطی سخت استوار با رسالت پیامبر(ص) دارد. دربارۀ حقیقت اعجاز قرآن میان علماء اختلاف نظر وجود دارد: برخی ساختار لفظی خارق العاده قرآن و بلاغت آن را وجه اعجاز قرآن دانسته، برخی أخبار غیبی موجود در قرآن را دلیل اعجاز آن معرفی کرده اند و برخی وجوهی دیگر برای آن برشمرده اند. کتاب حاضر به أخبار غیبی قرآن کریم به عنوان وجه اعجاز قرآن نظر دارد و در صدد اثبات نبوت پیامبر(ص) با استفاده از اخبار غیبی قرآن و أخباری غیبی که در سخنان خود رسول مکرم اسلام آمده، می باشد. البته نویسنده به معجزات حسّی که در قرآن و سنت وارد شده نیز اعتقاد دارد؛ ولی أخبار غیبی قرآن و سنت را از مهم ترین علائم صدق نبوت پیامبر خاتم معرفی می کند. ناگفته نماند که نویسنده به هنگام بحث از دلائل و نشانه های نبوت پیامبر، تنها به بیان دلائل اکتفاء نکرده، بلکه در موارد بسیاری به مباحثی که به نظر وی ضروری می رسیده، و لو ارتباطی با موضوع مورد بحث نداشته باشد، می پردازد. از این رو می توان نظرگاه مؤلف را نسبت به ادیان آسمانی و غیر آسمانی، فلسفه یونان، فلاسفۀ اسلامی، روش باطنی گری و... شناخت. در این کتاب به بیان معجزاتی؛ چون: إسراء و معراج، خبر دادن پیامبر از پیروزی مؤمنان علیرغم ضعف قوای ایشان، شقّ القمر، پیروزی فارسیان بر رومیان، عجز جنّ و انس از آوردن؛ همانند قرآن، إخبار پیامبر از غلبه دین اسلام بر سایر ادیان، آیات الهی که در نبرد بدر آشکار شد، داستان مباهله، خبرهایی که ایشان درباره یهود دادند و غیره پرداخته شده است.
مطالعه کتاب تثبیت دلائل النبوة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور

تثبیت در دانشنامه ویکی پدیا

تثبیت
تثبیت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تثبیت (بافت شناسی)
تثبیت کربن
تثبیت نیتروژن
تثبیت یک قدم مهم در آماده سازی مقاطع بافتی در رشته های بافت شناسی، آسیب شناسی بافتی و زیست شناسی سلولی است که توسط آن بافت های زیستی از فروپاشی حفظ شده و از اتولیز یا فساد نمونه جلوگیری می شود. ساختار بافت توسط اشکال و اندازهٔ ماکرومولکول های داخل و اطراف سلول تعیین می شود. ماکرومولکول های اصلی داخل یک سلول، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک هستند. تثبیت، واکنش های بیوشیمیایی در حال انجام را خاتمه داده و مقاومت مکانیکی یا ثبات بافت مورد بررسی را افزایش می دهد. هدف اصلی تثبیت بافت، حفظ سلول ها و اجزای بافت است به صورتی که تهیه برش های نازک و رنگ آمیزی آن ها امکان پذیر باشد.
تثبیت حرارتی: پس از خشک شدن اسمیر روی اسلاید در دمای اتاق، اسلاید چندین بار از روی شعله چراغ بنزن عبور داده می شود تا ارگانیسم با حرارت کشته شود و به اسلاید بچسبد. این روش به طور معمول برای تثبیت باکتری ها و آرکی ها استفاده می شود. تثبیت حرارتی عموماْ مورفولوژی کلی و نه ساختارهای داخلی را حفظ می کند. حرارت، آنزیم های پروتئولیتیک را دناتوره و از اتولیز جلوگیری می کند. تثبیت حرارتی نمی تواند برای رنگ آمیزی کپسول باکتری مورد استفاده قرار گیرد زیرا کپسول (گلیکوکالیکس) را کوچک کرده یا از بین می برد و کپسول پس از رنگ آمیزی قابل رویت نخواهد بود.
غوطه وری: در این روش، نمونه بافتی در محلول تثبیت، با حجمی حداقل ۲۰ برابر بیشتر از حجم بافت غوطه ور می شود تا تثبیت شود. تثبیت کننده باید درون بافت نفوذ کند تا آن را تثبیت کند، بنابراین اندازه و تراکم بافت و همچنین نوع تثبیت کننده باید در نظر گرفته شود. این یک تکنیک رایج برای کاربردهای سلولی است. استفاده از یک نمونه بزرگتر به معنی زمان بیشتر برای رسیدن تثبیت کننده به قسمت های عمیق تر بافت است.
تزریق وریدی: در این روش، تثبیت از طریق جریان خون است. تثبیت کننده با حجمی مطابق با حجم برون ده قلبی به درون قلب تزریق می شود. تثبیت کننده در تمام بدن پخش می شود و بافت تا زمانی که تثبیت شود نمی میرد. مزیت این روش حفظ کامل مورفولوژی است، اما معایب آن مرگ جاندار و هزینه بالای آن (به دلیل حجم تثبیت کننده مورد نیاز برای موجودات بزرگتر) است.
تثبیت معمولاْ مرحله اول یک فرایند چند مرحله ای به منظور آماده سازی یک نمونه از مواد زیستی برای آنالیزهای میکروسکوپی است؛ بنابراین، انتخاب تثبیت کننده و پروتکل تثبیت ممکن است به دیگر مراحل پردازش و تجزیه و تحلیل نهایی بستگی داشته باشد.
به عنوان مثال، در روش ایمونوهیستوشیمی از آنتی بادی ها استفاده می شود تا به یک هدف پروتئینی خاص متصل شوند. تثبیت طولانی مدت، می تواند نواحی هدف را به صورت شیمیایی پوشانده و از اتصال آنتی بادی به آن ها جلوگیری کند. در این موارد به طور معمول، از روش تثبیت سریع با استفاده از فرمالین سرد به مدت حدود ۲۴ ساعت استفاده می شود.
متانول ۱۰۰٪ نیز می تواند برای تثبیت سریع استفاده شود. زمان تثبیت بسته به نوع بافت و مواد زیستی متفاوت است. به عنوان مثال، سلول سرطان پستان MDA-MB 231 انسانی می تواند تنها در ۳ دقیقه با متانول سرد (منفی ۲۰ درجه سانتیگراد) تثبیت شود.
تثبیت، بخشی از فرایند گونه زایی است که در آن، انتخاب طبیعی موانع تولید مثلی بین دو جمعیت گونه را افزایش می دهد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که انتخاب طبیعی، علیه افراد دورگه با شایستگی تکاملی کم وارد عمل شود. این ایده اولین بار از سوی آلفرد راسل والاس زیست شناس و جغرافی دان بریتانیایی مطرح شد. بهمین خاطر به آن اثر والاس نیز گفته می شود. مفهوم مدرن تثبیت گونه زایی توسط تئودوسیوس دوبژانسکی، زیست شناس تکاملی اوکراینی-امریکایی ارایه شد. دوبژانسکی فرض کرد که وقتی گونه به صورت آلوپاتریک دچار جدایی شود؛ پس از مدتی و طی تماس ثانویه دو جمعیت، دورگه هایی به وجود می آیند که شایستگی تکاملی کمی دارند. حال وقتی دورگه ها نتوانند زاده هایی زیستا به وجود آورند، انتخاب طبیعی اتفاق می افتد و موجب جدایی بیشتر دو گونه می شود. تثبیت، جزو معدود مواردی است که به طور مستقیم باعث افزایش جدایی پیش زیگوتی می شود. برای توضیح تثبیت گونه زایی، مدل های مختلفی ارایه شده است که هر کدام از آنها جنبه های مختلفی را بررسی کرده اند. این جنبه ها عبارتند از: ژنتیک، ساختار جمعیت، اثر انتخاب و حتی رفتارهای تولید مثلی. شواهد این فرایند هم در آزمایشگاه و هم در طبیعت (بی مهره گان، مهره داران و قارچ ها) مشاهده می شود. Jerry coyne و Allen orr معتقدند که این نظریه در طول تاریخ سه دوره را از سر گذرانده است: دوره اول: تأیید آن به خاطر دورگه های با شایستگی کم. دوره دوم: رد آن در اثر مشاهده چند دورگه با شایستگی بالا. دوره سوم: تأیید مجدد آن با توجه به شواهد تجربی بالا و مدل های واقعی و منطقی ساختار جمعیت و الگوی مهاجرت نیز می توانند بر تثبیت گونه زایی اثر بگذارند. این تفاوت هنگام آزمایش تغییرات روی دو جمعیت مشخص شد:اول: جمعیتی که ایزوله بودند و فقط در یک جهت می توانستند مهاجرت کنند. دوم: جمعیتی که می توانستند در هر دو جهت عقب و جلو مهاجرت خود را انجام دهند. عامل دیگر مؤثر در تثبیت گونه زایی تغییر الگوهای جفت یابی به مرور زمان می باشد. مثلاً وقتی آوازها و سیگنال های جفت یابی در یک گونه زیاد ومتنوع شوند، طبیعتاً برخی از آن ها در پایین ترین اولویت برای انتخاب قرار می گیرند. تازه ترین کار تحقیقی بر روی تثبیت گونه زایی، شبیه سازی های کامپیوتری را مورد استفاده قرار داده و همان نتایج قبلی را بدست آورده که مهر تأییدی است بر تثبیت گونه زایی.
به زبان دیگر تقویت فرایندی است که در آن انتخاب طبیعی منجر به افزایش جدایی تولید تولید­مثلی می­ شود. این فرایند زمانی اتفاق می ­افتد که دو جمعیت از یک گونه از هم جدا شوند و سپس دوباره تماس آنها باهم برقرار شود. اگر جدایی تولید­مثلی آنها کامل شده باشد؛ به دو گونه ­ی ناسازگار تبدیل خواهند شد. اما اگر جدایی تولیدمثلی آنها کامل نشده باشد؛ حاصل جفت­گیری بین افراد دو جمعیت دورگه­هایی خواهد شد که ممکن است بارور یا نابارور باشند. حال اگر دورگه­ ها نابارور باشند؛ یا اینکه علی­رغم بارور بودن سازواری کمتری نسبت به اجدادشان داشته باشند؛ جدایی تولید­مثلی تقویت خواهد­شد و گونه­زایی رخ می­دهد.(به عنوان مثال در اسب و الاغ)
استدالال پشت این موضوع آن است که اگر هر کدام از والدین یک دورگه به طور طبیعی صفاتی را انتخاب کرده باشند که برای محیط اکولوژیکی خودشان مناسب بوده است؛ فرزاندان­ دورگه ترکیبی از این صفات را به ارث خواهند برد. در نتیجه سازگاری آنها برای هیچ کدام از کنام ­ها به خوبی والدین­شان نیست. سازواری کمتر دورگه­ ها باعث انجام انتخاب در مسیر تقویت جفت­ گزینی می­ شود که دورگه ­زایی را کنترل خواهدکرد.
برعکس اگر زاده ­های دورگه سازواری بیشتری نسبت به والدین­شان داشته­ باشند؛ جمعیت­های آنها باهم ادغام شده و یک گونه باقی خواهند ماند.
آنزیم تثبیت شده یک آنزیم متصل به مواد بی اثر و نامحلولی مانند آلژینات کلسیم (از ترکیب محلول آلژینات سدیم و آنزیم محلول در کلرید کلسیم بدست می آید). این می تواند باعث مقاومت بیشتری در برابر تغییر در شرایط مانند تغییر pH یا دما بشود. همچنین اجازه می دهد تا آنزیم ها در طول واکنش در یک محل ثابت باقی بماند و پس از آن آن ها به راحتی از محصولات جدا می شوند و ممکن است مجدداً مورد استفاده قرار گیرند - فرایند بسیار کارآمد و بنابراین واکنش های کاتالیز شده به وسیله آنزیم ها می توانند به طور گسترده ای در صنایع استفاده شوند. یک جایگزین برای تثبیت شدن آنزیم، تثبیت کامل سلول است.
راحتی در استفاده: مقادیر بسیار کم پروتئین در واکنش حل می شود، بنابراین جداسازی می تواند بسیار ساده تر باشد. پس از اتمام، مخلوط واکنش ها به طور معمول تنها شامل محصولات واکنش و حلال هستند.
مقرون به صرفه بودن: آنزیم تثبیت شده به راحتی از واکنش حذف می شود و این باعث می شود که بیو کاتالیزور به راحتی بازیافت شود. این امر در پروسه هایی مانند تولید شیر بدون لاکتوز بسیار مفید است، زیرا شیر را می توان از ظرفی که حاوی آنزیم (لاکتاز) است گذراند و سپس آنزیم برای دور بعدی ورود شیر به مخزن نیز قابل استفاده است.
پایداری: آنزیم های تثبیت شده معمولاً نسبت به آنزیم های آزاد و محلول در برابر دما و محیط واکنش پایداری بیشتری دارند یعنی در گستره دمایی و محیطی وسیع تری پایدار باقی می مانند و فعالیت خود را از دست نمی دهند.
آنزیم های تثبیت شده برای استفاده تجاری بسیار مهم هستند، زیرا مقرون به صرفه هستند همچنین در واکنشی که استفاده می شوند با توجه به ویژگی های آنزیم فواید بسیاری را در پی خواهند داشت که عبارتند از:
در گذشته، پودرهای شستشوی بیولوژیکی و مواد شوینده حاوی مقدار زیادی پروتئازها و لیپازها بودند که آلودگی را از بین می برد. با این حال، هنگامی که محصولات تمیزکننده با پوست انسان تماس برقرار می کرد، باعث به وجود آمدن واکنش های آلرژیک می شدند. به همین دلیل تثبیت آنزیم علاوه بر مزایای اقتصادی تا این اندازه حائز اهمیت شده است.
راه های مختلفی وجود دارد که می توان آنزیم را تثبیت کرد:
در فیزیک نظریه های پیمانه ای، تثبیت پیمانه (یا انتخاب یک پیمانه) (به انگلیسی: Gauge fixing) روشی ریاضی برای سرکردن با درجات آزادی اضافی در متغیرهای میدانی است. بنا به تعریف، یک نظریه پیمانه ای هر پیکربندی متمایزی از سیستم را به صورت یک رده هم ارزی از جزئیات پیکربندیهای میدان های محلی نمایش می دهد. هر دو پیکربندی جزئی که در یک رده هم ارزی قرار داشته باشند با یک تبدیل پیمانه ای به هم مرتبط هستند. بیشتر پیش بینی های کمّی فیزیکی یک نظریه پیمانه ای از طریق سرکوب یا نادیده گرفتن درجات آزادی غیرفیزیکی به دست می آیند.
ویکی پدیای انگلیسی
تثبیت صلح (انگلیسی: Peacebuilding) انجام اقدامات عمدتاً دیپلماتی و اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ است که زیرساخت ها و نهادهای حکومتی را برای ایجاد تفاهم و جلوگیری از بروز مجدد جنگ تقویت و بازسازی می کند.
حل منازعه
ملت سازی
صلح سازی
صلح بانی
تثبیت نیتروژن (به انگلیسی: Nitrogen Fixation) فرایندی است که در آن، نیتروژن موجود در جو (N2) به آمونیوم (NH4) تبدیل می گردد.
ویکی پدیا انگلیسی
نیتروژن مولکولی یا نیتروژن موجود در جو، در حالت پایه بی اثر است؛ یعنی با ماده شیمیایی دیگری برای تشکیل ترکیب جدید واکنش نمی دهد. فرایند تثبیت نیتروژن، اتم های نیتروژن را از حالت دواتمی آزاد می کند تا تغییرپذیر گردند.
از آنجا که ساختار پایه تقریباً همهٔ زیست مولکول ها از جمله اسیدهای آمینه یا به عبارتی پروتئین ها، DNA , RNA و اسیدهای نوکلئیک دارای نیتروژن است، تثبیت نیتروژن برای استمرار زندگی همه موجودات زنده لازم است.
برخی از موجودات زنده در چرخه نیتروژن، باعث تثبیت آن می شوند. اتوتروف ها این نقش را در طبیعت بر عهده دارند. گیاهان سبز، علاوه بر تثبیت کربن، تثبیت نیتروژن را نیز انجام می دهند.
تثبیت کربن فرایندی است که طی آن کربن غیر آلی (کربن دای اکسید) توسط موجود زنده (گیاهان) به مواد دارای کربن (آلی) تبدیل می شود.
گیاه شناسی
گیاهان کم
چرخه کالوین
ملوین کالوین
اساس کشاورزی برعملکرد یا وزن فراورده های زراعی استوار می باشد. چون محصول برداشت شده به طور معمول براساس میزان معینی رطوبت محک زده می شود، عملکرد با وزن ماده خشکی که توسط گیاه تولید می شود مساوی فرض می شود، در حقیقت وزن خشک گیاه ما به تفاوت CO۲ جذب شده (فتوسنتز) و CO۲ دفع شده (تنفس) گیاه می باشد. میزان تنفس روزانه در خلال رشد برای اکثر گونه های گیاهی تحت شرایط مزرعه ای بین ۲۵ تا ۳۰٪ کل فتوسنتز در روز می باشد. موقعی که تنفس بیش از فتوسنتز باشد وزن خشک گیاه کاهش می یابد، چنین عملی را می توان با قرار دادن گیاه در تاریکی که عمل فتوسنتز انجام نخواهد گرفت، نشان داد. واکنش نوری، انرژی نوری را به انرژی شیمیائی (ATP و NADPH)، تبدیل می کند. این ترکیبات سپس به مصرف احیاء CO۲ رسیده و در نتیجه ترکیبات آلی پایدار تولید می شوند که وزن ماده خشک گیاه را تشکیل می دهند.
دانش امروزی اما در مورد مسیر کربن در فتوسنتز براساس تحقیقاتی که توسط کالوین و همکاران او در سال ۱۹۷۵ انجام گرفته است استوار می باشد. احیاء CO۲ در چرخه کالوین توسط آنزیم ریبولوز-بی فسفات (RuBP)، کربوکسیلاز انجام می گردد. توجه داشته باشید ATP که در نتیجه فسفریلاسیون نوری تولید شده است، برای تبدیل ریبولوز مونوفسفات به ریبولوز بی فسفات (RuBP)، مصرف می شود. بعد از احیاء CO2, ATP توأم با نوکلئوتیدهای احیاء شده (حاصل از واکنش های نوری)، تری فسفوگلسیریک اسید (۳-PGA)، را به تری فسفوگلیسرآلدئید (۳-PGald)، تبدیل می نمایند. گونه هائی که دارای این مسیر کربن هستند به گونه ها سه کربنه (C3)، معروف هستند زیرا اولین محصول قابل اندازه گیری در آن ها بعد از افزودن CO۲ رادیواکتیودار (Co۲ ۱۴)، یک مولکول ۳ کربنه یعنی تری فسفوگلیسیریک اسید (۳-PGA)، می باشد.
در سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۶ چرخهٔ کالوین تنها مسیر شناختهٔ شدهٔ احیاء کربن در گیاهان عالی بود، تا اینکه هاچ و سلک در سال ۱۹۶۶ ضمن تحقیق در استرالیا شواهد مشروحی را ارائه دادند که مسیر دیگری را برای تثبیت CO۲ در بعضی از گونه های گیاهی نشان می داد. در این مسیر، کربن توسط آنزیم فسفوانول پیروات (PEP)، کربوکسیلاز تثبیت می شود. همان طوری که در شکل حرکت و تثبت CO۲ نشان داده شده است ATP تولید شده در فسفریلاسیون نوری برای تبدیل پیروات به فسفوانول پیروات به کار می رود. PEP که یک مولکول ۳ کربنه است، به سه اسید ۴ کربنه (اسید اگزالواستیک، اسید مالیک و اسید آسپاریک) تبدیل می شود. این اسیدها به سلول های غلاف آوندی انتقال داده می شوند و در آنجا به پیروات تبدیل می شوند. در تبدیل این اسیدها به پیروات یک کربن آزاد می شود که به RUBP یا یک مولکول ۲ کربنه توسط آنزیم RuBP کربوکسیلاز چسبیده می شود و به تری فسفوگلیسریک اسید (۳-PGA)، تبدیل می شود. بعد از تولید ۳-PGA در غلاف آوندی چرخه کالوین در این گیاهان به کار می افتد. گونه هائی که مسیر هاچ و سلک را طی می کنند چهارکربنه (C4)، نامیده می شوند، زیرا اولین محصول فتوسنتز آن ها که در سلول های مزوفیل برگ تولید می شود یک مولکول چهارکربنه می باشد.
استخر تثبیت یک استخر مصنوعی یا طبیعی است که برای تصفیه پساب (فاضلاب) به کار می رود. با تابیدن نور خورشید بر این استخر و کنش باکتری ها و اکسیژن، اکسایش زیستی رخ داده و مواد آلی از بین می روند.
فرهنگ واژه های مصوّب فرهنگستان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ (بخش اوّل فارسی: آ ــ ر).

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تثبیت در دانشنامه آزاد پارسی

تَثْبیت
(به معنای استواری، اثبات و پابرجا داشتن) در اصطلاح منطق، گفتاری است که یقین کامل به بار نمی آورد؛ بلکه موجب پدید آمدن ظن غالب می گردد. تثبیت بر دو گونه است: ۱. ضمیر (پوشیده وار) یا تفکیر، گفتاری گمان آور که به صورت قیاس طرح شده است. عنوان ضمیر (قیاس ضمیر) را به سبب اسقاط کبری بر این قیاس نهاده اند و نام تفکیر بدان سبب است که این قیاس مشتمل بر حد وسطی است که فکر اقتضای آن می کند؛ ۲. اعتبار، گفتاری گمان آور که به صورت تمثیل طرح شده است.

ارتباط محتوایی با تثبیت

تثبیت در جدول کلمات

به فرموده امام باقر(ع)••• تثبیت کننده اخالص و دورکننده تکبر است
نماز
به فرموده امام باقر(ع)••• تثبیت کننده اخلاص و دور کننده تکبر است
نماز

معنی تثبیت به انگلیسی

consolidation (اسم)
تقویت ، اتحاد ، ترکیب ، تثبیت ، تحکیم ، قوام
confirmation (اسم)
تاکید ، تصدیق ، تایید ، شهادت ، تثبیت ، ابرام ، استقرار
stabilization (اسم)
استواری ، تثبیت ، تحکیم ، ایجاد موازنه
fixation (اسم)
ثابت کردن ، تثبیت ، تحکیم ، تعیین ، تعلق خاطر ، دلبستگی زیاد ، عشق زیاد ، خیره شدگی
fixing (اسم)
لوازم ، حاشیه ، تثبیت ، ثبوت
fixity (اسم)
قرار ، استواری ، ثبات ، تثبیت ، پایداری ، ثبوت

معنی کلمه تثبیت به عربی

تثبیت
عقد
استقار اقتصادىّ
استقرار الأسعار
اکد

تثبیت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

بهرام س ٠٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
پایاندن
|

نیازعلی شمس ٠٨:٥٠ - ١٣٩٧/١١/٠٤
پی‌افزایی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تثبیت شده در جدول   • معنی ستمکار   • معنی تثبیت شده   • معنی ریسمان شکار   • معنی مملو   • غله کوبیده نشده   • تثبیت خاک   • معنی بزه   • مفهوم تثبیت   • تعریف تثبیت   • معرفی تثبیت   • تثبیت چیست   • تثبیت یعنی چی   • تثبیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تثبیت
کلمه : تثبیت
اشتباه تایپی : jefdj
آوا : tasbit
نقش : اسم
عکس تثبیت : در گوگل


آیا معنی تثبیت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )