انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 930 100 1

معنی عصر در لغت نامه دهخدا

عصر. [ ع َ ] (ع مص ) فشار دادن ، و به دست خود فشوردن چیزی را. (از منتهی الارب ). افشردن انگور و زیتون و جز آن. (تاج المصادر بیهقی ). افشردن انگور و جز آن و شیره کردن. (دهار). فشردن و شیره کردن. (ترجمان القرآن جرجانی ): عَصرَ العنب ؛ آب انگور را بیرون آورد. عصر الثوب ؛ آب آن لباس را بوسیله ٔ پیچاندن آن بیرون آورد. عصر الدمل ؛ چرک و ریم دمل را بیرون آورد. (از اقرب الموارد). فشردن.گرفتن آب میوه و جز آن را. (فرهنگ فارسی معین ). || بازداشتن. (منتهی الارب ). منع کردن. (از اقرب الموارد). || پناه گرفتن. و از آن جمله است گفته ٔ خداوندتعالی : «فیه یغاث الناس و فیه یعصرون » (قرآن 49/12)؛ یعنی نجات می یابند، و آن از عصرة است به معنی منجاة. (از منتهی الارب ). || رستن. (منتهی الارب ) (دهار). || دوشیدن شتر وجز آن. || عطیه دادن. (از منتهی الارب ): عصر فلاناً؛ او را عطیه داد. || به عرق آوردن : عصر الرکض ُ الفرس َ؛ دویدن اسب را عرقناک کرد. || خشک گردانیدن. (از اقرب الموارد). || حبس کردن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || (اِمص ) فشارش. (فرهنگ فارسی معین ).

عصر. [ ع َ ] (ع اِ) روز. (منتهی الارب ). یوم.(اقرب الموارد). || شب. (منتهی الارب ). لیل. (از اقرب الموارد). || آخر روز تا سرخ شدن آفتاب. (منتهی الارب ). عَشی ّ تا سرخ شدن آفتاب. (از اقرب الموارد). || آخر روز تا هنگام غروب. (فرهنگ فارسی معین ). پسین. (ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی ). دیگر. (مهذب الاسماء). آخر روز. (غیاث اللغات ) (دهار). دشم. (ناظم الاطباء). عبرانیان برای هر روز دو عصر قرار میدادند، عصر اول وقتی است که آفتاب شروع به فرورفتن مینماید یعنی از ساعت نهم از روز شروع میشود، و شروع عصر دوم حقیقی از غروب صحیح آفتاب است. (از قاموس کتاب مقدس ) : و العصر، اًن الانسان لفی خسر (قرآن 1/103 و 2)؛ سوگند به عصر که انسان در زیانکاری است.
چو از شب گشت مشکین روی آن عصر
ز مشکو رفت شیرین سوی آن قصر.
نظامی.
- صلاة (نماز) عصر ؛ نماز دیگر. (مهذب الاسماء). نماز پسین. نماز دوم. (ناظم الاطباء). نماز بعد پیشین. (یادداشت مرحوم دهخدا). در حدیث است : «صلاة العصر حین صار ظل کل شی ٔ مثله »؛ یعنی نماز عصر وقتی است که سایه ٔهر چیز مانند خود آن چیز شود. و در حدیث دیگر: «آخروقت الظهر ان یصیر ظل کل شی ٔ مثله و لایکون ذلک وقتاً للعصر حتی یزید الظل أقل زیادة»؛ یعنی آخرین وقت ظهر اینست که سایه ٔ هر چیز به اندازه ٔ خود آن چیز شود، و وقت عصر موقعی است که سایه ٔ آن اندکی افزوده گردد. (از منتهی الارب ).
- عصر تنگ ؛ در اصطلاح عامیانه ، عصر، آن وقت که هوا تاریک شود. (فرهنگ فارسی معین ).
|| بامداد. (منتهی الارب ). غداة. (اقرب الموارد). || نماز دیگر. (منتهی الارب ) (دهار). نمازی که در عصر خوانند. صلاة عصر. (فرهنگ فارسی معین ). اسم است نماز را، و با کلمه ٔ «صلاة» مؤنث بکار رود و بدون آن تذکیر و تأنیث آن هر دو جایز است. گویند: هذه العصر، و آن توسعاً به معنی صلاة العصر است. (از اقرب الموارد). ج ، أعْصُر، عُصور. (اقرب الموارد). || روزگار. (منتهی الارب ) (دهار). دهر. (اقرب الموارد). زمانه. (دستور اللغه ). روزگار و زمانه. (غیاث اللغات ). زمان و روزگار و دوره : عنصری از شاعران عصر غزنوی است. (فرهنگ فارسی معین ). عصر [ ع ُ / ع ِ / ع ُ ص ُ ]. ج ، عُصور، أعصُر،عُصُر، أعصار. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و جمعاعصار، أعاصر باشد. (از اقرب الموارد) :
ز گیتی پرستنده ٔ فر نصر
زیَد شاد در سایه ٔ شاه عصر.
فردوسی.
جهاندار سالار او میر نصر
کزو شادمان است گردنده عصر.
فردوسی.
پس از این عصر مردمان دیگر عصرها به آن رجوع کنند. (تاریخ بیهقی ص 870). جالینوس بزرگتر حکمای عصر خویش بود. (تاریخ بیهقی ص 545). غرض من نه آن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود... که وی را دیده اند.(تاریخ بیهقی ص 565).
ز اهل عصر چه خواهم که اهل عصر همه
به خوی و طبع ستوران ماده را مانند.
مسعودسعد.
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر
اگر دو مردم دانم بدان که نادانم.
مسعودسعد.
دیگر سلاطین دولت میمون را که خداوند عالم پادشاه عصر... فضایل و مناقب بسیار است. (کلیله و دمنه ).
تو مرفه عیش و بدخواهان تو
یافته از نائبات عصر عصر.
سوزنی.
دادن تشریف تو از پی تعریف شاه
بر سر ابنای عصر کرده مرا نامدار.
خاقانی.
اهل خواهی ز اهل عصر ببُر
انس خواهی میان انس مپوی.
خاقانی.
خاقانیا وفا مطلب زَاهل عصر از آنک
در تنگنای دهر وفا تنگیاب شد.
خاقانی.
یکی علامه ٔ عصر گشت و دیگری عزیز مصر شد. (گلستان ). من او را از فضلای عصر... میدانم. (گلستان ). || هر یک از تقسیمات کوچکتر از دوران (عهد) در زمین شناسی که شامل چندین طبقه میباشد، و آن دارای آثار و بقایای گیاهی و جانوری مشخص است و اغلب رسوباتش در نقاط مختلف مشابهند. دوره . توضیح اینکه گاهی کلمه ٔ عصر را در برخی نوشته ها و کتب جهت تقسیمات کوچکتر از دوره و حتی تقسیمات کوچکتر بکار برده اند و به این ترتیب برای کلمه ٔ عصر، یک زمان مشخص زمین شناسی نمیتوان قائل شد، به این جهت میتوان کلمه ٔ عصر را در زمین شناسی مرادف با تقسیمات مختلف ذکر کرد از قبیل عصر حجر قدیم و یا عصر حجر جدید که هر دو تقسیماتی کوچکتر از عصر حجر هستند و یا عصر آهن و عصر مفرغ که هر دو تقسیماتی کوچکتر از دوره ٔ فلزات میباشند. (از فرهنگ فارسی معین ).
- عصر آهن ؛ قسمتی از دوره ٔ فلزات است که شامل زمان کنونی نیز میشود. این عصر از زمان پیدایش آهن که تقریباً یکهزاروپانصد سال قبل از میلاد مسیح است شروع میشود و تاکنون ادامه دارد. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر اتم ؛ مقصود زمان کنونی است و شروعش از زمان استفاده از نیروی اتمی در صنایع بشر است که تقریباً ازسال 1945 م. شروع میشود. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر حجر ؛ قسمت اعظم دوران چهارم زمین شناسی متعلق به این عصر است که از طبقات فوقانی دوره ٔ اول دوران چهارم شروع و به ابتدای عصرفلزات ختم می شود. این عصر به دو دوره ٔ حجر قدیم (پارینه سنگی ) و حجر جدید (نوسنگی ) تقسیم می شود. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر طلایی ؛ دوره ای در تاریخ یک کشور که ادبیات و علوم و صنایع و عوامل دیگر تمدن ترقی کامل کرده باشد، مثل دوره ٔ «پریکلیس » در یونان قدیم. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر مفرغ ؛ قسمت ابتدائی دوره ٔ فلزات است که از زمان پیدایش فلزات شروع و به دوره ٔ آهن ختم میشود. ابتدای این عصر قریب پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح است. (فرهنگ فارسی معین ).
|| زندان. (منتهی الارب ) :
گرچه دزد از منکری دم میزند
شحنه آن از عصر پیدا میکند.
مولوی.
|| گروه و قبیله. (منتهی الارب ). رهط و عشیره. (اقرب الموارد). || باران ریزان. (منتهی الارب ). باران که از ابرهای معصرات بارد. (از اقرب الموارد). || عطیه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || نسب ، گویند: فلان کریم العصر؛ یعنی بزرگ نسب است. (از منتهی الارب ). || جأنی فلان عصراً؛ یعنی او بطی ٔ و دیر نزد من آمد. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || فشار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) :
تو مرفه عیش و بدخواهان تو
یافته از نائبات عصر عصر.
سوزنی.

عصر. [ ع َ ] (اِخ ) سوره ٔ صدوسوم از قرآن کریم. مکیه است و دارای سه آیت. پس از سوره ٔ تکاثر و پیش از سوره ٔ هُمَزة قرار دارد و آغاز میشود به «و العصر...».

عصر. [ ع َ ص َ] (ع اِ) بامداد. || شبانگاه. (منتهی الارب ). از عَشی ّ تا سرخ شدن آفتاب. (از اقرب الموارد). || نماز دیگر. || زندان. || گروه و قبیله. || باران ریزان. عطیه. (منتهی الارب ). عَصْر. و رجوع به عَصْر شود. || پناه جای و جای رهایی. (منتهی الارب ). ملجاء ومنجاة. (اقرب الموارد). || گرد. (منتهی الارب ). غبار. (اقرب الموارد). || ما بینهماعصر و لا یصر و لا أعصر و لا أیصر؛ مابین آنها دوستی و مودت است نه خویشی و قرابت. (از اقرب الموارد).
- بنوعصر ؛ نام قبیله ای از تازیان است. (ناظم الاطباء).

عصر. [ ع ِ ] (ع اِ) روزگار و دهر و زمانه. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). عصر [ ع َ / ع ُ / ع ُ ص ُ ]. رجوع به عصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. || وقت عصر. رجوع به عَصر شود.

عصر. [ ع ِ ] (اِخ ) کوهی است میان مدینه و وادی فرع. (منتهی الارب ). جبلی است بین مدینه و وادی الفرع. و گویند پیامبر (ص ) هنگامی که از مدینه به خیبر برای غزو میرفت راه عصر را پیمود و در آنجا مسجدی نیز دارد. (از معجم البلدان ).

عصر. [ ع ُ ] (ع اِ) روزگار و دهر و زمانه. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). عصر [ ع َ / ع ِ / ع ُ ص ُ ].رجوع به عصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. رجوع به عَصر شود. || جای پناه و رهائی. (منتهی الارب ). منجاة. (اقرب الموارد). || جاء لکن کلم یجی ٔ لعصر؛ آمد ولی آنگاه که باید بیاید نیامد. نام ما نام لعصر؛ پیوسته و هنوز خفته است. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

عصر.[ ع ُ ص ُ ] (ع اِ) روزگار و زمانه. (از منتهی الارب ).عصر [ ع َ / ع ِ / ع ُ ]. رجوع به عَصْر شود. || ج ِ عصر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به عَصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. || وقت عصر. رجوع به عَصر شود.

عصر. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبیدبن وائلةبن جاریةبن ضبیعة. جدی است جاهلی و بطنی از بلی را تشکیل میدهد. و آن را بکسر «ع » و ایضاً بفتح «ع » و«ص » نیز خوانده اند. (از اللباب فی تهذیب الانساب ).

عصر. [ ع َ ص َ] (اِخ ) ابن عوف بن عمرو، از بنی أفصی بن عبدالقیس. جدی است جاهلی و بسیاری به وی نسبت دارند، از آن جمله است منذربن عائذ صحابی ، که به أشج عصری شهرت دارد،و خلیدبن حسان عصری. (از الاعلام زرکلی از اللباب ).

معنی عصر به فارسی

عصر
روز، شب، آخرروزتاهنگام غروب آفتاب، ونیزبه معنی دهر، روزگار، فشردن چیزی برای گرفتن آب یاشیره آن
۱ - ( مصدر ) فشردن گرفتن آب میوه و جز آن را . ۲ - ( اسم ) فشارش . ۳ - ( اسم ) فشار .
ابن عوف بن عمرو از بنی افصی بن عبدالقیس جدی است جاهلی و بسیاری بوی نسبت دارند از آن جمله است منذر بن عائذ صحابی که به اشج عصری شهرت دارد و خلید بن حسان عصری
[age] [باستان شناسی، زمین شناسی] [باستان شناسی] دوره ای خاص در تطور فرهنگی انسان که با دستیابی او به فنّاوری ویژه ای مشخص می شود [زمین ] کوچک ترین واحد زمین گاه شناختی
ده از دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد
[Iron Age] [باستان شناسی] سومین عصر پس از عصر سنگ و عصر مفرغ در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار که در آن برای ساختن بخشی از ابزارها و رزم افزارها از آهن استفاده می کردند
[Bone Age] [باستان شناسی] دوره ای از فرهنگ پیش ازتاریخ انسان که وجه مشخصۀ آن استفاده از استخوان و شاخ در ابزارسازی است
[information age] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] شرایط اجتماعی و اقتصادی جهان امروز که حاصل رشد و گسترش فنّاوری اطلاعات در اواخر قرن بیستم است
[Pyramid Age] [باستان شناسی] ← پادشاهی کهن
[Stone Age] [باستان شناسی] کهن ترین و طولانی ترین دورۀ شناخته شدۀ فرهنگ انسان در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار که در آن بیشتر از ابزارهای سنگی استفاده می کردند
[Middle Stone Age] [باستان شناسی] ← میان سنگی
[Old Stone Age] [باستان شناسی] ← پارینه سنگی
[Copper Age] [باستان شناسی] ← مس سنگی
[Bronze Age] [باستان شناسی] دومین عصر در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار پس از عصر سنگ و پیش از عصر آهن که در آن ابزارها و رزم افزارها را از مفرغ می ساختند
[Early Bronze Age] [باستان شناسی] اولین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 3200 تا 2200 ق.م
[Late Bronze Age] [باستان شناسی] آخرین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 1800 تا 1500 ق.م
[Middle Bronze Age] [باستان شناسی] دومین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 2200 تا 1800 ق.م
[New Stone Age] [باستان شناسی] ← نوسنگی
[Classical Age] [باستان شناسی] ← دورۀ کلاسیک 2
[glacial age] [زمین شناسی] یکی از تقسیمات دورۀ یخ بندان
[ice age] [علوم جَوّ] بازه ای گسترده در دوره های زمین شناسی که در طی آن ورقه های حجیمی از یخ در بخش های زیادی از زمین تشکیل شد
[little ice age] [علوم جَوّ] دوه ای حدوداً بین1550 تا 1850 میلادی که یخسارهای کوهستان در بسیاری از بخش های جهان پیشروی داشتند
لقب امام دوازدهم شیعه حجت قائم مهدی موعود
نگهبان عصر مرد خدای قائم در عصر و زمان

معنی عصر در فرهنگ معین

عصر
(عَ صْ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - غروب . ۲ - روزگار، زمان ، دوره . ۳ - هر یک از تقسیمات یک دوره از تاریخ تمدن . ۴ - سورة صدوسوم از قرآن کریم دارای سه آیه .
( ~ .) [ ع . ] (مص م .) فشردن ، گرفتن آب میوه و جز آن .

معنی عصر در فرهنگ فارسی عمید

عصر
۱. آخر روز تا هنگام غروب آفتاب.
۲. [جمع: عُصور و اَعصر و اَعْصار] دهر، روزگار.
۳. صد وسومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای سه آیه، والعصر.
* عصر حجر: دوره ای از ماقبل تاریخ که انسان ابزارها و ادواتی از سنگ برای خود می ساخت، و بدون پوشاک در کنار رودخانه به سر می برد. این عصر را به دو قسمت تقسیم کرده اند: ۱) = پارینه سنگی ۲) = نوسنگی
* عصر فلزات: عصری که انسان برخی از فلزات را شناخته و استخراج کرده و ادوات زندگانی خود را از فلز درست کرده. این عصر را به دو دوره تقسیم کرده اند:۱) دورۀ مفرغ: در این دوره انسان آلات و ادواتی از مس و مفرغ برای خود ساخت و لباس او از پارچه های خشن بود که تکه های آن را با سیخ های چوبی یا استخوانی به هم دوخته و آن پیش از عصر آهن و در حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده. ۲) عصر آهن: در این دوره انسان به استخراج آهن دست یافت و آلات و ادواتی از آهن برای خود ساخت و در روی زمین خانه بنا کرد. پارچه های لطیف برای لباس بافت و خط و سواد به ظهور رسید، وقایع زندگانی بشر ثبت گردید. ابتدای آن در حدود هزاروپانصد سال پیش از میلاد مسیح است و از اینجا دورۀ تاریخ شروع شده است. ۳) عصر اتم: عصر کنونی که انسان به نیروی اتم پی برده است. شروع آن از سال ۱۹۴۵ میلادی است.
* عصر آهن: دوره ای از تاریخ بشر که انسان آهن را کشف کرده و از آن برای ساختن ابزار و ادوات زندگی استفاده کرد.
* عصر مفرغ: دوره ای از تاریخ بشر که انسان توانست از ترکیب مس و قلع ابزار و ادوات زندگی خود را بسازد.
۱. فشردن چیزی برای گرفتن آب یا شیرۀ آن.
۲. (اسم) آب و عصاره.
هم زمان، هم دوره، معاصر.

عصر در دانشنامه اسلامی

عصر
معنی عَصْرِ: قطعه اي از زمان - عصر (در آيه "وَﭐلْعَصْرِ " منظور عصر ظهور پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله است يا چنانکه در بعضي از روايات آمده منظور ، عصر ظهور حضرت مهدي (عليهالسلام) است که در آن عصر حق بر باطل به طور کامل غلبه کند )
معنی أَثَرِ: اثر-جاي پا
معنی أَسْرِ: شبانه حرکت ده
معنی أَسَرَّ: پنهان داشت
معنی عُثِرَ: اطلاع حاصل شد - معلوم شد (عثور بر هر چيز ، اطلاع بر آن و يافتن آن است . )
معنی عُسْرِ: سختي - دشواري
معنی عَسِرٌ: سخت - دشوار
معنی قَرْنٍ: نسل- مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند
معنی قُرُونُ: نسلها ( جمع قرن به معني مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند )
معنی يَعْصِرُونَ: عصاره میوه می گیرند - شیر می دوشند (يعصرون از ماده عصر است که به معناي روغنکشي و آبگيري بوسيله فشار دادن است ، مانند گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن ، و گرفتن روغن زيتون و کنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن ، و ممکن است مراد از آن ، د...
تکرار در قرآن: ۵(بار)
فشردن. «عَصَرَ الْعِنَبَ: اِسْتَخْرَجَ مائَهُ» . یکی از آن دو گفت من خودم را در خواب می‏بینم که انگور می‏فشارم به قولی انگور به اعتبار مایؤل الیه خمر خوانده شده از زجاج و ابن انباری نقل شده: عرب آن گاه که معنی واضح باشد شی‏ء را به اسم مایؤل الیه می‏خواند مثل آجر می‏پزم حال آنکه خشت می‏پزد تا آجر باشد. . پس از آن سالی می‏آید که در آن مردم باران داده می‏شوند و می‏فشارند. آنچه احتیاج به فشردن و آب گرفتن داشته باشد از قبیل انگور و زیتون و غیره. بعضی «یعصرون» را به صیغه مجهول خوانده‏اند. . اعصار را گردباد. بادی که غبار بلند می‏کند گفته‏اند ولی باید اعصار به معنی فشار و به هم سائیدن باشد امروز در علل آتش سوزی جنگل‏ها روشن شده که شدت باد یا گردباد باعث به هم سائیدن درختان جنگل می‏شود و در اثر آن آتش سوزی ایجاد شده و قسمت اعظمی از جنگل می‏سوزد و این از امتیازات قرآن مجید است که به علت آتش‏سوزی اشاره کرده است یعنی: آیا یکی از شما دوست می‏دارد که باغی از خرما و انگور داشته باشد و نهرها از زیر آن روان گردد... پس فشاری که تولید آتش می‏کند به آن رسیده و بسوزد. . از مجمع‏البیان روشن می‏شود که «مُعْصِرات» را همه به صیغه فاعل خوانده‏اند، ابن‏زبیر، قتاده و ابن عباس آن را به باء «بالْمُعْصِراتِ» خوانده‏اند. پس معصرات به معنی فشارنده‏هاست در این صورت آیا مراد از معصرات ابرهااند که در اثر باد یا عامل دیگر، همدیگر را می‏فشارند؟ و یا مراد از آن بادهاست که ابرها را می‏فشارند؟ و اگر مراد بادها باشند باید «من» در من‏المعصرات به معنی باء باشد چنانکه ابن عباس و غیره خوانده‏اند. به نظر نگارنده «من» در معنی اصلی خود می‏باشد و «معصرات» وصف ابرهاست و ابرها یکدیگر را می‏فشارند و تولید باران می‏کنند. آقای مهندس بازرگان در کتاب باد و باران در قرآن ص 127 علل علمی آن را چنین بیان می‏کند: در ترمودینامیک و فیزیک نشان داده شد که اشباع و تقطیر بخار آب بالنسبة به سائر بخارها یک وضع استثنائی داشته انبساط آدیاباتیک آن که عادتاً باید سبب تبخیر گردد موجب تقطیر می‏شود انبساط آدیاباتیک... بنا به معادله اصل اول ترمودینامیک... ازخود ایجاد حرارت می‏نماید...این ایجاد حرارت با عمل تقطیر...انجام می‏پذیرد. . عصر به معنی فشردن، روزگار و آخر روز به کار رفته و چون به معنی دهر و روزگار باشد جمع آن عصور آید. به نظر نگارنده مراد از عصر دهر و روزگار است در این صورت قسم با مقسم به که خسران باشد کاملاً متناسب‏اند زیرا تفکر در روزگار و تغییر و گذشت آن روشن می‏کند که انسان در کم شدن است رجوع شود به «خسر». بعضی آن را به معنی وقت عصر گرفته که وقت رسیدگی به سود و زیان روزانه است. المیزان مناسب می‏داند که مراد عصر رسول خدا«صلی‏اللَّه‏وعلیه‏وآله» و عصر طلوع اسلام باشد ولی نگارنده به احتمال خویش دلگرم هستم. در صافی از کمال الدین از امام صادق «علیه‏السلام» نقل شده مراد از عصر، عصر ظهور المهدی «علیه‏السلام» است. شاید روایت از باب تطبیق باشد و اللَّه‏العالم.
عصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره عصر، یکصد و سومین سوره قرآن کریم• عصر (زمان)، به معنای زمان
...
عصر در سه معنا به کار رفته است: فاصله زمانی بین زوال خورشید تا غروب آن؛بخش پایانی روز و فشردن.
عصر به زمان بین زوال خورشید تا غروب آن و نیز بر آخر روز اطلاق شده است. مراد فقها از عصر در نماز عصر ، زمان پس از زوال خورشید است.
کاربرد درفقه
از آن در باب های طهارت ، صلات ، صوم ، حج و نکاح سخن گفته اند.
← طهارت
 ۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۵۷۵، واژه «عصر».    
...
عصر السفیانی، اثر دکتر عبدالکریم الزبیدی، نویسنده شیعی معاصر، کتابی است، به زبان عربی درباره یکی از نشانه های بزرگ ظهور امام مهدی(ع)؛ یعنی خروج سفیانی.
کتاب، مشتمل بر مقدمه ای به قلم مؤلف و پنج باب است که هر باب خود فصولی را دربردارد.
شناخت سفیانی از دیدگاه روایات و در مقابل، معرفی شخصیت امام مهدی(ع) به عنوان منجی آخرالزمان و تحلیل حوادث اخیر روی داده در جهان اسلام، به ویژه جنگ عراق به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان است. نویسنده در این کتاب در پی اثبات این نکته است که آمریکا و متحدانش در عراق؛ یعنی اسرائیل و اروپا، مصداق سفیانی وعده داده شده در روایات اند. مؤلف در مقام اثبات این ادعا، ابتدا احادیث رسیده از پیامبر(ص) و دیگر معصومان علیهم السلام درباره سفیانی را ذکر می کند و معتقد است در روایات، دو شخصیت منفور به عنوان سفیانی معرفی شده اند که یکی خالد بن یزید بن ابی سفیان و دیگری شخصی است که در آخرالزمان به نبرد با مهدی موعود می پردازد. او سپس حضرت مهدی(ع) را از دیدگاه روایات سنی و شیعی و نیز کتب مقدس یهود و مسیحیان معرفی کرده و روایاتی را درباره زمان ظهور و نشانه های آن بیان می کند. وی در ادامه خروج سفیانی و فعالیت های او؛ از جمله حرکت به سوی عراق و مناطق اطراف آن مانند سوریه را مطابق احادیث، تحلیل می کند و امپراتوری آمریکا و متحدانش را مصداق سفیانی می داند.
در فصل اول از این باب، به بیان حقیقت و ماهیت سفیانی از منظر روایاتی که از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت علیهم السلام نقل شده پرداخته شده است. بر اساس این روایات خروج سفیانی قبل از ظهور حضرت مهدی(ع) محور و مرکز سایر حوادث بزرگی است که در این دوره به وقوع خواهد پیوست.
در بسیاری از روایات، به این نکته اشاره شده که سفیانی از نسل ابوسفیان ابن أمیّه است. مؤلف از دو سفیانی یاد می کند: سفیانی نخست که همان ابوسفیان است. وی از معاویه به عنوان کسی که در مسیر تحقق اهداف سفیانی تلاش می کرد، نام می برد.
«عصر السفیانی»، اثر دکتر عبدالکریم الزبیدی، نویسنده شیعی معاصر، کتابی است، به زبان عربی درباره یکی از نشانه های بزرگ ظهور امام مهدی علیه السّلام ؛ یعنی خروج سفیانی.
کتاب، مشتمل بر مقدمه ای به قلم مولف و پنج باب است که هر باب خود فصولی را دربردارد.
گزارش محتوا
شناخت سفیانی از دیدگاه روایات و در مقابل، معرفی شخصیت امام مهدی علیه السّلام به عنوان منجی آخرالزمان و تحلیل حوادث اخیر روی داده در جهان اسلام، به ویژه جنگ عراق به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان است. نویسنده در این کتاب در پی اثبات این نکته است که آمریکا و متحدانش در عراق؛ یعنی اسرائیل و اروپا، مصداق سفیانی وعده داده شده در روایات اند. مولف در مقام اثبات این ادعا، ابتدا احادیث رسیده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و دیگر معصومان علیهم السّلام درباره سفیانی را ذکر می کند و معتقد است در روایات، دو شخصیت منفور به عنوان سفیانی معرفی شده اند که یکی خالد بن یزید بن ابی سفیان و دیگری شخصی است که در آخرالزمان به نبرد با مهدی موعود می پردازد. او سپس حضرت مهدی علیه السّلام را از دیدگاه روایات سنی و شیعی و نیز کتب مقدس یهود و مسیحیان معرفی کرده و روایاتی را درباره زمان ظهور و نشانه های آن بیان می کند. وی در ادامه خروج سفیانی و فعالیت های او؛ از جمله حرکت به سوی عراق و مناطق اطراف آن مانند سوریه را مطابق احادیث، تحلیل می کند و امپراتوری آمریکا و متحدانش را مصداق سفیانی می داند.
← باب اول
کتاب حاضر، مشتمل بر پاورقی هایی به قلم مولف و و مآخذ و نیز فهرست مطالب می باشد.
عصر الشیعه، اثر علی کورانی، بررسی مختصری از تاریخ شیعه و تبیین برخی از اعتقادات آن می باشد که به زبان عربی و مقدمه آن در سال 1430ق، نوشته شده است. درخواست بعضی از دوستان نویسنده در کشورهای غربی مبنی بر تألیف کتابی آسان در تعریف شیعه، انگیزه تدوین اثر حاضر بوده است
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در دوازده فصل، تنظیم شده است. نویسنده ابتدا به مباحث کلی پیرامون معنی تشیع و تأسیس آن در زمان پیامبر(ص) پرداخته و سپس به غصب دولت پیامبر(ص) توسط قریش و آزار و اذیت های آن ها نسبت به اهل بیت(ع) اشاره نموده است. در ادامه، به عصر غیبت و دوران سفرای اربعه پرداخته شده و سپس جایگاه مرجعیت دینی نزد شیعه در عصر غیبت تبیین شده است. از دیگر مباحثی که نویسنده بدان پرداخته، عبارتند از: بررسی مصادر مهم شیعه و ارزش علمی آن ها؛ اهمیت مشاهد مشرفه نزد شیعه و اعتقادات شیعه پیرامون توحید، عدل الهی، انبیاء، امامت، معاد و آخرت.
در مقدمه، ضمن اشاره به موضوع کتاب و انگیزه نویسنده از نگارش آن، توضیحات مختصری پیرامون فصول کتاب داده شده است
در فصل اول، ابتدا به مباحث کلی پیرامون معنی تشیع و اینکه پیامبر(ص) آن را در زمان حیات خود تأسیس نموده اشاره شده و سپس به وجود ریشه های تشیع در ادیان گذشته و اینکه حضرت ابراهیم(ع) شیعه حضرت نوح(ع) بود، پرداخته شده است
معنی دین و ضرورت آن برای انسان، معنای تشیع در قرآن و سنت، تجدید بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم(ع) برای پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان(ع)، از جمله مطالب مطرح شده در این فصل می باشد
در فصل دوم، به سیطره قریش بر دولت پیامبر(ص) به مجرد وفات ایشان و آزار و اذیت هایی که ایشان برای اهل بیت(ع) ایجاد نمودند و موروثی شدن این سیاست فشار و آزار و اصرار بر آن در حکومت های بعدی، پرداخته شده است. همچنین در این فصل، به جهاد ائمه(ع) و استمرار مقاومت ایشان در برابر سلطه حکام جور و تبیین تحریفات به وسیله آن ها، اشاره شده است
«عصر الظهور» اثر عربی علی کورانی (تألیف 1407ق) به تحلیل و بررسی عمیق پیرامون وقایع دوران ظهور و نقش اقوام مختلف به ویژه ایرانیان در آن دوران اختصاص دارد.
انگیزه تألیف، ارائه سیمایی از عصر ظهور حضرت مهدی(عج) و قیام مقدس آنحضرت با استفاده از آیات و روایات است.
کتاب با مقدمه مولف آغاز شده است. مطالب کتاب فاقد تبویب و فصل بندی است.
مؤلف با پژوهشی ژرف و تحقیقی اندیشورانه و دور از تعصبات افراطی و پیشداوری های ناروا، کوشیده است تا سیمای روشنی از حوادث و پیشامدهای آن زمان و دیدگاه های گوناگون دانشمندان بزرگ و نویسندگان مشهور شیعه و سنی را درباره ظهور حضرت مهدی(عج) ترسیم کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
موضوعات کتاب که عمدتاً از آیات و اخبار فراوان موجود در منابع شیعه و سنی گزینش شده است دورنمایی از آن دوران را به طور واضح تبیین و تا حدی به شبهات پاسخگوست.
«عصر الظهور» اثر عربی علی کورانی (تالیف ۱۴۰۷ ق) به تحلیل و بررسی عمیق پیرامون وقایع دوران ظهور و نقش اقوام مختلف به ویژه ایرانیان در آن دوران اختصاص دارد.
انگیزه تالیف، ارائه سیمایی از عصر ظهور حضرت مهدی عجّل الله فرجه الشریف و قیام مقدس آنحضرت با استفاده از آیات و روایات است.
ساختار کتاب
کتاب با مقدمه مولف آغاز شده است. مطالب کتاب فاقد تبویب و فصل بندی است. مؤلف با پژوهشی ژرف و تحقیقی اندیشورانه و دور از تعصبات افراطی و پیشداوری های ناروا، کوشیده است تا سیمای روشنی از حوادث و پیشامدهای آن زمان و دیدگاه های گوناگون دانشمندان بزرگ و نویسندگان مشهور شیعه و سنی را درباره ظهور حضرت مهدی عجّل الله فرجه الشریف ترسیم کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. موضوعات کتاب که عمدتا از آیات و اخبار فراوان موجود در منابع شیعه و سنی گزینش شده است دورنمایی از آن دوران را به طور واضح تبیین و تا حدی به شبهات پاسخگوست. مؤلف به ذکر یک یا دو منبع برای روایات اکتفا نموده است؛ زیرا هدف او تنها ارائه سیمای کلی زمان ظهور و قیام بوده است نه بررسی منابع روایات و صحت و سقم آنها.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه، بعد از اشاره به این که بزرگترین رویداد سیاسی در ارتباط با مهدویت در این چند سال اخیر را می توان قیام محمد عبدالله قرشی در سال ۱۴۰۰ ق در حرم مکه مکرمه دانست، بزرگترین فعالیت تبلیغاتی علیه اعتقاد به ظهور حضرت مهدی عجّل الله فرجه الشریف توسط غرب را فیلم «نوسترا داموس» معرفی کرده و بعد از نقد آن، به بیان ویژگی های کتاب پرداخته است. قسمتی از مطالب که به نقش اقوام مختلف در دوران ظهور اشاره دارد، به بررسی و تحقیق روایات پیرامون نقش رومیان، ترکان، یهودیان، اعراب مصر، عراق، یمن و ایرانیان پرداخته است. مؤلف مراد از ترکان در روایات مربوط آخرالزمان و ظهور حضرت مهدی عجّل الله فرجه الشریف را روس ها و اطرافیان آنان از اروپای شرقی می داند. به عقیده وی آنان گرچه از لحاظ تاریخی مسیحی اند و از ملت های مستعمره امپراطوری روم به شمار می روند، اما اولا از قبیله های آسیایی- اروپایی هستند که در روایات و تاریخ، ملت های ترک نامیده شده اند، ثانیا مسیحیت اخیرا به آنها سرایت کرده و اصالتی بین آنها ندارد. در بخش یهودیان و نقش آنان در دوران ظهور، علاوه بر آیاتی که علاوه بر خلاصه بودن، به گونه ای رسا و گویا شمه های از تاریخ آنها را بیان کرده و به نحو معجزه آسا، آینده آنها را روشن کرده است، تعدادی روایات وجود دارد که پاره ای از آنها مربوط به تفسیر آیات و برخی دیگر پیرامون وضع یهودیان در عصر انقلاب حضرت مهدی عجّل الله فرجه الشریف می باشد که پس از تفسیر آیات به بیان آنها پرداخته شده است.
← اعراب
...
در این مقاله به برخی از خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه امام علی (علیه السلام) که در رابطه با اوضاع و حوادث روزگار حکومت ایشان است، اشاره شده است.
«انا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار؛ من رئیس و رهبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اهل فجور و بدکاران است.»
رد ستایش ستایشگران
«قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطرا و استماع الثنا و لست - بحمد الله کذلک؛ خوش ندارم که حتی در ذهن شما خطور کند که من مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت می برم، و بحمد الله چنین نیستم؛.«انی لمن قوم لا تاخذهم فی الله لومة لائم، سیماهم سیما الصدیقین، و کلامهم کلام الابرار... لایستکبرون و لایعلون، و لایغلون و لایفسدون؛ من از آن مردمی هستم که سرزنش هیچ سرزنش گری آنان را از راه خدا باز نمی دارد. سیمایشان سیمای راستان است و گفتارشان گفتار نیکان... نه گردن فرازی می کنند، نه برتری می جویند، نه کینه در دل می پرورند و نه فساد می انگیزند».
رفتار با حاکم حقیقی
«لا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة، و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة و لا تخالطونی بالمصانعة؛ با من آن گونه که با جباران سخن گفته می شود سخن مگویید و چنان که از حاکمان بدخشم پرهیز می شود از من نپرهیزید و با ظاهر سازی و ریا کارانه با من رفتار نکنید».
روزگار بس دشوار
...
عصر تدوین تفسیر به دوره آغاز کتابت تفسیر اطلاق می شود.
تفسیر ابتدا تنها به صورت شفاهی آموخته می شد و تا عصر تابعان سینه به سینه به نسل بعد منتقل می شد. در دوره تابعان تابعان به تدریج در دفاتر و الواح ثبت وضبط شد و این گونه در نیمه های قرن دوم در کنار تدوین حدیث ، تدوین تفسیر هم آغاز شد. آغاز تفسیر هم زمان با تدوین حدیث بود؛ زیرا ابتدا تفسیر قرآن کریم بخشی از روایات بود که با تلاش علما و بزرگان اسلام روایات تفسیری از کل احادیث جدا و سرانجام مدون شد.گرچه سال ۱۳۳ ق (اواخر عهد بنی امیه و ابتدای عهد بنی عباس ) را آغاز عصر تدوین تفسیر ذکر کرده اند، اما منابع علوم قرآنی از آثار مکتوب تفسیری پیش از این دوره هم سخن گفته اند. گفته شده است مجاهد بن جبر (متوفای ۱۰۱ ق) که تفسیر را از ابن عباس فرا می گرفت، نخستین کسی است که تفسیر را در دفاتر و الواح نگاشت. وی تفسیری ناپیوسته دارد که از سوره بقره تا پایان قرآن را به ترتیب شامل می شود و ابویسار عبدالله بن ابن نجیح ثقفی کوفی (متوفای ۱۳۱ق) آن را روایت کرده و مورد اعتماد ارباب حدیث است. این تفسیر در سال ۱۳۶۷ در پاکستان چاپ شده است.
اقوال در پیشینه تفسیر
همچنین ابن حجر در شرح حال عطاء بن دینار مصری (م ۱۲۶ق) به تفسیری اشاره می کند که سعید بن جبیر (شهادت ۹۵ ق) نوشته و عطاء از او نقل کرده است.ابن خلکان برای عمرو بن عبید از رؤسای معتزله (متوفای ۱۴۴ ق) تفسیری را ذکر می کند که از حسن بصری (م ۱۱۶ ق) فراگرفته است. سیوطی تفسیری دارای سه جزء را برای ابن جریج؛ عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج مکنی به ابوالولید و ابوخالد (م ۱۵۰ ق) نقل می کند که به واسطه عطاء بن ابی رباح از ابن عباس (م ۶۸ ق) روایت کرده است.
گسترش دامنه تفسیر
در این تفاسیر، تنها به نقل معانی آیات و روایات آن از اصحاب و تابعان بسنده و تنها به منظور نگهداری از خطر نابودی، در دفاتر نوشته شده، ولی چندان گسترش نیافته است و اجتهاد و استنباط شایان توجهی در آن ها به چشم نمی خورد. شاید نخستین کسی که دامنه تفسیر را گسترش داد و بر معانی آیات، بخش های دیگری - به ویژه در زمینه ادبیات قرآن و ذکر ویژگی های واژه ها - افزود و در تفسیر به اجتهاد دست زد، ابوزکریا یحیی بن زیاد فراء (م ۲۰۷ ق) باشد. این تفسیر، نخستین تفسیری است که آیات قرآن را به ترتیب تفسیر کرده و دامنه تفسیر آیه را گسترده است؛ در حالی که تفاسیر گذشته، ناپیوسته اند و تنها به تفسیر آیات مشکل و مبهم پرداخته اند و شامل همه آیات به صورت پی درپی نیستند.
در هر عصری، عصر جدیدی وجود داشته و پا به پای زمان و زندگی پیش آمده است، همان گونه که در این عصر نیز شاهد عصری جدید هستیم که کمتر کسی از عهده انکار آن بر می آید.
عصر جدید از چه زمانی آغاز می شود؟ پرسش از «عصر جدید» پرسشی مدام است. شاید بتوان این پرسش و گونه های متعدد آن را از پرتکرارترین پرسش های بشری دانست. به احتمال زیاد عصری را نمی توان در نظر گرفت که این پرسش در آن طرح نشده باشد. گویی یکی از لوازم زندگی در هر عصری، توجه یافتن به زمینه های نو است که تحت عنوان «زمان تازه»، «روزگار نو» و «عصر جدید» خود را نشان می دهد و در قالب پرسش از طلیعه عصر جدید برای یافتن زمان آغاز آن بر عقل ها و ذهن ها تحمیل می شود.شاهد بر موضوع، این واقعیت است که برای انسان های همه دوران ها، حتی دوران هایی که ما آن را کهن و قدیمی و حتی کهنه می پنداریم، چیزی با عنوان «زمان نو» و «عصر جدید» مطرح بوده است. در هر برهه از تاریخ و در هر مقطع از زندگی، خواه ناخواه زمینه ای به چشم می خورد که با چیزی جز کلید واژه «عصر جدید» قابل تبیین نیست. به دیگر سخن، در هر عصری، عصر جدیدی وجود داشته و پا به پای زمان و زندگی پیش آمده است، همان گونه که در این عصر نیز شاهد عصری جدید هستیم که کمتر کسی از عهده انکار آن بر می آید.یافتن پاسخی منطقی و مستدل برای منشا «عصر جدید» یا عصرهای جدید در نهایت دشواری است. به درستی دانسته نیست که عصر جدید در هر عصری چگونه شکل می گیرد و ذهن ها و زبان ها را به خود معطوف می کند. پرسش بی پاسخ تر این بحث، موضوعِ اصل داری عصر جدید است که بدینگونه قابل طرح است: آیا عصر جدید واقعیت دارد؟گذشته از عصر جدید متاخر که با انقلاب های سایبری و تکنولوژی های محسوس و ملموس مرزهای خود را تا دورترین حوزه ها گسترش داده است، عصرهای جدید پیشین برای ما در نهایت مجهولی و نامعلومی است. بر این پایه، اگر کسی بپرسد عصر جدید روزگار اواخر صفویه با عصر جدید دوران زندیه و افشاریه چه بوده، چه جوابی باید داد؟ درست است که هیچ جواب واضح و حتی حداقلی برای این پرسش ما به نظر نمی رسد، در عین حال در مراجعه به متون ادبی و غیرادبی هر یک از دوره های یاد شده ما با مقوله «عصر جدید» مواجهیم که البته خوبی و بدی آن چندان تفکیک شده و روشن نیست.به دلیل وجود همین دو زمینه؛ یعنی اصل طرح شدن عصر جدید در هر دوره ای از یک طرف و فقدان روشن بودن مفهوم و منطوق عصر جدید در هر یک از ادوار قابل بحث، شاید این نتیجه گیری عرفی نه برهان و استدلال عقلانی چندان دور از ذهن نباشد که بگوییم: عصر جدید، چیزی است برآمده از اندرون زندگی در هر دوره ای. به دیگر سخن کشش زندگی و امتداد یافتن آن و اشتمال آن بر زمینه های گوناگون به ظاهر متفاوت از نوع: تازه و نو و قدیم و جدید و پیر و جوان، شکل گیری و طرح شدن عصر جدید را در هر دوره ای الزام می کند و نتیجه این می شود که بگوییم: زندگی در جریان خویش ملازم با عصر جدید است و نمی تواند بدون عصر جدید باشد و خالی از آن. بعد از همه این توجیه ها وجود عصرهای جدید پیوسته و متکرر نه یک عصر جدید این پرسش بنیادی و اساسی را پیش می آورد که عصر جدید واقعی کدام است؟ به عبارت دیگر: در میان عصرهای جدیدی که تا امروز طرح شده و مورد پذیرش واقع شده و عصر و نسل بدان تن در داده اند و براساس استلزامات آن زندگی خویش را تنظیم نموده اند، کدام عصر جدید به واقع جدید است و مصداق اکمل «عصر جدید»؟اگر بخواهیم تمام آنچه را که گفتیم در عبارتی توام با قرینه خارجی به بیان بیاوریم که برای غالب انسان ها نمادین و هویدا باشد، می توانیم به فیلم معروف چارلی چاپلین با نام «عصر جدید» اشاره کنیم. در آن زمان که فیلم چاپلین روی پرده می رفت، کمتر کسی فکر می کرد که انسان روزی از آن ماشین های غول پیکر و هضم شدن انسان در میان پیچ و مهره خلاص خواهد شد و تمام آنچه را که در هزاران جلد کتاب نوشته در یک لوح الکترونیکی جا خواهد داد و تمام کارخانه های غول پیکر خویش را در یک مشت گرد بی رنگ و بو به نام «نانو تکنولوژی» دفن خواهد کرد.حالا، آن عصر جدید خاطره ای بیش نیست و تردید نیست که اگر فیلمسازی دیگر چه کمدین و چه مستندساز و چه داستانی ساز بخواهد فیلمی با عنوان «عصر جدید» بسازد، آنگونه نخواهد ساخت که چاپلین ساخته است و یقیناً از هر چیزی هم که سخن بگوید، از مضامین آن فیلم سخن به میان نخواهد آورد. بماند که برداشت هر فرد و تبعاً هر فیلمسازی از عصر جدید با فیلمساز دیگر و هر فرد دیگری فرق می کند. پس عصر جدید هر فرد نیز خود هزاران عصر جدید است و در هر نگاهی به گونه ای طرح می شود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ
قسم به عصر (نورانی رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یا دوران ظهور ولی عصر علیه السّلام).
By (the Token of) Time (through the ages),
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ
که انسان هم در خسارت و زیان است.
بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است؛
که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛
که انسانها همه در زیانند؛
Indeed, mankind is in loss,
إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
مگر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری (در دین) یکدیگر را سفارش کردند.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند.
مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند.
مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!
Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.
Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy.
یکی از وظایف شیعه در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تضرع و زاری و دعا برای تعجیل در فرج آن حضرت است، و دعا برای فرج او، فرج ما را هم می رساند.
یکی از وظایف شیعه در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تضرع و زاری و دعا برای تعجیل در فرج آن حضرت است.
← دعا برای حل مشکل تمام عالم
عن الصادق (علیه السّلام): اغتمنوا الدعاء عند خمسة مواطن: ۱ـ عند قراءة القرآن ۲ـ و عند الاذان ۳ـ و عند نزول الغیث ۴ـ و عند التقاء الصفّین للشهادة ۵ـ و عند دعوة المظلوم فانها لیس لها حجاب دون العرش.پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: الدعاء بین الاذان و الاقامة لا تردّ.و در روایات دیگر: عند طلوع الفجر ـ فی اثر المکتوبة (بعد از نماز واجب)اذا اقشعر جلدک و دمعت عیناک و وجل قلبک فدونک دونک فقد قصد قصدک: یعنی وقتی پوست بدنت لرزید و اشکت جاری شد و قلبت خاشع شد پس آن لحظه را غنیمت شمار که مقصود تو فراهم شده است.
مکان اجابت دعا
عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)... مکان هایی است که دعا در آنها به اجابت می رسد از جمله مکّه عند الحجر الاسود، بین المقام و الباب، علی الصفا و المروة، تحت قبة الحسین (علیه السّلام) .
حالات اجابت دعا
...
سوره عصر، یکصد و سومین سوره قرآن کریم می باشد و در مکه نازل شده است.
خداوند در نخستین آیه این سوره به «عصر» قسم یاد کرده است، و به همین دلیل هم «عصر» نامیده شده است. سوره در جواب این قسم، به خلاصه ای از معارف قرآن اشاره می کند، و تمامی معارف قرآنی و مقاصد مختلف آن را که عبارتند از: ایمان، عمل صالح، حق و صبر، در کوتاه ترین بیان خلاصه کرده،
مراد از عصر
درباره مراد از عصر که بدان قسم یاد شده، نظرات مختلفی بیان شده است، هم چون: ۱. از نظر مضمونی که دو آیه بعد از والعصر دارند، مناسب تر آن است که منظور از عصر، عصر ظهور رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم باشد، که عصر طلوع اسلام بر افق مجتمع بشری، و ظهور و غلبه حق بر باطل است، چون مضمون دو آیه بعد این است که خسران نوع انسان را فراگیر است و تنها کسانی را فرا نمی گیرد که از حق پیروی نموده، و در برابر آن صبر کنند، و این اقلیت عبارتند از کسانی که به خدا و روز جزا ایمان آورده و عمل صالح کنند.۲. مراد از عصر، وقت عصر، یعنی آخر روز است، چون این وقت دلالت دارد بر تدبیر ربوبی که روز را می برد و شب را می آورد، و قدرت و سلطنت را از سلطان روز یعنی خورشید سلب می کند.۳. مراد نماز عصر است، که نماز وسطی است که از همه نمازهای یومیه فضیلت بیش تری دارد.۴. مراد شب و روز است، که در اصطلاح به آنها عصران گفته می شود.۵. منظور از عصر دهر است، که در آن عجائبی وجود دارد، که بر قدرت ربوبی دلالت دارد.۶. در بعضی از روایات آمده که منظور، عصر ظهور مهدی علیه السّلام است که در آن عصر حق بر باطل به طور کامل غلبه کند.
ویژگی های سوره
۱. سه آیه، چهارده کلمه و ۷۳ یا ۶۸ حرف دارد.۲. در ترتیب نزول، سیزدهمین و در قرآن کریم یکصد و سومین سوره است.۳. پس از سوره انشراح و پیش از هجرت در مکه نازل شد. گرچه برخی آن را مدنی دانسته اند؛ ولی قول نخست، مشهور و درست تر است.۴. از سوره های مفصل و از نوع قصار آن است.۵. بیست و سومین و آخرین سوره ای است که با سوگند آغاز می شود.۶. برخی گفته اند آیه ((ان الانسان لفی خسر)) با استثنای بعدش ((الا الذین آمنوا) …) ( نسخ شده است؛ که چندان صحیح نیست.)
محتوای سوره
...
سوره عصر یا وَالْعَصْر، صد و سومین سوره و از سوره های مکی قرآن که در جزء سی ام جای گرفته است. نام سوره از آیه اول گرفته شده است. در این سوره خداوند به عصر سوگند یاد می کند که انسان ها در زیان اند، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کنند. در روایات آمده است مراد از اهل ایمان، کسانی اند که به ولایت امام علی(ع) ایمان دارند. از پیامبر(ص) نقل شده است هر کس این سوره را بخواند عاقبت کار او به صبر و شکیبایی ختم خواهد شد و در روز قیامت همراه با یاران حق محشور خواهد شد.
این سوره را عصر نامیده اند؛ زیرا در اولین آیه آن به «عصر: زمان» قسم یاد شده است. نام دیگر این سوره، «والعصر» است.
سوره عصر از سوره های مکی و در ترتیب نزول سیزدهمین سوره ای است که بر پیامبر(ص) نازل شده است. این سوره در مُصحَف کنونی صد و سومین سوره است و در جزء سی ام قرآن جای دارد.
سوره عصر صد و سومین سوره از قرآن است و دارای 3 آیه است.
سوره العصر مکی است.این سوره در ترتیب مصحف صدو سومین سوره و در ترتیب نزول سیزدهمین سوره قرآن کریم است که پیش از آن سوره انشراح و پس از آن سوره عادیات نازل شده است.
سوره عصر به اتّفاق مفسّرین شامل سه آیه است.
در حدیث ابی بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند خداوند ختم فرماید برای او به صبر و در روز قیامت با اصحاب حق بوده باشد.
حسین بن ابی العلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: کسی که در نوافلش «و العصر» را قرائت کند خداوند او را در روز قیامت برانگیزد در حالی که چهره و صورتش درخشنده و لبانش پر خنده و چشمانش روشن است تا داخل بهشت گردد.
این سوره تمامی معارف قرآنی و مقاصد مختلف آن را در کوتاه ترین بیان خلاصه کرد.
مراد از شرایط ظهور، پیشامدها و پدیده ها و حوادثی است که زمینه ظهور امام زمان (علیه السلام) را فراهم می سازند.
شرایط ظهور، یعنی زمینه هایی که امکان تحقق ظهور امام عصر (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) را فراهم می آورد و آن را امری منطقی و لازم می نمایاند. شرایط ظهور، با نشانه های ظهور تفاوت دارد؛ برای مثال وجود شمار کافی از پاکدلان برای آغاز انقلاب جهانی در شمار شرایط ظهور می گنجد؛ ولی ندای آسمانی و خروج سفیانی، از نشانه های آن شمرده می شود. البته هر دو باید پیش از ظهور تحقق یابند؛ (البته در نشانه های ظهور، لازم نیست که تمام نشانه ها پیش از ظهور باشد؛ بلکه از روایات استفاده می شود بیشتر نشانه ها هم زمان و برخی پس از ظهور رخ خواهد داد؛ از این رو نگارنده به جای نشانه های ظهور، نشانه های قیام را پیشنهاد می کند.) زیرا ظهور، پس از آشکار شدن همۀ شرایط و نشانه های حتمی آن رخ می دهد؛ وگرنه به تحقّق مشروط پیش از وجود شرط و نیز دروغ بودن روایات نشانه های ظهور-که درستی آن ها به طور متواتر و قطعی احراز شده است-می انجامد.
شرایط بنیادی ظهور
شرایط ظهور امام عصر (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) به طور کامل برای ما روشن نیست؛ اما با بهره گیری از سخنان معصومان (علیهم السّلام) استفاده می شود که بخشی از بنیادی ترین آن ها عبارت است از:۱. وجود برنامه و طرحی متعالی که بتواند با ساختار درست، عدل واقعی را در جهان برپا سازد و سعادت و کمال آدمیان را به ارمغان آورد.۲. وجود رهبر و هدایتگری بزرگ، شایسته و معصوم که از سوی خداوند سبحانه و تعالی منصوب شده است.۳. وجود گروهی از انسان های مومن، پاکدل و فداکار که در اوج تقوا به سر می برند و برای دفاع همه جانبه از برنامۀ امام معصوم (علیه السّلام) آمادگی دارند. روایاتی در دست اند که از ویژگی های یاران خاصّ امام زمان (علیه السلام) و نقشی که در قیام و دولت مهدوی ایفا می کنند، پرده برمی دارند. بی تردید، برای پدید آمدن ظهور، باید این شرایط محقق شود. وحی و روایات متواتر و قطعی بر تحقق یافتن شرط های اوّل و دوم گواهی می دهد.شرط نخست با بعثت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله وسلّم) محقق شد. شرط دوم نیز با تولد فرزند امام عسکری (علیه السّلام) در سال ۲۵۵ ق تحقق یافت. آنچه تاکنون به وقوع نپیوسته، شرط سوم است. برای تحقق این شرط باید تلاش کرد و در جهت تربیت نفوس خویش و دیگران کوشید.البته افزون بر شرط های یادشده، احتمال وجود پاره ای شرایط دیگر نیز قوی می نماید. بی تردید باید همه آن شرایط واقع شود تا زمینۀ ظهور به طور کامل فراهم آید. برای تسریع در تحقق این شرایط و رخ نمودن روزگار آرمانی ظهور، دعا و تضرّع در درگاه احدیّت بسیار سودمند است. معصومان (علیهم السّلام) مؤمنان را به دعا در این باره فرمان داده اند.
شرایط ظهور در روایات
این شرایط به گونه کامل بر ما روشن نیستند؛ زیرا ظهور همانند غیبت از اسرار الهی است که تنها وقتی پیش آید، بر ما روشن می گردد . با این حال، می توان برخی از این شرایط را به گونه مجمل در روایات بزرگان معصوم (علیه السلام) بازیافت.
← پر شدن جهان از فساد
...
نماز عصر از نمازهای یومیه و چهار رکعتی است و می توان آن را با گذشت وقت مخصوص نماز ظهر پس از اذان ظهر تا غروب بجا آورد.
نماز عصر چهار رکعت است که در رکعت نخست پس از نیت و تکبیرة الاحرام، سوره حمد و یک سوره دیگر (که سجده دار نباشد) و معمولا سوره توحید، خوانده می شود، یک رکوع و دو سجده نیز بجا آورده می شود و پس از آن برای رکعت دوم قیام می شود و با حمد و سوره و رکوع و سجود، ادامه می یابد.
سپس تشهد در حال نشسته، قرائت می گردد و در رکعت سوم و چهارم نیز، تسبیحات اربعه خوانده شده، یک رکوع و دو سجده بجا آورده می شود.
نماز عصر سومین نماز از نمازهای یومیه است که بر مسلمانان واجب است. این نماز پس از نماز ظهر خوانده می شود و چهار رکعت است. واجب است حمد و سوره های این نماز آهسته خوانده شود.
وقت مخصوص نماز ظهر، از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند؛ البته باید توجه داشت که وقت مخصوص، برای مسافر و غیرمسافر فرق دارد.
ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و عصر است و اگر کسی اشتباهاً نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است.
یکی از امتیازات مذهب تشیع این است که دین زنده و جاودانی است، چرا که قائل است امام حی و زنده دارد، ادیان دیگر یا رهبرانشان از دنیا رفته اند و یا هنوز متولد نشده اند تنها مذهبی که قائل است آخرین امام او زنده است و هستی به برکت او می چرخد، و تمام مشخصات آن امام را ضبط و ثبت نموده است، تشیع است.
پروفسور «هانری کربن» فرانسوی می گوید:«به عقیده من مذهب تشیّع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق برای همیشه نگه داشته است و به طور مستمر و پیوسته، ولایت را زنده و پابرجا می دارد. مذهب یهود، نبوت را که رابطه ای است واقعی میان خدا و عالم انسانی در حضرت موسی (علیه السّلام) ختم کرده و پس از آن به نبوت حضرت مسیح (علیه السّلام) و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) اذعان ننموده و رابطه مزبور را قطع می کند، همچنین مسیحیان در حضرت مسیح (علیه السّلام) متوقف شده اند، اهل سنت از مسلمانان نیز در حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) توقف کرده و با ختم نبوّت در ایشان دیگر رابطه ای میان خالق و مخلوق، موجود نمی دانند، تنها مذهب تشیع است که «نبوّت» را با حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) ختم شده می داند، ولی «ولایت» را که همان رابطه هدایت و تکمیل می باشد، بعد از آن حضرت و برای همیشه زنده می داند.» بنابراین مسئله تولد آن حضرت به عنوان بزرگترین شاخصه تشیّع مورد توجه دیگران قرار گرفته، و آثار سودمند آن را بیان نموده اند چنانکه هانری کربن می گوید:«سرزمین ایران از دید اخروی، سرزمین انتظار است، قلمروی که در آن امام غایب دست اندر کار فرا رساندن ساعت موعود در زمان غیبت است».
ادله حیات امام زمان
ادله های فراوانی بر حیات امام زمان (عجّل الله فرجه الشریف) داریم که اقامه آن هم برای اقناع مذاهب دیگر، و هم تقویت ایمان خودی ها لازم و ضروری می نماید.
← دلایل ضرورت وجود امام
 ۱. ↑ سالنامه مکتب تشیع، مصاحبات استاد علّامه طباطبایی با پروفسور هانری کربن درباره شیعه، ۱۳۳۹، ص۲۰.۲. ↑ مجله انتظار، شماره ۲، سال اول، ص۱۲۹.۳. ↑ مظفر، محمد رضا، بدایة المعارف الالهیة، شرح محمد محسن خرازی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ج۲، ص۲۵.۴. ↑ مصباح، محمدتقی، آموزش عقائد، تهران، شرکت چاپ و نشر بین المللی، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ۱/ ۱۳۷۱، ص۱۷۷ - ۱۸۰.    
...


عصر در دانشنامه ویکی پدیا

عصر
عصر یا پسین (به فارسی افغانستان:دیگر)، زمان بین بعدازظهر و غروب است، در حالی که روشنی روز در حال کاهش می باشد.
در تسنن به حدود چهار ساعت پس از ظهر عصر گفته می شود، که اذان عصر و نماز عصر را می خوانند. اما در تشیع، از بعد از خواندن نماز ظهر تا هنگام غروب شرعی، عصر دانسته می شود و می توان نماز عصر را در این زمان اقامه کرد.
عصر به معانی زیر به کار می رود:
عصر زمان بین بعدازظهر و غروب
عصر سوره ای از قران
عصر (زمین شناسی) واحدهای زمین شناسی
عصر هورس در تلما
عصر (رادار) ؛ نخستین رادار سه بعدی ساخت ارتش ایران.
در مذهب تلما، این باور وجود دارد که تاریخ بشریت می تواند توسط یک سری از اعصار همراه با «تجلی جادویی و مذهبی»شان تقسیم بندی گردد. نخستین عصر، عصر ایسیس بوده است که تلمیت ها بر این باورند که در ماقبل تاریخ بوده است و بشریت الهه ای بزرگ را پرستیده است؛ این عصر با خدای مصر باستان، ایسیس نمادپردازی شده است. در اعتقادات تلمایی، این ماجرا با عصر اوزیریس ادامه پیدا می کند که در دوره های قرون کلاسیک و قرون وسطی قرار گرفته است. هنگامی که بشریت یک خدای مرد یکتا را مورد پرستش قرار داد، بنابراین این دوره، دورهٔ مردسالاری بوده است؛ این عصر با خدای مصری اوزیریس نمادپردازی شده است. در نهایت عصر سوم، عصر هورس است که توسط خدای کودک اداره می شود؛ این عصر نیز با هورس نمادپردازی شده است. تلمیت ها باور دارند که در این عصر جدید، بشریت وارد دورهٔ خودشناسی و خودادراکی خواهد شد. در آیین تلما، هر کدام از این اعصار برای بیان فرول جادویی استفاده می شوند که برای درک جادوی تلمایی بسیار مهم و بنیادی می باشند.
عصر یا روزگار زمین شناختی یکی از واحدهای زمان بندی در زمین شناسی است. یک عصر زمین شناختی کوتاهتر از یک دور است.
عصر یخبندان و عصر زغال نمونه هایی از عصرهای زمین شناسی هستند.
سوره عصر در مکه نازل شده و دارای ۳ آیه است. کلمه عصر به معنی زمان، بعد از ظهر، فشار، و... آمده است.مفسرین، عصر را به معانی گوناگونی بیان کرده اند: عصر نبوت، عصر نزول قرآن، عصر قیامت، عصر دولت مهدی، نماز عصر، روزگار و...
حی عصر (صنعاء) (به عربی: حی عصر) یک منطقه مسکونی در یمن است که در ناحیه الوحده واقع شده است.
عصر آبی یا سویر بلُ(به فرانسوی: SOIR BLEU) نام اثری فیگوراتیو از ادوارد هاپر، نقاش برجستهٔ آمریکایی در سبک واقع گرایی است که در اوایل سال ۱۹۱۴ میلادی خلق شد.
اثر ۷ نفر از سه طبقه مختلف اجتماعی را در سه میز کنار هم، در کافه ای و یا در مهمانی در جنوب فرانسه به تصویر کشیده است.
عصر آدمخواران (انگلیسی: Age of Cannibals) یک فیلم در سبک درام و کمدی است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
عصر آزادی نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
این روزنامه از سال ۱۳۳۹ هـ.ق به وسیله محمدجواد آزادی مشهور به مدیرزاده در شیراز به چاپ رسیده است.
عصر آهن در دانش باستان شناسی دوره ای است که در آن بشر به گستردگی از آهن در جایگاه ماده ای برای ساخت ابزار و جنگ افزار سود برد. به جز این جامعه های کهن تغییرهایی در زمینه کشاورزی، باورها و شیوه های هنری نسبت به گذشته یافت.
آهن که در سامانه سه دوره ای پس از عصر برنز جای می گیرد، واپسین این دوره ها در زمان پیش از تاریخ می باشد. زمان رخداد این دوره در جاهای گوناگون متفاوت است. به گونه سنتی آغاز این زمان را سده ۱۲ (پیش از میلاد) در خاور نزدیک باستان، هندوستان باستان و یونان باستان می دانند. در دیگر بخش های اروپا این دوره دیرتر آغاز گشت. در اروپای مرکزی این دوره از سده ۸ (پیش از میلاد) و در اروپای شمالی در سده ۶ (پیش از میلاد) آغاز گشت. گداختن آهن و آهنگری در ۱۲۰۰ (پیش از میلاد) در آفریقای باختری آغاز گشت. عصر آهن در کرانه های مدیترانه با آغاز دوره تاریخی هلنی و امپراتوری روم، در هندوستان با بودایی گری و جینیسم، در چین با کنفوسیوس گرایی ودر شمال اروپا با سده های میانی آغازین به پایان رسید.
سختی، دمای گدازش بالا و فراوانی سنگ آهن این فلز را در سنجش با برنز خواستنی تر می نمود. از آنجا که استعمار اروپایی آهن را با خود به استرالیا و آمریکا برد، پس عصر آهن هرگز به این سرزمین ها راه نیافت.
عصر آهن (به انگلیسی: Age of Iron )رمانی از جان مکسول کوتزی برنده نوبل ادبیات است که برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ منتشر شد.
«عصر اژدها ۲» (انگلیسی: Dragon Age II) یک بازی ویدئویی در سبک بازی اکشن نقش آفرینی است که توسط الکترونیک آرتس و در مارس ۲۰۱۱ برای پلت فرم های اکس باکس ۳۶۰، پلی استیشن ۳، و مایکروسافت ویندوز منتشر شده است.
«عصر اژدها: تفتیش عقاید» (انگلیسی: Dragon Age: Inquisition) یک بازی ویدئویی در سبک نقش آفرینی است که توسط الکترونیک آرتس و در نوامبر ۲۰۱۴ برای پلت فرم های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان، اکس باکس ۳۶۰، پلی استیشن ۳، و مایکروسافت ویندوز منتشر خواهد شد.
تمام کردن بازی در همه بخش ها اعم از بخش داستانی و ماموریت های جانبی چیزی حدود ۲۰۰ ساعت زمان نیاز دارد.
در عصر اژدها: تفتیش عقاید کلاس های جادوگر، جنگجو و شیاد کلاس های پایه بازی هستند، اما هر کدام به یک کلاس ویژه تر هنرمند، شوالیه افسونگر و قهرمان منتهی می شوند.
داستان بازی ادامه دو نسخه قبلی بوده و دنیای بازی نیز گسترده تر و نژادها بیشتر شده است. همچنین با موتورگرافیکی قدرتمند فراست بایت ۳ در دست توسعه بوده است.
«عصر اژدها: ریشه ها» (انگلیسی: Dragon Age: Origins) یک بازی ویدئویی در سبک نقش آفرینی است که توسط الکترونیک آرتس در نوامبر ۲۰۰۹ برای پلت فرم های اکس باکس ۳۶۰، پلی استیشن ۳، و مایکروسافت ویندوز منتشر شده است.
«عصر اژدها: ریشه ها - بیداری» (انگلیسی: Dragon Age: Origins – Awakening) یک بازی ویدئویی در سبک نقش آفرینی است که توسط الکترونیک آرتس در مارس ۲۰۱۰ برای پلت فرم های اکس باکس ۳۶۰، پلی استیشن ۳، و مایکروسافت ویندوز منتشر شده است.
عصر اساطیر (به انگلیسی: Age of Mythology) یک بازی ویدئویی بر پایه اسطوره شناسی در سبک راهبرد بی درنگ است که توسط استودیو انسمبل طراحی و ساخته شد. این بازی برای نخستین بار توسط استودیو مایکروسافت در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲ در منطقه آمریکای شمالی و در ۱۱ نوامبر همان سال در اروپا منتشر گشت. عصر اساطیر یک نسخه فرعی از مجموعه بازی های عصر فرمانروایان محسوب می گردد. این بازی به اسطوره شناسی دوران هایی چون اساطیر یونانی، مصر باستان و اساطیر اسکاندیناوی می پردازد. در سال ۲۰۰۳ یک بسته تکمیلی با عنوان عصر اسطوره ها: تایتان ها عرضه شد. در ۸ مه ۲۰۱۴، عصر اساطیر نسخه توسعه یافته از طریق استیم برای مایکروسافت ویندوز در دسترس قرار گرفت.
عصر استخوان (انگلیسی: Bone age) دوره ای از فرهنگ پیش ازتاریخ انسان که وجه مشخصهٔ آن استفاده از استخوان و شاخ در ابزارسازی است.
عصر اسطوره ها: بازی تخته ای (به انگلیسی: Age of Mythology: The Boardgame) نام یک بازی تخته ای است که توسط Glenn Drover ابداع شد. این بازی تخته ای ۴ نفره، اقتباسی از بازی رایانه ای عصر اسطوره ها می باشد که در سال ۲۰۰۳ توسط Eagle Games توسعه پیدا کرد.
عصر اسطوره ها: تایتان ها (به انگلیسی: Age of Mythology: The Titans) نام یک بازی رایانه ای در سبک استراتژیک است که توسط استودیو انسمبل ساخته شد. این بازی توسط استودیو بازی مایکروسافت، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ منتشر شد. این بازی یک نسخه فرعی از سری عصر فرمانروایان محسوب می گردد.
این بازی، نسخه ارتقاء یافته ای از بازی عصر اسطوره ها بوده و موارد و آیتم های جدیدی به آن افزوده شده است. ملت های جدید برای انتخاب، ساختمان ها و بناهای جدید، مکان های جدید و حضور تایتان ها از جمله ویژگی های جدید می باشد.
عصر اطلاعات که با نام های عصر رایانه و عصر دیجیتال نیز شناخته می شود می باشد که از ویژگی عصر حاضر این است که اشخاص می توانند اطلاعات را آزادانه منتقل کنند، و دسترسی سریع به علمی داشته باشند که قبلاً ممکن نبوده است.
این کلمه از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ میلادی و اوایل دههٔ ۱۹۹۰ میلادی تا به امروز استفاده می شده است.
آلتین عصر (به ترکمنی: Altyn Asyr، به معنی عصر طلایی) یک اپراتور تلفن همراه در ترکمنستان است که در مالکیت دولت این کشور قرار دارد. این شرکت از مارک تی ام سل، استفاده می کند. در اکتبر ۲۰۱۲ آلتین عصر با ۳ میلیون مشترک بزرگ ترین شرکت در این حوزه در ترکمنستان بود. رقیب آن یعنی ام تی اس ترکمنستان، در آن تاریخ ۱٫۴۴ میلیون مشترک داشت.
پنج عصر فیلمی به کارگردانی سمیرا مخملباف محصول سال ۲۰۰۳ میلادی است.
عکاسی این فیلم را میثم مخملباف به عهده داشته است.
خواهر ۱۴ ساله سمیرا، حنا مخملباف فیلمی از مراحل انتخاب بازیگر و مراحل پیش از تولید این فیلم با عنوان لذت دیوانگی نیز ساخته است.
پنج عصر پس از فیلم های سیب (۱۳۷۴) و تخته سیاه (۱۳۷۸) سومین فیلم بلند سمیرا مخملباف است که موفق شد جایزه هیأت داوران جشنواره کن (۲۰۰۳) و نیز جایزهٔ کلیسای جهانی این جشنواره را برای او به ارمغان آورد.
چاه ولی عصر یک روستا در ایران است که در استان یزد واقع شده است.
مختصات: ۳۵°۵۰′۱۱″ شمالی ۴۹°۰۱′۴۵″ شرقی / ۳۵.۸۳۶۵۱° شمالی ۴۹.۰۲۹۲۸° شرقی / 35.83651; 49.02928
حصار ولی عصر روستایی از توابع بخش آوج شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین ایران است.
خیابان ولی عصر، بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و هم چنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیرانات در شمال تهران می رسد. این خیابان به همت رضاشاه ساخته شد. نام اولیه آن «جاده مخصوص پهلوی» و تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، «خیابان پهلوی» نامیده می شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، ابتدا به نام «خیابان مصدق» نام گذاری شد و سپس به نام کنونی، تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۱۸ سرتاسر خیابان از دو سوی آن با ۶۰هزار درخت چنار پوشیده شده بود، اما اکنون تنها بیش از ۸هزار چنار در سرتاسر خیابان باقی مانده است.
بسیاری از مراکز خرید بزرگ، پارک های عمومی، رستوران ها، موزه ها، مراکز فرهنگی و دفاتر ملی و بین المللی در این خیابان قرار دارند. این خیابان هم چنین از کانون های سنتی خرید تهران است و بوستان های بزرگ ملت و ساعی در کنارهٔ این خیابان جای دارند. بخش بزرگی از خط سه متروی تهران از زیر خیابان ولی عصر می گذرد. خیابان ولی عصر در ۷ دی ۱۳۹۰ ثبت ملی شد.
عصر یک رادار دریایی آرایه فازی بردبلند می باشد. این رادار توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته شده است.
رادار عصر اولین رادار سه بعدی ایران با قابلیت کشف موشک های کروز تا محدوده حداقل ۲۰۰ کیلومتری است که در روز چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ رونمایی شد. برد دقیق این رادار توسط فرماندهان نظامی ایران بیان نشده و ایشان به عبارت "حداقل ۲۰۰ کیلومتر" بسنده کرده اند.
ساعت ۵ عصر فیلمی کمدی به کارگردانی مهران مدیری و نویسندگی خشایار الوند ساختهٔ سال ۱۳۹۵ است.
سه عصر (انگلیسی: Three Ages) یک فیلم در سبک کمدی رمانتیک و نقیضه به کارگردانی باستر کیتون و ادوارد اف کلاین است که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به باستر کیتون، والاس بیری، جو رابرتز، و لایونل بلمور اشاره کرد.
شهرک ولی عصر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شهرک ولی عصر (تهران).
کوی ولی عصر، شهرک مسکونی واقع در شرق تبریز.
شهرک ولیعصر (داراب)، روستایی از توابع بخش رستاق شهرستان داراب در استان فارس.
شهرک ولی عصر (اصفهان)
شهرک ولی عصر (دهلران)
شهرک ولی عصر (عج)
شهرک ولی عصر (مرودشت)
مَرغداری ولی عصر یکی ازروستاهای استان قزوین ایران است که در دهستان نرجه در بخش مرکزی شهرستان تاکستان قرار دارد. محصولش، غلات و کشمش و بادام و گردو شغل اهالی زراعت است.
میدان ولی عصر (پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران میدان ولی عهد یا میدان ولیعهد نام داشت) یکی از میدان های اصلی شهر تهران است. این میدان در نقطه برخورد خیابان ولی عصر، بلوار کریمخان زند و بلوار کشاورز قرار گرفته است.
سینما قدس در ضلع جنوب غربی و همچنین سینما آفریقا در سمت شمال این میدان قرار دارد.
نماز عصر یا نماز وسطی سومین نماز از نمازهای پنجگانه ای است که بر مسلمانان واجب است. اهل سنت نماز را طبق روایات کتب صحاح ستة در هنگام زیادت سایه هر جسم به اندازه دو برابر آن جسم و به عبارت دیگر چیزی حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت پس از نماز ظهر میخوانند اما شیعیان نماز عصر را معمولا بلافاصله پس از نماز ظهر میخوانند. نماز عصر چهار رکعت است و قرائت حمد و سوره های آن آهسته است. در هنگام مسافرت، بنا به برخی مذاهب، می توان آن را کوتاه و در دو رکعت خواند. در قرآن از این نماز با نام نماز وسطی یاد شده است.
ولی عصر از القاب حجت بن حسن است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
خیابان ولی عصر، بلندترین خیابان شهر تهران
میدان ولی عصر
ولی عصر (پلدختر)
ولی عصر (شیراز)
ولی عصر (بابل)
ولی عصر (کوهدشت)
مختصات: ۳۸°۰۳′ شمالی ۴۶°۲۱′ شرقی / ۳۸.۰۵۰° شمالی ۴۶.۳۵۰° شرقی / 38.050; 46.350
کوی ولی عصر یکی از کوی های بزرگ، پروسعت و پرجمعیت شهر تبریز است. این کوی که همانند شهری کوچک است، از بلوارها، خیابان ها، میادین، بازارچه ها و بوستان های بسیاری تشکیل یافته است. کوی ولی عصر در حوزهٔ استحفاظی شهرداری منطقهٔ ۱ تبریز قرار گرفته و در ناحیهٔ شرقی این شهر واقع شده است. این کوی از جهت ارتفاع، یکی از مناطق مرتفع شهر محسوب می گردد.این کوی از محله های بالاشهر به شمار می رود.
کوی ولی عصر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا شده است. بانی این کوی یکی از زمین داران بزرگ اهل شهر خوی در استان آذربایجان غربی بود که باخرید زمین های این منطقه از اهالی محله بارنج و باهمکاری گستردهٔ شهرداری، کوی ولی عصر را احداث گردانید. این کوی در ابتدای تأسیس باعنوان «کوی ولی عهد» شناخته می شد که پس از پیروزی انقلاب به کوی ولی عصر تغییرنام پیدا کرد. کنسولگری کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان در مناطق شمالی این کوی قرار گرفته اند؛ همچنین شهرداری منطقهٔ ۵ تبریز در جنوب و یکی از ساختمان های شهرداری مرکزی تبریز در مرکز کوی ولی عصر واقع شده اند.
مراکز آموزشی
دبیرستان های شهید رضایی(پسرانه) و انقلاب اسلامی(دخترانه) از مهم ترین دبیرستان های این کوی می باشند.
همچنین دبیرستان نمونه دولتی امیرلمؤمنین و مجموعه آموزشی خصوصی آزادگان و مدرسه دولتی آزادگان در این کوی قرار دارند


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عصر در جدول کلمات

عصر
دهر
عصــر حجر
دوران ما قبل تاریخ
عصر حجر قدیم
پارینه سنگی
عصر و دوره
زمانه
عصر و روزگار
زمانه
عصر و هنگام غروب
ایوار
از فلاسفه عصر صفوی
میرداماد
از قبائل عصر جاهلیت اعراب
اوس
از قبایل عرب در عصر جاهلیت
اوس
بتی در عصر جاهلیت
لات , منات, هبل

معنی عصر به انگلیسی

afternoon (اسم)
عصر
age (اسم)
عصر ، سن ، عمر ، پیری ، دوره ، سن بلوغ ، عهد
era (اسم)
عصر ، دوره ، عهد ، دوران ، تاریخ ، عصرتاریخی ، اغاز تاریخ
evening (اسم)
عصر ، شام ، شب ، سرشب ، غروب
time (اسم)
عصر ، عهد ، فرصت ، ساعت ، روزگار ، زمان ، مرتبه ، مدت ، هنگام ، وقت ، موقع ، گاه ، زمانه ، حین ، ایام
period (اسم)
حد ، کمال ، نقطه ، عصر ، دوره ، گردش ، نوبت ، ایست ، فرجه ، پایان ، منتها درجه ، روزگار ، زمان ، مرحله ، مدت ، وقت ، طمی ، موقع ، مدتی ، گاه ، نتیجه غایی ، قاعده زنان ، جمله کامل ، نقطه پایان جمله ، دوران مربوط به دوره بخصوصی
epoch (اسم)
عصر ، دوره ، عهد ، زمان ، مبدا تاریخ ، حادثه تاریخی ، اغاز فصل جدید ، عصرتاریخی

معنی کلمه عصر به عربی

عصر
عصر , عهد , فترة
فترة عدم استقرار
توزيع

عصر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی عصر

اسوار ٠٠:٣٠ - ١٣٩٥/١٢/٠٨
پسین
|

شهریار آریابد ١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٣
عصر : در اوستا " رپیتوین " آمده و به معنای پسینگاه می باشد.
|

اشکان ٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٠
واژه آریایی عصر (در اصل اسر asr) به مانای پایان روز است که در سنسکریت به صورت usR उसृ به مانای breakday روزشکن آمده است. واژه ایواره (ایو=خاموش واره=روز) نیز همتای واژه عصر است که امروزه در گویش لوری و کوردی به کار میرود و به مانای سپری شدن روز است که در آن:

hvR ह्वृ =off واژه آف انگلیسی به مانای خاموش گویشی دیگر از این کلمه است.

वार vAra = day, turn of a day, turn

پسوند واره در واژه ایواره به مانای روز است همانتور که شنواره در سنسکریت به جای شنبه روز به کار میرود ولی واره در واژه گهواره (گردش گاه/جا) به مانای turn یا گردش است.

|

پیشنهاد شما درباره معنی عصرنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نیما > functional
فامی > عقاب
مرضیه > کمیلا
مرضیه > کمیل
لادن فخر سعادت > soon after
مهشید > مهشید
ب. الف. بزرگمهر > حقانیت
نیما > Functional

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عصر خودرو   • نواندیش   • فردا نیوز   • تابناك   • اعتدال   • شفاف   • پارسینه   • فرارو   • معنی عصر   • مفهوم عصر   • تعریف عصر   • معرفی عصر   • عصر چیست   • عصر یعنی چی   • عصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عصر
کلمه : عصر
اشتباه تایپی : uwv
آوا : 'asr
نقش : قید
عکس عصر : در گوگل


آیا معنی عصر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )