انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1103 100 1

عصر

/'asr/

مترادف عصر: دور، دوره، روزگار، زمانه، زمان، عهد، وقت، بعدازظهر، پسین، پسینگاه، فشار، افشردن، فشردن

برابر پارسی: ایوار، پس از نیمروز، پسین، روزگار، زمان

معنی عصر در لغت نامه دهخدا

عصر. [ ع َ ] (ع مص ) فشار دادن ، و به دست خود فشوردن چیزی را. (از منتهی الارب ). افشردن انگور و زیتون و جز آن. (تاج المصادر بیهقی ). افشردن انگور و جز آن و شیره کردن. (دهار). فشردن و شیره کردن. (ترجمان القرآن جرجانی ): عَصرَ العنب ؛ آب انگور را بیرون آورد. عصر الثوب ؛ آب آن لباس را بوسیله ٔ پیچاندن آن بیرون آورد. عصر الدمل ؛ چرک و ریم دمل را بیرون آورد. (از اقرب الموارد). فشردن.گرفتن آب میوه و جز آن را. (فرهنگ فارسی معین ). || بازداشتن. (منتهی الارب ). منع کردن. (از اقرب الموارد). || پناه گرفتن. و از آن جمله است گفته ٔ خداوندتعالی : «فیه یغاث الناس و فیه یعصرون » (قرآن 49/12)؛ یعنی نجات می یابند، و آن از عصرة است به معنی منجاة. (از منتهی الارب ). || رستن. (منتهی الارب ) (دهار). || دوشیدن شتر وجز آن. || عطیه دادن. (از منتهی الارب ): عصر فلاناً؛ او را عطیه داد. || به عرق آوردن : عصر الرکض ُ الفرس َ؛ دویدن اسب را عرقناک کرد. || خشک گردانیدن. (از اقرب الموارد). || حبس کردن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || (اِمص ) فشارش. (فرهنگ فارسی معین ).

عصر. [ ع َ ] (ع اِ) روز. (منتهی الارب ). یوم.(اقرب الموارد). || شب. (منتهی الارب ). لیل. (از اقرب الموارد). || آخر روز تا سرخ شدن آفتاب. (منتهی الارب ). عَشی ّ تا سرخ شدن آفتاب. (از اقرب الموارد). || آخر روز تا هنگام غروب. (فرهنگ فارسی معین ). پسین. (ملخص اللغات حسن خطیب کرمانی ). دیگر. (مهذب الاسماء). آخر روز. (غیاث اللغات ) (دهار). دشم. (ناظم الاطباء). عبرانیان برای هر روز دو عصر قرار میدادند، عصر اول وقتی است که آفتاب شروع به فرورفتن مینماید یعنی از ساعت نهم از روز شروع میشود، و شروع عصر دوم حقیقی از غروب صحیح آفتاب است. (از قاموس کتاب مقدس ) : و العصر، اًن الانسان لفی خسر (قرآن 1/103 و 2)؛ سوگند به عصر که انسان در زیانکاری است.
چو از شب گشت مشکین روی آن عصر
ز مشکو رفت شیرین سوی آن قصر.
نظامی.
- صلاة (نماز) عصر ؛ نماز دیگر. (مهذب الاسماء). نماز پسین. نماز دوم. (ناظم الاطباء). نماز بعد پیشین. (یادداشت مرحوم دهخدا). در حدیث است : «صلاة العصر حین صار ظل کل شی ٔ مثله »؛ یعنی نماز عصر وقتی است که سایه ٔهر چیز مانند خود آن چیز شود. و در حدیث دیگر: «آخروقت الظهر ان یصیر ظل کل شی ٔ مثله و لایکون ذلک وقتاً للعصر حتی یزید الظل أقل زیادة»؛ یعنی آخرین وقت ظهر اینست که سایه ٔ هر چیز به اندازه ٔ خود آن چیز شود، و وقت عصر موقعی است که سایه ٔ آن اندکی افزوده گردد. (از منتهی الارب ).
- عصر تنگ ؛ در اصطلاح عامیانه ، عصر، آن وقت که هوا تاریک شود. (فرهنگ فارسی معین ).
|| بامداد. (منتهی الارب ). غداة. (اقرب الموارد). || نماز دیگر. (منتهی الارب ) (دهار). نمازی که در عصر خوانند. صلاة عصر. (فرهنگ فارسی معین ). اسم است نماز را، و با کلمه ٔ «صلاة» مؤنث بکار رود و بدون آن تذکیر و تأنیث آن هر دو جایز است. گویند: هذه العصر، و آن توسعاً به معنی صلاة العصر است. (از اقرب الموارد). ج ، أعْصُر، عُصور. (اقرب الموارد). || روزگار. (منتهی الارب ) (دهار). دهر. (اقرب الموارد). زمانه. (دستور اللغه ). روزگار و زمانه. (غیاث اللغات ). زمان و روزگار و دوره : عنصری از شاعران عصر غزنوی است. (فرهنگ فارسی معین ). عصر [ ع ُ / ع ِ / ع ُ ص ُ ]. ج ، عُصور، أعصُر،عُصُر، أعصار. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و جمعاعصار، أعاصر باشد. (از اقرب الموارد) :
ز گیتی پرستنده ٔ فر نصر
زیَد شاد در سایه ٔ شاه عصر.
فردوسی.
جهاندار سالار او میر نصر
کزو شادمان است گردنده عصر.
فردوسی.
پس از این عصر مردمان دیگر عصرها به آن رجوع کنند. (تاریخ بیهقی ص 870). جالینوس بزرگتر حکمای عصر خویش بود. (تاریخ بیهقی ص 545). غرض من نه آن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود... که وی را دیده اند.(تاریخ بیهقی ص 565).
ز اهل عصر چه خواهم که اهل عصر همه
به خوی و طبع ستوران ماده را مانند.
مسعودسعد.
علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر
اگر دو مردم دانم بدان که نادانم.
مسعودسعد.
دیگر سلاطین دولت میمون را که خداوند عالم پادشاه عصر... فضایل و مناقب بسیار است. (کلیله و دمنه ).
تو مرفه عیش و بدخواهان تو
یافته از نائبات عصر عصر.
سوزنی.
دادن تشریف تو از پی تعریف شاه
بر سر ابنای عصر کرده مرا نامدار.
خاقانی.
اهل خواهی ز اهل عصر ببُر
انس خواهی میان انس مپوی.
خاقانی.
خاقانیا وفا مطلب زَاهل عصر از آنک
در تنگنای دهر وفا تنگیاب شد.
خاقانی.
یکی علامه ٔ عصر گشت و دیگری عزیز مصر شد. (گلستان ). من او را از فضلای عصر... میدانم. (گلستان ). || هر یک از تقسیمات کوچکتر از دوران (عهد) در زمین شناسی که شامل چندین طبقه میباشد، و آن دارای آثار و بقایای گیاهی و جانوری مشخص است و اغلب رسوباتش در نقاط مختلف مشابهند. دوره . توضیح اینکه گاهی کلمه ٔ عصر را در برخی نوشته ها و کتب جهت تقسیمات کوچکتر از دوره و حتی تقسیمات کوچکتر بکار برده اند و به این ترتیب برای کلمه ٔ عصر، یک زمان مشخص زمین شناسی نمیتوان قائل شد، به این جهت میتوان کلمه ٔ عصر را در زمین شناسی مرادف با تقسیمات مختلف ذکر کرد از قبیل عصر حجر قدیم و یا عصر حجر جدید که هر دو تقسیماتی کوچکتر از عصر حجر هستند و یا عصر آهن و عصر مفرغ که هر دو تقسیماتی کوچکتر از دوره ٔ فلزات میباشند. (از فرهنگ فارسی معین ).
- عصر آهن ؛ قسمتی از دوره ٔ فلزات است که شامل زمان کنونی نیز میشود. این عصر از زمان پیدایش آهن که تقریباً یکهزاروپانصد سال قبل از میلاد مسیح است شروع میشود و تاکنون ادامه دارد. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر اتم ؛ مقصود زمان کنونی است و شروعش از زمان استفاده از نیروی اتمی در صنایع بشر است که تقریباً ازسال 1945 م. شروع میشود. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر حجر ؛ قسمت اعظم دوران چهارم زمین شناسی متعلق به این عصر است که از طبقات فوقانی دوره ٔ اول دوران چهارم شروع و به ابتدای عصرفلزات ختم می شود. این عصر به دو دوره ٔ حجر قدیم (پارینه سنگی ) و حجر جدید (نوسنگی ) تقسیم می شود. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر طلایی ؛ دوره ای در تاریخ یک کشور که ادبیات و علوم و صنایع و عوامل دیگر تمدن ترقی کامل کرده باشد، مثل دوره ٔ «پریکلیس » در یونان قدیم. (فرهنگ فارسی معین ).
- عصر مفرغ ؛ قسمت ابتدائی دوره ٔ فلزات است که از زمان پیدایش فلزات شروع و به دوره ٔ آهن ختم میشود. ابتدای این عصر قریب پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح است. (فرهنگ فارسی معین ).
|| زندان. (منتهی الارب ) :
گرچه دزد از منکری دم میزند
شحنه آن از عصر پیدا میکند.
مولوی.
|| گروه و قبیله. (منتهی الارب ). رهط و عشیره. (اقرب الموارد). || باران ریزان. (منتهی الارب ). باران که از ابرهای معصرات بارد. (از اقرب الموارد). || عطیه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || نسب ، گویند: فلان کریم العصر؛ یعنی بزرگ نسب است. (از منتهی الارب ). || جأنی فلان عصراً؛ یعنی او بطی ٔ و دیر نزد من آمد. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || فشار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) :
تو مرفه عیش و بدخواهان تو
یافته از نائبات عصر عصر.
سوزنی.

عصر. [ ع َ ] (اِخ ) سوره ٔ صدوسوم از قرآن کریم. مکیه است و دارای سه آیت. پس از سوره ٔ تکاثر و پیش از سوره ٔ هُمَزة قرار دارد و آغاز میشود به «و العصر...».

عصر. [ ع َ ص َ] (ع اِ) بامداد. || شبانگاه. (منتهی الارب ). از عَشی ّ تا سرخ شدن آفتاب. (از اقرب الموارد). || نماز دیگر. || زندان. || گروه و قبیله. || باران ریزان. عطیه. (منتهی الارب ). عَصْر. و رجوع به عَصْر شود. || پناه جای و جای رهایی. (منتهی الارب ). ملجاء ومنجاة. (اقرب الموارد). || گرد. (منتهی الارب ). غبار. (اقرب الموارد). || ما بینهماعصر و لا یصر و لا أعصر و لا أیصر؛ مابین آنها دوستی و مودت است نه خویشی و قرابت. (از اقرب الموارد).
- بنوعصر ؛ نام قبیله ای از تازیان است. (ناظم الاطباء).

عصر. [ ع ِ ] (ع اِ) روزگار و دهر و زمانه. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). عصر [ ع َ / ع ُ / ع ُ ص ُ ]. رجوع به عصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. || وقت عصر. رجوع به عَصر شود.

عصر. [ ع ِ ] (اِخ ) کوهی است میان مدینه و وادی فرع. (منتهی الارب ). جبلی است بین مدینه و وادی الفرع. و گویند پیامبر (ص ) هنگامی که از مدینه به خیبر برای غزو میرفت راه عصر را پیمود و در آنجا مسجدی نیز دارد. (از معجم البلدان ).

عصر. [ ع ُ ] (ع اِ) روزگار و دهر و زمانه. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). عصر [ ع َ / ع ِ / ع ُ ص ُ ].رجوع به عصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. رجوع به عَصر شود. || جای پناه و رهائی. (منتهی الارب ). منجاة. (اقرب الموارد). || جاء لکن کلم یجی ٔ لعصر؛ آمد ولی آنگاه که باید بیاید نیامد. نام ما نام لعصر؛ پیوسته و هنوز خفته است. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

عصر.[ ع ُ ص ُ ] (ع اِ) روزگار و زمانه. (از منتهی الارب ).عصر [ ع َ / ع ِ / ع ُ ]. رجوع به عَصْر شود. || ج ِ عصر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به عَصر شود. || نماز دیگر. (منتهی الارب ). نماز عصر. || وقت عصر. رجوع به عَصر شود.

عصر. [ ع َ ] (اِخ ) ابن عبیدبن وائلةبن جاریةبن ضبیعة. جدی است جاهلی و بطنی از بلی را تشکیل میدهد. و آن را بکسر «ع » و ایضاً بفتح «ع » و«ص » نیز خوانده اند. (از اللباب فی تهذیب الانساب ).

عصر. [ ع َ ص َ] (اِخ ) ابن عوف بن عمرو، از بنی أفصی بن عبدالقیس. جدی است جاهلی و بسیاری به وی نسبت دارند، از آن جمله است منذربن عائذ صحابی ، که به أشج عصری شهرت دارد،و خلیدبن حسان عصری. (از الاعلام زرکلی از اللباب ).

معنی عصر به فارسی

عصر
روز، شب، آخرروزتاهنگام غروب آفتاب، ونیزبه معنی دهر، روزگار، فشردن چیزی برای گرفتن آب یاشیره آن
۱ - ( مصدر ) فشردن گرفتن آب میوه و جز آن را . ۲ - ( اسم ) فشارش . ۳ - ( اسم ) فشار .
ابن عوف بن عمرو از بنی افصی بن عبدالقیس جدی است جاهلی و بسیاری بوی نسبت دارند از آن جمله است منذر بن عائذ صحابی که به اشج عصری شهرت دارد و خلید بن حسان عصری
[age] [باستان شناسی، زمین شناسی] [باستان شناسی] دوره ای خاص در تطور فرهنگی انسان که با دستیابی او به فنّاوری ویژه ای مشخص می شود [زمین ] کوچک ترین واحد زمین گاه شناختی
ده از دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد
[Iron Age] [باستان شناسی] سومین عصر پس از عصر سنگ و عصر مفرغ در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار که در آن برای ساختن بخشی از ابزارها و رزم افزارها از آهن استفاده می کردند
[Bone Age] [باستان شناسی] دوره ای از فرهنگ پیش ازتاریخ انسان که وجه مشخصۀ آن استفاده از استخوان و شاخ در ابزارسازی است
[information age] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] شرایط اجتماعی و اقتصادی جهان امروز که حاصل رشد و گسترش فنّاوری اطلاعات در اواخر قرن بیستم است
[Pyramid Age] [باستان شناسی] ← پادشاهی کهن
[Stone Age] [باستان شناسی] کهن ترین و طولانی ترین دورۀ شناخته شدۀ فرهنگ انسان در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار که در آن بیشتر از ابزارهای سنگی استفاده می کردند
[Middle Stone Age] [باستان شناسی] ← میان سنگی
[Old Stone Age] [باستان شناسی] ← پارینه سنگی
[Copper Age] [باستان شناسی] ← مس سنگی
[Bronze Age] [باستان شناسی] دومین عصر در تقسیم بندی سه گانۀ اعصار پس از عصر سنگ و پیش از عصر آهن که در آن ابزارها و رزم افزارها را از مفرغ می ساختند
[Early Bronze Age] [باستان شناسی] اولین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 3200 تا 2200 ق.م
[Late Bronze Age] [باستان شناسی] آخرین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 1800 تا 1500 ق.م
[Middle Bronze Age] [باستان شناسی] دومین دوره از دوره های سه گانۀ عصر مفرغ در باستان شناسی ایران، از حدود 2200 تا 1800 ق.م
[New Stone Age] [باستان شناسی] ← نوسنگی
[Classical Age] [باستان شناسی] ← دورۀ کلاسیک 2
[glacial age] [زمین شناسی] یکی از تقسیمات دورۀ یخ بندان
[ice age] [علوم جَوّ] بازه ای گسترده در دوره های زمین شناسی که در طی آن ورقه های حجیمی از یخ در بخش های زیادی از زمین تشکیل شد
[little ice age] [علوم جَوّ] دوه ای حدوداً بین1550 تا 1850 میلادی که یخسارهای کوهستان در بسیاری از بخش های جهان پیشروی داشتند
هم زادان هم عهدان
لقب امام دوازدهم شیعه حجت قائم مهدی موعود

معنی عصر در فرهنگ معین

عصر
(عَ صْ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - غروب . ۲ - روزگار، زمان ، دوره . ۳ - هر یک از تقسیمات یک دوره از تاریخ تمدن . ۴ - سورة صدوسوم از قرآن کریم دارای سه آیه .
( ~ .) [ ع . ] (مص م .) فشردن ، گرفتن آب میوه و جز آن .

معنی عصر در فرهنگ فارسی عمید

عصر
۱. آخر روز تا هنگام غروب آفتاب.
۲. [جمع: عُصور و اَعصر و اَعْصار] دهر، روزگار.
۳. صد وسومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای سه آیه، والعصر.
* عصر حجر: دوره ای از ماقبل تاریخ که انسان ابزارها و ادواتی از سنگ برای خود می ساخت، و بدون پوشاک در کنار رودخانه به سر می برد. این عصر را به دو قسمت تقسیم کرده اند: ۱) = پارینه سنگی ۲) = نوسنگی
* عصر فلزات: عصری که انسان برخی از فلزات را شناخته و استخراج کرده و ادوات زندگانی خود را از فلز درست کرده. این عصر را به دو دوره تقسیم کرده اند:۱) دورۀ مفرغ: در این دوره انسان آلات و ادواتی از مس و مفرغ برای خود ساخت و لباس او از پارچه های خشن بود که تکه های آن را با سیخ های چوبی یا استخوانی به هم دوخته و آن پیش از عصر آهن و در حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده. ۲) عصر آهن: در این دوره انسان به استخراج آهن دست یافت و آلات و ادواتی از آهن برای خود ساخت و در روی زمین خانه بنا کرد. پارچه های لطیف برای لباس بافت و خط و سواد به ظهور رسید، وقایع زندگانی بشر ثبت گردید. ابتدای آن در حدود هزاروپانصد سال پیش از میلاد مسیح است و از اینجا دورۀ تاریخ شروع شده است. ۳) عصر اتم: عصر کنونی که انسان به نیروی اتم پی برده است. شروع آن از سال ۱۹۴۵ میلادی است.
* عصر آهن: دوره ای از تاریخ بشر که انسان آهن را کشف کرده و از آن برای ساختن ابزار و ادوات زندگی استفاده کرد.
* عصر مفرغ: دوره ای از تاریخ بشر که انسان توانست از ترکیب مس و قلع ابزار و ادوات زندگی خود را بسازد.
۱. فشردن چیزی برای گرفتن آب یا شیرۀ آن.
۲. (اسم) آب و عصاره.
هم زمان، هم دوره، معاصر.

عصر در دانشنامه اسلامی

عصر
معنی عَصْرِ: قطعه اي از زمان - عصر (در آيه "وَﭐلْعَصْرِ " منظور عصر ظهور پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله است يا چنانکه در بعضي از روايات آمده منظور ، عصر ظهور حضرت مهدي (عليهالسلام) است که در آن عصر حق بر باطل به طور کامل غلبه کند )
معنی أَثَرِ: اثر-جاي پا
معنی أَسْرِ: شبانه حرکت ده
معنی أَسَرَّ: پنهان داشت
معنی عُثِرَ: اطلاع حاصل شد - معلوم شد (عثور بر هر چيز ، اطلاع بر آن و يافتن آن است . )
معنی عُسْرِ: سختي - دشواري
معنی عَسِرٌ: سخت - دشوار
معنی قَرْنٍ: نسل- مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند
معنی قُرُونُ: نسلها ( جمع قرن به معني مردمي که در يک زمان زندگي کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند )
معنی يَعْصِرُونَ: عصاره میوه می گیرند - شیر می دوشند (يعصرون از ماده عصر است که به معناي روغنکشي و آبگيري بوسيله فشار دادن است ، مانند گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن ، و گرفتن روغن زيتون و کنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن ، و ممکن است مراد از آن ، د...
تکرار در قرآن: ۵(بار)
فشردن. «عَصَرَ الْعِنَبَ: اِسْتَخْرَجَ مائَهُ» . یکی از آن دو گفت من خودم را در خواب می‏بینم که انگور می‏فشارم به قولی انگور به اعتبار مایؤل الیه خمر خوانده شده از زجاج و ابن انباری نقل شده: عرب آن گاه که معنی واضح باشد شی‏ء را به اسم مایؤل الیه می‏خواند مثل آجر می‏پزم حال آنکه خشت می‏پزد تا آجر باشد. . پس از آن سالی می‏آید که در آن مردم باران داده می‏شوند و می‏فشارند. آنچه احتیاج به فشردن و آب گرفتن داشته باشد از قبیل انگور و زیتون و غیره. بعضی «یعصرون» را به صیغه مجهول خوانده‏اند. . اعصار را گردباد. بادی که غبار بلند می‏کند گفته‏اند ولی باید اعصار به معنی فشار و به هم سائیدن باشد امروز در علل آتش سوزی جنگل‏ها روشن شده که شدت باد یا گردباد باعث به هم سائیدن درختان جنگل می‏شود و در اثر آن آتش سوزی ایجاد شده و قسمت اعظمی از جنگل می‏سوزد و این از امتیازات قرآن مجید است که به علت آتش‏سوزی اشاره کرده است یعنی: آیا یکی از شما دوست می‏دارد که باغی از خرما و انگور داشته باشد و نهرها از زیر آن روان گردد... پس فشاری که تولید آتش می‏کند به آن رسیده و بسوزد. . از مجمع‏البیان روشن می‏شود که «مُعْصِرات» را همه به صیغه فاعل خوانده‏اند، ابن‏زبیر، قتاده و ابن عباس آن را به باء «بالْمُعْصِراتِ» خوانده‏اند. پس معصرات به معنی فشارنده‏هاست در این صورت آیا مراد از معصرات ابرهااند که در اثر باد یا عامل دیگر، همدیگر را می‏فشارند؟ و یا مراد از آن بادهاست که ابرها را می‏فشارند؟ و اگر مراد بادها باشند باید «من» در من‏المعصرات به معنی باء باشد چنانکه ابن عباس و غیره خوانده‏اند. به نظر نگارنده «من» در معنی اصلی خود می‏باشد و «معصرات» وصف ابرهاست و ابرها یکدیگر را می‏فشارند و تولید باران می‏کنند. آقای مهندس بازرگان در کتاب باد و باران در قرآن ص 127 علل علمی آن را چنین بیان می‏کند: در ترمودینامیک و فیزیک نشان داده شد که اشباع و تقطیر بخار آب بالنسبة به سائر بخارها یک وضع استثنائی داشته انبساط آدیاباتیک آن که عادتاً باید سبب تبخیر گردد موجب تقطیر می‏شود انبساط آدیاباتیک... بنا به معادله اصل اول ترمودینامیک... ازخود ایجاد حرارت می‏نماید...این ایجاد حرارت با عمل تقطیر...انجام می‏پذیرد. . عصر به معنی فشردن، روزگار و آخر روز به کار رفته و چون به معنی دهر و روزگار باشد جمع آن عصور آید. به نظر نگارنده مراد از عصر دهر و روزگار است در این صورت قسم با مقسم به که خسران باشد کاملاً متناسب‏اند زیرا تفکر در روزگار و تغییر و گذشت آن روشن می‏کند که انسان در کم شدن است رجوع شود به «خسر». بعضی آن را به معنی وقت عصر گرفته که وقت رسیدگی به سود و زیان روزانه است. المیزان مناسب می‏داند که مراد عصر رسول خدا«صلی‏اللَّه‏وعلیه‏وآله» و عصر طلوع اسلام باشد ولی نگارنده به احتمال خویش دلگرم هستم. در صافی از کمال الدین از امام صادق «علیه‏السلام» نقل شده مراد از عصر، عصر ظهور المهدی «علیه‏السلام» است. شاید روایت از باب تطبیق باشد و اللَّه‏العالم.
عصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره عصر، یکصد و سومین سوره قرآن کریم• عصر (زمان)، به معنای زمان
...
عصر در سه معنا به کار رفته است: فاصله زمانی بین زوال خورشید تا غروب آن؛بخش پایانی روز و فشردن.
عصر به زمان بین زوال خورشید تا غروب آن و نیز بر آخر روز اطلاق شده است. مراد فقها از عصر در نماز عصر ، زمان پس از زوال خورشید است.
کاربرد درفقه
از آن در باب های طهارت ، صلات ، صوم ، حج و نکاح سخن گفته اند.
← طهارت
 ۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۵۷۵، واژه «عصر».    
...
عصر السفیانی، اثر دکتر عبدالکریم الزبیدی، نویسنده شیعی معاصر، کتابی است، به زبان عربی درباره یکی از نشانه های بزرگ ظهور امام مهدی(ع)؛ یعنی خروج سفیانی.
کتاب، مشتمل بر مقدمه ای به قلم مؤلف و پنج باب است که هر باب خود فصولی را دربردارد.
شناخت سفیانی از دیدگاه روایات و در مقابل، معرفی شخصیت امام مهدی(ع) به عنوان منجی آخرالزمان و تحلیل حوادث اخیر روی داده در جهان اسلام، به ویژه جنگ عراق به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان است. نویسنده در این کتاب در پی اثبات این نکته است که آمریکا و متحدانش در عراق؛ یعنی اسرائیل و اروپا، مصداق سفیانی وعده داده شده در روایات اند. مؤلف در مقام اثبات این ادعا، ابتدا احادیث رسیده از پیامبر(ص) و دیگر معصومان علیهم السلام درباره سفیانی را ذکر می کند و معتقد است در روایات، دو شخصیت منفور به عنوان سفیانی معرفی شده اند که یکی خالد بن یزید بن ابی سفیان و دیگری شخصی است که در آخرالزمان به نبرد با مهدی موعود می پردازد. او سپس حضرت مهدی(ع) را از دیدگاه روایات سنی و شیعی و نیز کتب مقدس یهود و مسیحیان معرفی کرده و روایاتی را درباره زمان ظهور و نشانه های آن بیان می کند. وی در ادامه خروج سفیانی و فعالیت های او؛ از جمله حرکت به سوی عراق و مناطق اطراف آن مانند سوریه را مطابق احادیث، تحلیل می کند و امپراتوری آمریکا و متحدانش را مصداق سفیانی می داند.
در فصل اول از این باب، به بیان حقیقت و ماهیت سفیانی از منظر روایاتی که از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت علیهم السلام نقل شده پرداخته شده است. بر اساس این روایات خروج سفیانی قبل از ظهور حضرت مهدی(ع) محور و مرکز سایر حوادث بزرگی است که در این دوره به وقوع خواهد پیوست.
در بسیاری از روایات، به این نکته اشاره شده که سفیانی از نسل ابوسفیان ابن أمیّه است. مؤلف از دو سفیانی یاد می کند: سفیانی نخست که همان ابوسفیان است. وی از معاویه به عنوان کسی که در مسیر تحقق اهداف سفیانی تلاش می کرد، نام می برد.
«عصر السفیانی»، اثر دکتر عبدالکریم الزبیدی، نویسنده شیعی معاصر، کتابی است، به زبان عربی درباره یکی از نشانه های بزرگ ظهور امام مهدی علیه السّلام ؛ یعنی خروج سفیانی.
کتاب، مشتمل بر مقدمه ای به قلم مولف و پنج باب است که هر باب خود فصولی را دربردارد.
گزارش محتوا
شناخت سفیانی از دیدگاه روایات و در مقابل، معرفی شخصیت امام مهدی علیه السّلام به عنوان منجی آخرالزمان و تحلیل حوادث اخیر روی داده در جهان اسلام، به ویژه جنگ عراق به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان است. نویسنده در این کتاب در پی اثبات این نکته است که آمریکا و متحدانش در عراق؛ یعنی اسرائیل و اروپا، مصداق سفیانی وعده داده شده در روایات اند. مولف در مقام اثبات این ادعا، ابتدا احادیث رسیده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و دیگر معصومان علیهم السّلام درباره سفیانی را ذکر می کند و معتقد است در روایات، دو شخصیت منفور به عنوان سفیانی معرفی شده اند که یکی خالد بن یزید بن ابی سفیان و دیگری شخصی است که در آخرالزمان به نبرد با مهدی موعود می پردازد. او سپس حضرت مهدی علیه السّلام را از دیدگاه روایات سنی و شیعی و نیز کتب مقدس یهود و مسیحیان معرفی کرده و روایاتی را درباره زمان ظهور و نشانه های آن بیان می کند. وی در ادامه خروج سفیانی و فعالیت های او؛ از جمله حرکت به سوی عراق و مناطق اطراف آن مانند سوریه را مطابق احادیث، تحلیل می کند و امپراتوری آمریکا و متحدانش را مصداق سفیانی می داند.
← باب اول
کتاب حاضر، مشتمل بر پاورقی هایی به قلم مولف و و مآخذ و نیز فهرست مطالب می باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ
قسم به عصر (نورانی رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یا دوران ظهور ولی عصر علیه السّلام).
By (the Token of) Time (through the ages),
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ
که انسان هم در خسارت و زیان است.
بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است؛
که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛
که انسانها همه در زیانند؛
Indeed, mankind is in loss,
إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
مگر آنان که ایمان آورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری (در دین) یکدیگر را سفارش کردند.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند.
مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند.
مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند!
Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience.
Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy.عصر در دانشنامه ویکی پدیا

عصر
عصر یا ایوار یا پسین (به فارسی افغانستان:دیگر)، زمان بین بعدازظهر و غروب است، در حالی که روشنی روز در حال کاهش می باشد.
در تسنن به حدود چهار ساعت پس از ظهر عصر گفته می شود، که اذان عصر و نماز عصر را می خوانند. اما در تشیع، از بعد از خواندن نماز ظهر تا هنگام غروب شرعی، عصر دانسته می شود و می توان نماز عصر را در این زمان اقامه کرد.
عکس عصر
عصر به معانی زیر به کار می رود:
عصر زمان بین بعدازظهر و غروب
عصر سوره ای از قران
عصر (زمین شناسی) واحدهای زمین شناسی
عصر هورس در تلما
عصر (رادار) ؛ نخستین رادار سه بعدی ساخت ارتش ایران.
در مذهب تلما، این باور وجود دارد که تاریخ بشریت می تواند توسط یک سری از اعصار همراه با «تجلی جادویی و مذهبی» شان تقسیم بندی گردد. نخستین عصر، عصر ایسیس بوده است که تلمیت ها بر این باورند که در ماقبل تاریخ بوده است و بشریت الهه ای بزرگ را پرستیده است؛ این عصر با خدای مصر باستان، ایسیس نمادپردازی شده است. در اعتقادات تلمایی، این ماجرا با عصر اوزیریس ادامه پیدا می کند که در دوره های قرون کلاسیک و قرون وسطی قرار گرفته است. هنگامی که بشریت یک خدای مرد یکتا را مورد پرستش قرار داد، بنابراین این دوره، دورهٔ مردسالاری بوده است؛ این عصر با خدای مصری اوزیریس نمادپردازی شده است. در نهایت عصر سوم، عصر هورس است که توسط خدای کودک اداره می شود؛ این عصر نیز با هورس نمادپردازی شده است. تلمیت ها باور دارند که در این عصر جدید، بشریت وارد دورهٔ خودشناسی و خودادراکی خواهد شد. در آیین تلما، هر کدام از این اعصار برای بیان فرول جادویی استفاده می شوند که برای درک جادوی تلمایی بسیار مهم و بنیادی می باشند.
ویکی پدیای انگلیسی
شکل هورس (رع) خدای خورشید در سایر تمدنها: همان خدای هست که در آئین ایرانیان میترائیسم یا مهرپرستی (میترا (mitra)) که علامت آن قوج ویا گاو نر، در یونان باستان آپولون علامت آن شکل انسان با ریش آراسته، در آئین هندوها سوریا (ایزد) که علامت آن صلیب شکسته، کینیچ آهائو در اساطیر قوم مایا که نشان آن صلیب با چهار دسته یک اندازه است، ماکوس خدای خورشید در روم که دارای نشان عقابی که در دل او خوزشیدی وجود دارد، هرو راها (Heru-ra-ha) «هورس خورشید تن» خدایی ترکیبی در تلما، مذهبی که در سال ۱۹۰۴ میلادی با آلیستر کراولی و کتاب شریعتش آغاز شده، می باشد. هرو راها ترکیب را هور خوئیت و هور پار کرات است. او با نوئیت و هدیت، دو خدای ارشد تلمایی دیگر در کتاب شریعت، که اشکال ایزدان مربوط به اسطوره شناسی مصری باستان نیز می باشند، در ارتباط است. شمایلش با نوئیت و هدیت را به نوت و هور بدهت (هورس ادفو) ربط داده است. رع (هورس) در تمام آئین های کهن جهان با نام دیگر ظاهر شده و به صورت خدایی قدرتمند در بین دیگر خدایان اساطیری جایگاه خاصی داشته است. این تأثیر یعنی خدای خورشید (رع، هورس، میترا) در تمامی عصرها و تمدنها مشهود است روز پرستش خدای خورشید مشخصاً در تمامی تمدنها (به استثنا مسلمانها و یهودیها) یک روز می باشد: فارسی ایران باستان ستاره \سیاره مسیحیت خورشید+روز انگلیسی باستان انگلیسی یکشنبه مهرشید (مهر + شید) مهر (خورشید) Sun Sunnandæg Sun + day Sunday
عده از تلمیتها اعتقاد دارند عصر ماعت جایگزین عصر فعلی (عصر هورس) خواهد شد.
همچنین به عقیدهٔ مایکل آکینو عصر ست از سال ۱۹۷۵ میلادی با تأسیس معبد ست آغاز شده است.
عصر یا روزگار زمین شناختی یکی از واحدهای زمان بندی در زمین شناسی است. یک عصر زمین شناختی کوتاهتر از یک دور است.
عصر یخبندان و عصر زغال نمونه هایی از عصرهای زمین شناسی هستند.
Wikipedia contributors، "Geologic time scale،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geologic_time_scale&oldid=195917506 (accessed March ۶، ۲۰۰۸).
سوره عصر یکی از سوره های قرآن کتاب مقدس دین اسلام است. بیشتر مفسرین بر این گمانند که این سوره در در شهر مکه نازل شده باشد اما بعضی مفسران بر نزول این سوره در مدینه در سال اول هجرت تأکید دارند. این سوره دارای ۳ آیه است و از نظر تعداد آیات جزو سوره های کوتاه قرآن یا مفصلات قرار می گیرد. این سوره با قسم خداوند به عصر آغاز می شود، کلمه عصر به معنی زمان، بعد از ظهر، فشار، و… آمده است. در آیه بعد هشداری در زمینه خسران همه انسان ها داده می شود. اما در پایان کسانی که ایمان آورده اند، عمل صالح انجام می دهند و دیگران را به حق توصیه می کنند و به صبر فرامی خوانند را از خسران دیدگان مستثنی می کند. از دید مفسرین این سوره کلیه معارف قرآنی را به کوتاه ترین شکل ممکن خلاصه کرده است.
ترجمهٔ فارسی
این سوره در سال اول بعثت بعد از سوره انشراح نازل شده است. در بعضی منابع از نزول این سوره در سال اول هجرت نیز یاد شده است.
وجه تسمیه این سوره بخاطر وجود عبارت عصر در آیه اول و قسم خوردن خداوند به آن است. با توجه به مضمون دو آیه بعد انتظار می رود که منظور از کلمه عصر، دوران پیامبر اسلام و زمان طلوع اسلام باشد.
در این سوره سخن از زیانکار بودن همه انسان ها به میان می آید، و فقط یک گروه را که :
حی عصر (صنعاء) (به عربی: حی عصر) یک منطقه مسکونی در یمن است که در ناحیه الوحده واقع شده است.
فهرست شهرهای یمن
عصر آبی یا سویر بلُ(به فرانسوی: SOIR BLEU) نام اثری فیگوراتیو از ادوارد هاپر، نقاش برجستهٔ آمریکایی در سبک واقع گرایی است که در اوایل سال ۱۹۱۴ میلادی خلق شد.
اثر ۷ نفر از سه طبقه مختلف اجتماعی را در سه میز کنار هم، در کافه ای و یا در مهمانی در جنوب فرانسه به تصویر کشیده است.
عصر آتاری (انگلیسی: AtariAge) یک وبگاه برای بازی های رایانه ای آتاری است. این وبگاه در سال ۱۹۹۸ ایجاد شد و شامل اخبار بازی ها، بایگانی های تاریخی، انجمن های گفتگو، و فروشگاه آنلاین است.
این وبگاه نام خود را از مجله ای قدیمی به همین نام گرفته است و یک پایگاه داده قابل جستجو از بازی های رایانه ای است شامل راهنمای بازی، اسکرین شات، نظرات کاربران، الخ
عصر آدمخواران (انگلیسی: Age of Cannibals) فیلمی در ژانر درام و کمدی است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
۱۰ فوریه ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-02-۱۰) (شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین)
۲۲ مه ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-05-۲۲)
"اولرز" و "نیدرلندر" دو تاجر موفق هستند که به کشورهای رده پایین با وضعیت نه چندان جالب سفر می کنند تا رضایت مشتریان خود را جلب کنند...
عصر آزادی نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵
این روزنامه از سال ۱۳۳۹ هـ.ق به وسیله محمدجواد آزادی مشهور به مدیرزاده در شیراز به چاپ رسیده است.
آلتین عصر (به ترکمنی: Altyn Asyr، به معنی عصر طلایی) یک اپراتور تلفن همراه در ترکمنستان است که در مالکیت دولت این کشور قرار دارد. این شرکت از مارک تی ام سل، استفاده می کند. در اکتبر ۲۰۱۲ آلتین عصر با ۳ میلیون مشترک بزرگ ترین شرکت در این حوزه در ترکمنستان بود. رقیب آن یعنی ام تی اس ترکمنستان، در آن تاریخ ۱٫۴۴ میلیون مشترک داشت.
پنج عصر فیلمی به کارگردانی سمیرا مخملباف محصول سال ۲۰۰۳ میلادی است. عکاسی این فیلم را میثم مخملباف به عهده داشته است. خواهر ۱۴ ساله سمیرا، حنا مخملباف فیلمی از مراحل انتخاب بازیگر و مراحل پیش از تولید این فیلم با عنوان لذت دیوانگی نیز ساخته است. پنج عصر پس از فیلم های سیب (۱۳۷۴) و تخته سیاه (۱۳۷۸) سومین فیلم بلند سمیرا مخملباف است که موفق شد جایزه هیأت داوران جشنواره کن (۲۰۰۳) و نیز جایزهٔ کلیسای جهانی این جشنواره را برای او به ارمغان آورد.
پنج عصر در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
داستان فیلم در مورد دختری به نام نقره است که پدری متعصب با اندیشه ای طالبانی دارد و در جامعه ای که زن را تنها در پستوی خانه می خواهد و کمترین حق حیات انسانی و اجتماعی را برای او قائل نیستند، می خواهد رئیس جمهور افغانستان شود.
چاه ولی عصر یک روستا در ایران است که در استان یزد واقع شده است.
فهرست شهرهای ایران
مختصات: ۳۵°۵۰′۱۱″شمالی ۴۹°۰۱′۴۵″شرقی / ۳۵٫۸۳۶۵۱°شمالی ۴۹٫۰۲۹۲۸°شرقی / 35.83651; 49.02928
حصار ولی عصر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان آوج در استان قزوین ایران است.
این روستا در دهستان حصار ولیعصر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۸۵۳ نفر (۲۵۸ خانوار) بوده است. که در تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستان جمعیت این روستا به بالای 1500 نفر می رسد.
پیش تر نام آن حصار ارمنی بود.
خیابان ولی عصر (نام پیشین: خیابان پهلوی)، بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیران در شمال تهران می رسد. این خیابان به دستور رضاشاه پهلوی ساخته شد. نام اولیه آن «جاده مخصوص پهلوی» بود و تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، «خیابان پهلوی» نامیده می شد. در ماه های اول انقلاب ۱۳۵۷ ایران مدتی «خیابان محمد مصدق» خوانده می شد، اما سرانجام این خیابان به صورت رسمی به «خیابان ولی عصر» تغییر نام یافت.
صدا و سیما
پارک ملت
بیمارستان خاتم الانبیا
بیمارستان ولیعصر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برج اسکان
بیمارستان دی
بیمارستان مهرگان
پارک ساعی
سینما آفریقا
سینما استقلال
سینما قدس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه هنر
پارک دانشجو
تئاتر شهر
کاخ مرمر
مهدیه تهران
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران
در سال ۱۳۱۸ سرتاسر خیابان از دو سوی آن با ۶۰هزار درخت چنار پوشیده شده بود، اما اکنون تنها بیش از ۸هزار چنار در سرتاسر خیابان باقی مانده است.
بسیاری از مراکز خرید بزرگ، پارک های عمومی، رستوران ها، موزه ها، مراکز فرهنگی و دفاتر ملی و بین المللی در این خیابان قرار دارند. این خیابان هم چنین از کانون های سنتی خرید تهران است و بوستان های بزرگ ملت و ساعی در کنارهٔ این خیابان جای دارند. بخش بزرگی از خط سه متروی تهران از زیر خیابان ولی عصر می گذرد. خیابان ولی عصر در ۷ دی ۱۳۹۰ ثبت ملی شد.
احداث جاده مخصوص پهلوی یا همان خیابان پهلوی سابق (ولی عصر فعلی) از سال ۱۳۰۰ شمسی آغاز شد. در آن زمان رضاشاه که وزیر جنگ بود تصمیم به احداث این جاده گرفت. همچنین درخت کاری اطراف این خیابان و کشیدن نهر برای آبیاری درختان آن نیز از سال ۱۳۰۰ آغاز شد. در سال ۱۳۰۷ خیابان پهلویِ بالا به دست «بلدیه تهران» سنگفرش شد و سپس با راهیابی آسفالت به پهنهٔ خیابان سازی شهرها، در سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی قانونی را برای ساخت و گسترش خیابان های تهران تصویب کرد و پس از آن گام های ساخت «جادهٔ مخصوص پهلوی» آغاز و برای نخستین بار این خیابان قیرریزی شد. در سال ۱۳۱۰ خورشیدی پیش از آمدن ملک فیصل، پادشاه عربستان به تهران، خیابان الماسیه (باب همایون) و میدان توپخانه و آغاز خیابان لاله زار برای نخستین بار آسفالت شد و یک سال پس از آن در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، خیابان پهلوی نیز آسفالت شد.
عصر یک رادار دریایی آرایه فازی بردبلند می باشد. این رادار توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته شده است.
اطلاعات
رادار عصر اولین رادار سه بعدی ایران با قابلیت کشف موشک های کروز تا محدوده حداقل ۲۰۰ کیلومتری است که در روز چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ رونمایی شد. برد دقیق این رادار توسط فرماندهان نظامی ایران بیان نشده و ایشان به عبارت "حداقل ۲۰۰ کیلومتر" بسنده کرده اند.
رادار عصر نخستین رادار سه بعدی آرایه فازی جمهوری اسلامی ایران است و قادر می باشد که اهداف مورد نظر را تا شعاع ۲۰۰ کیلومتر کشف کند. از ویژگی های این رادار، قابلیت کشف و رهگیری اهداف هوایی و سطحی، توانایی رهگیری ۱۰۰ هدف به طور همزمان، مقابله با جنگ الکترونیک و کاهش توان مصرفی است. رادار عصر قابلیت تفکیک اهداف را ارتقا داده است.
به گفته مقامات ایرانی رادار عصر برای منطقه مدار ۱۰ درجه ساخته شده است. این رادار دید نیروی دریایی ارتش ایران را افزایش می دهد و همچنین کمک می کند تا موشک های کروز هم شناسایی شوند. این رادار می تواند دوست و دشمن را تشخیص دهد. این رادار هم در سواحل قابل استفاده است و هم بر روی شناورها نصب می شود.
ساعت ۵ عصر فیلمی کمدی-اجتماعی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مهران مدیری و بازیگری سیامک انصاری ساختهٔ سال ۱۳۹۵ است.
سیامک انصاری
امیر جعفری
آزاده صمدی
رسول نجفیان
نگین معتضدی
مهران مدیری
فیلم در تاریخ ۲۶ تیر ۹۶ در اکران خصوصی به نمایش درآمد. حضور سخنگوی دولت وقت، محمدباقر نوبخت در این مراسم از نکات قابل توجه بود. از دیگر چهره های شاخص در این مراسم می توان به عادل فردوسی پور، فرزاد حسنی، رضا عطاران، اشاره کرد.
زمان تعیین شده برای اکران عمومی این فیلم، ۲۸ تیر ماه اعلام شده بود. اما به دلیل تعطیلی تمامی سینماهای کشور از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۲۸ تیر تا پایان پنج شنبه ۲۹ تیر در سالگرد فوت جعفر صادق ششمین امام شیعیان، اکران فیلم تا ۳۰ تیر ماه به تعویق افتاد.
این فیلم به دلیل طولانی شدن مراحل تدوین به سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر نرسید.
سه عصر (انگلیسی: Three Ages) فیلمی در ژانر کمدی رمانتیک و نقیضه به کارگردانی باستر کیتون و ادوارد اف کلاین است که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به باستر کیتون، والاس بیری، جو رابرتز، و لایونل بلمور اشاره کرد.
۲۴ سپتامبر ۱۹۲۳ (۱۹۲۳-09-۲۴)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عصر در دانشنامه آزاد پارسی

عصر (زمین شناسی)(epoch)
(یا: دور) جزء کوچک تری از یک دورۀ زمین شناختی، در مقیاس ازمنۀ زمین شناختی. اعصار گاهی نامی مخصوص به خود دارند؛ مثلاً پالئوسن، ائوسن، اُلیگوسن، میوسن، و پلیوسن که دورۀ ترشیاری را تشکیل می دهند. گاهی نیز در دوره ای معین، اعصار به صورت بخش های پسین، پیشین، یا میانی نام گذاری می شوند؛ مانند عصر کرتاسه پسین یا عصر تریاس میانی. ازمنۀ زمین شناسی به واحدهای زمین گاه شناختی تقسیم شده اند که عصر یکی از این تقسیمات است. مراتب تقسیمات زمین گاه شناختی عبارت اند از اِئون، دوران، دوره، عصر، سن و زمان (گاه). عصر جزء کوچک تری از دوره، و سن جزء کوچک تری از عصر است. سنگ های مبینِ یک عصر از ازمنۀ زمین شناسی یک سری را تشکیل می دهند.

عصر در جدول کلمات

عصر
دهر
عصــر حجر
دوران ما قبل تاریخ
عصر حجر قدیم
پارینه سنگی
عصر و دوره
زمانه
عصر و روزگار
زمانه
عصر و هنگام غروب
ایوار
از فلاسفه عصر صفوی
میرداماد
از قبائل عصر جاهلیت اعراب
اوس
از قبایل عرب در عصر جاهلیت
اوس
بتی در عصر جاهلیت
لات , منات, هبل

معنی عصر به انگلیسی

afternoon (اسم)
عصر
age (اسم)
عصر ، سن ، عمر ، پیری ، دوره ، سن بلوغ ، عهد
era (اسم)
عصر ، دوره ، عهد ، دوران ، تاریخ ، عصرتاریخی ، اغاز تاریخ
evening (اسم)
عصر ، شام ، شب ، سرشب ، غروب
time (اسم)
عصر ، عهد ، فرصت ، ساعت ، روزگار ، زمان ، مرتبه ، مدت ، هنگام ، وقت ، موقع ، گاه ، زمانه ، حین ، ایام
period (اسم)
حد ، کمال ، نقطه ، عصر ، دوره ، گردش ، نوبت ، ایست ، فرجه ، پایان ، منتها درجه ، روزگار ، زمان ، مرحله ، مدت ، وقت ، طمی ، موقع ، مدتی ، گاه ، نتیجه غایی ، قاعده زنان ، جمله کامل ، نقطه پایان جمله ، دوران مربوط به دوره بخصوصی
epoch (اسم)
عصر ، دوره ، عهد ، زمان ، مبدا تاریخ ، حادثه تاریخی ، اغاز فصل جدید ، عصرتاریخی

معنی کلمه عصر به عربی

عصر
عصر , عهد , فترة
فترة عدم استقرار
توزيع

عصر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

اسوار ٠٠:٣٠ - ١٣٩٥/١٢/٠٨
پسین
|

شهریار آریابد ١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٣
عصر : در اوستا " رپیتوین " آمده و به معنای پسینگاه می باشد.
|

اشکان ٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٠
واژه آریایی عصر (در اصل اسر asr) به مانای پایان روز است که در سنسکریت به صورت usR उसृ به مانای breakday روزشکن آمده است. واژه ایواره (ایو=خاموش واره=روز) نیز همتای واژه عصر است که امروزه در گویش لوری و کوردی به کار میرود و به مانای سپری شدن روز است که در آن:

hvR ह्वृ =off واژه آف انگلیسی به مانای خاموش گویشی دیگر از این کلمه است.

वार vAra = day, turn of a day, turn

پسوند واره در واژه ایواره به مانای روز است همانتور که شنواره در سنسکریت به جای شنبه روز به کار میرود ولی واره در واژه گهواره (گردش گاه/جا) به مانای turn یا گردش است.

|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عصر خودرو   • نواندیش   • فردا نیوز   • تابناك   • اعتدال   • شفاف   • پارسینه   • فرارو   • معنی عصر   • مفهوم عصر   • تعریف عصر   • معرفی عصر   • عصر چیست   • عصر یعنی چی   • عصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عصر
کلمه : عصر
اشتباه تایپی : uwv
آوا : 'asr
نقش : قید
عکس عصر : در گوگل


آیا معنی عصر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )