برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عبدالرضا انصاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اقتباس از (بویژه در هنگام استفاده از مطالب یا عکس سایر منابع در مقاله ی خود) ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

2 در نجوم به معنی خطی که بخش تیره و روشن یک سیاره را که تحت تابش یک ستاره قرار دارد جدا می نماید. ١٣٩٨/١١/١٥
|

3 داده گواری ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

4 کسب اطلاعات از طریق انبوهی از مردم که دارای سه ویژگی مشخص هستند: داوطلب هستند ، ناشناس هستند و بالاخره غیر متخصص هستند.بکارگیری این روش امروزه در مدی ... ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

5 تجمیع کننده ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

6 تجمیع کردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

7 غبار جوّ ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

8 [پردازش تصویر ماهواره ای] اِعمال تصحیحات هندسی به تصاویر رقومی (دیجیتالی)بدست آمده از طریق ماهواره ها به منظور تطابق تصویر با نقشه های استاندارد سطح ... ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

9 ارسال(از طریق آژانس حمل و نقل هوایی)
.Please airfright the following items
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

10 چرا اونوقت؟ ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

11 آخه چرا؟ ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

12 سرم (Serum)
مثال:
Doctor gave the baby a formula.
دکتر به بچه سرم داد.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|