برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرق بین job و career
تصور کنید کسی از علی میپرسه
-علی شغلت چیه؟
علی جواب میده: -گوینده رادیو هستم، ولی دوست دارم کارگردان سینما بشم.

١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 وحشیانه ١٣٩٨/١١/٠٥
|

3 خوب تا کردن با ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

4 آش مال ١٣٩٨/١٠/١٧
|

5 هله هوله ١٣٩٨/١٠/١١
|

6 به این جهت که... ١٣٩٨/١٠/١١
|

7 پیاز داغش رو زیاد کردن ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

8 گل سرسبد ١٣٩٨/٠٩/١١
|

9 با این نیت که... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

10 مردم دوست ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

11 Fire truck= ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

12 =fire department ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

13 Light a fire ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

14 خانواده زن یا شوهر

He's spending the holiday with his in-laws
او تعطیلات را با خانواده زنش گذراند
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

15 fellow student ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

16 نظر کارشناسی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

17 =shopping bag
کیسه پلاستیکی
کیسه خرید
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|