برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Arisan anoai

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بچه ها گیلکی shivan ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

2 برادر گیلکی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

3 کسی که پافشاری بر این دارد که کردی یک لهجه از فارسی است سه چیز رو مشخص میکنه یکی اینکه تفاوت میان لهجه و زبان رو نمیدونه دو اصلا نمیدونه کردی چیه و ... ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

4 نام آهنگی از آلبوم صاد شاهین نجفی ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

5 مونث صدیق ، بسیار راستگو ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

6 شاهانه ،نیرومند ،یاور ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

7 ایرانی پاک و نجیب ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

8 کوتاه شده ی Information ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

9 میشه آرایه یا وام واژه ای از فارسی است و یا به دلیل ریشه مشترک این دو زبان ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

10 چه معنی میده وقتی صحبت از کورد و کوردستان است شما بیابی بنویسی یاشاسین فقط تورک و به چه دلیلی تورک ها رو انسان و قوم برتری میدونید در حالی که همه ی ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

11 نبش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

12 I'm rooting for my friend من از دوستم پشتیبانی میکنم ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

13 معرب از ناره ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

14 در بلوچی و کوردی گوسفند
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

15 کبریت ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

16 بر زدن پاسور ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

17 انسان تازی نیست و ریشه اوستایی دارد و از واژه اوستایی انسان گرفته شده و به احتمال زیاد از آشوری وارد عربی شده ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

18 در عربی به معنای بازداشتن از کاری و در فارسی به معنای شکنجه و رنج ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

19 چشات در آد ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

20 Under ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

21 Groom به معنا ی کسیه که داره ازدواج میکنه و شب عروسیشه و sun in law به معنای همسر خواهر یا دختر است که در فارسی به هر دو میگیم داماد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

22 از واژه های تازی در گفت‌وگو کمتر استفاده کنیم ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

23 شوهر ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

24 زهراب ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

25 ترس ،دهشت،بیم،هراس،وحشت،رعب، funk,panic, terror,fear,horror ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

26 دوست صمیمی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

27 خفن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

28 سالن ایستگاه ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

29 دلخور بودن ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

30 ترسناک و وابسته به جن و آدم فضایی ها ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

31 واژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

32 چگونگی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

33 اندوهگین ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

34 وش در بلوچی یعنی شیرین ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

35 خاج یا گشنیز در پاسور ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

36 یخ زده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

37 Chef به کسی می گن که مدرک دانشگاهی داره ویه صورت حرفه ای آشپزی میکنه و cook به کسی میگن که به صورت تفننی آشپزی میکنه مانند آدمی که تو خونه آشپزی میکنه ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

38 هوو ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

39 بد گویی کردن ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

40 به درد نخور و داغون ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

41 روشن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

42 دوشن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

43 گلوله ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

44 جلیقه ضد گلوله ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

45 دلگشا ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

46 درخشان ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

47 سده ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

48 یاد و ری ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

49 آب در هاون نکوب ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

50 با حال ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

51 بدرود ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

52 آشتی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

53 دارای ژرفای کم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

54 شن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

55 مشت super man punch ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

56 دیر باور ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

57 They must lift the sanctions اونا باید تحریم هارو بر دارن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

58 رک ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

59 رشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

60 چروک ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

61 گروگان گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

62 خیلی ارزان ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

63 آسیب رساندن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

64 جادوگر زن به عربی عفریته ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

65 فروشنده مواد مخدر ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

66 حرف مفت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

67 یونان ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

68 وقتی از کسی سخن میگیم ویهو پیداش میشه در حد حلال زاده در فارسی ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

69 نیزه roman reings ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

70 فوت و مرگ ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

71 I'm scratching my eye دارم چشمم رو میخارونم ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

72 خارش ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

73 خارش دار ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

74 هوا تو دارم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

75 پشمالو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

76 زور و توان ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

77 کُر در زبان گیلانی به معنی دختر است ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

78 سر عقل بیا ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

79 اختلاف و دوگانه ای ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

80 رد کردن یا نپذیرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

81 غیر قابل اعتماد یا باور ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

82 مشورت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

83 گناه یا تقصیر ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

84 خوشگل ‌‌ به صورت خودمانی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|