انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علیرضا جفایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شکارگاه ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

2 پناهگاه ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

3 فرازرود ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

4 آب زیر کاه ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

5 دالامبر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

6 حمر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

7 رطل ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

8 سحا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

9 یونقار ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

10 تقلا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

11 تقلا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

12 بات ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

13 تیتانیوم ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

14 ارجاف ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

15 رواسی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

16 لایق ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

17 گناه کار ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

18 لک ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

19 نیکنامی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

20 سرن ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

21 لتکه ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

22 دودمان ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

23 متمرد ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

24 یو ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

25 نوانیدن ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

26 نا ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

27 یک دام ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

28 ور ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

29 پی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

30 خرده بین ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

31 مغ ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

32 سهل. آسانی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

33 خو ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

34 سهر ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

35 درشت ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

36 سمن. جعت. امتداد ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

37 درزی ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

38 رازک ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

39 امر ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

40 بی ثمر ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

41 سریوم ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

42 ناامید. دلسرد ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

43 راهزنان ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

44 تتا ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

45 کرکوهن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

46 ارن ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

47 تون ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

48 مهم ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

49 شمس. شید ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

50 بامیو ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

51 جهنده. برخاسته ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

52 ریگان ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|