انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

hadi_g.a

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنتس ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

2 افسون،فسون،جادو ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

3 فسون،سحر ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

4 نمام ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

5 مسرور ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

6 آهستگی،تردد،تلکا ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

7 وراج ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

8 وقار ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

9 لایق ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

10 بنا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

11 حصول ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

12 یابس ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

13 رافع ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

14 دامی،بازیار،شکارچی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

15 تقاص ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

16 آبکی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

17 بن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

18 بکر ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

19 ژنی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

20 وکیل ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

21 ارب ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

22 ساس ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

23 ویزا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

24 کازیه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

25 شاق ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

26 فانی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

27 ویژه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

28 مستور ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

29 بو ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

30 ریسک ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

31 اره ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

32 رویا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

33 کارور ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

34 بریان ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

35 رم ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

36 مصحح ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

37 روزگار ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

38 دروا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

39 درب ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

40 رج ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

41 جراید ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

42 گریپ ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

43 حساس ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

44 پیرار ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

45 پویا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

46 لم ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

47 لای ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

48 شل ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

49 فن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

50 داور ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

51 لین ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

52 آس ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

53 سنن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

54 رایج ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

55 جلا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

56 جالس ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

57 سیاتیک ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

58 رساله ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

59 مجید،ماجد،ارجمند،شریف،محترم ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

60 ناسک ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

61 لخ ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

62 وای ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

63 دف ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

64 استناد ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

65 نان ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

66 ستمکار ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

67 روارو ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

68 نت ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

69 نور ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

70 گواش ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

71 نل ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

72 وهم ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

73 هست ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

74 شارب ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

75 پلاکت ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

76 لامسه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

77 سماخ ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

78 یلخی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

79 خنیا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

80 خنکا ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

81 رحلت ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

82 مستعمل ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

83 مستقیم ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

84 اقامه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

85 لقب ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

86 ابوجعفر ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

87 جاسوس ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

88 متمرکز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

89 رهبر،امام ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

90 منتشر ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

91 منشا ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

92 سرهمی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

93 خویش ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

94 نکول ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

95 یوم الحساب ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

96 اتنا ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

97 امیلی،ان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

98 لیلی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

99 شکن ١٣٩٧/٠٨/٠١
|