برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارسا سلطانی

اسم های هم اوا.ارمان| ارمین|

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چه کاری انجام میدهد ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

2 وارد شدن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

3 اسم های هم اوا[[فرهاد]] [[فرزین]] [[فرزاد ]]
١٣٩٦/٠٦/٢٨
|

4 نتیجه نام پسر نوه هم هست ١٣٩٦/٠٦/٢٨
|

5 اسم هم اواجواد جمال.
١٣٩٦/٠٦/١٤
|

6 اسم هم اوا


دارا داریوش
١٣٩٦/٠٦/١٤
|

7 جمشید دو بهره دارد جم. و. شید جم یعنی همزاد شید یعنی نور پس جمشید یعنی همزاد نور ١٣٩٦/٠٦/١٠
|