انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 956 100 1

عراق

/'arAq/

برابر پارسی: اراک

معنی عراق در لغت نامه دهخدا

دوال استخوان با گوشت. || آب صافی. || باران بسیار. (منتهی الارب ). || قطر طناب تنها. (از اقرب الموارد). || باقی مانده ٔ گیاه ترش. (منتهی الارب ). بقایای حمض. (از اقرب الموارد). باقی مانده ٔ شور گیاه. (منتهی الارب ). || گرداگرد ناخن. (اقرب الموارد)(منتهی الارب ). || کِفاف گوش. اطراف گوش. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). و من الاذن کفافها. (اقرب الموارد). || پیرامون سرای. || درز محیط سفره. (از اقرب الموارد). || آنچه در شکم است بالای ناف به پهنای شکم. ج ، أعرقة، عُرُق. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || اطراف نهر از نزدیک آن تا منتهای آن. (اقرب الموارد). ج ، عُرق و عُرُق. (منتهی الارب ).
عراق. [ ع ِ ] (ع اِ) کرانه ٔ دریا بدرازا. ج ، عُرق وعُرُق و اعرقه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || درون پر مرغ. (منتهی الارب ). جوف الریش. (اقرب الموارد). || کناره ٔ آب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || درز، دو تا دوخته در زیر توشه دان و مشک. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || پوست پاره که بر ملتقای دو چرم در اسفل توشه دان دوزند. دوال که بدان درزهای مشک را فراگیرند.

عراق. [ ع َ ] (اِخ ) محله ٔ بزرگی است به شهر اخمیم مصر. (معجم البلدان ).

عراق. [ ع ِ ] (اِخ ) کشور عراق یا عراق عرب در حال حاضر از ممالک ، واقع در جزیرة العرب و همجوار کشور ایران است و حدود آن : از شمال ، ترکیه ، و از شرق ، ایران و از غرب ، سوریه و از جنوب ، نجد و خلیج فارس است و در حدود 442،442 هزارگز مساحت و 7 میلیون جمعیت دارد. این سرزمین از دو قسمت تشکیل شده است ، یک قسمت کوهستانی و قسمت دیگر بیابان سهل و هموار. در حدود یک هشتم آن کوهستانی است و رودها و انهار و غیره در این ناحیه ٔ کوهستانی است و اغلب این قسمت کردنشین است و مردم آن به کار گله داری و احیاناً زراعت اشتغال دارند و در حدود 600 هزار نفر مردمی باهوش و مستعد و جنگجویند و از لحاظ آداب و عادت و رسوم و زبان آریائی و از اقوام مادی میباشند. در «سرزمین خلافتهای شرقی » و «الموسوعه » آمده است که بین النهرین بدو قسمت مجزا تقسیم شده است قسمت شمالی یعنی سرزمین قدیم آشور و قسمت جنوبی. عربها قسمت شمالی بین النهرین را جزیره و قسمت جنوبی را عراق نامیده اند و حدود آن از بلاد شرق اردن و از کشورهای آسیائی است.بنابر گفته ٔ فرید وجدی 750 کیلومتر طول و سیصد کیلومتر عرض دارد و بگفتار المنجد 500،453 کیلومتر مربع است و سکنه ٔ آن در حدود 5 میلیون نفرند و حدود آن شرقاً ایران ، شمالاً ترکیه ، غرباً سوریه و کشور هاشمی اردن و جنوباً کشور سعودی و کویت و خلیج فارس است و در جهت مناطق شرقی کوههای بلند و مرتفعی است که مهمترین آنها کوه های کردستان است. بجز آن منطقه بقیه اراضی وسیعی است که قسمتی از آن ریگ زارست و قسمتی زمین قابل زرع و سرسبز مانند نواحی فرات و دجله و شطعرب.
وضع جغرافیائی عراق قدیم : عراق در دوره های گذشته شامل دو قسمت یا مملکت بوده است : بابل ، کلده. در سال 33 قبل از میلاد مسیح اسکندر مقدونی بر آن حکومت میکرد و سپس به سال 302 م. حکومت ساسانیان بر آن خطه مستقر گردید و همچنان مدتها بر آن سرزمین حکومت کردند و هم اکنون آثاری از آن دوران باقی است که از راه حفاری و غیره به دست آمده است.
پس از ظهور اسلام و فتوحاتی که نصیب مسلمانان شد عراق نیز مانند بسیاری از کشورهای این منطقه در تسلط و استیلای مسلمین درآمد و شاید شهرت آن به عراق بنا بر گفته ٔ فرید و جدی از همان زمان باشد از طرفی یاقوت گوید: عرض عراق از جهت خط استواء 31 درجه است و طول آن 75 درجه و 30 دقیقه است و دورترین شهرهای آن در عرض از خط استواء عکبر است بر طرف غربی دجله و عرض آن 32 درجه و 30 دقیقه است و آن آخرین منطقه است که در اقلیم سوم از عراق واقع است و بعداز عُکبرا عراق داخل در اقلیم سوم شود تا حلوان و عرض آن 34 درجه است که دسکرةالملک جلولاء، و قصر شیرین باشد و بیشتر آن ، واقع در اقلیم سوم است مانند قادسیه و حلوان و عذیب نیز از اقلیم سوم اند، حدود آن مورد اختلاف است. حمداﷲ مستوفی گوید: در مسالک است که عراق عرب را دل ایران شهر خوانده اند و چون دل سلطان وجود است ابتداء بشرح آن اولی بود، و در صورالاقالیم گوید که چون عراق عرب در قبله ٔ ایران زمین افتاده است آن را مقدم داشتن اولیتر است... حدودش تا بیابان نجدو دریای فارس و کردستان پیوسته است. طولش از تکریت تا عبادان صد و بیست و پنچ فرسنگ و عرض از عقبه ٔ حلوان تا قادسیه محاذی بیابان نجد هشتاد فرسنگ و مساحتش ده هزار فرسنگ است ، شهرهای آن عبارتند از بغداد. کوفه. بابل. بصره. تکریت ، حلوان ، حیره و سامره. (از نزهةالقلوب ص 28 و 43). در کتاب سرزمین های خلافت شرقیه آمده است : طبیعت جلگه ٔ پهناور بین النهرین را که فرات و دجله در آن جاری است دو قسمت کرده است قسمت شمالی بین النهرین را جزیره و قسمت جنوبی را عراق مینامیدند. عراق بمعنای کناردریا و بمعنی ساحل نیز آمده است ولی معلوم نیست اصل این کلمه چه بوده است. اصولاً سرزمین رسوبی را اعراب سواد یعنی خاک سیاه نامیده اند. و رفته رفته کلمه ٔ سواد با عراق یکی شد و عبارت بود ازتمام سرزمین بابل. سرحد بین جزیره و عراق در دوره های مختلف تغییر پیدا میکرد در قدیم حد آن خطی بود بطرف شمال از انبار، واقع در ساحل فرات به تکریت در ساحل دجله و بعداً خطی قرار دادند که از تکریت تقریباً بسمت باختر کشیده میشد و بدین ترتیب بسیاری از شهرهای ساحل فرات را که در شمال انبار قرار داشت داخل در منطقه ٔ عراق نمودند. دجله در تورات بنام دیگلات آمده است. چون خلافت از امویان به عباسیان رسید اوضاع چنین اقتضا کرد که پایتخت جدیدی برای دولت تازه انتخاب کنند از این جهت خلیفه ٔ دوم عباسی بغداد را در کنار دجله درست کرد و بعد از مدتی این پایتخت جدید رونق یافت و مرکز خلافت عباسیان شد. در قرون وسطی اوضاع طبیعی عراق با امروز بسیار تفاوت داشت و تغییراتی در مجرای دجله و فرات حاصل گشته که موجب تغییرات این سرزمین شده است. اولین نهری که از فرات جدا میشد و به دجله میریخت نهر عیسی بود که در سال 145 هَ. ق. منصور خلیفه عباسی بالای مصب آن در دجله شهر مدور را ساخت که هسته ٔ شهر بغداد شد. از جمله مناطق مهم عراق مدائن بود که ظاهراً از هفت شهر تشکیل میشد. شهر کهنه یعنی طیسفون ، اسبانبر، رومیه ، بهرسیر که اصل آن اردشیر است و ساباط که ایرانیان آن را بلاس آباد میگفتند. کاخ ساسانیان که هنوز آثاری از آن هست و ایوان کسری نام نهاده اند یکی از آثار مهم ایرانی است. در اواسط قرن دوم هجری منصور مصمم شد که طاق کسری را خراب کند و سنگ و آجر آن را در بنای جدید یعنی بغداد بکار برد لکن منصرف شد. مدائن امروزه که خرابه ای بیش نیست در قرن چهارم شهری پر جمعیت و زیبا بوده است که جغرافیانویسان عجایبی در مورد آن نوشته اند. از جمله شهرهای مهم دیگر عراق قدیم واسط و بطایح که تقریباً ایالت مهمی بوده است و بصره و جز آنها بوده است که بعضی هنوزهم اعتبار خود را حفظ کرده است و بعضی ویران شده است. عربها بین النهرین را بدو ناحیه تقسیم میکردند. یکی ناحیه ٔ سفلی و دیگری ناحیه ٔ علیا. بین النهرین سفلی را عراق مینامیدند و مرز شمالی آن خطی بود از خاور به باختر که از دجله شروع میگردید و به فرات ختم میشد. در زمان عباسیان بغداد بزرگترین شهر عراق بود ولی یک قرن پیش از بنای بغداد سلسله ٔ مسلمانها پس از فتح عراق سه شهر بزرگ عربها که آن را دجیل نامیده اند بنا کردند که واسط، کوفه و بصره باشد این سه شهر تا چندین قرن رونق داشتند. بین النهرین علیا را عربها جزیره مینامیدند زیرا که دشتهای پهناور از آب های فرات ودجله ٔ علیا و جویها و نهرهایی که در جنوب آن دشتهای پهناور به رود مزبور می پیوستند احاطه شده که دو شط بزرگ را بهم وصل میکرد امتداد داشت. در مشرق جزیره یا بین النهرین علیا ایالات آذربایجان واقع بود و از بالا به رود ارس و از پائین به سفیدرود که هر دو به دریای خزر میریزند محدود میگردید از آثار این مناطق ارومیه است. در اقرب الموارد آمده : عراق بلادی است مشهوراز عبادان تا موصل در طول و از قادسیه تا حلوان در عرض و عراق در لغت بمعنی کناره ٔ دریاست و چون عراقین عرب و عجم بر کنار دریااند عراق گویند.
مردم عراق : اقوام مختلف این سرزمین عبارتند از عرب و ترک و کرد و فارس. در سنوات متمادی عده ای مردم ایران بدانجا مهاجرت کرده اند و بواسطه ٔ وجود اعتاب مقدسه شیعیان به آن سرزمین مسافرت میکنند. بر روی هم 70 درصد عرب و 20 درصد کرد و 4 درصد فارس و 5 درصد ترک و مردم دیگرند. مذاهب مختلفی وجود دارد مانند اسلام ، یهود، مسیحی ، و اقلیتهای دیگر آسوری و یزیدیه و صابئیه. در این سرزمین با آنکه زبان رسمی عربی است معذلک بزبان کردی ، ترکی و فارسی نیز صحبت میشود و زبانهای دیگر نیز مانند آرامی ، عبری و سریانی هست که ویژه ٔ معابد است لکن تمام این ادیان و زبانها در زبان رسمی که عربی است مستهلک گردیده است و مذهب همان اسلام است. شهرهای مهم آن بغداد، مرکز حکومت کشور و کربلا، نجف ، موصل ، کرکوک ، بصره ، حله ، کوفه ، خانقین ، سلیمانیه ، و جز آنهاست.
نهرها: در این سرزمین دو نهربزرگ وجود دارد، یکی دجله و دیگری فرات ، دجله در طول 1800 کیلومتر و فرات در 2350 کیلومتر جریان دارد. نهرهای کوچک بسیار نیز وجود دارد و دو دریاچه ٔ کوچک نیز مانند دریاچه ٔ الحمار بمساحت 5200 کیلومتر مربع در جنوب بین بصره و ناصریه و دریاچه ٔ حیاتیه بمساحت 140 کیلومتر مربع بین رمادی و فلوجه و اهواز وجود دارد.
راهها: سه راه آهن بزرگ در عراق وجود دارد. اول بین بغداد و بصره که دو رشته ، بموازات هم است ، دوم بین بغداد و کرکوک و سوم بین بغداد و موصل و راههای شوسه عبارتند: 1 - راه بغداد - کویت - عماره - بصره. 2 - بغداد - کرکوک - اربل - موصل. 3 - بغداد - سامرا - تکریت - موصل. 4 - بغداد - نجف - حائل - مدینه. 5 - بغداد - رمادی - رطبة - دمشق. 6 - بغداد یعقوبیه - خانقین.
ملتها و دولتها که بر عراق حکومت داشته اند :
ملتهای عراق عبارتند: 1- سومریها و اکدیها از 4500 ق. م. تا 2300 ق. م. که بر قسمتی از عراق حکومت داشتند. 2- عیلامیون و دولت حمورابی از 2300 ق. م. تا 1800 ق. م. که در نواحی خوزستان و شوشتر و جز آن و بعدها قسمتی از عراق فعلی فرمانروائی کردند. 3- بابلیان از 1800 ق. م. تا 1300 ق. م. 4- پادشاهان فارس و سلاطین ایران و ساسانیان که حکومتشان تا 639 م. بطول انجامید. 5- خلفاءراشدین از 16 تا 40 هَ. ق. 6- امویان از 41 تا 133هَ. ق. 7- عباسیان از 132 تا 656 هَ. ق. (آل بویه و سلجوقیان ). 8- ایلخانیان از 656 هَ. ق. تا 738 هَ. ق. 9- جلائریان از 738 تا 813 هَ. ق. 10- قره قوینلو و آق قوینلو از 813 تا 914 هَ. ق. 11- صفویان از 914 تا 941 هَ. ق. 12- فترت و انتقال 1033 تا 1049 هَ. ق. 13- عثمانیان از 1049 تا 1335 هَ. ق. 14- انقلاب عراق 1918 م. حکومت موقت 1920 م. (1339 هَ. ق.). عراق پس از جنگ اول جهانی مستقل شد و در تموز 1921 مجلس ، ملک فیصل اول را به سلطنت برگزید و سپس غازی سلطان شد و بعد از آن فیصل دوم به سلطنت رسید، در سال 1958 حکومت فیصل واژگون شد و در کشور عراق جمهوری اعلام گردید.
وضع اقتصادی عراق : عراق از لحاظ اقتصادی سرزمین متوسطی است. رود دجله قسمتهائی از آن سرزمین را مشروب میکند و از این راه مقداری زراعت غله میشود و نخلستانهای خرما که در کرانه ٔ دجله واقع است منبع درآمدی است برای این سرزمین و قسمت مهمی از لبنیات و گوشت آنها از ناحیه ٔ کردستان تأمین میشود. منبع نفت نیز یکی از پردرآمدترین منابعی است که عراق در اختیار دارد.
آب و هوای عراق : در مناطق کوهستانی هوای معتدل و بعضی مناطق سرد و در مناطق هموار و بیابان گرم است و بطور کلی عراق را می توان از مناطق حاره بحساب آورد. هوای شمال معتدل است و جنوب حار است. (از العراق قدیماً و حدیثاً تألیف سید عبدالرزاق حسینی و معجم البلدان ).

عراق. [ ع ِ ] (اِخ ) عراق عجم :
اهل ع-راق در عرقند از حدیث تو
شروان به نام تست شرف وان و خیروان.
خاقانی.
قدرش عراقیان چه شناسند کز سخن
چون آفتاب امیر خراسان شناسمش.
خاقانی.
چو طالع مدد کرد و بخت اتفاق
گرفتم به بازوی دولت عراق.
(بوستان ).
رجوع به عراق عجم شود.

عراق. [ ع ِ ] (ع اِ) نام پرده ای است در موسیقی که به وقت چاشت سرایند. (آنندراج ) :
تا مطربان زنند لبینا و هفت خوان
در پرده ٔ عراق و سرزیر و سلمکی.
میزانی (از حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ).
عراقی وار بانگ از چرخ بگذاشت
به آهنگ عراق این بانگ برداشت.
نظامی.
آه کز یاد ره و پرده ٔ عراق
رفت از یادم دَم تلخ فراق.
مولوی.
رجوع به عراقی شود.

عراق. [ ع ُ ] (ع اِ) استخوان که گوشت آن خورده شده باشد. (اقرب الموارد). استخوان با گوشت. (منتهی الارب ) || آب صافی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || باران بسیار. (از اقرب الموارد).

معنی عراق به فارسی

عراق
یا عراق عرب کشوریست در مغرب ایران که از شمال محدود است به ترکیه از مغرب به سوریه واردن از جنوب به عربستان سعودی و کویت و خلیج فارس از مشرق به ایران . مساحت آن ۴۳۴٠٠٠ کیلومتر مربع است . قسمت شمال و شمال شرقی و قسمتی از مشرق این کشور کوهستانی و بقیه جلگه است . قسمت کوهستان که بین حوضه وسطای دو رود دجله و فرات تا نزدیک شدن آن دو رود بیکدیگر ( نزدیک بغداد ) قرار گرفته بنام [ الجزیره ] خوانده میشود و قسمتی از سرزمین بین دو رود مزبور که در جلگه قرار دارد بنام [ بین النهرین ] نامیده میگردد. سکنه عراق عبارتند از عرب ایرانیان مخصوصا کردان ( در کوهستانهای شمالی ) . جادر نشینان در دشتهای وسیع غربی و جنوبی ساکن هستند . قسمت عمده سکنه در حاصلخیزترین قسمت عراق یعنی دشتهای واقع بین دجله و فرات زندگی می کنند . جمعیت عراق ۱۱۱۲٠٠٠٠ تن است . کشور عراق جمهوری است . زبان رسمی عربی و دین رسمی اسلام است ( سکنه آن شیعی و سنی هستند ) . دارای ۱۴ ایالت است پایتخت آن بغداد میباشد و شهرهای دیگر آن عبارتند از کربلا نجف خانقین موصل سلیمانیه بصره . محصولات کشاورزی عبارتست از گندم جو برنج پنبه توتون خرما پشم و پوست. مهمترین معدن عراق نفت است . در سال ۱۹۲۸ م . با کشف منابع نفت این مملکت بصورت کشوری جدید در آمد و از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت دینا گردید . از نفت عراق مشترکا توسط انگلستان و آمریکا بهره برداری میشود .در سال ۱۹۵۸ م . تولید نفت آن کشور ۳۷٠٠٠٠٠٠ تن بر آورده شده است . علاوه بر آن سنگ گچ دارد . از صنایع آن باید از صالون سازی دباغی سیگار پارچه بافی روغن نباتی و بلورسازی نام برد . کشور عراق در طی دوران خود مکرر دست بدست گشته و دچار جنگها و انقلابات بود . این سرزمین بترتیب توسط آشوریان هخامنشیان یونانیان پارتیان ساسانیان رومیان خلفای عرب ترکان عثمانی تصرف شد . پس از جنگ جهانگیر اول تحت سلطه انگلستان در آمد. و در ۴ ذی القعده ۱۳۳۹ ه.ق . باستقلال نایل گشت و در ۱۹۳۲ م . بعضویت جامعه ملل پذیرفته شد . در تموز ۱۹۲۱ م . مجلس نواب ( مجلس شورای ) ملک فیض اول را بعنوان پادشاه عراق برگزید . پس از مرگ وی ملک غازی بسلطنت رسید و سپس ملک فیصل دوم پادشاه و امیر عبدالاله نایب السلطنه شد . با انقلاب ۱۴ ژویه ۱۹۵۸ م . فیصل و عبدالاله کشته شدند و سلسله خاندان هاشمی عراق منقرض و حکومت مشروطه تبدیل بحکومت جمهوری شد و عبدالکریم قاسم بسمت رئیس دولت و سپس بسمت رئیس جمهور منصوب گردید . در سال ۱۹۶۳ م . بر اثر کودتایی دیگر قاسم کشته شد و عارف جای او را گرفت و رئیس جمهور گردید .
۱ - کرانه نهر یا دریا . ۳ - مقامی است از موسیقی و آن گوشه ایست از نوا که در افشاری و ماهور هم به کار می رود در عراق درجه چهارم از گام نوا نوت شاهد است و درجه سوم فا هم نیم پرده بالا می رود و دیز می شود ولی در موقع فرود به حالت اصلی خود برمی گردد . در حقیقت عراق در نوا در مایه سل بزرگ نواخته می شود .
استخوان که گوشت آن خورده شده باشد آب صافی
گیاهی است که از پس باران روید
ناحیه ایست در مرکز ایران شامل ایالات و ولایات مرکزی واقع بین اصفهان و همدان و تهران ( سازمان صفوی ۲٠۱ ) و مشتمل بر شهرهای ذیل کرمانشاهان همدان ملایر اراک ( سلطان آباد ) گلپایگان و اصفهان مقابل عراق عرب . توضیح اصطلاح عراق عجم در تقسیمات کشوری ایران تا انقلاب مشروطیت معمول بود و پس از آن نیز در نقشه های جغرافیایی و تقسیمات کشوری باز مورد توجه بود ولی پس از تقسیم کشور به استانهای مختلف اصطلاح مذکور متروک گردید .
ایالت جبال را در قرون وسطی غالب اوقات عراق عجم نامیده اند تا با عراق عرب اشتباه نشود ایالات جبال شهرهای بزرگی داشت از قبیل کرمانشاه همدان و در شمال خاوری آن ری و در جنوب خاوری اصفهان بود
یا عراق عرب کشوریست در مغرب ایران که از شمال محدود است به ترکیه از مغرب به سوریه واردن از جنوب به عربستان سعودی و کویت و خلیج فارس از مشرق به ایران . مساحت آن ۴۳۴٠٠٠ کیلومتر مربع است . قسمت شمال و شمال شرقی و قسمتی از مشرق این کشور کوهستانی و بقیه جلگه است . قسمت کوهستان که بین حوضه وسطای دو رود دجله و فرات تا نزدیک شدن آن دو رود بیکدیگر ( نزدیک بغداد ) قرار گرفته بنام [ الجزیره ] خوانده میشود و قسمتی از سرزمین بین دو رود مزبور که در جلگه قرار دارد بنام [ بین النهرین ] نامیده میگردد. سکنه عراق عبارتند از عرب ایرانیان مخصوصا کردان ( در کوهستانهای شمالی ) . جادر نشینان در دشتهای وسیع غربی و جنوبی ساکن هستند . قسمت عمده سکنه در حاصلخیزترین قسمت عراق یعنی دشتهای واقع بین دجله و فرات زندگی می کنند . جمعیت عراق ۱۱۱۲٠٠٠٠ تن است . کشور عراق جمهوری است . زبان رسمی عربی و دین رسمی اسلام است ( سکنه آن شیعی و سنی هستند ) . دارای ۱۴ ایالت است پایتخت آن بغداد میباشد و شهرهای دیگر آن عبارتند از کربلا نجف خانقین موصل سلیمانیه بصره . محصولات کشاورزی عبارتست از گندم جو برنج پنبه توتون خرما پشم و پوست. مهمترین معدن عراق نفت است . در سال ۱۹۲۸ م . با کشف منابع نفت این مملکت بصورت کشوری جدید در آمد و از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت دینا گردید . از نفت عراق مشترکا توسط انگلستان و آمریکا بهره برداری میشود .در سال ۱۹۵۸ م . تولید نفت آن کشور ۳۷٠٠٠٠٠٠ تن بر آورده شده است . علاوه بر آن سنگ گچ دارد . از صنایع آن باید از صالون سازی دباغی سیگار پارچه بافی روغن نباتی و بلورسازی نام برد . کشور عراق در طی دوران خود مکرر دست بدست گشته و دچار جنگها و انقلابات بود . این سرزمین بترتیب توسط آشوریان هخامنشیان یونانیان پارتیان ساسانیان رومیان خلفای عرب ترکان عثمانی تصرف شد . پس از جنگ جهانگیر اول تحت سلطه انگلستان در آمد. و در ۴ ذی القعده ۱۳۳۹ ه.ق . باستقلال نایل گشت و در ۱۹۳۲ م . بعضویت جامعه ملل پذیرفته شد . در تموز ۱۹۲۱ م . مجلس نواب ( مجلس شورای ) ملک فیض اول را بعنوان پادشاه عراق برگزید . پس از مرگ وی ملک غازی بسلطنت رسید و سپس ملک فیصل دوم پادشاه و امیر عبدالاله نایب السلطنه شد . با انقلاب ۱۴ ژویه ۱۹۵۸ م . فیصل و عبدالاله کشته شدند و سلسله خاندان هاشمی عراق منقرض و حکومت مشروطه تبدیل بحکومت جمهوری شد و عبدالکریم قاسم بسمت رئیس دولت و سپس بسمت رئیس جمهور منصوب گردید . در سال ۱۹۶۳ م . بر اثر کودتایی دیگر قاسم کشته شد و عارف جای او را گرفت و رئیس جمهور گردید .
سلطان آباد عراق
نام سلسله از ملوک پیش از اسلام خوارزم
شاعری از مردم حلب
۱ - یوسف خان گرجی معروف به سپهدار عراق از سرداران فتحعلی شاه . وی در سال ۱۲۴٠ ه.ق. بوزرات سلطان محمد میرزا سیف الدوله مامور اصفهان شددر همین ماموریت در همین سال در اصفهان فوت کرد . شهر سلطان آباد عراق از بناهای او میباشد. ۲ - غلامحسین خان پسر یوسف خان گرجی . وی در هفده سالگی با دختر فتحعلی شاه بنام ماه بیگم خانم ازدواج کرد و لقب پدر یافت ( در سال ۱۲۴٠ پس از فوت پدرش ) .

معنی عراق در فرهنگ معین

عراق
(عِ یا عَ) [ ع . ] ۱ - (اِ.) ساحل ، کنارة آب . ۲ - مقامی است در موسیقی .

معنی عراق در فرهنگ فارسی عمید

عراق
۱. سرتاسر کنارۀ نهر یا دریا، کرانۀ آب.
۲. (موسیقی) گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا، و راست پنج گاه، و آواز افشاری از ملحقات دستگاه شور.
۳. (موسیقی) [قدیمی] از شعبه های بیست وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.

عراق در دانشنامه اسلامی

عراق
عراق یکی از کشورهای مهم و اسلامی خاور میانه و دارای ذخایر مهم نفتی و پیشینه تاریخی غنی است.
کشور کنونی عراق تا قبل از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب می شد. با آغاز جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرزمین کنونی عراق تحت اشغال انگلستان درآمد و با تصویب جامعه ملل، عراق تحت قیومت انگلستان قرار گرفت. زمانی که عراق به استقلال رسید رژیم پادشاهی اداره امور این کشور را بر عهده گرفت. در سال ، کودتای عبدالکریم قاسم به رژیم پادشاهی در این کشور پایان داد و شروع جمهوری در عراق آغاز شد. در سال با کودتایی دیگر عبدالسلام عارف و سپس عبدالرحمان عارف به قدرت رسیدند. سرانجام با کودتای حزب بعث ، سران بعثی کنترل این کشور را در دست گرفتند.اشغال عراق توسط آمریکا در ماه مارس، به فروپاشی رژیم بعث انجامید. در ماه ژوئن، دولت موقت اداره امور عراق را به دست گرفت و با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی در ژانویه، دولت انتقالی عراق شکل گرفت. این دولت با تدوین پیش نویس قانون اساسی آن را در اکتبر به همه پرسی گذاشت و قانون اساسی به تصویب مردم رسید. با برگزاری انتخابات، اعضای مجلس نمایندگان با عضو از سوی مردم عراق انتخاب شدند و سپس اولین دولت دایمی عراق به نخست وزیری نوری المالکی شیعی مذهب آغاز به کار کرد.
موقعیت جغرافیایی
عراق کشوری است که در مرکز خاورمیانه و ساحل غربی خلیج فارس قرار دارد. کل مساحت عراق / کیلومتر مربع است که/ کیلومتر مربع آن را خشکی و/ کیلومتر مربع آن را آب های داخلی تشکیل می دهد. عراق دارای/ کیلومتر مرز خشکی است که/ کیلومتر آن با ایران ، کیلومتر با اردن ، کیلومتر با کویت ، کیلومتر با عربستان سعودی، کیلومتر با سوریه و کیلومتر آن با ترکیه است. علاوه بر این عراق دارای کیلومتر مرز آبی در حاشیه خلیج فارس است.
جمعیت
براساس آخرین آمار مربوط به جولای، جمعیت عراق// نفر است. از این میزان/ درصد زیر سال،/ درصد بین تا سال و درصد نیز بالای سال هستند. نرخ رشد جمعیت در این کشور در حال حاضر/ درصد و نرخ مرگ و میر/ مورد در هر هزار نفر جمعیت می باشد. با وجود این آمارهای دیگری نیز وجود دارد که نرخ مرگ و میر در عراق را به دلیل شرایطی جنگی تا/ مورد در هزار نفر نیز ذکر می کند. امید به زندگی در عراق نیز/ سال است. از جمعیت عراق بین تا درصد عرب، تا درصد کرد و درصد بقیه را ترکمن ها، آشوری ها، یزیدی ها و سایر اقلیت های قومی تشکیل می دهند. از نظر ترکیب مذهبی نیز درصد جمعیت عراق را مسلمانان تشکیل می دهند که بین تا درصد آن شیعه و تا درصد سنی مذهب هستند. درصد باقی مانده را نیز مسیحیان و سایر فرقه های مذهبی تشکیل می دهند.
ساختار اجتماعی فرهنگی
...
عراق
عراق با نام رسمی جمهوری عراق از کشورهای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا است. بیشتر مردم این کشور شیعه اند و غالباً در مناطق جنوبی و مرکزی سکونت دارند. اهمیت عراق نزد شیعیان، بیش از هر چیز، به مرقد ۶ تن از ائمه شیعه در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و نیز وجود مکان هایی مثل مسجد کوفه و مسجد سهله و سرداب غیبت است. وجود مرجعیت دینی و حوزه علمیه نجف نیز بر اهمیت عراق افزوده است.
وقایع مهم تاریخی، همچون جنگ جمل، صفین، نهروان، واقعه کربلا و قیام مختار در عراق به وقوع پیوست. سابقۀ تشیع در عراق به زمان امام علی(ع) برمی گردد. در این دوره تشیع در عراق گسترش یافت و از آنجا به دیگر مناطق از جمله ایران منتقل شد. هر چند در دولت های شیعی عراق همچون حمدانیان،آل بویه و صفویه شیعیان، کم و بیش در حکومت نقش داشتند، اما با تأسیس دولت عثمانی شیعیان از صحنه سیاسی حکومت عراق طرد شدند. در زمان اشغال عراق به دست انگلیسی ها شیعیان نقش فعالتری یافتند و علمای بسیاری از جمله محمد تقی شیرازی فتوای جهاد علیه انگیسی ها را صادر کردند. در همین دوره بود که حزب الدعوه از مهمترین احزاب شیعی عراق، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.
با روی کار آمدن حزب بعث، سیاست طرد شیعیان شدّت بیشتری گرفت؛ پس از حمله عراق به کویت شیعیان قیام خودجوشی علیه حکومت (حزب بعث) انجام دادند که به انتفاضۀ شعبانیه معروف شد. در پی این قیام سرکوب شیعیان از سوی نظام حاکم آغاز شد و علاوه بر قتل عام شیعیان، بسیاری از رهبران شیعه زندانی، تبعید و یا کشته شدند.
عراق
عراق یکی از کشورهای خاورمیانه است و از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از شمال غرب و غرب با سوریه، از جنوب با عربستان سعودی و از جنوب شرق با کویت همسایه است.
بنادر ام القصر و فاو در همین ناحیه در کنار خلیج فارس قرار دارند. مساحت این کشور 438317 کیلومتر مربع است و قسمت های کوهستانی آن در شمال و شمال شرقی و غرب آن گسترده شده.
در کتاب های «سرزمین خلافت های شرقی» و «الموسوعه» چنین آمده است: بین النهرین به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود که اعراب، قسمت شمالی را جزیره و قسمت جنوبی را عراق نامیده اند. بیشتر این سرزمین را بیابان ها یا جلگه های حاصلخیز اطراف رودهای دجله و فرات تشکیل داده است.
از حدود 4500 سال پیش اقوام گوناگونی بر این سرزمین حکومت کرده اند و می توان گفت: کهن ترین تمدن جهان در بین النهرین در عراق پدید آمده است.
اسکندر مقدونی در سال 33 قبل از میلاد، این سرزمین را تصرف کرد. عراق در سال 302 میلادی تحت سیطره ساسانیان درآمد و مدت ها یکی از ایالات ایران بود.
تیسفون، پایتخت ساسانیان و شش شهر مهم دیگر که مجموعا مدائن نامیده می شوند و نیز کاخ ساسانیان که ایوان کسری نام دارد و امروز جز خرابه ای از آن باقی نیست در عراق امروزی قرار دارند. پس از ظهور اسلام و آغاز فتوحات، تصرف این سرزمین، اولین فتح بزرگ مسلمانان بود.
امام علی علیه السلام در دوران خلافت خود، پایتخت حکومت اسلامی را از مدینه به کوفه که در عراق است منتقل فرمود. بعدها وقتی خلافت از امویان به عباسیان رسید اوضاع اقتضا کرد که پایتخت جدیدی انتخاب شود. از این جهت، منصور دوانیقی شهر بغداد را در حاشیه رود دجله بنا نهاد.
بعد از مدتی این پایتخت رونق یافت و مرکز خلافت عباسیان شد و از آن پس تاکنون همیشه پایتخت بوده است.
عراق عجم، مقابل عراق عرب می باشد.
در بحث زمین های مفتوح عنوه نیز از عراق عجم نام برده شده است.
محل اطلاق عنوان یاد شده
عنوان یاد شده بر نواحی مرکزی ایران اطلاق می شد و گستره آن شهرهای کرمانشاه ، همدان ، ری و اصفهان را دربر می گرفت.
عِراق عَجَم در مقابل عراق عرب، عنوانی تاریخی برای نواحی مرکزی ایران بوده است.
در مباحث فقهی نیز زمین های مفتوح العنوة را عراق عجم می گفتند که گسترۀ آن شهرهای کرمانشاه، همدان، ری و اصفهان را در برمی گرفت.
یاقوت حموی در کتاب خود حدود عراق عجم را همان مناطق مرکزی ایران دانسته و معتقد است این واژه بعد از سلجوقیان بر زبان ها افتاده است و این مناطق در پنج سده آغازین هجرت به نام الجبال مشهور بوده است.
حکومت دولت آل طباطبای کوفه در ۱۹۹ ق/۸۱۵ م آغاز شد و حدود ۲ سال ادامه یافت، از این خاندان علمای زیادی در عراق ظهور کردند.
بنیادگذار آن ابوعبداللـه محمد بن ابراهیم بن اسماعیل (۱۷۳-۱۹۹ ق/۷۸۹-۸۱۵ م) مشهور به ابن طباطباست. او فقیه، محدث، خطیب، ادیب، شاعر، منجم و انقلابی بود.
← قیام
در همان سال که ابن طباطبا در کوفه سر از اطاعت مأمون برتافت، مردم مدینه نیز به سرکردگی علوی دیگر، محمد بن سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن بن علی (ع)، بر ضد خلافت قیام کردند.شورش دیگری نیز در همین اوان در مدینه با رهبری حسین بن حسن بن علی (اصغر) بن حسین بن علی (ع) معروف به ابن افطس پدید آمد.او در آغاز از محمد بن ابراهیم جانب داری می کرد، اما پس از آن که محمد درگذشت، مردم را به بیعت با خود فرا خواند.
مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۳۳۹-۴۴۰، بیروت، ۱۹۶۶.
عراق از حدود ۳۶ ق/۶۵۶ م که امام علی بن ابی طالب (ع) مقر فرمان روایی خود را از مدینه به کوفه انتقال داد، پیوسته مرکز شیعیان و علویان بود، اما پس از آن که محمد بن ابراهیم در کوفه شورش کرد و دولتی بنیاد نهاد، سادات و شیعیان در آن رو به فزونی نهادند و به رغم نامساعد بودن اوضاع سیاسی و اجتماعی علویان، در سده های بعد نیز اینان در کوفه و بصره و بغداد ساکن شدند و از میان آنان عالمان، فقیهان، نویسندگان و ادیبان بسیاری ظهور کردند.محمد بن ابراهیم بن سلیمان بن قاسم رسی ملقب به توزون در بصره ساکن شد و فرزندان او به «بنی توزون» شهرت یافتند.
ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ج۱، ص۱۷۶، نجف، ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۱ م.    
...
اِبن عِراق ، ابوعلی شمس الدین محمد بن علی بن عبدالرحمان (۸۷۸ - صفر ۹۳۳ق /۱۴۷۳- نوامبر ۱۵۲۶م )، عارف و شاعر بود.
در بازگشت به دمشق چندی به کارهایی چون سواری ، تیراندازی ، شکار ، نرد ، شطرنج و سایر اشتغالاتی که خاص امیرزادگان بود، مشغول شد،
گرایش به تصوف
ولی سرانجام به مصاحبت شیخ ابراهیم ناجی رسید و به ارشاد او به تصوف گرایید و از دست او خرقه گرفت و در همین احوال به آموختن نحو ، معانی و بیان ، تفسیر ، فقه و حدیث نیز اشتغال داشت و اوقات را به مصاحبت اهل علم و تقوی می گذراند، تا اینکه در ۹۰۴ق با علی بن میمون مغربی و شیخ عبدالقادر بن حبیب ملاقات کرد و از هدایت آن دو بهره ور شد.
سفر به مصر
...
انتفاضه شعبانیه عراق عنوان قیام مردم عراق بر ضد حکومت صدام حسین در شعبان سال ۱۴۱۱ قمری مطابق با اسفند ۱۳۶۹ شمسی و مارس ۱۹۹۱ میلادی.
این قیام پس از شکست ارتش عراق در جنگ اول خلیج فارس رخ داد و چهارده استان از هجده استان عراق به دست معترضین افتاد، ارتش عراق به سرکوب روی آورد و هزاران نفر کشته و حدود دو میلیون آواره شدند. حرم امام علی(ع) و حرم امام حسین (ع) آسیب دید و برخی از روحانیان از جمله آیت الله سید ابوالقاسم خویی دستگیر شدند و بسیاری از مدارس دینی در نجف اشرف تخریب شدند.
پس از شکست ارتش عراق در جنگ سال ۱۹۹۱ در کویت و بر اساس قطعنامه ۶۷۰ شورای امنیت، حرکت کلیه هواپیماها و حتی بالگردهای ارتش عراق تحریم شد. در این هنگام مردم سرتاسر عراق که نارضایتی های دراز مدتی از رژیم داشتند علیه رژیم صدام قیام کردند. قیام از شهر بصره شروع شد. یکی از نظامیان عراقی خسته از جنگ کویت، لوله تانک را به سمت عکسی از صدام گرفت و به سوی او شلیک کرد. مردم به هیجان آمده و به ساختمان حزب بعث در شهر بصره حمله کردند و همین مسئله نقطه آغاز قیام بود.
إنتفاضه صَفَر عراق عنوان قیام شیعیان عراق در قالب پیاده روی اربعین و بر ضد حکومت حزب بعث. این قیام در ماه صفر سال ۱۳۹۸ق برابر با ۱۹۷۷م واقع شد.
حزب بعث برگزاری مراسم های مذهبی را محدود کرد و همچنین هر نوع برقراری موکب و پیاده روی به کربلا ممنوع شد. با این وجود مردم نجف در تاریخ ۱۵ صفر ۱۳۹۸ق آماده برگزاری مراسم پیاده روی اربعین شدند. کاروان سی هزار نفری به سمت کربلاء حرکت کرد. این حرکت از ابتدا با برخورد حکومت مواجه شده و تعدادی شهید شدند. در نهایت در مسیر نجف به کربلا، با حمله نیروهای ارتش، هزاران نفر بازداشت شدند. تعدادی کشته شدند، برخی به اعدام و برخی دیگر به حبس ابد محکوم گردیدند.
سید محمدباقر صدر و سید محمدباقر حکیم در این انتفاضه نقش داشتند. امام خمینی نیز این قیام مردمی را تأیید کرد.
محبت به اهل بیت علیهم السّلام یکی از نقاط مشترک شیعه و سنی است، در اینجا مختصری از محبت خاندان رسول صلی الله علیه و آله وسلّم را از نظر اهل سنت بیان می داریم.
سخن راست آن است که بزرگان اهل سنت هرگز منکر فضایل حضرت امیر علیه السلام و (فرزندان وی) نبوده و نیستند. در میان فرق اهل سنت آنان که بر مذهب شافعی می روند به اهل بیت علیهم السّلام ارادتی ویژه دارند و شاید این ارادت و محبت صدق آمیز ناشی از مهر شدید امام شافعی به آل پیامبر علیهم السلام بوده باشد، چه، شافعی را در محبت اهل بیت، اشعاری است نغز و زیبا که پاکی نیت و مهر فراوان وی را به آل پیامبرعلیهم السلام می نماید: «ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی اگر مهر آل محمدعلیهم السلام رفض باشد؛ پس جن و انس گواهی دهد بر رافضی بودن من» و همو - رحمه الله - گوید: «یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لاصلاة له ای خاندان رسول خدای، الله مهر و دوستداری شما را، در قرآنی که فرود آورده، واجب گردانیده است؛ همین فخر بزرگ شما را کافی است که هر کس در نماز ، شما را سلام نگوید، نمازش درست نیست.»
مهر خاندان رسول در کردان عراق
کردان عراق هم بر مذهب شافعی اند و مهر خاندان رسول در نهاد ایشان ریشه گسترانده است. محبت اهل بیت، در نزد کردان با محبت که دیگر پیروان امام شافعی به اهل بیت، برابر نیست؛ بلکه بیشتر و شدیدتر است.
ویژگی های کرد عراق
این فرزندان خاک پاک ایران که سرنوشت آنها را به سرزمین عراق نشانده و در دست تازیان گرفتارشان کرده است؛ پیوسته خاطرشان با ایران بوده و هست. آداب اجتماعی ایشان همانند مردم ایران است، سخن گفتن ایشان نزدیک با زبان فارسی، و شاید بهتر آن است که بگویم همانند زبان مردم پارسی نژاد است. چهره و اندام این مردمان به ایرانیان ماننده تر است تا به مردم تازی کشورشان؛ نامهای قهرمانان ایرانی بر فرزندان خود می نهند و به سخن دیگر، ایرانی فکر می کنند و ایرانی می زیند.
← فرزندان خاک ایران
...
تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، از آثار عبدالهادی حائری (قم 1314- 1372ش مشهد) است که نخست به زبان انگلیسی نوشته و منتشر شده و بعد نویسنده خودش آن را به فارسی ترجمه کرده است. موضوع این اثر، بررسی تاریخی نهضت مشروطیت و ریشه های فرهنگی آن و تحلیل نقش عالمان دینی و روشنفکران در این زمینه است.
این کتاب از چند مقدمه به قلم نویسنده و مترجم و شش فصل تشکیل شده است. عناوین فصول کتاب بدین ترتیب است: 1. ریشه های فکری مشروطیت در ایران،2. موضع رهبران روحانی شیعه در برابر دستگاه سیاست، 3. زندگینامه نائینی: نقش رهبران مذهبی در سیاست، 4. ریشه های فکری نوشته های سیاسی نائینی، 5. انواع حکومتها: استبدادی و مشروطه و 6. کارکرد نظام مشروطه. در پایان هم نتیجه مباحث آمده است.
درباره روش و محتوای این اثر چند نکته گفتنی است:
فهرست مطالب در ابتدای کتاب، و کتابنامه و نمایه در انتهای کتاب آمده است.
کتاب فاقد پاورقی بوده و یادداشت های فراوان هر فصل از کتاب در انتهای آن فصل آمده است.
امام حسین (علیه السّلام)، پس از خارج شدن از مدینه، در سوم شعبان سال شصت هجری، وارد شهر مکه شدند و تا هشتم ذی حجّه؛ یعنی حدود چهار ماه و پنج روز را در مکّه توقّف کردند. پس از دریافت نامه مسلم بن عقیل از کوفه ـ که حاکی از آمادگی کوفیان برای حمایت از ایشان در برابر حکومت یزید بود، ـ و نیز احساس خطر جدّی از ناحیه کارگزاران نظام حاکم، مراسم حج را ناتمام گذاشته و در هشتم ذی حجّه، مکّه را به قصد کوفه، ترک کرد.
جهت ارزیابی سفر امام حسین (علیه السّلام) به عراق و نیز چرایی انتخاب کوفه به عنوان پایگاه قیام، نکات قابل تاملی وجود دارد که در این مقاله مختصراً بدان پرداخته شده است:
دلایل انتخاب کوفه
کوفه در زمان صدر اسلام، از ویژگی هایی برخوردار بود که با عنایت به آن ویژگی ها، می توانست مناسب ترین نقطه برای تحقّق اهداف امام حسین (علیه السّلام) باشد. به طوری که بسیاری از این ویژگی ها را که امام (علیه السّلام) را وادار به انتخاب کوفه و رفتن به سوی عراق نمود می توان در میان تصریحات امام (علیه السّلام) در خلال احتجاجات و گفتگوهای ایشان با افراد مختلف دریافت. مهمترین ویژگی هایی را که می توان برای کوفه آن روز برشمرد؛ عبارتند از:
← موقعیت جغرافیایی
بنا بر آنچه که گفته شد کوفه از نظر موقعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و جغرافیایی، مناسب ترین نقطه برای آغاز نهضت بر ضدّ حکومت یزید بود. تلاش همه جانبه یزید و کارگزارانش برای ممانعت از حرکت امام (علیه السّلام) به سوی کوفه تا پیش از سلطه کامل ابن زیاد بر کوفه، حاکی از انتخاب درست و به جای امام (علیه السّلام) داشت. یزید، در راه متوقف کردن امام (علیه السّلام) حتّی دست به دامن ابن عبّاس شد تا امام (علیه السّلام) را از رفتن به کوفه باز دارد. این تلاشها در مواقعی تا حد درگیری فیزیکی نیز پیش رفت. نقل شده پس از خروج امام حسین (علیه السّلام) از مکه، عمرو بن سعید، فرماندار مکّه، کوشید تا جلوی رفتن امام (علیه السّلام) به کوفه را بگیرد، پس گروهی را اعزام نمود تا مانع خروج امام (علیه السّلام) از مکّه شوند، امّا این امر با مخالفت امام (علیه السّلام) روبرو شد با اصرار ماموران حکومتی بر بازگشت امام (علیه السّلام)، دو گروه با تازیانه با یکدیگر درگیر شدند. امام حسین (علیه السّلام) و یارانش، سرسختانه ایستادگی کردند. پس از درگیری مختصر، ماموران حکومتی به مکه بازگشتند و امام (علیه السّلام) نیز روانه عراق گردید.عراق در دانشنامه ویکی پدیا

عراق
مختصات: ۳۲°۵۲′۳۰″ شمالی ۴۳°۰۳′۲۰″ شرقی / ۳۲.۸۷۵۰۰° شمالی ۴۳.۰۵۵۵۶° شرقی / 32.87500; 43.05556
عراق با نام رسمی جمهوری عراق (به عربی: الجمهوریة العراقیة) (به کردی: کۆماری عێراق) کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. عراق در بخش جنوبی خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدن های باستانی بین النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می دهند و به خلیج فارس می ریزند.
گستره عراق ۴۳۸٬۳۱۷ کیلومتر مربع (۵۸ام، نزدیک به یک چهارم ایران) است. بیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است. غرب عراق کویر است و شرق آن جلگه های حاصلخیز؛ ولی بخشی از کردستان عراق (شمال شرق) کوهستانی و سردسیر می باشد. همچنین عراق یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت می باشد. این کشور دارای ۱۴۳ میلیارد بشکه ذخایر تاییدشدهٔ نفتی می باشد.
عراق با ۳۲٬۵۸۵٬۶۹۲ نفر (آمار ژوئیه ۲۰۱۴) جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است. عرب ها ۷۵٪-۸۰٪، کردها ۱۵٪–۲۰٪، ترکمنانان، آشوریان و غیره نزدیک ۵٪ از جمعیت عراق را تشکیل می دهند. همچنین حدود ۶۰٪-۶۵٪ درصد مردم عراق شیعه، ۳۲٪-۳۷٪ درصد سنی و ۳ درصد مسیحی و پیروان دیگر ادیان هستند. عراق محل زندگی و خاکسپاری ۶ امام شیعه است و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا زیارتگاه شیعیان جهان است.
عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری است. سومریان، اکدی ها و آشوری ها نخستین تمدن های باستانی عراق را چند هزار سال پیش از میلاد بنیاد نهادند. پس از آن این منطقه بخشی از قلمرو هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، و امپراتوری روم بود. پس از سرنگونی امویان و روی کار آمدن عباسیان پایتخت خلافت اسلامی از شام به عراق (شهر بغداد) آورده شد. بعدها این حکومت با حمله مغولان از هم پاشید. از میانه سده دهم تا پایان سده سیزدهم هجری خورشیدی، عراق بارها میان ایران و عثمانی دست به دست شد. عراق در سال ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) به سرپرستی بریتانیا درآمد و در سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) استقلال یافت.
بخش زیادی از مرزهای نوین عراق توسط جامعهٔ ملل در سال ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) پس از تقسیم امپراتوری عثمانی بر اساس معاهده سور تعیین شد. در این زمان عراق زیر سرپرستی پادشاهی متحد بریتانیا درآمد. در سال ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) پادشاهی عراق تشکیل شد و در سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) این حکومت از بریتانیا استقلال یافت. در ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) این پادشاهی از میان رفت و جمهوری عراق تأسیس گشت. عراق از سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) تا ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) به دست حزب سوسیالیست بعث عراق اداره می شد. پس از حملهٔ ایالات متحده و هم پیمانانش به عراق، حکومت حزب بعثِ صدام حسین برچیده شد و نظام چندحزبی پارلمانی در این کشور برقرار شد. آمریکایی ها در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) از عراق بیرون رفتند اما پیکارجویان به جنگ ادامه دادند. بعدها با سرریز شدن جنگ داخلی سوریه به عراق، درگیری ها بسیار شدت گرفت.
حکومت های پی درپی عراق از آغاز پایه گذاری عراق جدید در ۱۹۲۱ همسان کشورهای همسایه در پی ایجاد هویتی ناسیونالیستی برای آن بر پایه قومیت عربی برآمدند. این شیوه در عراق ناکام ماند و تنها به گرایش های جدایی خواهانه اقوام غیر عرب و سرکوب یا بیرون راندن شووینیستی آنان انجامید.
عراق یک مقام موسیقی است. در موسیقی قدیم ایران، عراق جزء دوازده مقام اصلی بوده است. در موسیقی عربی، عراق جزء خانواده های اصلی مقام ها دانسته نمی شود، اما به عنوان یک از مقام های خانوادهٔ سه گاه وجود دارد.
این مقام را به همراه مقام حجاز بیشتر در محافل عوام الناس می نواختند. صفی الدین ارموی این مقام را مقام خوشی (شدّاللذّة) نامیده، و ابن سینا در باب این مقام معتقد بوده که بهتر است این مقام بعد از ظهر نواخته شود.
محمد بن محمود بن محمد نیشابوری اما می گوید این مقام را در صبح نیز می نوازند، و به آن مجلس افروز می گویند. همچنین می گوید در نیمه شب نیز به همراه مخالفک و نهاوند، عراق را نیز می نوازند.
حافظ نیز در اشعار خود به این مقام اشاره می کند:
عراق الأمیر (به عربی: عراق الأمیر) یک منطقهٔ مسکونی در اردن است که در استان عمان واقع شده است.
"تکبیر" (۱۹۹۱–۲۰۰۳)
(زبان فارسی: "خدا بزرگتر است")
عراق بعثی، رسماً جمهوری عراق دوره ای از تاریخ عراق بین سالهای ۱۹۶۸ و ۲۰۰۳ است که حزب بعث بر این کشور حکمرانی می کرد. این دوره با رشد اقتصادی بالا و شکوفایی فزاینده شروع شد، ولی با رویارویی عراق با رکود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پایان یافت. درآمد میانگین سالانه به دلیل دلایل متعدد خارجی و سیاست های داخلی این حکومت کاهش یافت.
Flag
عراق تحت قیمومت بریتانیا به دوره ای از تاریخ عراق پس از انقلاب ۱۹۲۰ گفته می شود. عراق تحت قیمومیت بریتانیا از سه استان سابق عثمانی یعنی موصل، بغداد و بصره تشکیل شد.
عراق تودی نخستین روزنامه انگلیسی زبان داخلی منتشر شده عراق پیش از سقوط رژیم صدام حسین می باشد. نخستین شماره آن در تاریخ ۹ آوریل سال ۲۰۰۳ منتشر شد. شعار آن صدای مستقل عراق است.
عراق با ۲۳ ورزشکار در ۵ رشته ورزشی در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ که از ۱۵ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ریودوژانیرو برزیل برگزار می گردد، شرکت می کند. این چهاردهمین حضور این کشور در بازی های المپیک تابستانی از سال ۱۹۴۸ است.
عراق عجم نام تاریخی ناحیه ای در مرکز ایران است که از غرب به کوه های زاگرس، از شرق به کویر، و از شمال به کوه های البرز منتهی می شود. کرمانشاه، همدان، اصفهان، ری، قزوین و کاشان، قم، تفرش از شهرهای عمدهٔ این ناحیه بوده اند و سبک عراقی در شعر فارسی منسوب به این ناحیه است. بر اساس کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان در مبحث نامهای سرزمین ایران آمده است که در دوره های تاریخی پیش از اسلام ایران مرکزی را ایراکستان می گفتند برخی نیز این منطقه را اراک نام گذاری کرده اند و آن را کوچک شده واژه ایران می دانستند به معنی ایران کوچک، جغرافی دانان و مسالک و ممالک نویسان مسلمان این کلمه را معرب نموده و بر اساس قواعد معرب سازی ک را به ق تبدیل و آن را اِراق و عراق ثبت کردندو دشتهای منطقه غرب زاگرس را که منطبق با سرزمین صاف (فلات) عراق (به غیر از کردستان) را عراق عرب نام نهادند که منطبق با منطقه بابلیون دوره باستان است.
آب عراق (فیروزآباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد در استان فارس ایران است.
آشوری ها در جنگ ایران و عراق اشاره به مشارکت آشوری های ایران در جنگ ایران و عراق می باشد. جوانانی از اقلیت های قومی ـ مذهبی کشور نیز در کنار مسلمان در خطوط مقدم جبهه های نبرد جنگیدند و در این جنگ کشته، جانباز، یا به اسارت گرفته شدند.
آشیانه گرگ ها عراق(به انگلیسی: Valley of the Wolves Iraq) (به ترکی استانبولی: Kurtlar Vadisi Irak) یک فیلم محبوب ساخت ترکیه است که از سری آشیانه گرگ ها ساخته شده است.داستان این فیلم در شمال عراق و در زمان اشغال عراق رخ می دهد .
این فیلم به آمریکاستیزی، مسیحی ستیزی و یهودستیزی متهم شد. بودجه این فیلم ۱۴ میلیون دلار بود ولی پروفروش ترین فیلم ساخت ترکیه شناخته شد. فروش این فیلم ۲۷.۹ میلیون دلار در مجموع(۲۵.۱ در ترکیه و ۲.۸ در اروپا) بود
آل عراق خاندان حاکمی بودند که با کمک امیران سامانی در منطقهٔ کاث حکومتی را پایه گذاری کردند. آن ها تابع امیران سامانی بودند. عراق بن منصور که در دربار سامانی خدمت می کرد، به عنوان نمایندهٔ امیر اسماعیل سامانی، به منطقهٔ کاث در خوارزم فرستاده شد، تا اوضاع آن منطقه را سامان دهد و همین باعث شکل گیری حاکمیت آل عراق در منطقهٔ کاث شد. عراق بن منصور در این منطقه به عنوان خوارزمشاه خوانده می شد. امیران سامانی از او انتظار ارسال باج و خراج نداشتند و او فقط به ارسال هدایا بسنده کرده بود. سرانجام حاکمیت آل عراق با کشته شدن آخرین زمامدارش از بین رفت و بعد ایشان خاندان آل مأمون بر مسند قدرت تکیه زدند.
ائتلاف اتحاد عراق (به عربی: ائتلاف وحدة العراق) به رهبری احمد ابوریشه رهبر یکی از سران قبایل سنی استان الانبار و همچنین اتحاد با احمد عبدالغفور سامرائی یکی از سیاست مداران سنی عراق و جواد البولانی، وزیر کشور شیعه عراق؛ یکی از احزاب میانه رو و سکولار در عراق می باشد. این حزب متهم به حفظ روابط نزدیک با سیاستمداران حزب منحل شده بعث عرق می باشد.
ائتلاف ملی عراق (به عربی: الائتلاف الوطنی العراقی) یا ائتلاف عراق یکپارچه بزرگترین ائتلاف شیعیان عراق است که در سال ۲۰۰۵ به فرمان آیت الله سیستانی شکل گرفت. در این ائتلاف گروهها و افراد مختلفی همچون مجلس اعلای اسلامی عراق، جنبش صدر، حزب الدعوه، ابراهیم جعفری و برخی سران سنی مذهب عراق را گرد هم آورده است. این ائتلاف مهمترین رقیب ائتلاف نوری المالکی در سیاست عراق به حساب می آید. این ائتلاف سعی دارد بتواند محبوبیت ائتلاف دولت قانون نزد مردم عراق را متصاحب شود. رهبری سیاسی این حزب را ابراهیم جعفری عهده دار است. این حزب موفق شد در انتخابات مجلس عراق (دسامبر ۲۰۰۵) حزب غالب باشد و اقدام به تشکیل دولت نماید.
ائتلاف میهنی عراق (به عربی: الحرکة الوطنیة العراقیة) موسوم به ائتلاف العراقیة یک ائتلاف سیاسی انتخاباتی در عراق به رهبری ایاد علاوی است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ به پیروزی دست یافت. این ائتلاف که خود را جریانی سکولار و فراقومی معرفی می کند با اتحاد سه گانه ایاد علاوی، نخست وزیر سابق و سیاست مدار شیعه سکولار، صالح مطلک سیاست مدار سنی ملی گرا و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور وقت عراق شکل گرفته است. محمود المشهدانی، عدنان باجه جی و جبهه ترکمنی عراق از دیگر سیاست مداران و احزاب مهمی بودند که به این ائتلاف پیوستند.
از مهمترین وعده های تبلیغاتی این ائتلاف پایان بخشیدن به دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی عراق بود. مهمترین انتقادی که از این ائتلاف صورت می گرفت نیز به ارتباط آن ها با اعضای حزب منحل شده بعث مربوط می شد. ایاد علاوی و صالح مطلک هر دو در گذشته سابقهٔ عضویت در حزب بعث را داشته اند. با این حال رهبران این ائتلاف بر این نکته تأکید می کردند که آشتی ملی در عراق باید بعثی هایی را که دست شان به خون آلوده نیست هم شامل شود. البته کمیسیون انتخابات عراق صلاحیت صالح مطلک را برای شرکت در انتخابات رد کرد.
اتحادیه اسلامی ترکمن های عراق (به ترکی استانبولی: Irak Türkmeni İslam Birliği) یک جنبش سیاسی اسلام خواه با ایدئولوژی شیعه گرا است که در سال ۱۹۹۱ میلادی در عراق به نمایندگی از مردم ترکمن عراق که پس از انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی به یکی از شاخه های ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه پیوست. معاون اتحاد اسلامی ترکمن های عراق، جاسم محمدجعفر در سال ۲۰۰۵ وزیر مسکن دولت انتقالی و وزیر ورزش دولت نوری مالکی از سال ۲۰۰۶ است.
اتحادیه زنان عراق (به انگلیسی: Iraqi Women's League) یک سازمان زنان عراقی بود که در دههٔ ۱۹۵۰ تأسیس شد.
به قدرت رسیدن صدام حسین در سال ۱۹۷۹ سبب سرکوب اعضای اتحادیه شد و قعالیت های آن به ناچار به صورت زیرزمینی دنبال شد. اقبال قزوینی نویسندهٔ عراقی به عنوان نمایندهٔ اتحادیه در فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان در سال ۱۹۷۸ در برلین شرقی در تبعید ماند.
پس از سقوط صدام فعالیت های اتحادیه پیگیری شد و در اوت ۲۰۰۳ تعداد اعضای آن به پانصد زن رسید، اگرچه بسیاری از اعضای جوان تر تجربهٔ سازمانی نداشتند.
ارتش آزاد عراق(به عربی:الجیش العراقی الحر) یکی از گروه های ستیزه جوی سنی است که در استان های غربی عراق -با اکثریت اهل سنت- تشکیل شده است. این گروه از حامیان عراقی شورشیان ارتش آزاد سوریه است که در جنگ داخلی سوریه می جنگند.
ارمنی ها در جنگ ایران و عراق اشاره به مشارکت ارمنی های ایران در جنگ ایران و عراق می باشد.
کشور عراق از ۱۸ استان (محافظة) تشکیل شده است
استان کرمانشاه در جنگ ایران و عراق یکی از مناطق محوری جنگ بود. طی این جنگ که طولانی ترین جنگ متعارف در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود و به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) آغاز شد و در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ (۲۰ اوت ۱۹۸۸) به پایان رسید، استان کرمانشاه از روز اول تا آخر درگیر جنگ زمینی و هوایی بود و حتی پیش و پس از این تاریخ نیز هدف حملات نیروهای متخاصم و صحنهٔ درگیری این نیروها بود. جنگ ایران عراق در این استان آغاز و در این استان نیز به پایان رسید.
ن
ب
و
مختصات: ۳۲°۵۴′ شمالی ۴۴°۲۱′ شرقی / ۳۲.۹۰۰° شمالی ۴۴.۳۵۰° شرقی / 32.900; 44.350
اسکندریه (به عربی: إسکندریة) شهری در استان بابل کشور عراق است که در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، 200000۳ نفر جمعیت داشته است.
اشغال عراق می تواند به موارد زیر اشاره کند:
تاریخ عراق (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱) (اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی)
حمله به شمال عراق (۲۰۱۴)
عراق در اشغال بریتانیا (۱۹۲۰)
اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. حدود ۹۵ درصد از کل درآدهای نفت عراق از فروش نفت این کشور حاصل می شود. جنگ های متعدد عراق و تحریم های بین المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده است.
تاجی (به عربی: التاجی ) شهری در استان صلاح الدین کشور عراق است که در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته است.
الدجیل (به عربی: الدجیل) یک منطقهٔ مسکونی در عراق است که در استان صلاح الدین واقع شده است. الدجیل ۱۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد.
مختصات: ۳۴°۲۷′۲۷″ شمالی ۰۴۳°۴۷′۵۶″ شرقی / ۳۴.۴۵۷۵۰° شمالی ۴۳.۷۹۸۸۹° شرقی / 34.45750; 43.79889 الدور (به عربی: الدور) شهری در استان صلاح الدین کشور عراق است که در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۲۱٬۱۲۰ نفر جمعیت داشته است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های عراق

عراق با نام رسمی جمهوری عراق کشوری در جنوب غرب آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه، پایتخت آن بغداد.
• «این درست است که اکثریت در عراق، عرب های شیعه هستند اما آنها وابستگی و پیروی از ایران را نمی پذیرند. نجف، واتیکان شیعه در جهان است و نه قم... همه مراقد امامان و بزرگان شیعه، اینجا در عراق هستند و در ایران تنها مرقد یک امام وجود دارد که او را امام غریب می خوانند. علاوه بر این، حوزه علمیه مرکزی همیشه در عراق بوده است. نجف اشرف، پایه است و این تفاوت بزرگ میان ایران و عراق است...» -> جلال طالبانی
• «من به طور مستقیم فعالیت نیروهای ایرانی در عراق برای برهم زدن امنیت منطقه را می دیدیم. با گذشت زمان من ارتباط بسیار نزدیک بین نیروی قدس که بازوی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب است و شبه نظامیان عراق را دیدم.» سپس گفت: «شش نفر از افراد سپاه قدس را در هنگام گفت و گو با شبه نظامیان عراقی دستگیر کردیم. همچنین مدارکی از جمله فاکتور تحویل اسلحه های مختلف به شبه نظامیان ثبت و ضبط شد.» -> جرج کیسی
• «صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاک می بیند، می خواهد با صحنه سازیها اذهان برادران اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منصرف کند تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد. آنکه دستش تا مرفق به خون جوانان غیور عراق آلوده است، می خواهد خود را طرفدار ملت عرب جا بزند... آنکه به خیال خود عروبت را از اسلام والاتر می داند و به اسلام پشت کرده به زعم آنکه ملتهای عرب را به خود متوجه کند، غافل است که ملت عزیز عرب از اسلام چون جان شیرین حفاظت می کند و با دشمنان اسلام، چون اسلاف خود درصدر اسلام به جنگ و ستیز برمی خیزد. صحیفه، جلد ۱۲ - صفحه ۲۳۵، دربارهٔ اخراج ایرانیان از عراق (۲۰ فروردین ۵۹) -> سید روح الله خمینی
• «امروز مردم عراق متوجه شده اند که کدام کشور در روز خطر و گرفتاری کنار آنها قرار دارد و دوست واقعی شان چه کشوری است، البته در عراق خود مردم و علما همه کارها را انجام داده اند اما در عین حال دلگرمی آنها به همسایه و ملت خوبی به نام ایران است. -> حسن روحانی
• «من واقع بین، ولی در عین حال خوش بین هستم. من باور دارم که می توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم. من از میزان منفعت طلبی ها و اقتصاد سیاسی مبنی بر خشونت که در ده سال گذشته بر اثر بحران های پی در پی به وجود آمده کم نمی کنم. این منفعت طلبی ها مانع از پیشرفت عراق و رفاه شهروندان شده است، ولی به فرزندان کشور خوشبینم که به عمق مشکلات پی برند.» -> برهم صالح
• «امیدوارم ثبات و امنیت در همه عراق و کشورهای همسایه عرب برقرارشود... امیدوارم با فراموش کردن گذشته و نگاه به آینده وحدت ملی در عراق برقرار شود» ]] -> عبدالرحمن عارف
• «عراق اکنون به سمت ثبات سیاسی پیش می رود به طوری که نمایندگان سلیقه های سیاسی در خصوص مسائل ملی نظیر مبارزه با داعش متحد شده اند.» -> فؤاد معصوم
• «امروز عراق ما گرفتار حملات تروریستی مصیبت باری گردیده که پشتوانه آنها قدرت های تجاوزگر استکباری و منطقه ای با حربه های نژاد پرستانه و تکفیری و خارج از اسلام هستند و با اتکاء به پول و اسلحهٔ برخی دولتهای منطقه که عمال قدرت های استکباری جهانی هستند این جنایتها صورت می گیرد.» -> سید محمود هاشمی شاهرودی
• «پرچم: در سال ۱۹۵۸ و تأسیس جمهوری عراق، پرچم این کشور شامل رنگ های سیاه، سفید و سبز بود که در وسط آن دایره ای طلایی با ستاره ای قرمز وجود داشت . پرچم امروزی عراق از سال ۱۹۶۳ رایج شده است که شامل نوارهای رنگی قرمز، سفید و سیاه است که برای جمهوری متحد عربی طراحی شده بود (این جمهوری قرار بود از ادغام عراق، سوریه و مصر تشکیل شود. در نوار سفید رنگ وسط این پرچم سه ستارهٔ سبزرنگ وجود دارد که نشانهٔ سه کشور فوق است ولی اتحاد این کشورها جنبهٔ عمیقی نداشت) .» در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م -> رسول خیراندیش

ارتباط محتوایی با عراق

عراق در جدول کلمات

عراق
بغداد
حاکم ظالم عراق در زمان عباسیان
حجاج بن یوسف

عراق را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی عراق

محمد البصری ٢١:١٢ - ١٣٩٦/٠٩/١٥
عراق،اراک،ایراک .... ایران کوچک
و بغداد یعنی خدا داد
بغ به پارسی یعنی خدا و داد هم همان اعطا کردن است.
|

علی مددی ١٥:٤٠ - ١٣٩٦/١١/٢٣
این واژه اصالتا ترکیست به معنی سرزمین میانی یا وسطی که بین دو رود واقع شد...ارا ...یا اراک
|

آرسام آرامیس ٢١:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٧
در مورد نام شهر و سرزمین عِراق گفتنی است سوای اینکه این نام به صورت شهر اَراکَّ در نقشه های بطلمیوسی دیده میشود بر روی یک جام آرامی بابلی اواخر عهد ساسانی نیز به صورت شهر و سرزمین ایرَگ به همراه نام میشان ذکر شده است. نام اِراک در فرهنگ لغات اکدی و آشوری به معنی منطقه سر سبز آمده است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی عراقنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کربلا عراق   • شهرهای عراق   • جمعیت شیعه عراق   • اربیل عراق   • عراق مقصدها   • کشور عراق   • بغداد عراق   • يمن   • معنی عراق   • مفهوم عراق   • تعریف عراق   • معرفی عراق   • عراق چیست   • عراق یعنی چی   • عراق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عراق
کلمه : عراق
اشتباه تایپی : uvhr
آوا : 'arAq
نقش : اسم خاص مکان
عکس عراق : در گوگل


آیا معنی عراق مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )