برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جمشیدوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک نوع ساندویچ شکلاتی هست که با شکلات و مارشملو ونان بیسکویتی سرو میشه ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

2 be hurting
informal to feel very upset or unhappy about something
you are hurting man
تو الان داغونی پسر
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

3 فهرست راهنما
لیست راهنما
١٣٩٩/٠٣/١١
|

4 معادل هروقت دلت خواست ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|