برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
پول آب
water rate
پول اختصاص دادن
fund
پول اضافی
extortion
پول اضافی بابت چیزی
allowance
پول انگلیس
sterling
پول باد آورده
gravy
پول بلیط
carfare, passage
پول بلیط ترن و هواپیما
fare
پول پرست
acquisitive
پول پیشکی
advance
پول توجیبی
allowance, pocket money, spending money
پول توجیبی ماهیانه
allowance
پول جزئی
chicken feed
پول خارجی
foreign exchange
پول خرد
change, loose change, odd, small change
پول خیریه
benefaction
پول دادن
bankroll, pay
پول دار ...
handsel (اسم)
پیش قسط، فال، شانس، پول، هدیه، رونما، دشت اول صبح
deposit (اسم)
ته نشین، سپرده، پول، ته نشست، بیعانه، گرو
shiner (اسم)
درخشان، ستاره، واکسی، پول، چشم، ادم باهوش، واکس کفش، چشم کبود شده، ادم زرنگ، چیز درخشنده، کلاه ابریشمی، کفش چرمی برقی
money (اسم)
سیم، اسکناس، سرمایه، پول، ثروت
dough (اسم)
خمیر، پول، خمیره
specie (اسم)
سکه، پول، وابسته بسکه
rhino (اسم)
کرگدن، اسب ابی، پول، قایق باربر
payment (اسم)
پرداخت، پول، وجه، قسط، تادیه، کارسازی
fee (اسم)
پرداخت، امتیاز، پاداش، مزد، پول، دستمزد، شهریه، اجرت، پردازه، پردازانه
currency (اسم)
پول رایج، انتشار، رواج، پول
purse (اسم)
دارایی، کیسه، پول، کیف پول، کیف زنانه، کیسه پول، وجوهات خزانه
denomination (اسم)
پول، مذهب، نام گذاری، تسمیه، لقب یا عنوان، واحد جنس
riches (اسم)
پول، مال، ثروت، جواهرات، ثروت زیاد، وسیله ثروتمندی
lucre (اسم)
سود، پول، مال، غرض، ربا
gold (اسم)
طلا، پول، ثروت، زر، سکه زر، رنگ زرد طلایی، اندود زرد، نخ زری، جامه زری، پول زر
lolly (اسم)
پول، اب نبات چوبدار
moolah (اسم)
پول
remittance (اسم)
پرداخت، انتقال، پول، تادیه، وجه ارسالی، فرستادن پول
pelf (اسم)
پول، مال حرام، مال دنیا، جیفه دنیا
wampum (اسم)
پول
:(:)
نُقود


نام نویسی   |   ورود